söndag 9 april 2017

OECD: Samordna myndigheter som berör cykling

Systemtänket i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa sträcker sig även till stadsplanering och hälsa:

Recommendation 7: Authorities should establish top-level plans for cycling and cycling safety and should ensure high-level coordination among relevant government agencies to ensure that cycling grows without aggravating safety performance.

Samordning även utanför transportsektorn kan göra det lättare att nå mål för cykelsäkerhet och hälsa.

Notera frasen "safety performance" som syftar på att cykelsäkerhet inte bara går ut på att räkna antalet skador. För att veta hur säkert det är att cykla måste man slå ut skadorna på hur mycket det cyklas.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

Inga kommentarer: