onsdag 22 november 2017

Trafikverket och NTF gillar exoskeletala trafikanterInsekter och bilister har skelettet på utsidan, så kallat exoskelett

Trafikverket har fått nio miljoner att dela ut till frivilliga organisationer för att främja ökad och säker cykling. Över hälften av pengarna gick till NTF, som har en förkärlek till cykelhjälm framför andra åtgärder för säker cykling. Det stärker intrycket att Trafikverket gillar NTF. Den aktuella trafikverksdirektören tycker att mjuk asfalt är ett bra sätt att minska skadorna.

Det har tidigare framkommit att Trafikverket arbetar för att öka hjälmbruket i syfte att bana väg för en lag om cykelhjälm för barn och vuxna. Det sker bland annat genom att ge pengar till NTF och att samverka med försäkringsbolag, landsting och företag. På så vis får allmänheten intrycket att flera olika aktörer ömmar för cykelhjälm, men i själva verket står Trafikverket bakom en stor del av propagandan, även den som sker i andras namn. Detta trots att cykling sparar fler liv än vad hjälmar gör.

Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör, Maria Krafft, nådde en viss ryktbarhet bland cyklister 2012 när hon sa till Sveriges Television att det inte räcker med cykelhjälm. Krafft menade då att cyklister även bör bära vadderade kläder, så kallad odödlighetsjacka.

Maria Krafft fortsatte på denna linje 2015 med att föreslå mjuk asfalt på trottoarer och cykelbanor som ett sätt att förebygga fallolyckor och cyklistskador. Då blir det trögare att cykla, ungefär som att cykla på en sandstrand. Själv tror jag mer på snöröjning och halkbekämpning för att minska skador bland gående och cyklister. Den mjuka asfalten liknar hjälmtvånget genom att den troligen skulle krångla till cyklingen varpå många tar bilen istället.

Men även på barmark är det inte givet att människor trillar så mycket som de gör. Socialstyrelsen rekommenderar att äldre personer tränar balans, kondition och styrka för att minska fallolyckorna. Varför inte låta bilen stå och gå eller cykla för att på så vis träna balans och kondition? Men det där med att prioritera gång och cykel framför bil är inte Trafikverket särskilt bra på. De skrotade exempelvis snabbcykelbanan längs E18 i Stockholm.

Mjuk asfalt och odödlighetsjacka är kanske naturligt om man anser att cykling är farligt i sig. Maria Krafft anser att tvåhjuliga cyklar är instabila till sin natur, men det måste nyanseras. Framhjulet är monterat i en vinkel som gör att cykeln hela tiden rättar upp sig. Det finns flera faktorer som påverkar, och att beskriva fenomenet matematiskt har sysselsatt forskare i decennier. Men denna forskning tycks ha gått Trafikverket förbi.

Men hur är det med att många cyklister får invalidiserande, bestående skador, som Maria Krafft säger? Det måste tas med en stor nypa salt eftersom den statistiken baseras på prognoser som görs när den trafikskadade kommer till sjukhuset. Statistiken bygger alltså inte på faktiska utfall, utan på prognoser. Dessutom måste man tänka på att den motion som fås av cykling motverkar många skador och sjukdomar. Varje år i Sverige får cirka 30 000 personer en stroke/hjärnblödning, vilket är ledande orsaken till funktionshinder bland vuxna. Ett sätt att minska risken att få en stroke är att motionera, till exempel på en cykel.

Sammanfattningsvis finns mycket som tyder på att Trafikverket och NTF delar synen på gående och cyklister som besvärliga varelser som inte passar i den trafikmiljö de förespråkar, då den är anpassad för exoskeletala trafikanter.

