tisdag 31 december 2013

Otrendigt att använda bilhjälm


Här är en artikel från Sveriges Radio om hjälmar:
Otrendigt att använda cykelhjälm. Sveriges Radio Jönköping

Jag tyckte den behövde förbättras lite så här följer min version:

Otrendigt att använda bilhjälm

Det är otrendigt att använda bilhjälm. Bara hälften av vuxna över 18 år använder hjälm när de är ute och kör bil.

Trots att det är lag på det och att de flesta vet att en bilhjälm kan rädda liv, så är det ute att ta på sig bilhjälm.

– Man slutar för att alla andra gör det. Det är grupptrycket och att det inte är coolt, förklarar några tanter.

Knappt hälften av alla vuxna använder hjälm när de är ute och kör bil. Det visar statistik från Nationalförening för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF, som är ute och gör mätningar i länets kommuner just nu.

– Visst är det hemskt. Det blir så fruktansvärt fula skador om man skulle krocka, säger Eleonor Franklin, informatör på NTF.

Enligt Trafikverket skadas nära tio bilister varje dag så illa att de behöver läggas in på sjukhus minst ett dygn. Trots det är det bara 51 procent av vuxna över 18 år som använder bilhjälm, visar förra årets statistik från NTF.

– NTF har märkt en stor trendminskning på användandet av bilhjälm. När man fyller 18 brukar man sluta använda bilhjälm. Då är det väl inte är lika häftigt längre, förklarar Eleonor Franklin.

Gästbloggare Erik Sandblom: ”Bilbranschen pratar cykelhjälm men tiger om bilhjälm”

tisdag 26 november 2013

Åter tågtrafik på landsorten

I december stannar tågen åter i den lilla orten Åsa på Västkustbanan. Det är 35 år sedan sist, och tio år sen järnvägen lades om och byggdes ut med dubbelspår. Som tågvän undrar jag varför tågen försvann. Några svar hittar jag i en trevlig nyutkommen bok, "Frillesås, en socken i Norra Halland". Frillesås är nästa ort söderut från Åsa längs Västkustbanan.

Av boken framgår att socknen levde upp när järnvägen kom 1888. Traktens jordbrukare kunde köpa kalk, utsäde och gödsel med vilket de kunde öka sin produktion. Lanthandlare kom från andra orter och köpte upp frukt, ägg och smör från bygden.

Järnvägens tidtabell styrde öppettiderna på posten, som hade stängt dagtid i flera omgångar. Posten kom med morgontåget och efter att den sorterats kunde postkontoret öppna. På förmiddagen hölls stängt för att hämta och lämna post med förmiddagståget. Efter lunch öppnade kontoret igen i några timmar, för att åter stänga när lantbrevbärarna kom med post som skulle sorteras och skickas med eftermiddagståget.

Järnvägstrafiken började avvecklas under slutet av sextiotalet och kanske var den inte så saknad av ortsborna. Järnvägen var en myndighet som hade mycket att säga till om i det lilla samhället. Det framgår att stinsen i början av 1900-talet påtog sig uppgiften att uppfostra ortsborna:

Det berättas att en hemmansägare från Jonskärr kom till stationen med några lådor med kött, som skulle skickas som styckegods. Han körde fram till stationshuset på östra sidan om järnvägen och bar sina lådor över spåren till godsmagasinet. När han var färdig, sa stinsen: "Det är livsfarligt och förbjudet att gå över spåren, så vill du ha dina lådor med tåget, så blir det till att hämta tillbaks dem och köra över järnvägen vid övergången, som är avsedd för detta."

På nästa rad i boken visas ett foto på "den numera borttagna järnvägsövergången". Och sen står det: "Nu har järnvägen i stort sett förlorat sin betydelse för bygden. Tågen far värdshus förbi. Godsmagasinet är rivet". Det framgår inte när tågen slutade göra uppehåll i Frillesås, men det ska enligt uppgift ha skett 1972 för persontåg och 1975 för godståg.

En fördel med att gå över till vägtransport var att postbilen kunde hämta posten direkt vid postkontoret:

Från den 13 maj 1968, då postnummerförordningen infördes, drogs flera postkupéer in. Posten kom att hämtas och lämnas av en biltransport. I och med detta slapp vi springa med fullastad postkärra till järnvägsstationen på höst- och vinterkvällar i mörker före gatubelysningens tid i samhället. En kväll i mörkret körde jag bort bakljuset på en bil, som var parkerad utanför biblioteket på Postvägen 10. På hem vägen gick jag upp på biblioteket och talade om för bilägaren, att jag krossat bakljuset på hans bil. Han gick med ut, pekade på postkärran och sa: Är det med den du har kört på? Vi fick naturligtvis betala lagningen.

Vad hade kunnat övertyga sjuttiotalets Frillesåsbor att tåg ändå var en bra grej? Att vara en myndighet tror jag ligger i fatet för järnvägen. Den generation som lade ner järnvägen såg frihet och modernitet i bilen. Numera är det konkurrens på järnvägen, och om så hade varit fallet på sjuttiotalet så hade det lokala näringslivet kunnat anlita något annat tågbolag ifall samarbetet med SJ gnisslade. Och så är det med de tåg som snart börjar stanna i Åsa. De upphandlas av Västtrafik och körs av Arriva. SJ är inte inblandade. Att den lokala tågtrafiken fått en renässans tror jag beror mycket på att kommunerna kunnat anlita vem de vill för att köra tågen, och själva bestämma över taxor och tidtabeller. Det är tydligt att tågtrafiken finns för ortsborna och att de har inflytande över hur och när tågen körs. I Åsa är det till och med kommunen som har bekostat bygget av stationen.

Idag finns också planskilda övergångar, så det går att korsa järnvägen utan att få stinsen efter sig. Det finns gatubelysning så en ser var en drar postkärran. Det finns till och med eldrivna kärror.

Det ska bli tillåtet att ta med cykel på tågen som stannar i Åsa. Men liksom i övriga Sverige tycks det inte bli någon småskalig godstrafik utöver det. Annat är det i Schweiz, där resgods kan polletteras på de flesta stationer och där det till och med går att checka in sitt flygbagage på 80 stationer. En del hotell är också med i samarbetet, så det går att checka bagaget direkt till hotellet.

När slutade tågen stanna i Frillesås? Postvagnen

Pollettering, omodernt eller bra service?

Allt fler skåningar tar tåget. Sydsvenskan
Sedan 1999 har tågresorna ökat med 167 procent i västra och 187 procent i östra Skåne. Den trenden stärks när pågatågen successivt når nya orter.

Tåget ger nytt liv i byarna. Sydsvenskan
Vinnarna Sösdala, Höör, Stehag, Gärsnäs och Skurup har fått en vitamininjektion av de nya tågstoppen, medan förlorare som Hörby, Röstånga, Östra Tommarp och Sjöbo än så länge ser tågen susa förbi. Sydsvenskan har granskat pågatågseffekten.

lördag 23 november 2013

Balanserad artikel om reflexer

Senaste artikeln om att fotgängare och cyklister måste "göra sig synliga" kom i Corren, lokaltidningen i Linköping. Artikeln bjuder som vanligt på stora möjligheter till parodi, men det jag la mest märke till var att artikeln faktiskt var förhållandevis balanserad. Experten tog även upp bilisternas ansvar:

– Som förare sitter man lätt som i en bubbla och man ser inte så långt som man tror. Man har ett ansvar att anpassa farten efter omständigheter som mörker. Det gäller även i stan. Det är förarna som styr, gasar och bromsar. Det är rimligt att lagstiftningen fokuserar på dem.

Kors i taket! Jämför med pratprogrammet Nordegren & Epstein i P1 som ville att alla cyklister ska ha reflexväst. De är så svåra att se, menar Epstein, som senare tillade att hon har svårt att se cyklister även när hon själv cyklar. Men enligt lagen ska cyklister vid färd i mörker ha belysning, och lamporna ska synas på 300 meters håll. Så det troliga är nog att cyklisterna som Epstein inte ser saknar lagenlig belysning. För att vara alldeles tydlig tycker jag att detta är en bra lag.Moderna dynamolampor lyser även vid stillestånd

Nordegren & Epstein fick reaktioner på programmet. En av kommentatorerna ska ha sagt att om alla bär reflexväst så kommer bilisterna ha svårare att se dem. Det verkar vara ett missförstånd. Det som kan hända är att bilister vänjer sig vid att alla fotgängare har västar och då inte tittar efter de som glömde västen hemma den dagen. Det blir i så fall mer farligt för de som inte bär väst.

Jag skrev själv en kommentar på Nordegren & Epsteins hemsida:

ALLA ska våga bära reflexväst. Nordegren & Epstein i P1
Det viktiga är att gå och cykla. Cyklister lever längre, och tidskriften The Lancet räknade ut att om fler går och cyklar så kan många levnadsår sparas. Detta eftersom nyttan av vardagsmotion vida överstiger risken för trafikskador. Länkar till studierna finns på wikipedia - cykel.

Så vill vi rädda liv ska vi välkomna alla som går och cyklar, oavsett vilka kläder de har på sig. Potentialen för mer gång och cykel är stor. Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer, vilket tar 20 minuter på cykel. Vidare bor hälften inom fem kilometer från sina jobb, två av tre inom tio km. Källa infrastrukturpropositionen 2008 sidan 150.

Uniformer och särskilda klädkoder är inte det som kommer göra att svenskarna får vardagsmotion. Vill man öka trafiksäkerheten finns gott om bättre åtgärder att ta till som att bygga fartgupp, busskuddar och avsmalningar. Se över gatubelysningen, den ska vara jämn och utan mörka fläckar.

Fler länkar:

Tänk på reflexerna. Corren

Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar, TSFS:2009:31 (PDF)

I Malmö stads cykelreklam ägnas ett uppslag till reflexer och hjälmar, men det står inget om bilisters ansvar.
http://dmweb.v-tab.se/webpages/Vart_Malmo/VTMO-131021-B.html

torsdag 21 november 2013

TED-tal om att gå & cykla till skolanGå till skolan. Eller kanske cykla. Det borde vara en av de mest naturliga sakerna i världen. Men trots kampanjer och säkra skolvägar är det allt färre som gör det.

Jag skrev nyligen en artikel om det, se länk nedan. En sak jag inte gick in på är hur promenaden eller cykelturen påverkar elevernas mognadsprocess och autonomi. I Jennifer Keesmats TED-tal ovan tar hon upp det på ett bra sätt. Se filmen!

Gående och cyklande barn koncentrerar sig bättre. Yimby

söndag 17 november 2013

Rob Ford: borgmästaren som röker crack och tar bort cykelbanorRob Ford vann borgmästarvalet i Toronto 2010 med budskapet att spara på skattebetalarnas pengar. En hans första åtgärder var att ta bort de målade cykelfälten på Jarvis Street, som hade kostat $80 000, så att det blev fem filer för motortrafik. Återställandet gick loss på $300 000, så någon besparing blev det inte. Kanske är det principen som räknas.

Nu är Rob Ford känd för en massa andra saker. Han läser handlingar medan han kör bil och röker crack.

Men Toronto är inte ensamt om att ta bort cykelbanor. I Stockholm vill Trafiknämnden att den alldeles nya cykelbanan på Hägerstensvägen slopas. Trafikkontoret och Trafiknämnden är överens om att den är felbyggd. Den som kommer ut från de nybyggda husen med barnvagn hamnar med barnvagnen rätt på cykelbanan.

I Älvsjö finns en annan märklig nybyggd cykelbana. Den går rakt genom stationshusets dörrar. Längs Nynäsvägen finns en ny cykelbana där regnvattnet fått prioritet över cyklister. Rännor för vattnet korsar cykelbanan vid flera ställen och bildar gupp för cyklisterna.

En hel konstiga lösningar alltså. Nästan som att de röker crack på trafikkontoret. Rob Ford skulle känna sig hemma.Stolpar och fotgängare på cykelbanan. Javisst ja, dörrar också. Glöm inte dörrarna. Foto Krister Isaksson

Vad säger man? Jo, "imponerar inte" naturligtvis.

The Cost of Toronto’s First Cycle Track. The Urban Country
Just one year after installing the Jarvis street bike lane (at a cost of about $80,000), Mayor Ford and other councillors voted to remove the Jarvis lane at an additional cost of $300,000 and re-instate the reversible centre lane, turning Jarvis back into an urban highway.

'Busy' Rob Ford admits to reading while driving. CBC News
Toronto Mayor Rob Ford admits he was "probably" reading while driving on the city's busy Gardiner Expressway.

Rob Ford caught on video in violent rant. Toronto Star
Toronto’s mayor is seen gesturing wildly, ranting gibberish and pledging to “kill that f---ing guy … first-degree murder,” in a dining room sometime in August.

Nybyggd cykelbana skrotas. Krister Isakssons blogg

Moderat cykelpolitik del 4. Krister Isakssons blogg
Cykelstudier genomförda inför exploateringen visade att ca 75 procent av de som cyklar över bron var på genomresa.

Recension: cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen. Cyklistbloggen
Cirka 50 meter in på cykelbanan finns fem ränndalar för avrinning, tvärs över hela cykelbanan. Stötigt och irriterande, som fartgupp.

lördag 19 oktober 2013

Att tillåta abort är mindre dåligt än att förbjuda det

Varning för jobbigt inlägg som inte handlar om cykel.

Abort är för mig ingen enkel fråga. Ibland beklagas att rätten till abort måste vinnas på nytt för varje generation. Men så är det med allting. Varje ny generation måste lära sig skriva, räkna och läsa. Varje ny generation måste lära sig hantera alkohol och varje ny generation måste lära sig hur det känns att få ett krossat hjärta.

Om abortfrågan ska vinnas även i vår generation så måste frågan diskuteras, så jag är glad att frågan tas upp i kompisbloggen Min Vision. I ett inlägg ställs frågan, "Kan verkligen kvinnans rätt till sin kropp överordnas en människas rätt till sitt liv?" Det är en mycket bra fråga och olika länder kommer fram till olika svar. Några direkta ja- eller nejsvar känner jag inte till, utan det är gråskalor. I Sverige är abort tillåtet, men inte hur sent som helst. När medicinen gör framsteg kan för tidigt födda barn räddas allt tidigare, och då måste rätten till abort vinnas ännu en gång.

Det argument för abort som jag tycker är bäst är att aborterna kommer genomföras även om det är olagligt. Och då är det bäst att det kan göras så säkert som möjligt. Kanske kan några barn räddas om kvinnan vågar berätta om sina intentioner.

Intressant skrivet i abortfrågan. Min Vision

En ständig kamp. DN Ledare

tisdag 8 oktober 2013

Reflexhysteri: därför är det dåligt


Svenska tidningen Bicycling skriver om hur du gör dig synlig. Såhär går det till: Gå in på toaletten. Titta i spegeln. Grattis, du är synlig!

Nej så enkelt är det förstås inte. Enligt artikeln i Bicycling måste du kasta bort alla dina gamla reflexer, och med en otydlig formulering antyds att det är lag på att cyklister måste ha reflexväst (anmärkning: nu har formuleringen ändrats). Det är fel.

Kanske är det inget konstigt att en kommersiell tidning vill få dig att köpa nya prylar av annonsörerna. Men fixeringen vid prylar är inte bara en plånboks- och konsumtionsfråga. Cyklister kan aldrig vinna en kapprustning mot bilister. I en diskussion om lysen och reflexer är det därför viktigt att balansera maximal synlighet mot att behålla en inbjudande trafikmiljö som vuxna, barn och äldre vill gå och cykla i. Den vardagsmotion som kommer med gång och cykling är värdefull, och alla studier visar att den är mycket mer betydelsefull än risken att mejas ner av en bilist.

Den bästa balansen mellan synlighet och trivsel tycker jag nås genom att följa lagen. Den säger att i mörker ska cyklister ha reflexer och lysen på cykeln. Lagen nämner ingenting om kläder. När man som tidningen Bicycling kommer in på reflexväst och armband blir det fel. Det är fel att rekommendera kvinnor att klä sig "anständigt" för att inte bli våldtagna, och samma problem finns i att rekommendera cyklister att bära speciella kläder. Ett annat problem med reflexväst är tillvänjning. Om bilisterna vänjer sig vid att cyklister bär reflexväst så blir det farligare för alla som glömt eller valt bort väst.

Jag cyklar gärna landsväg i mörker. Jag har då min svarta tröja, och på cykeln har jag en navdynamo och fina lampor från Tyskland, som lyser även när jag står still. Baklampan lyser inte bara bakåt utan även åt sidan och till och med lite framåt. På pedalerna finns de vanliga pedalreflexerna, så när jag trampar blir det tydligt av reflexernas rörelse att jag är cyklist. Även i hjulen har jag reflexer, som snurrar när jag cyklar.

