måndag 21 april 2014

Hur betraktas cyklister, och varför?foto: Olof Blomqvist

Vardagscykling borde inte vara upphetsande. Det borde inte få vanligtvis bildade personer att bluddra osammanhängande på ledarplats i stora dagstidningar. Att folk hetsar upp sig beror delvis på kombinerade gång- och cykelbanor som inte fungerar för de 20-25 km/h som är det rullsnitt för cyklister som uppmätts i flera nordiska städer. Men det måste finns fler orsaker. Att bygga cykelbanor är inte raketvetenskap, det är bara att kopiera det som sedan länge finns i Köpenhamn och Nederländerna.

De brittiska sociologerna David Horton och Rachel Aldred har skrivit om varför folk inte gillar cyklister. Deras argument gäller främst England, där cykling är mer marginaliserat än i Sverige. Bara två procent av resorna i öriket sker med cykel, mot tio procent i Sverige. Men cyklingen i Sverige är koncentrerad till några få städer, så stora delar av Sverige kan sägas likna England på så vis att en stor del av befolkningen ser cyklister som leksakstrafikanter.

Horton menar att cyklister ses som "den andre", och att när miljötänket tilltar så kanske många tänker att de själva kommer bli en såndär cyklist en dag. Det kan vara skrämmande, menar Horton. Aldred menar att cykling är associerat med misslyckande. Cykling ses som något fysiskt krävande som man kanske misslyckas med. Eller så ses det som ett sistahandsalternativ för fattiga, alltså att man är misslyckad som person. Margaret Thatcher lär ha sagt att om man är över 30 år gammal och åker buss så är man misslyckad.

En annan konstig och svårbegriplig syn på cykling är att det är elitistiskt. Hur kan cykeln, det allra billigaste och enklaste fordonet, ses som elitistiskt? Kanske kan det kopplas ihop med Aldreds tankar om misslyckande. Kanske är det bara när man lyckats som person som man kan kosta på sig att vara svettig offentligt (inte för att man svettas mer av cykling än av en promenad, men ändå). Kanske är det bara när man har mycket pengar som man har råd att se fattig ut. Ja det kanske till och med är lite chic för rika personer att leka med fattigdom, ungefär som när den vita medelklassen gillar rappmusik eller jazz.

Jag tror cykelkramare ibland är en del av problemet. De gillar att betrakta cyklister som trädkramare och hälsoknuttar som gärna bär frigolitmössor och gula västar. De bekymrar sig inte över att 95% av resenärerna väljer bort hjälm och väst. Den stora majoriteten tar sig fram kollektivt, med bil eller till fots. De vill inte ha särskilda kläder och behöver inte ett fjärde färdmedel.

Hmm, jag hetsar upp mig nu lite märker jag.

Tidigare inlägg:
Cykling, en attitydfråga
Cykling måste säljas som en produkt

A Stigma too Far? Research looks at how cyclists are perceived in a car-dominated society
The article by Rachel Aldred argues that the label 'cyclist' is part of the problem in itself as men and women as individuals have differing attitudes and requirements. Campaigns have up until now ignored this distinction, which has worked to their disadvantage. The argument even extends to the equipment and clothing worn by cyclists, which may be seen as inappropriate, even off the road. This then reinforces the existing stigmas against cyclists, resulting in the further politicising of the 'cyclist' image.

Fear of Cycling 05 - Making Cycling Strange
Cycling has become strange, and the cyclist has become a stranger. Yet there is an intense ambivalence about the stranger. The stranger's presence suggests the possibility of another way. Against a backdrop of increasingly vocal concerns about climate change and growing unease about 'the car', the cycling stranger embodies the possibility of a different social order.

...

So my argument is not only that a fear of cycling is produced by varied attempts to make cycling safer, but also that a fear of the cyclist is related to people’s anxieties that they, too, might end up taking to cycling, and becoming a ‘cyclist’.

onsdag 16 april 2014

Pedestrian Falls in Europe

After writing Friday's post about pedestrian injuries, I found out that Malcolm wrote about the subject last year for the European Cyclists' Federation. He writes that pedestrian falls are often ignored in The Netherlands and United Kingdom too.

The 2007 edition of the Road Casualties Great Britain report gives data on pedestrian falls for the UK, see pages 77-78. The number of pedestrian falls on streets and roads is three times the number of pedestrians injured in traffic accidents (ie motor vehicle collisions). And the number of pedestrian falls in unspecified places is fully thirteen times, which suggests that some of these actually occurred in streets and roads but weren't recorded as such by the hospital. About half of pedestrians injured in falls were over 70.

So if you just look at traffic accidents, it looks like cyclists suffer quite a lot of injuries. But when you include pedestrian falls as analogous to cyclist falls, you get a very different picture.