Länkar

Nio miljoner till ökad och säker cykling. Trafikverket

Bidrag för ökad och säker cykling. Trafikverket

Folksam och NTF, Trafikverkets marionetter? Velonavia

Argument emot hjälmlag. Erik Sandblom

Ny dräkt ska ge cyklister bättre skydd. SVT

Antalet fallolyckor varierar stort över landet. Socialstyrelsen

Snabbcykelstråket för dyrt – planen skrotas. Stockholm Direkt

Maria Krafft på Youtube om mjuk asfalt och cyklars påstådda instabilitet (vid 25:40, direktlänk)

Bicycle Stability – Everything Works Together. Jan Heine (Med kommentar från en av artikelförfattarna)

An Introduction to Bicycle Geometry and Handling.

Yellow Bicycle Demo, Perturbed stable run. Youtube

Stort mörkertal för cykelolyckor visar ny olycksstatistik. Folksam
"Rapportering från akutsjukhus kombinerat med en riskmetod som värderar risken för medicinsk invaliditet för olika personskador."

Se även mina tidigare artikel i ämnet:
Därför tröttnade jag på NTF. Ecoprofile

söndag 24 september 2017

Minisemester i DanmarkFin cykling från Løkken till Hirtshals

Under min cykelsemester i Danmark hade jag tänkt att undvika internet som omväxling. Det lyckades till största delen och var mycket skönt. Men jag tog ändå med telefonen och det var smidigt att kunna boka hotell och se tidtabeller. Kartor har jag hellre på det regntåliga papper som finns nuförtiden.

Bunkrar från yttre rymden
En liten udda underhållning längs Danmarks västra och norra kust är bunkrarna från andra världskriget. De byggdes i dynerna ovanför stränderna, men har med tiden rutschat ner på stranden. De har rundade kanter för att stå emot explosioner, och ser ut som utomjordiska rymdskepp där de står i konstiga vinklar utspridda på stränderna.
Foto från Atlantikwall.dk

The Eerie, Crumbling Bunkers Of The Nazis' Atlantic Wall. Wired

Cykling
Mellan Frederikshavn och Skagen går nationella cykelrutten nr 5. Där var det cykelbana och väl skyltat hela vägen. På Skagen-Hirtshals-Løkken finns cykelrutt nr. 1. Men där var det mycket grusstigar vilket kanske duger i solsken, men i regnet blev min cykel smutsig och sanden fastnade i kedjan. Lyckligtvis lossnade sanden från kedjan av sig själv efter någon mil på asfalt. Skyltningen var bra och jag behövde inte titta på kartan.

Längs riksväg 55 Løkken - Hjørring var det fin cykelbana hela vägen, 20 km, trots att Cyklistforbundets karta angav att det bara fanns en snutt i Vittrup. Det var påtagligt hur enkelt det är att färdas lite längre avstånd med cykel, om det bara finns en bra cykelbana.

Det går bra att ta med cykel på lokaltågen i norra Jylland, Skagen-Frederikshavn-Hjørring-Hirtshals och omvänt. Även fjärrtågen tar cykel.

Praktiska länkar:

www.1905.dk - Cyklistforbundets postorder med vattentåliga cykelkartor mm.
www.rejseplanen.dk - alla tåg, bussar och färjor i Danmark. Kryssruta för att ta med cykel.
www.stenaline.se - färjor till Danmark mm.
www.trivago.se - hotellbokning

måndag 10 juli 2017

Bilister dör mest

Idag berättar Sveriges radio att cyklister är mest utsatta i trafiken. Fler cyklister än bilister hamnar på sjukhusen.

Men det är såklart inte hela sanningen, och det är en myt att cykling skulle vara farligt. När man tittar på antal omkomna är det bilister som dör mest. Cyklister hamnar på tredje plats efter bilister, motorcyklister och gående. Vidare bör man ta hänsyn till hur mycket folk färdas med olika färdsätt. Räknar man omkomna per kilometer är cykling lika säkert som att gå.