Och se, nästan alla bilister är snälla mot mig. Det är inga problem med mina mörka kläder. Omkörande bilister kör helt över i motsatta filen, och mötande bilister bländar av helljusen. Jag har inte märkt att någon haft svårt att se mig. I korsningar släpper jag förbi bilisterna, precis som jag gör i dagsljus. Det är klart att jag skulle synas ännu bättre med reflexväst, och varför inte saftblandare på huvudet. Även bilisterna skulle synas bättre med reflexfolie och saftblandare. Men nånstans drar man en gräns, och säger att det är bra nu.

En idé som kommit senaste åren är bäst-före på reflexer. Man ska slänga förra årets reflexer och köpa nya, för de gamla reflekterar inte tillräckligt mycket. Det rådet följer jag inte, för som sagt måste jag dra en gräns nånstans. Jag skulle synas bättre med större och fler reflexer, men jag nöjer mig med dem jag har.

Så syns du i mörkret! Bicycling.se

Cyklister lever längre och har lägre sjukfrånvaro

Många baklampor lyser en bit framåt också. Kolla din lampa:
Cornershots + wallshots, and visibility of taillamps

Bicycling är förresten inte bara dåligt. Läs gärna Krister Isakssons utmärkta och kunniga kommentarer till Stockholms alldeles nybyggda cykelbanor.

Här har jag skrivit lite mer om synlighet och kapprustning:
Bilar med mörk färg oftare inblandade i olyckor. Ecoprofile

söndag 29 september 2013

Nån slags tröskel

Det är svårt att säga varför, men det verkar som om man måste komma över någon slags tröskel innan trafiksäkerhetsexperter ska fatta att cyklister lever längre och har lägre dödlighet. Ju fler som cyklar, desto fler liv kan sparas.

Cyklisten sin egen värste fiende. Sydsvenskan
– Det är svårt att säga varför, men det verkar som om man måste komma över någon slags tröskel för att andelen med hjälm ska börja öka, säger hon.

måndag 9 september 2013

Dårhushögern hatar fattigaFlickor i Bihar, Indien cyklar till skolan på cyklar de fått av delstatsregeringen. Foto Prashant Ravi, Reuters

Dårhushögern är på frammarsch. I USA försöker republikanerna skära ner på så kallade matkuponger som fattiga är berättigade till. De påstår att matkupongerna är för dyra och gör folk för lata för att arbeta. I Ryssland vill Vitaly Milonov deportera hemlösa till isolerade läger i glesbygden. Vitaly Milonov är parlamentsledamot för Putins parti Enade Ryssland och är en av arkitekterna bakom anti-gay-lagen.

Kostnaden för matkuponger har ökat i USA under lågkonjunkturen, men som nobelpristagaren Paul Krugman säger så är detta inget att vara rädd för. Matkupongerna gör att skolbarn kan äta sig mäta och koncentrera sig på skolarbetet. Och om folk verkligen är för lata för att arbeta så borde lönerna för enkla jobb gå upp, men de går ner.

Det är upprörande vilket förakt det finns för fattiga människor såhär år 2013. Som en av kommentatorerna till Krugmans artikel säger så är fattigdomsföraktet den nya rasismen. Jag tycker det är en bra kommentar så jag citerar hela:

I was talking to a fellow in the neighborhood the other day about the farm bill. He is a very easy going, down to earth, mild mannered fellow. A real model citizen.

He said that he was glad that food stamps were taken out of the farm bill. He said people have got to stop expecting all of these handouts. It will be hard for them at first, but they will be better off for it.

I thought, if this guy is lost, then the nation is lost. Handouts. It's all about handouts. The Federal budget exceeds $3.8 trillion but $80 billion to help poor folks (mostly kids) get something to eat is a handout that must be gotten rid of. I think we can find quite a few other dollars in the budget that truly qualify as handouts. Government contractors and mega-corporations do pretty darn well in the handout business.

This concept that poor people want to be poor and enjoy receiving assistance is the new racism of the 21st century. It's not skin color that's wrong with them, it's their income that causes them to be substandard. Will it ever end?

Giving Kids Bikes Can Reduce Drop-Out Rates. The Atlantic
It wasn't just easier for the girls to get to school with their new wheels. Tying the money to the bikes meant the girls' families couldn't spend it on other household goods, and since so many students received bikes at once, it made it much more likely that they would ride in groups and thus increase the safety of their commute. It was also a pretty good bargain for the government, at only $50 a student.

Hunger Games, U.S.A. Paul Krugman. New York Times
If employment is down because government aid is inducing people to stay home, reducing the labor force, then the law of supply and demand should apply: withdrawing all those workers should be causing labor shortages and rising wages, especially among the low-paid workers most likely to receive aid. In reality, of course, wages are stagnant or declining — and that’s especially true for the groups that benefit most from food stamps.

Famous anti-gay Russian MP mulls homeless’ resettlement to rural areas. Russia Today

torsdag 5 september 2013

Tågtunnel gör bilister snällare?


Snart kan godstågen lastas dubbelt så tungt. Klicka för större

Jag är glad att tunneln genom Hallandsås är färdigborrad! Det gnälls över det löjliga i att tunneln sparar sju minuters restid. Jag kan idag meddela att alla farliga omkörningar på landsvägen nu kommer upphöra, för det är ju så löjligt att köra om någon för att spara sju minuters restid.

Nej allvarligt gillar jag att cykla på landsvägar och småvägar, och de allra flesta bilister är snälla mot mig även om de SJÄLVKLART måstemåstemåste köra om vid allra första lämpliga tillfälle.

Många bilister är faktiskt så snälla att jag till och med funderar på om det sker ett allmänt nerlugnande när det gäller framkomligheten för bil. Med snabbare tåg och billigare flygresor verkar många inse att det finns bättre sätt att komma fram snabbt. Tågen kör trots allt dubbelt så fort som på autobahn och flygen går ännu fortare.

Tunneln blir bra för persontågen som kommer fram snabbare, men ännu bättre blir det för godstågen som kan lastas dubbelt så tungt och dessutom slippa omvägen via Hässleholm. När tunneln tas i bruk 2015 blir det sammanhängande dubbelspår Varberg-Ängelholm, och godstågen kan sen fortsätta på det egna enkelspåret Ängelholm-Arlöv(-Malmö). För godstrafiken blir det nästan som en helt ny järnväg hela vägen från Halmstad till Malmö.

Genombrott i Hallandsåstunneln. Svenska Järnvägsklubben
När dubbelspåret genom åsen har färdigställts möjliggörs en fördubbling av tågens godsvikt, en ökning av antalet tåg från dagens fyra till 24 per timme, samt att tågen kan köra i 200 km i timmen i stället för dagens 80.

torsdag 29 augusti 2013

Hjälmdebatten tar ett myrsteg framåt

I Västerbottens-Kuriren skrivs idag om lovande insikter om vilka som bär cykelhjälm och inte:

Få använder cykelhjälm – många skadas. Västerbottens-Kuriren
I samma studie framgår det också att personer utan cykelhjälm är överrepresenterade när det handlar om inblandning i olyckorna.

- Det kan ha att göra med att de som använder hjälm är mer säkerhetsmedvetna och tar mindre risker. Det kan vara en förklaring, men det är inget som vi har studerat, säger forskaren Per-Olof Bylund vid Akut- och katastrofmedicinskt centrum på Norrlands universitetssjukhus.

De studier som visar att hjälmar skyddar huvudet kan alltså i själva verket visa att hjälmförsedda cyklister är försiktigare. De kanske är nyktra, till exempel. Forskning visar faktiskt ett starkare samband mellan alkoholpåverkan och skallskada, än mellan hjälmbruk och skallskada. Dessutom är alkoholpåverkade cyklister mindre benägna att ha hjälm, så om hjälmbrukare skadar huvudet mindre kan det helt enkelt bero på att de är nyktra. Kan vi se en, eh, tillnyktring bland svenska hjälmkramare?

Per-Olof Bylund välkomnar en lag gällande cykelhjälmsanvändning som ska gälla alla och inte bara dem upp till 15 år.

Nä. Det kan vi inte. Några myrsteg framåt och så ett elefantkliv bakåt. För vi kan ju inte fokusera på att cyklister lever längre och har lägre sjukfrånvaro.

Alcohol: obscuring the outcomes of helmet research?

