lördag 8 april 2017

OECD: Satsa på systemtänk

Tyngdpunkten i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa ligger på ett säkert system. Det illustreras fint av rekommendation nummer sex:

Recommendation 6: Authorities seeking to improve cyclists’ safety should adopt the Safe System approach -- policy should focus on improving the inherent safety of the traffic system, not simply on securing marginal improvements for cyclists in an inherently unsafe system.

Man ska alltså ta ett helhetsgrepp på trafiken och bygga ett säkert system som är förlåtande.

Systemet ska också vara förutsägbart. Trafikanterna ska veta hur de förväntas agera och hur andra agerar. Vägmiljön ska kännas igen och vara förutsägbar för alla trafikanter. Jag tror jag vi är rätt dåliga på förutsägbarhet i Sverige när det gäller cykling.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

1 kommentar:

Rolf Broberg sa...

"Vägmiljön ska kännas igen och vara förutsägbar för alla trafikanter."

Bra! Den här punkten återkommer jag till gång på gång. Vårda gestalterna så att man aldrig blir fintad, och så att varje möte med en gestalt skärper ens förståelse av hur den fungerar. Vi fattar många omedvetna beslut i trafiken, och utformningens gestalter (kompositioner av uttrycksmedel) är viktiga för vilka omedvetna beslut vi fattar.

Det är som med ord. Använder vi dem konsekvent, är det lätt att lära sig förstå vad de betyder. Men om de används med olika betydelser, blir det bara blurrigt och till ingen hjälp. Jfr "Det ekonomiska stöd som normalt utgår, utgår".

Hur är det exempelvis med "röda mattan" som flera cykelpassager är målade med? Företräde för cyklar kanske? TK säger att de i framtiden bara vill använda röda mattan på riktiga cykelöverfarter. Det är bra.

Sen skulle vi alla behöva lite trafikutbildning, helst i grundskolan. Det är inte bra om var och en på egen hand ska gissa sig till alla trafikregler mm.