Men den viktigaste detaljen tycker jag är att cyklister lever längre. När vi arbetar för färre olyckor måste vi tänka på att man faktiskt räddar ännu fler liv genom att öka cyklingen.
Klicka för större

Säkerheten för cyklister har inte hängt med i nollvisionen. P4 Östergötland

Vägtrafikskador 2016. PDF. Trafikanalys

torsdag 1 juni 2017

Ministern besöker Scania under riksdagens cykeldebattInfrastrukturminister Anna Johansson lever i sin egen värld

Idag är det debatt om nationella cykelstrategin i riksdagen. Men infrastrukturministern är inte där, utan hälsar på lastbilstillverkaren Scania. Hon kollar på VR-grejer.

Efteråt kanske hon hjälper Scania att bygga lastbilar där chauffören inte ser vid högersväng? Sådana som gör att cyklister mister livet.

Riksdagen: Debatt om förslag 1 juni 2017. Betänkande: Cykelfrågor

https://twitter.com/ninalundstrom/status/870272224573435905

https://twitter.com/ScaniaSverige/status/870322087357026304

Chaufförer måste kunna se när de svänger. Cykelfrämjandet i ETC

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. Regeringskansliet

onsdag 3 maj 2017

NTF: Hjälmen viktigare än farten

Sedan 2012 gör NTF hastighetsmätningar på 69 platser i Sverige. Men tyngdpunkten i NTF:s mätningar ligger inte på hastighet utan hjälmar. Cykel- och mopedhjälmsanvändningen mäts i landets samtliga 290 kommuner. Cyklisternas hjälmbruk mäts alltså fyra gånger så mycket som bilisternas fart.

Den prioriteringen är dubbelt bakvänd. Det är ju viktigare att förebygga att krockarna sker än att försöka lindra dem med en hjälm. Lägre fart ger större reaktionstid och större möjlighet att undvika krockar.

Det andra bakvända är den etiska aspekten som handlar om vem som skadas. Cyklister utgör knappast någon fara för andra. En bilist som kör för fort är däremot farlig både för sig själv och andra.

Men är det inte viktigt minska skallskadorna? Jo, men det är inte bara cyklister som får skador mot huvudet. I en VTI-rapport konstateras att bilister får fler vårddygn för skador mot huvudet än vad cyklister får.Och ni har väl inte glömt att cyklister lever längre. Senast i april kom en studie som visade att cyklister har lägre dödlighet. Så kanske borde man mäta cyklingen istället för hjälmbruket? Ju fler som cyklar, desto fler liv kan räddas!

Mätningar cykel- och mopedhjälm. NTF

Hastighetsmätningar. NTF

Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik. VTI

Association between active commuting and incident cardiovascular disease, cancer, and mortality: prospective cohort study. Celis-Morales et al. British Medical Journal 2017

torsdag 20 april 2017

OECD: Utforma korsningar med omsorg

De flesta rekommendationerna i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa är allmänt hållna, men den sista handlar om hur cykelbanor ska dras genom korsningar:

Recommendation 18: Authorities must critically examine bicycle facility junction design and deploy known safety-improving measures to decrease crash risks.

På en cykelbana som dras genom en korsning som även trafikeras av motortrafik blir det såklart blandtrafik. Ett sätt att minska konflikter är att bygga en egen bana för högersvängande cyklister. Man kan också ge cykelbanan en avvikande färg, men det knepet bör användas sparsamt, enligt rapporten.

Jaha, det var den sista rekommendationen! Titta gärna i rapporten om det är något särskilt du tänker på, för den är nyanserad och rättfram.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

onsdag 19 april 2017

OECD: Bygg cykelbanor om farten inte kan sänkas

ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa tar ett helhetsgrepp även på cykelbanor:

Recommendation 17: Where speeds cannot be lowered, or where justified by traffic densities, authorities should seek to separate bicycle and motor traffic whenever feasible.