VTI - Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv. Fokusgruppsintervjuer samt analys av olycks- och skadedata

lördag 17 augusti 2013

Cyklofobi

Cyklofobi är inget kul. Men deppa inte ihop, för med lite träning kan det bemästras!

Det är faktiskt jättekonstigt att folk kan störa sig så mycket på cyklister. Okej, hjälmpropagandan har fått folk att tro att cykling är farligt, och rädsla kan göra att folk agerar irrationellt. Men ändå. Sarah Britz i Göteborgs-Posten är senast i raden av cyklofober i media:

"Jag är livrädd för männen på cykel"
"De kommer bakifrån, från sidan, framifrån och från ingenstans."

Alltså, om man skriftligen framför att cyklister kommer från ingenstans, då tänker man inte. Är man lugn och håller uppsikt så har man rimligen en uppfattning om var andra trafikanter kommer ifrån. Även polisens uppgifter i media om dödsfall visar sig vara helt uppdiktade:

Polisen jagar fartsyndare på två hjul. Svenska Dagbladet
När SvD på torsdagen kontrollerar uppgifterna om dödade visar det sig att de inte stämmer.

Jag möter samma paniska resonemang när jag pratar cykelhjälm med folk. De radar upp allt som kan hända: grus i kurvan, bilist som svänger höger, påse i framhjulet. Men om du redan vet allt som kan hända så kan du agera: sakta ner i kurvan, för du vet ju själv att det kan finnas grus. Håll uppsikt i korsningen och var beredd att stanna, för du vet ju själv att en bilist kan komma att svänga höger framför dig. (Eller cykla mitt i filen inför korsningen så att bakomvarande inte frestas köra om och sen svänga.) Lägg sakerna i korgen istället, för du vet att påsar kan fastna i framhjulet.

Om du kan fantisera ihop alla farliga situationer så vet du också hur man undviker dem.

Om du är nervös, ta det lugnt! Det är okej att leda cykeln förbi läskiga korsningar. Försök göra det med en bil! När jag pratar med cyklofober så tror de att man måste vara macho för att skippa hjälm och inte vara rädd. Men det är lika mycket tvärtom, om man bara håller sig inom gränserna för sin egen förmåga så går det utmärkt.

Korsar du spårväg på väg till skolan eller jobbet? Ta då och öva rälskorsning en söndag någonstans där trafiken är lugn. Ta reda på hur liten vinkel du kan korsa i. Då vet du att till vardags måste du hålla minst den vinkeln plus lite marginal.


Jag blir såklart rädd ibland. Det var läskigt att lära mig köra bil. Trycker jag på fel pedal eller rycker i ratten så kanske någon dör. Men med träning gick det bättre. Min körlärare sa diplomatiskt att alla är olika när det gäller hur många körlektioner man behöver. Metodiskt gick vi igenom några olika situationer som kan uppstå, och så fick jag träna på att hantera varje situation. Så småningom släppte nervositeten. Jag känner mig fortfarande mer hemma på cykel än bakom ratten, men i körskolan fick jag lära mig trafikens språk och jag vet att träning gör mig till en säkrare, bättre och lugnare trafikant.

Ni vet väl att cyklister lever längre och har lägre sjukfrånvaro.

måndag 15 juli 2013

Vem gillar jag bäst?


Foto Marc Woudenberg/Amsterdamize


Vilken av ledarskribenterna gillar jag bäst? Ann-Charlotte Marteus svänger tjusigt med pennan och blinkar mot mig. Klart jag lägger märke till det.

Ann-Charlotte Marteus: Låt inte rädslan förlama barnen. Expressen
Enligt en dansk studie är det till och med viktigare för skolresultaten att barn använder apostlahästarna på morgonen än att de får en hälsosam frukost i magen. Det uppmärksammade Erik Sandblom tidigare i somras (ecoprofile.se).

Artikeln hon syftar på finns här.Patrik Kronqvist säger alla rätta sakerna. Jag faller som en fura.
Patrik Kronqvist: Ett borgerligt nej till förbifarten
Patrik Kronqvist: Sätt P för bilbidraget
Patrik Kronqvist: Stoppa lastbilsdöden
Patrik Kronqvist: Cyklisterna är ju trafikens hjältarFoto Marc Woudenberg/Amsterdamize

DNs ledarredaktion vet hur man gör mig glad.

Cykelbanor gynnar alla. DN ledare
Men att cykla är alltjämt mer sunt än osunt för individen, omgivningen och klimatet.

Jag vet inte vem jag gillar bäst. Kan det vara så att jag gillar allesamman bäst?

lördag 6 juli 2013

Mona Sahlin är cool


Mona Sahlin hotades av nynazister igår.

Jag beundrar Mona Sahlin. Hennes motståndare är så knäppa och hon är så cool. Hon bara ångar på.

Sahlin: "Jag är arg, men jag mår bra". Expressen
Men jag blir arg, för jag har också mött antirasister som verkligen blir så rädda att de lägger av. Så tyvärr är det ofta en effektiv metod, att skrämma människor. Det gör mig förbannad och då står jag upp i stället.

lördag 22 juni 2013

Varför cykelhat?

TV4 Nyhetsmorgon fick stora skälvan häromdagen när ett barn blev påkört av en cyklist. Inga fakta presenterades i övrigt, bara en enskild händelse. Det var hätskt cykelkrig och jag vet inte allt. Men statistiken visar att cyklister nästan är helt ofarliga. Cyklister står för mindre än en procent av dödliga påkörningar.


Figur sammanstäld av Krister Spolander

TV4 är inte ensamma om att reta upp sig på cykel. Roligast var när Wall Street Journal pratade om "den allsmäktiga cykellobbyn". Göteborgs-Postens ledarsida är också en pålitlig cykelhatare, även om de anstränger sig att påskina lugn.

Så varför "ett hätskt cykelkrig"? Det finns många förklaringar men en av de enklare är att den anspråkslösa cykeln klarar en stor del av det som bilar används till. Många väntar med att skaffa körkort, och om man redan klarat 30 år utan körkort så kan det bli ett antiklimax när man väl får det. Oj jag kunde åka till Ikea, och själv sitta vid ratten! Det har jag ALDRIG kunnat tidigare! Och när jag satt och skruvade ihop Billy-hyllan, det var obeskrivligt!! Hm…


När du skaffar körkort och bil kan du åka till Ikea HELT SJÄLV!!Bilkramare känner kanske att den gråa vardagen inte matchar bilden av heroiska körortsinnehavare som klarar de tuffa uppgifterna. De önskar att de vore skogshuggare, som Michael Palin i Monty Python.

Länkar

Tvååring skadad i hätskt cykelkrig. TV4 Nyhetsmorgon

Opinion: Death by Bicycle. Wall Street Journal

Cyklistjävlar. Jenny Strömstedt
Cykeldårar. A daisy Day - Den påkörde verkar vara dotter till nyhetsankarets kollega

Cyklar och bilar lika viktiga. Göteborgs-Posten
För medan cyklisthatet (i Sverige i alla fall) i huvudsak är koncentrerat till en grupp ilskna farbröder på Facebook, är bilhatet en naturlig och självklar del av maktutövandet i ett flertal större kommuner, inte minst Göteborg.

Extra, Extra: Wall Street Journal Wins At Stupid! Bike Snob NYC
Up until now, the media has been using the conventional weapons of stupidity in their War Against Bikes, but on May 31st the entire world sat up and noticed when the Wall Street Journal escalated matters by dropping this devastating atomic firebomb of nuclear retardation.

PS För en mer vetenskaplig förklaring till cykelhat kan man läsa David Hortons essä. Han menar att cyklister ses som annorlunda, och när cyklingen ökar kan man bli rädd för att själv bli en såndär cyklist en dag. Något för oss cykelkramare att fundera på, hur framställer vi cyklister? Fear of Cycling 05 - Making Cycling Strange DS

tisdag 18 juni 2013

Boxare skyddas inte av hjälmar


Bild från AIBAs hemsida

En idrottsläkare säger i P3 att hjälmar inte hjälper mot hjärnskakningar vid boxning, men han gick inte in på varför. I alla fall har amatörboxningsförbundet AIBA förbjudit herrar att bära hjälm. British Journal of Sports Medicine har en stor artikel från i vintras om hjärnskakningar. Man skriver att inget av dagens skyddsutrustning skyddar mot hjärnskakning, och att en hjälm skulle behöva mildra slaget till 50 G för att skydda mot hjärnskakning. Det är spännande eftersom cykelhjälmar är mer rigida än så. De är gjorda för att bromsa ner islaget så att kraften mot huvudet minskas till max 300 G, som ju blir ett mycket hårdare slag än 50 G. Stridspiloter anses klara 10 G innan de slocknar.

