onsdag 3 maj 2017

NTF: Hjälmen viktigare än farten

Sedan 2012 gör NTF hastighetsmätningar på 69 platser i Sverige. Men tyngdpunkten i NTF:s mätningar ligger inte på hastighet utan hjälmar. Cykel- och mopedhjälmsanvändningen mäts i landets samtliga 290 kommuner. Cyklisternas hjälmbruk mäts alltså fyra gånger så mycket som bilisternas fart.

Den prioriteringen är dubbelt bakvänd. Det är ju viktigare att förebygga att krockarna sker än att försöka lindra dem med en hjälm. Lägre fart ger större reaktionstid och större möjlighet att undvika krockar.

Det andra bakvända är den etiska aspekten som handlar om vem som skadas. Cyklister utgör knappast någon fara för andra. En bilist som kör för fort är däremot farlig både för sig själv och andra.

Men är det inte viktigt minska skallskadorna? Jo, men det är inte bara cyklister som får skador mot huvudet. I en VTI-rapport konstateras att bilister får fler vårddygn för skador mot huvudet än vad cyklister får.



Och ni har väl inte glömt att cyklister lever längre. Senast i april kom en studie som visade att cyklister har lägre dödlighet. Så kanske borde man mäta cyklingen istället för hjälmbruket? Ju fler som cyklar, desto fler liv kan räddas!

Mätningar cykel- och mopedhjälm. NTF

Hastighetsmätningar. NTF

Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik. VTI

Association between active commuting and incident cardiovascular disease, cancer, and mortality: prospective cohort study. Celis-Morales et al. British Medical Journal 2017

1 kommentar:

Erik Sandblom sa...

På twitter fick jag kommentaren att cyklistflöden vanligen är mindre än bilistflöden, vilket kan förklara varför man mäter hjälmbruk på fler platser än vad man mäter bilisters hastighet.

Det är en klok synpunkt, men det går också att kompensera det lägre flödet av cyklister med att mäta under en längre tid. Det framstår som en enklare metod än att engagera fler människor på fler orter i mätningen.

Sammantaget kvarstår intrycket att NTF lägger mer krut på cyklisters hjälmar än bilisters fart.