Cykelbanor ökar säkerheten på sträcka, men i korsningar kan de i själva verket försämra säkerheten. Ett alternativ är därför att sänka farten och minska trafiken på den vanliga körbanan, för att på så vis göra den mer cykelvänlig.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

tisdag 18 april 2017

OECD: Gör farthindren säkra för cyklister

I sin rapport om cykelsäkerhet och hälsa rekommenderar ITF/OECD att sänka farten där cyklister blandas med motortrafikanter. Men eventuella farthinder måste vara säkra för cyklister:

Recommendation 16: Where appropriate, traffic speeds should be limited to less than 30km/hr where bicycles and motorised traffic mix but care should be taken so that speed control devices do not create hazards for cyclists.

Gupp, stolpar och skyltar bör utformas så att de är säkra för cyklister.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

måndag 17 april 2017

OECD: Underhåll cykelbanorna

Helhetssynen som genomsyrar ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa träffar också underhåll av cykelbanor:

Recommendation 15: The deployment of cycling infrastructure should be accompanied by adequate levels of maintenance and enforcement of access rules.

Infrastrukturen måste underhållas för att behålla sin funktion. I Sverige visade Anna Niska i en rapport från 2009 att var fjärde singelolycka kan relateras till halka. Det gäller inte bara snö och is, utan även det grus som används till halkbekämpning och som sedan blir kvar när snön har smält.

En personlig reflektion är att grönska är en ständig utmaning för många väghållare i Sverige. Om den inte hålls efter så skymmer den sikten, smalnar av cykelbanan och orsakar lövhalka.

Tema Skadade cyklister. Analys baserad på sjukvårdsregistrerade i STRADA

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

söndag 16 april 2017

OECD: Beakta cyklisters upplevda trygghet

ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa tar ett helhetsgrepp som även omfattar cyklisternas upplevda trygghet:

Recommendation 14: Cycle safety plans should address safety improvement and the improvement of perceived safety.

Om det upplevs som otryggt att cykla, kommer många välja andra färdmedel som de uppfattar som säkrare.

Jag noterar att detta är en punkt som ofta missas. En svensk kampanjorganisation påstår att de kan svartmåla cykling med det goda syftet att påverka beteende och därigenom minska olyckorna. Men om svartmålningen skrämmer folk från att cykla så försvinner hälsovinsterna, vilket troligen innebär en nettoförsämring.

De flesta har goda alternativ till cykling och kommer därför hellre gå, ta bussen eller köra bil om cykling upplevs som otryggt eller krångligt.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

lördag 15 april 2017

OECD: Cyklister är olika

I ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa beaktas att alla cyklister är olika:

Recommendation 13: Authorities should match investments in cycle safety to local contexts, including levels of bicycle usage and account for cyclist heterogeneity.

Cyklister kan vara unga eller gamla, nybörjare eller erfarna, på väg till jobbet eller på söndagsutflykt.

Här tänker jag att cykelbanorna måste vara tillräckligt breda för att medge omkörning och cykling i bredd. En förälder vill kanske kunna prata med barnet, och då är det praktiskt att kunna cykla i bredd.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

fredag 14 april 2017

OECD: Säkra upp korsningar med lägre hastighet

ITF/OECD har gått igenom forskningen, och i deras rapport om cykelsäkerhet och hälsa får korsningar en egen punkt:

Recommendation 12: Cycle safety policies should pay close attention to junction design – visibility, predictability and speed reduction should be incorporated as key design principles.

Nästan var tredje omkommen cyklist i Europa dog i en korsning. Men det finns sätt att göra korsningarna säkrare: sänkt fart för motortrafiken, samt bättre sikt och förutsägbarhet bör beaktas i utformningen av korsningar.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

torsdag 13 april 2017

OECD: Beakta även motortrafikanters ansvar

Systemtänket i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa omfattar även olycksrapporter.

Recommendation 11: Cyclists should not be the only target of cycling safety policies – motorists are at least as important to target.

Det är svårt att veta vem som är mest "skyldig" när det gäller kollisioner mellan cyklister och motorfordonsförare. Det är rimligt att anta att eftersom omkomna cyklister inte kan ge sin version, så kan det finnas en skevhet i de olycksrapporter som görs.