Jag ska tillägga att de hjärnskakningar som cyklister vanligen drabbas av inte är så dramatiska som det kanske kan verka. Den genomsnittliga vårdtiden är 1,7 dagar.

Hur farlig är boxningen? P3 Nyheter med Kazmierska

Consensus statement on concussion in sport: the 4th International Conference on Concussion in Sport held in Zurich, November 2012
There is no good clinical evidence that currently available protective equipment will prevent concussion, although mouthguards have a definite role in preventing dental and orofacial injury. … It also appears that helmets must be capable of reducing head-resultant linear acceleration to below 50 g and angular acceleration components to below 1500 rad/s2 to optimise their effectiveness.

Short Helmet Standards Comparison

sv.wikipedia.org/wiki/G-krafter

Boxing group bans headgear to reduce concussions. Fox News

VTI, Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik tabell 12a & 12b

Se också äldre inlägg
Amatörboxningsförbundet slutar med hjälmar

torsdag 13 juni 2013

Sambofet


Hantverkaren kan hjälpa dig med dina problem. Foto © Franz-Michael S. Mellbin

Han ligger kvar där i soffan för där har han det bra. Han har ju tjej och han vet att han får ligga ändå. Ja han vet att han är sambofet.

Så får man inte säga i det här landet men skit i det.

Om man cyklar eller går till jobbet så kanske man inte blir så sambofet och så får man bättre uthållighet. Två av tre bor inom tio kilometer från jobbet, så det är bara att ta cykeln och köpa chips.Se också när Eric Amarillo åker tåg i videon till Om sanningen ska fram

tisdag 11 juni 2013

Komplicerade korsningar och raka rondellerKorsningar behöver inte vara mer komplicerade än på bilden ovan. Som synes är det inte förbjudet med bilar, men det är ganska få bilar och de kör nog ganska långsamt.

Vill man krångla till det finns en massa finesser att ta till:

Video fra Danmarks første “Supercykelkryds”

Grönt ljus åt alla håll för fotgängare i Toronto. Ecoprofile

Tyréns utreder gång- och cykelvägar genom cirkulationsplats
I studien jämförs en traditionell cirkulationsplats, där cyklister måste ta sig runt rondellen vid flera vägövergångar, med en liknande korsning där gång- och cykelbanan istället går genom rondellytan.

Rondeller ska bli säkrare för cyklister. Dagens Nyheter
– Det är inte längre cyklisten som kommer att guppa sig fram genom passager och korsningar, utan det blir cykeln som får det jämna flödet, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

Det där sista låter faktiskt bra, och ännu bättre att det kommer från trafiksäkerhetsdirektören: cyklister ska få ett jämnt flöde utan att behöva stanna hela tiden. Bra!

fredag 31 maj 2013

Why do girls stop cycling?

Updated June 2nd about cyclists being seen as different.

It's said that in English-speaking countries, girls stop cycling in their early teens. In Sweden there's a similar situation with helmet use falling by two thirds when kids (both boys and girls) turn 13-15 years old. In Portland, women wear helmets more than men do, while men cycle more than women. The Portland Bureau of Transportation has some nice graphs on this.


Source Portland Bicycle Count Report 2012. Click to embiggen.

It's also said that women cycle less because they need to take kids places. Maybe that also explains why they wear helmets more too, to be a model for the kids. It's said that more bikeways will allow women to cycle more, like in The Netherlands. But while both bikeway miles and helmet use are going up in Portland, the cycling gender split is parked with twice as many men as women.Cyclists seen as being different
The identity issue of being labelled a cyclist is also worth exploring. Commenting on the Emma Way incident, Carlton Reid writes:

The tweets collected by @cyclehatred have shown that a surprising number of anti-cyclist comments are not coming from traditional ‘white van man’ but from young women, many of them clearly new to driving. What is it that’s making some of these young women say such hateful things about cyclists? Perhaps it’s that some young female motorists feel safe in their cars and often rely on them to get everywhere? For such women, perhaps the thought of being a cyclist – unprotected from ‘stranger danger’ and open to the elements – makes them shudder, and the way to reject and despoil this “other” is to vilify and mock it? “I knocked a cyclist off his bike. I have right of way, he doesn’t even pay road tax”

I haven't counted them, but young women also form a fair share of commenters at the Swedish equivalent, @cyklisthat. Mr Reid is not the only one to theorize on fear of being a cyclist. Sociologist David Horton writes in an essay that cyclists are considered different, and that many people do not want to be seen as different:

The push to bring cycling in from the margins suggests that car-centred lives will not continue forever. ... Fear of the cyclist is related to people's anxieties that they, too, might end up taking to cycling, and becoming a 'cyclist'. Fear of Cycling 05 - Making Cycling Strange

I think most people are more or less put off cycling if they see it as unsafe, dorky or just different. But maybe the effect is clearest among teenage girls. This could be because teenage girls are naturally more sensitive to cultural constructions, ie who's weird and who isn't. It could also be that teenage girls are expected to conform while boys are given leeway to be nerdy or different.

I would love to hear your comments.

Links:
For girls on bikes, new research shows a turning point: age 14. BikePortland

Beauty and the Bike
Girls in cycling friendly countries continue to cycle into adulthood, whilst in many other countries they tend to give up during the teenage years.

Bicycling's gender gap: It's the economy, stupid. Grist
But whether you’re male or female, when you add a kid or two and a stop for groceries and the need to arrive at the other end smelling okay, you’d better believe you’re going to take a mellower route if there is one, and the car if there isn’t.

Hälften av barnen kör utan hjälm. Dagens Nyheter
Bland dem mellan 8 och 12 år hade 76 procent hjälm, medan bara 24 procent av dem som var mellan 13 och 15 år använde cykelhjälm.

fredag 24 maj 2013

Kan motion ersätta odödlighetsjacka?

Många cykelkramare blev arga när Folksam i fjol gick ut i SVT och sa att cyklister skadar sig hela tiden och därför borde ta på sig vadderade kläder, så kallad odödlighetsjacka. Varför tror Folksam att cykling är så farligt? Ett svar kan ligga i åldersfördelningen bland skadefallen.

Ekot och Svenska Dagbladet rapporterar att äldre personer på grund av benskörhet ofta skadar sig illa när de trillar. Detta kallas fallskador och har inget med cykling att göra. I Sverige avlider 1600 äldre personer varje år i dessa så kallade fallskador. Det är ganska många. Jämför med att 20-30 cyklister omkommer varje år, totalt i alla åldersgrupper. Det sker 70 000 benbrott på grund av benskörhet varje år i Sverige, enligt SvD. Brutna höftleder är vanligt, rapporterar Ekot. Kan det vara så att äldre personer skadar sig även på cykel, och att det är detta som Folksam fångar i sin läskiga statistik?


Klicka för större. Källa Pedalling towards Safety. European Transport Safety Council

Den här figuren visar att hälften av alla omkomna cyklister är över 65. Så är det i Sverige och Europa. I Nederländerna är förhållandet ännu starkare. Äldre personer dör fyra gånger så mycket vid cykling som genomsnittliga personer. Som alla cykelkramare vet är Nederländerna bäst på såväl cykling som cykelsäkerhet, vilket understryker att äldre personer utmärker sig. Även mätt per cyklad kilometer omkommer äldre personer klart mest.


Källa: Fietsberaad. Three myths about bicycle policies busted

Benskörhet kan behandlas med mediciner, och förebyggas med muskelträning i ungdomen. Äldre personer ska gärna röra på sig så mycket som möjligt för att skelettet ska hålla sig elastiskt. Då menas enligt expertisen inte cykling utan "motion som belastar skelettet, såsom träning i apparater med belastning, promenader, motionsgymnastik med mera". Motion är även bra för koordination, balans och reaktionsförmåga.

Enligt Folksam är det armar och ben som framträder bland de svåra cykelskadorna, inte skador mot huvudet. Om det är benskörhet som ligger bakom Folksams uppgifter så lär det finnas många bättre behandlingar än att ta på sig vadderade kläder.

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
Regelbunden fysisk aktivitet påverkar ett flertal olika funktioner i människans nervsystem. Funktioner kopplade mer omedelbart till den fysiska aktiviteten förbättras, exempelvis koordination, balans och reaktionsförmåga. FYSS sidan 28.