The data jungle – understanding casualty statistics. European Cyclists' Federation

Road Casualties Great Britain 2007 (PDF)

fredag 11 april 2014

Improperly Recorded Pedestrian Injuries


click to embiggen

My friend Morten and I are doing a study to see if increased cycle helmet-wearing among children in Sweden has affected head injuries. As a comparison, we are also looking at head and other injuries among other road users aged 0-15. Our data come from the patient register at the Swedish National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsens patientregister). The data is classified according to ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision).

Malcolm Wardlaw generously helped us in navigating the ICD-10 codes, especially regarding pedestrian injuries, which may happen in collisions with vehicles or as simple falls in different places. In ICD-10, hospitals assign one of ten place codes to pedestrian falls according to where they occur. Our data includes pedestrian falls occuring in streets or roads (place code .4), parking lots, parks or forests (place code .8), as well as falls occuring in unspecified places (place code .9).

As shown in the graph, a large majority of the injuries in our data are pedestrian falls in unspecified places. This raises the question if some of these falls actually occured in streets, roads, parking lots or other places pedestrians might find themselves when walking to school, work or other everyday destinations.

There is a perception that, for all age groups, cyclists are the road user group with the largest number of injuries. If the 16-and-over age group has a similarly large number of uncategorised pedestrian falls, it is possible that this perception is untrue.

Official Swedish road crash data are published in another system called STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). One of the data sources for STRADA is the patient register. If the patient register is inaccurate, STRADA will also be inaccurate.

Dalacyklister näst bäst på hjälm. SVT
Statistiken visar att cyklister i dag är den mest utsatta trafikantgruppen. Varje år skadas mer än 2 500 cyklister så svårt att de måste tillbringa minst ett dygn på sjukhus.

fredag 4 april 2014

Skolcykling mer än halverad på 30 år


Klicka för större

För trettio år sen var cykel ett naturligt färdmedel bland elever i Sverige. I åldersgruppen 10-12 fick över 90% av eleverna cykla utan vuxens sällskap, medan hälften av 7-9-åringar fick det. Idag är det bara var tredje elev som cyklar, och en del av dem har sällskap av vuxen.

Idag väljer många föräldrar att skjutsa sina barn i bil för att det är snabbt och bekvämt, enligt en DN-artikel. Men det snabbaste och bekvämaste är att barnen inte skjutsas alls, utan själva går eller cyklar till skolan. Tänk om barnen gjorde läxorna och städade rummet helt automatiskt. Såna barn vill väl de flesta föräldrar ha?

Ibland påstås att det är för långt till skolan, men det stämmer inte. Många skjutsas trots att de bor inom en kilometer eller två. Att gå och cykla är också bra för inlärning och självständighet. Och trafikfaran är ofta överdriven. Trafiken har aldrig varit säkrare än idag.

Ibland pekas föräldrarna ut som nyckelspelare. De uppfostrar barnen fel, enligt en SKL-rapport i ämnet. Men föräldrar agerar inte i ett vakuum. Även myndigheterna har en roll. Genom lagar och kampanjer har de skapat en social norm att cyklister, särskilt barn, förväntas bära hjälm och reflexväst. Att barn rör sig på egen hand i samhället är någonting dåligt.

Så var det inte på åttiotalet.

Källor:

Effekter av kampanjer, debatt och opinionsbildning? Förändringar i föräldrarnas omsorg om barnens trafiksäkerhet. Resultat från två rikstäckande undersökningar om barn i åldrarna 4-12. VTI 1985

Barns skolvägar 2012. Trafikverket

Gående och cyklande barn koncentrerar sig bättre. YIMBY

torsdag 3 april 2014

Ju fler som cyklar, desto fler liv kan räddas!

Eslövs kommun uppmanar de anställda att vara goda förebilder genom att bära hjälm när de cyklar. Kommunens vård- och omsorgsnämnd har tagit initiativ till detta.

Men alla som cyklar är redan goda förebilder, oavsett huvudbonad. Detta eftersom cykling är hälsosamt, och hälsonyttan är många gånger större än skaderisken. Det visar studier i bland andra The Lancet och British Medical Journal. Man kan ju tycka att vård- och omsorgsnämnden skulle känna till det.

Ju fler som cyklar, desto fler liv kan räddas!

Farliga partiklar i luften är ett annat ämne som ofta kommer upp i samband med cykling. Men även den faran är liten i förhållande till nyttan av motion. En studie visade att hälsoeffekten är många gånger större än den dåliga luften och trafikskaderisken sammanlagt.

Anställda måste använda hjälm. Skånska dagbladet

All-cause mortality associated with physical activity during leisure time, work, sports, and cycling to work. Archives of Internal Medicine juni 2000

Do The Health Benefits Of Cycling Outweigh The Risks? Environmental Health Perspectives augusti 2010. även om dålig luft

Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: urban land transport. The Lancet 2009 Se särskilt tabell 8

Fler studier finns länkade på wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cykel#S.C3.A4kerhet_och_h.C3.A4lsa_vid_cykling