När vi jobbar med cykelsäkerhet är det därför viktigt att beakta inte bara cyklisters ansvar. Även motortrafikanter har ett ansvar.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

onsdag 12 april 2017

OECD: Tunga lastbilar en fara för cyklister

De flesta av rekommendationerna i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa är av allmän karaktär. Men nummer tio pekar ut tunga lastbilar som en risk:

Recommendation 10: Safety policy should target crashes between Heavy Goods Vehicles and Bicycles due to the especially serious consequences of these crashes and their (relative) frequency.

Tunga lastbilar är överrepresenterade i cykelolyckor. Det beror delvis på att när chauffören ska svänga höger och tittar över axeln, så syns bara en vägg. Nya regler för tunga lastbilar är på gång inom EU, men fördröjdes av Sverige.

Sverige lobbar mot säkrare lastbilar. Patrik Kronqvist, Expressen

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

tisdag 11 april 2017

OECD: Sänk farten

ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa innehåller en del självklarheter, som punkt nio:

Recommendation 9: Speed management acts as “hidden infrastructure” protecting cyclists and should be included as an integral part of cycling safety strategies.

Data visar att risken för allvarliga olyckor är högst vid hastigheter över 40 km/h och på natten.

Jag noterar här att hastighet inte bara handlar om krockvåld, utan om att underlätta det samspel som bidrar till att kollisioner undviks.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

måndag 10 april 2017

OECD: Utbilda alla trafikanter i cykling

Systemtänket i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa sträcker sig även till trafikanterna:

Recommendation 8: Authorities should ensure that all road users receive cycling training covering riding skills and use of both roads and bicycle-specific facilities. This training can be part of a broader safety training programme that many authorities have put in place targeting children and young adults.

Att se till att både motortrafikanter och cyklister förväntar sig och förstår varandras troliga agerande gör att konflikter och skador kan förebyggas. Ett sätt att uppnå det är att utbilda barn och unga i cykling.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

söndag 9 april 2017

OECD: Samordna myndigheter som berör cykling

Systemtänket i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa sträcker sig även till stadsplanering och hälsa:

Recommendation 7: Authorities should establish top-level plans for cycling and cycling safety and should ensure high-level coordination among relevant government agencies to ensure that cycling grows without aggravating safety performance.

Samordning även utanför transportsektorn kan göra det lättare att nå mål för cykelsäkerhet och hälsa.

Notera frasen "safety performance" som syftar på att cykelsäkerhet inte bara går ut på att räkna antalet skador. För att veta hur säkert det är att cykla måste man slå ut skadorna på hur mycket det cyklas.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

lördag 8 april 2017

OECD: Satsa på systemtänk

Tyngdpunkten i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa ligger på ett säkert system. Det illustreras fint av rekommendation nummer sex:

Recommendation 6: Authorities seeking to improve cyclists’ safety should adopt the Safe System approach -- policy should focus on improving the inherent safety of the traffic system, not simply on securing marginal improvements for cyclists in an inherently unsafe system.

Man ska alltså ta ett helhetsgrepp på trafiken och bygga ett säkert system som är förlåtande.

Systemet ska också vara förutsägbart. Trafikanterna ska veta hur de förväntas agera och hur andra agerar. Vägmiljön ska kännas igen och vara förutsägbar för alla trafikanter. Jag tror jag vi är rätt dåliga på förutsägbarhet i Sverige när det gäller cykling.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

fredag 7 april 2017

OECD: Mät cyklingen

I ITF/OECD:s utmärkta rapport "Cycling, Health and Safety" finns en serie rekommendationer. Här är den femte:

Recommendation 5: National authorities should set standards for and collect or otherwise facilitate the collection of accurate, frequent and comparable data on bicycle usage.