En rad undersökningar har visat god effekt av regelbunden motion, och då framför allt av motion som belastar skelettet, såsom träning i apparater med belastning, promenader, motionsgymnastik med mera FYSS sidan 185.

Fler pensionärer dör i fallolyckor än i trafiken - Ekot
Ofta blir resultatet en bruten höftled

Who is dying while riding a bike? As Easy as Riding a Bike
Dutch cycling deaths are skewed very heavily to the elderly; 71% of all cycling deaths are over the age of 60, and nearly 25% are over the age of 80.

Benskörhet tar liv i onödan. Svenska Dagbladet
Hon måste äta kalktabletter och röra på sig så mycket som möjligt för att skelettet ska hålla sig elastiskt.

Ny dräkt ska ge cyklister bättre skydd. SVT
Huvudskador står för endast 10 procent av skadorna medan arm- och benskador står för hela 80 procent av de svåra cykelskadorna.

lördag 11 maj 2013

Idiotiskt eller bara obildat?


Tio liv hade kunnat räddas om alla restauranger bar hjälm, enligt en studie från VTI. Foto komonews.com via Buildsafe

Västerbottens läns landsting kör en hjälmkampanj för att förbättra folkhälsan. Kampanjen är nästan säkert till skada för folkhälsan eftersom ökad cykling förbättrar folkhälsan långt mer än vad ökat hjälmbruk någonsin kan göra. Om kampanjen minskar viljan till cykling med en endaste promille så är det en förlust för folkhälsan.

De som cyklar till vardags har lägre sjukfrånvaro och lägre dödlighet än andra. Alla studier som väger cyklingens hälsoeffekter mot skaderisken visar att hälsoeffekten är mycket, mycket större. Det är 20 gånger så många som drabbas av stroke jämfört med skallskada vid cykling. Stroke är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna, och förebyggs bland annat av vadagsmotion som att cykla.

Enligt en studie från VTI hade tio liv kunnat räddats om alla cyklister hade hjälm. Författarna säger helt oblygt att det därför behövs incitament för att på frivillig basis öka hjälmanvändningen.

Samtidigt dog 167 personer i åldersgruppen 15-44 i hjärt- och kärlsjukdomar under 2011, 2159 personer i åldersgruppen 45-64 och för äldre personer ökar dödligheten ytterligare. Om ökad cykling hade räddat en halv procent av dessa omkomna, så räddar cykling fler liv än 100% hjälmbruk!

Så snälla VTI och Västerbottens läns landsting, läs på lite innan ni kampanjar nästa gång.

wikipedia > cykelhjälm > emot
Wikipedia > Cykel > Säkerhet och hälsa vid cykling
Stroke. Förekomst och orsaker. Neurologiskt Handikappades Riksförbund

VTI - Cyklisters singelolyckor. Analys av olycks- och skadedata samt djupintervjuer
För tio av de fjorton som dog i skallskador och inte använde cykelhjälm hade överlevnad varit möjlig med hjälm enligt Trafikverkets bedömning.

Hjälma någon du gillar. Västerbottens läns landsting

Dödsorsaker 2011. Socialstyrelsen

torsdag 2 maj 2013

Rörig prioritering hos trafikpolisen

Expressen skriver på ledarplats om lönedumpning och rattfylleri i lastbilstrafiken. Det låter läskigt.

DN skriver på ledarplats om att stockholmspolisen jagar cyklister som svänger höger mot rött ljus. Det låter mer komiskt. Polisen kunde åtminstone haffat cyklister som cyklade RAKT mot rött ljus.

En polisblogg försvarar insatsen mot de rödljuskörande cyklisterna och nu blir det lite läskigt igen. Polisbloggen säger att alla som åker dit tycker att polisen borde jobba mot mer allvarliga brott. De som åker fast för att exempelvis slå sin fru säger att de borde jaga pedofiler istället. Det är faktiskt en lite läskig jämförelse. Fattar inte polisen att cyklister är nästan helt ofarliga för andra?

Allra sjukast är att fd trafikplaneraren Krister Isaksson skriver att polisen ofta missar att ta alkoholprov på lastbilschaufförer som mejat ner fotgängare. Det är en ganska allvarlig anklagelse.

Jag hoppas att det kommer en lite mer seriös kommentar från polisen. Lastbilar är faktiskt farliga och varken chaufförerna eller polisen får slarva med säkerheten.

Insats utan analys och eftertanke. DN

Skall cyklister inte lagföras? Blåljus.nu

Stoppa lastbilsdöden. Expressen

Polisen gör fel - jag hade glömt det! Krister Isaksson

onsdag 1 maj 2013

Barn och vuxna i trafiken


Men hallå kvastgubben, det där är inget övergångställe! Dåligt föredöme för barnen!!! Foto Amsterdam Cycle Chic.

Svenska Dagbladet skriver att blöjbarn kan lära sig läsa genom att titta på hela ord istället för att ljuda med bokstäver:

"Istället för att på traditionellt vis bryta ner orden i bokstäver och ljuda sig fram till betydelsen, tittar barnet på hela ordbilden och lär sig snabbt att känna igen den."

Jag köper resonemanget, eftersom det är samma sätt som vuxna läser på. Man ljuder inte bokstäverna, man ser hela ordet direkt. Skrivna ord är lite som ikoner på en dator. Man känner igen ikonerna med en gång och behöver inte tyda.

Jag upplever samma sak i vägtrafiken. Genom skyltar och regler försöker man i detalj tala om hur trafikanterna ska bete sig. Man bygger ett system som är så avancerat och invecklat att barn inte förväntas klara av det. När man säger att barn inte klarar trafiken så menar man egentligen att de mejas ner av vuxna. Och eftersom det är de vuxna som mejar ner barnen och inte tvärtom, måste det rimligtvis vara de vuxna som inte klarar trafiken.

Det brukar vara enklare att läsa av trafiken i lägre hastighet, 30 km/h, både ur fotgängarens och bilistens synvinkel. Det går att bygga gatorna så att de inte inbjuder till hög hastighet. Gör man det så behöver man bara enkla regler som "se dig för" och "bete dig som folk". På en sådan gata tror jag barnen klarar sig utmärkt.

Vill man resa långt och snabbt finns tåg och flyg, som båda är mycket säkrare än att åka bil. Gå till bistron och ta en drink. DET får inte barnen göra!


Ta en drink i barvagnen

Blöjbarn lär sig läsa. Svenska Dagbladet

torsdag 25 april 2013

Lilla Cody, Justin Bieber och polisenNi kanske har sett den här fina videon med en av Justin Biebers fans. Det är jättegulligt.

Kanske har polisen i Stockholm sett filmen också, för de gjorde en husrannsakan av Justin Biebers turnébuss. De tycker att Bieber är jättefarlig.

Polisen hittade knark i Biebers buss. Ekot

tisdag 23 april 2013

Små lastbilar passar innerstan


Foto Asbjörn Hanssen

Alla länder tillåter inte lika stora lastbilar som i Sverige, Finland och Nederländerna. I USA är maxvikten för lastbilar bara hälften av vad som tillåts i Sverige. Där får en fullastad lastbil inte väga mer än 36 ton, medan Sverige och Finland tillåter 60 ton, och Nederländerna 50 ton.

De stora lastbilarna är otympliga i städer och därför finns i staden Utrecht ett liten smidig eldriven lastbil som kan köras på smågator. Eftersom de stora lastbilarna har stora döda vinklar är detta en trivsel- och miljösatsning som även förbättrar säkerheten för fotgängare och cyklister. Utrecht har också en lastbåt med kran som kan leverera varor till butiker längs kanalerna. Kranen är fjärrstyrd och båten kan betjänas med bara en gubbe.

Nu har Göteborg också köpt en sån lastbil! Hurra! Varorna levereras med vanlig lastbil till en central och sen körs varorna ut med minilastbilen till de tio butiker som är med i försöket. Det är kommunen som bekostar lastbilen. I Utrecht finns enligt uppgift inga driftsubventioner, däremot stränga regler för vanliga lastbilar gällande storlek och tid på dygnet när man får köra med dem.