För att veta om cyklingen blir säkrare räcker det inte med olycksdata, man måste veta hur mycket det cyklas också. Som rapporten noterar så är det inte nödvändigtvis bra med minskande cyklistskador, eftersom de skulle kunna bero på minskad cykling. Eftersom cykling är hälsosamt vore detta tvärtom en negativ utveckling.

Att veta hur mycket det cyklas är också viktigt för att kunna göra jämförelser mellan länder och mellan trafikslag.

I rapporten föreslås cyklingen mätas i antalet cyklade kilometer eller cyklade timmar. Det gör vi redan i Sverige, både på riksnivå och lokalt. Kanske skulle de kommunala räkningarna behöva samordnas.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

torsdag 6 april 2017

OECD: Samordna polis- och sjukvårdsdata

Vi har hunnit till punkt fyra i serien av OECD:s rekommendationer för cykelsäkerhet och hälsa. Den här punkten är nog den mest spännande hittils, gällande hur den hanteras i praktiken i Sverige.

Recommendation 4: National authorities should set standards for and collect or otherwise facilitate the collection of data on non-fatal cycling crashes based on police reports linked, in either a systematic or periodic way, to hospital records.

Här noterar OECD åter att sjukhusdata brukar visa fler skador är polisdata, eftersom allt inte rapporteras till polisen. I Sverige har vi kommit en bit på vägen när det gäller att sammanfoga de två källorna i STRADA, en databas som Transportstyrelsen har hand om.

Strada, cyklistskador och fallolyckor
Jag ska göra en extra notering om STRADA. Rapporter från STRADA används ofta till rubriker som "Cyklister är största skadegruppen". Det beror delvis på att STRADA missar många fallolyckor, vilka är långt större till antalet än cykelskador.

För att en fallolycka ska registreras av STRADA måste sjukvårdspersonalen notera den som en trafikolycka och mata in den i STRADA. Men i sjukvårdens egna system ICD10, kan man se att de flesta fallolyckor hamnar i kategorin "övrigt" (platskod .9), så man vet inte om de skedde i trafikmiljö eller i hemmet, skolan, osv. När det gäller cykel kan man misstänka att nästan alla olyckor betraktas som trafikolyckor eftersom ett fordon (cykeln) är inblandat.

Jag har skrivit lite mer om fallolyckor och ICD10:
Rött ljus för NTF:s påstående om cykelsäkerhet. Ecoprofile

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

onsdag 5 april 2017

OECD: Slå ut skadorna på antalet cyklister

Det finns många bra rekommendationer för ökad hälsa och cykelsäkerhet i ITF/OECD:s rapport "Cycling, Health and Safety". Den tredje är en av mina favoriter:

Recommendation 3: Efforts must be made to harmonise definitions of terminology so as to be able to make reliable international comparisons of cyclist safety.

Här noterar ITF att när man gör statistik på trafikskador så måste man hämta data från såväl polisen som sjukvården, eftersom polisen inte får reda på allt.

Men det finns ytterligare en faktor att ta hänsyn till, nämligen hur mycket det cyklas. Anta att cykelskadorna ökar med tio procent, samtidigt som cyklingen ökar tjugo procent. Då har cyklingen blivit säkrare, trots att mindre nogräknade aktörer ensidigt påtalar att cykelskadorna ökar.

Myndigheten Trafikanalys gör resvaneundersökningar som visar att cyklingen tyvärr minskar i Sverige. Det är såklart tråkigt för alla som gillar cykel, men ur ett snävt trafiksäkerhetsperpektiv kan det vara riktigt dåligt. Det kan göra att tramsåtgärder kan utmålas som framgångsrika. Ökat hjälmbruk kan till exempel påstås ha minskat skallskadorna. Men om cyklingen minskat i samma takt, så kan resultatet i själva verket vara att risken för skador inte minskat alls.

Det är trist att vi inte lyckas öka cyklingen i Sverige. Men jag är ändå glad att ITF/OECD tar upp risk per kilometer i sin rapport, för med det måttet kan man effektivt förbättra cykelsäkerhet och hälsa.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

tisdag 4 april 2017

OECD: Säkerhet i mängden är bra men otillräckligt

I serien av cykelsäkerhetsåtgärder som inte ligger på sandlådenivå kommer vi idag till punkt två! International Transport Forum, som är OECD:s trafikavdelning, har alltså inventerat evidensen och förespråkar bland annat:

Recommendation 2: Insufficient evidence supports causality for the “safety in numbers” phenomenon – policies increasing the number of cyclists should be accompanied by risk-reduction actions.

Här noteras det väl etablerade mönstret safety in numbers eller säkerhet i mängden. När fler cyklar så ökar cykelskadorna i en lägre takt, vilket innebär sänkt skaderisk när man cyklar. Men det är inte klarlagt vad fenomenet beror på. Det kan handla om att när cykling ökar så lär sig trafikanterna att förvänta sig cyklister och lär sig hantera sådana situationer.

Det vore bättre i så fall att tala om medvetenhet i mängden, noterar ITF, och påpekar att man inte kan luta sig tillbaka. Det behövs åtgärder som minskar riskerna för krockar.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

måndag 3 april 2017

OECD:s rekommendationer för cykelsäkerhet och hälsa


Diskussionen om cykelsäkerhet förs ofta på en vulgär nivå. Prat om hjälm, reflexväst och hörlurar tränger ut en mer systematisk diskussion om cykelsäkerhet och hälsa.

Därför tänkte jag lyfta fram en seriös rapport från International Transport Forum, som är OECD:s trafikavdelning. I rapporten görs 18 rekommendationer, och ingen av dem handlar om hjälmar, reflexvästar eller hörlurar!

Vi börjar väl med en gång? Första rekommendationen är:

Recommendation 1: Where it does not reduce the quality of cycling networks, bicycle facilities should be located away from road traffic when feasible – especially for sections where cars are accelerating (hills, long straightaways).

Cykelinfra ska alltså dras en bit bort från smutsig biltrafik, om det kan göras utan att sänka kvaliteten på cykelnätet. Den här punkten föregås av en diskussion om hälsa och olycksrisk. Hälsa handlar ju inte enbart om skaderisken utan också om nyttan av motion och att förebygga sjukdomar.

När vi ökar cykelsäkerheten måste vi alltså beakta hälsoeffekterna som kommer av att öka cyklingen. Därför är det naturligt att beakta luftkvaliteten när man bygger cykelinfra, så länge det inte innebär omvägar för cyklister.

Visst var det här roligt? Och det finns ytterligare 17 spännande punkter i rapporten att se fram emot. Jag ska skriva om dem var för sig under de kommande dagarna!

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

fredag 17 mars 2017

Lika lön för lika arbete


När EU mäter löneskillnader mellan kvinnor och män så beaktas inte att de arbetar med olika saker. Självklart bör kvinnor och män få lika lön för lika arbete, men statistiken verkar inte ge något stöd för att kvinnor får lägre lön för samma jobb.

Och när Arbetsmiljöverket mäter dödsfall på arbetet så visar det sig att män dör i långt större utsträckning på jobbet än vad kvinnor gör. Att män har farligare yrken kan förklara varför de tjänar mer pengar när de jobbar.

Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik. Arbetsmiljöverket

Hur vi får bukt med löneskillnaderna mellan kvinnor och män i EU. Europeiska kommissionen
Inom EU kallas löneskillnaderna mellan kvinnor och män officiellt för ”den ojusterade löneklyftan mellan könen”, eftersom man vid beräkningen inte tar hänsyn till alla faktorer som påverkar löneskillnaderna mellan kvinnor och män, exempelvis skillnader i utbildning, arbetsmarknadserfarenhet, antal utförda arbetstimmar, typ av arbete osv.

söndag 5 februari 2017

Missuppfattningar och fel runt polisens böteslista för cyklisterCyklisternas olyckor beror sällan på sina regelöverträdelser, visar forskning

På cykelforum finns många som tycker om att dela en lista på bötesbelopp för cyklister. Bötesbeloppen stämmer men det finns flera fel och missuppfattningar som verkar följa med böteslistan.