Utrecht Cargohopper. Youtube

Fler butiker får leveranser med elbil. Vårt Göteborg

Pilotprojekt ska ge färre tunga transporter i city. Vårt Göteborg

stadsleveransen.jpg

Nederländernas lastbilståg. Cyklistbloggen

Wikipedia > Lastbil > Maxvikt och trafiksäkerhet

tisdag 9 april 2013

lördag 6 april 2013

Ingen motsättning mellan bilkörkort och enklare cykling

I Aftonbladet 6 april skriver Natalia Kazmierska att enklare regler för cykling är en dålig idé. Det är viktigare att lågutbildade kvinnor har körkort så att de kan ta jobb långt bort, anser hon. Men det finns ingen konflikt mellan körkort och bättre villkor för cykling.

Tvärtemot vad Kazmierska skriver kommer man ganska långt med cykel. Hälften av Sveriges befolkning bor inom fem kilometer från jobbet, vilket tar 20 minuter på cykel, något som uppmärksammades av regeringen i infrastrukturpropositionen 2008. Vidare bor två av tre inom 10 kilometer.

I länder med mer cykling är det fler kvinnor som cyklar. Nederländerna är bäst i västvärlden på cykling, och där är 55% av cyklisterna kvinnor. Bättre förhållande för cykling gör det enklare att cykla till jobbet även med barn på cykeln. Det blir också lättare för barn att cykla själva.

Även om man har fyllt 18 år och har råd att ta körkort för bil är det inte alla som får. Det kan handla om synfel eller sjukdomar. För trafiksäkerheten är det viktigt med en gedigen körkortsutbildning.

Att främja cykling gynnar alla. Om fler cyklar blir det bättre framkomlighet och färre köer för bilister.

Kvinnor är ute och cyklar – men utan bil är det kört. Aftonbladet
Med bilen kan man ju inte bara åka dit man vill, oberoende av andra. Den ger en också möjlighet att leva utanför storstäderna och söka jobb som man inte skulle ha en chans att få annars. Utan körkortet blir man lättare isolerad och ofri, som Rasa i filmen ”Äta sova dö”, hon som varken har råd eller möjlighet att lära sig köra själv. Att lågutbildade kvinnor i dag ofta saknar körkort är ett långt större samhällsproblem än att racercyklisterna inte får bryta mot trafikregler de ogillar.

Nej, det har inte plötsligt blivit tillåtet att bryta mot lagen i Göteborg. Cyklistbloggen

How to Get More Bicyclists on the Road. Scientific American
In the U.S., men’s cycling trips surpass women’s by at least 2:1. This ratio stands in marked contrast to cycling in European countries, where urban biking is a way of life and draws about as many women as men—sometimes more. In the Netherlands, where 27 percent of all trips are made by bike, 55 percent of all riders are women.

Cecilia Verdinelli: Bilism förstärker sociala hierarkier. Göteborgs-Posten
I sin stiliserade och lätt överdrivna form låter det som om bilismen finns för att rörelsehindrade invandrarkvinnor med autistiska trillingar skall slippa sätta sig på vagnen.

Stop lobbying for bike rights. It's anti-feminist

A columnist in the Swedish newspaper Aftonbladet suggests bike advocates are just mamils with ridiculous demands, like being able to cycle side by side. For some reason Google won't give me a link with a translated version. So I pasted the text into their form. Here is the result with some small corrections. Have fun!


Kvinnor är ute och cyklar – men utan bil är det kört. Aftonbladet by Natalia Kazmierska, @Kazmierska on twitter


Women are out cycling - but without a car it is all over

It's kind of funny that Swedish middle-class men and Saudi women have one thing in common: They see the bicycle as symbol of freedom.

This week came news that Saudi Arabia's religious police will allow women to ride in Riyadh parks as long as they are dressed in full Muslim abaya and only pedalling around for fun. And an overseeing man is required, if not on the rear rack, then at least in the vicinity.

Meanwhile, in another part of the world, memiler - middle-aged men in lycra - bring out their Italian hardtail-weapons and embark on still gritty Swedish springtime roads.

Bike lobby has gained ground in Sweden in recent years.

In Gothenburg, the traffic office recently to introduce a controversial proposal following pressure from the pedal craze: the right to go against one-way streets, such as on Andra Långgatan.

It is just one of many strange requirements pushed by bicycle advocates.

If it were up to them, there would be legislative changes and new regulations to prohibit mopeds, allowing cycling side by side, have run a red light, skip stops and raise cycle speed limit.

Anyone who got away with sheer terror after being overtaken by a roaring memil, know that that the maximum speed is only formal.

It's about democracy and equality, says drop handlebar friends, who want to transform the country into Cycle Nation Sweden. The term "traffic power structure" [play on sex power structure] is used by those who think that our society is controlled by white men in the car.

That's why I wonder if it would be best that we women leave the bike at home?

Nothing has given me such a sense of freedom and power that when I took driver's license last year. By car, you can not just go where you want, regardless of others. It gives one the opportunity to live outside the big cities and look for jobs that you would not have a chance to get otherwise.

Without a drivers' license, you more easily become isolated and unfree, as Rasa in the movie "Eat sleep die," she who has neither means nor the opportunity to learn to drive herself. That less educated women today often lack a license is a far greater problem for society than racing cyclists should not violate traffic rules they dislike.

Sure the bike is more environmentally friendly, but that doesn't take you far. Ask the Saudi women.

tisdag 19 mars 2013

Rondeller och flöde vid cykling


Jag vill cykla längs mjuka gröna linjen, inte den orange kantiga. Bild från bloggen Kalle Cyklar


I Göteborg finns 465 kilometer cykelbana, och kommunen gör en del forskning för att förstå varför folk väljer att cykla eller inte. Under 2010 lät man cyklister filma sin cykelfärd. I den efterföljande rapporten, Trygghet och säkerhet vid cykling i Göteborg, gjordes en mycket klok insikt: Om cyklisterna upplever att det inte finns ett flöde i cyklingen, kommer de att avvika från det tänkta trygga beteendet till förmån för att kunna cykla smidigt (med ett flöde).

och vidare:

Trafikmiljön påverkar i vilken utsträckning cyklisten tillåts uppleva flöde. Omotiverade stopp, exempelvis rödljus vid en tom korsning eller blockerad cykelbana stör flödet. På samma sätt inverkar en grön våg (cyklar prioriteras gentemot övriga trafikslag i en serie korsningar) eller långa, raka cykelbanor positivt på flödet.

Inbäddat i en tjänstemannarapport står det alltså att cyklister gör som de vill, inte som trafikplanerarna tänkt sig. Det räcker inte att trafikplanerarna tänker till och bygger sammanhängande cykelnät. För att cykelnätet ska fungera måste man dessutom ta hänsyn till det faktum att om cyklisterna inte gillar det, så kommer de strunta i det. Antingen genom att improvisera och bryta mot reglerna, eller genom att inte cykla alls.


Cyklister gillar frihetskänslan. Foto Mikael Colville Andersen

Ett exempel där trafikplanerarna prioriterar säkerhet framför flöde är den nya typen av rondeller. Där dras cykelbanan utanpå rondellen och även utanpå bilister som väntar på att köra in i den. Dessutom lägger man in några extra tvära svängar för att få cyklisterna att sakta ner.


Bild från bloggen Cykla i Halmstad


I Köpenhamn gör man annorlunda. Där har man bara ett blåmålat fält där cyklisterna ska vara. Man kan tycka att den svenska modellen med mer långtgående separation är säkrare, men om man samtidigt får sämre flöde kan det innebära sämre regelefterlevnad och/eller färre cyklister.


Foto Mikael Colville Andersen


Round and round we go. Copenhagenize

I Köpenhamn är det inte bara i rondeller man blandar cyklister med motortrafik, med bara en färgmarkering som skydd. I vanliga korsningar flätar man ihop cykelbanan med högersvängningsfilen för bilister. På ett ställe har man till och med gjort så att cykelbanan byter plats med högersvängningsfilen, med bara lite blå färg som skydd.


Foto Jack Thurston


Jag tycker det här är en riktig prioritering. Kan man inte uppnå ett bra flöde för cykling så finns det inte så mycket mening med att det är säkert. Många kommer cykla på sitt eget sätt, eller ta bilen.

I Köpenhamn har man sällan dubbelriktade cykelbanor, vilket är vanligt i Sverige. Det gör situationen lite mer komplicerad för svängande motortrafik eftersom det kan komma cyklister från båda håll.