Böter gör dig inte säkrare
En vanlig missuppfattning är att trafiken blir säkrare om cyklister blir bättre på att följa reglerna. Men forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och studier från Folksam och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar tvärtom att olyckorna sällan beror på att cyklisterna bryter mot reglerna.

Stoppa rikspolisens häxjakt på cyklister. Krister Isaksson på Expressen Debatt

Cykelbana inte alltid säkrare
En annan vanlig uppfattning är att det är säkrast för cyklister att hålla sig på cykelbanan. Det är böter på 500 kr för att bryta mot detta. Men ibland kan det vara säkrast att cykla på körbanan bland bilisterna, eftersom cykelbanan är dåligt underhållen eller helt enkelt undermålig. Riksdagens trafikutskott har därför sagt att cykelbanetvånget bör avskaffas.

Många cykelbanor i tätort är dubbelriktade trots att all forskning, och myndigheternas egen handbok, säger att de ska vara enkelriktade på ömse sidan gatan. Detta för att förbättra samspelet mellan cyklister och andra trafikanter i korsningar. Den så kallade GCM-handboken utges av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Där rekommenderas att dubbelriktade cykelbanor i stadsmiljö bör byggas om till enkelriktade.

Cykelfrågor. Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU5
Tillkännagivande om att se över möjligheten för cyklister över 15 år att använda körbana trots att det finns cykelbana

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus (PDF).
Anledningen till att dubbelriktade är mindre säkra än enkelriktade, är att de ger dålig säkerhet i korsningar där samspelet mellan fotgängare, cyklister och bilister försvåras.

Cykling mot enkelriktat ofta riskfritt
Att cykla mot enkelriktat ger 500 kr i böter. Men många gånger går det utmärkt att cykla mot enkelriktat och därför har många enkelriktade gator skyltats om så att cyklister får köra åt båda hållen.

Nu får du cykla mot enkelriktat. Göteborgs-Posten

Cyklister är inte mer utsatta än fotgängare
Polisen i Halland skriver på sin sida att de fokuserar på cyklister eftersom dessa är den mest olycksdrabbade trafikantgruppen. Men det stämmer inte heller, för fotgängare är en större skadegrupp. Anledningen till detta missförstånd är att fotgängare nästan bara betraktas som trafikskadade när de blir påkörda, och nästan aldrig när de trillar i en fallolycka. Cyklister däremot räknas som trafikskadade oavsett om något annat fordon var inblandat.


Trafikskador och fallskador bland barn i Sverige

Det syns i Socialstyrelsens patientregister, där fotgängares så kallade fallolyckor är fler än alla trafikolyckor med fordon sammanlagt. Ibland antecknar sjukvården att fallolyckan skedde i trafikmiljö, men oftast läggs de bara i kategorin "övrigt" och kommer då inte till polisens kännedom.

Rött ljus för NTF:s påstående om cykelsäkerhet. Ecoprofile

Fler dör av fallolyckor. Socialstyrelsen

Ökat hjälmbruk ger inget avtryck i skadetalen
Vuxna som cyklar med barn utan cykelhjälm kan få böta 500kr. Men när olyckan väl sker så är cyklister inte mer utsatta för skallskada än gående och bilister. Ökat hjälmbruk har inte påverkat detta. Samma utveckling syns i andra länder med hjälmlagar. Så man kan fråga sig vad nyttan med denna bot är.


Effekter av ökat bruk av cykelhjälm bland barn - Trafiktekniska Föreningens tidskrift Reflexen

No clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets. British Medical Journal


Till sist, här kommer polisens böteslista direkt från hemsidan:
Reflexer räddar liv! Böteslistan på Polisen.se