Rondeller tas upp i rapporten. Många som intervjuades i rapporten uppelever det som obehagligt om de måste cykla genom en rondell tillsammans med andra trafikslag. Så är det säkert, men samtidigt visar rapporten hur viktigt det är med flöde. Om tryggheten uppnås på bekostnad av flödet så får man ett nytt problem istället för det gamla:

Det vi på Splitvision Research också kan se är att genom att upprätthålla och se till att det finns möjlighet för cyklisten till ett flöde i cyklingen, kan det göra att cyklisten inte tar onödiga risker som i sin tur skulle ha kunnat leda till incidenter eller olyckor.

Eftersom det ibland inte är möjligt att öka säkerheten utan att försämra flödet är det kanske värt att fundera på om inte motortrafiken ibland måste stå tillbaka på vissa ställen för att det ska bli både tryggt och smidigt att cykla. Rondellerna skulle till exempel kunna göras mindre för att ta ner hastigheten bland motortrafikanter. Det försämrar framkomligheten för stora bussar och lastbilar, men det kanske man får ta. Eller så kan antingen bussfilen eller cykelbanan gå rakt igenom rondellen.


Jag tror gatan heter Ceresgatan

Tidigare inlägg om rondeller:

Rondeller med hängslen och livrem

Huvudled och rondeller. Ett omaka par

tisdag 12 mars 2013

Tjuvar körde ihjäl sig. Polisens fel eller Trafikverkets?


Cyklande poliser i Köpenhamn. Foto © Mikael Colville Andersen/Copenhagenize

Några bensintjuvar körde ihjäl sig igår när de jagades av polisen. Det sägs att tjuvarna körde i filen för mötande trafik, och kanske var påverkade.

Som trafikant och cyklist tycker jag det är bra att polisen försöker sätta stopp för trafikanter som sätter sig själva och andra människor i livsfara.

Men jag tycker också det reser frågan vilket ansvar Trafikverket och bilfabrikanterna har, som tillhandahåller vägar och bilar där man kör i 70-90 kilometer i timmen. Med ett enkelt handhavandefel kan man ha ihjäl sig själv eller andra.

Många tror att alla färdmedel är ungefär lika farliga, men det stämmer inte. Det är 55 gånger säkrare att åka tåg än att åka bil. Att cykla är också ganska säkert, om man beaktar hälsoaspekten. Cyklister lever längre och har lägre sjukfrånvaro än de som inte cyklar, på grund av den vardagsmotion man får av att cykla.

Häromdagen skrev jag på Ecoprofile om hur gamla landsvägar kan hastighetssäkras och anpassas till cykling. Den snabba trafiken kan gå på motorvägar eller järnvägar. På en sådan väg skulle det kanske vara lättare att stoppa tjuvar, och svårare att köra ihjäl sig.

Förundersökning inleds efter nattens polisjakt. Ekot
Uppsalapolisen kommer att utredas för tjänstefel och vållande till annans död, efter den dramatiska biljakten i natt som slutade med att två män i 20-årsåldern, misstänkta för att ha stulit bensin, omkom.

Wikipedia > Trafiksäkerhet > Val av färdmedel

Cykling mellan närliggande tätorter. Är cykelbana bästa lösningen? Ecoprofile

lördag 2 mars 2013

Huvudled och rondeller. Ett omaka par


Väjningsplikt på Delsjövägen, som annars är skyltad som huvudled.

Ju mer jag lär mig om trafik desto bättre förstår jag varför bilister ofta känner sig hunsade. Trafikreglerna och utformningen av vägarna skickar dubbla signaler.

Ett bra exempel är huvudleder som har byggts om med rondeller för att öka trafiksäkerheten. Det är ju bra men är inte huvudled och rondell egentligen oförenliga? Tanken med huvudled är ju just att korsande trafik inte ska begränsa ens framfart. Sen kommer man på att ojdå, det kan bli krockar om folk tänker så. Det är bäst att vi bygger rondeller, så att folk inte kör för fort genom korsningarna. Men borde man inte sluta skylta som huvudled då?


Efter rondellen är det åter skyltat som huvudled, det vill säga ingen väjningsplikt. Klicka för större. Foto (bägge) Google Streetview

Likadant är det med trafikljus. Tanken är att man ska köra rätt igenom korsningen utan att stanna. Tråkigt för den som råkar göra fel och hamnar i vägen för en bilist med grönt ljus. Det är ingen förlåtande vardagsmiljö.

Det verkar sitta långt inne, den här idén om att främja bilisters framfart. Det ger bilister en känsla av berättigande. Om man vill att bilister ska sakta ner och visa hänsyn är kanske grönt ljus och huvudled inte bästa sättet att uppnå det?

Ett annat bra exempel är parkeringsnormer och trängselskatt. Först förbjuder man hus utan parkeringsplats. På så vis ser man till att det alltid finns billig och riklig parkering. Det blir bekvämt och enkelt att ta bilen varthelst man ska. När detta bekväma och inbjudande system blir populärt säger man Nej! Nu är det dåligt för miljön, så vi inför trängselskatt. Man utformar alltså bebyggelsen för att det ska bli smidigt att köra bil och sen straffar man alla som gör det. Tänk på miljön!

Det skulle bli trevligare att gå och cykla om man slapp känna sig som en inkräktare på bilisternas utrymme. Att ta bort saker som parkeringsnorm, huvudled och trafikljus är bra sätt att minska bilisters dominans över cyklister och fotgängare.

Jag tror trafiksverige måste sätta sig ner och fundera igenom vad det är man egentligen vill.

Fotgängare lever farligt. Svenska Dagbladet
Den 62-åriga kvinna som gick mot rött ut på övergångsstället vid Noe Arksgränd fick så svåra skallskador efter kollisionen med lastbilen att hon avled. Väninnan, en kvinna i 50-årsåldern, klarade sig undan med lindriga skador.

– Ingen går att klandra. Väninnan säger själv att de gick mot rött och vittnen säger det också. Det är många som gör det och då kan man missa bilister, säger Hans Brandt.


sv.wikipedia.org/wiki/Huvudled

torsdag 14 februari 2013

Kan krigsretorik öka cyklingen?


Mörka moln över slagskeppet Tirpitz under ockupationen av Norge. Tirpitz var Europas största slagskepp genom tiderna. Foto okänd/wikipedia

Jag tycker det är trevligt att det ska forskas på bättre asfalt för cykling. Den ska ha bättre grepp och vara lite mjukare ifall man trillar. Kanske lite mer som den gummibeläggning som finns på löparbanor? Förhoppningsvis går den bra att snöröja också.

Men mottagandet bland cyklande twittrare och på HappyMTB var skeptiskt. Det verkar saknas förtroende för att trafiksverige ska göra något bra för cyklister. Kanske har det att göra med hur satsningen förpackas?

– Ungefär 1 500 cyklister skadas så allvarligt att de kommer till akutsjukhus och inte återfår sin fulla hälsa, säger Claes Tingvall. Cyklisterna utgör 41 procent av de allvarligt skadade i vägtrafiken, mot 34 procent för dem i personbil.

Ojdå. Det låter som rena kriget. Att man "inte återfår sin fulla hälsa" definieras inte i artikeln, så vi vet inte om det betyder att man blir helt paralyserad eller bara får lite huvudvärk av att gå på konsert. Jag tycker det blir tydligare om man räknar vårddygn. Bilister får fler vårddygn än vad cyklister får, men cyklister får ändå ganska många.

Ett ännu enklare mått är, vem lever längst? Det gör cyklister, och bilister har ökad risk för hjärtinfarkt. Cyklister får färre sjukdagar också.

En samlad bedömning av statistik och forskning är alltså att cykling redan idag är hyfsat säkert och mycket hälsosamt. Om fler cyklar blir det bättre folkhälsa, och det är en bra anledning till att forska på vilken asfalt som passar cyklister bäst.

Trafik- och hälsofrågor påverkar folks välbefinnande och ska därför inte helt överlåtas till Trafikverkets experter. Även lekmän måste kunna förstå de termer och mått som används i det offentliga samtalet.

Cyklister får mjuk asfalt. DN

Cyklister får mjuk asfalt. HappyMTB

Wikipedia > Cykel > Säkerhet och hälsa vid cykling

Bilpendling ökar risken för hjärtinfarkt. Umeå universitet

de.wikipedia.org/wiki/Tirpitz_(Schlachtschiff)

fredag 8 februari 2013

Inte fler vårddygn för cyklister


Sista tiden har propagandaministeriet försäkringsbolagen skrivit pressmeddelanden om att cyklister skadas mest i trafiken. Men det gäller bara i vissa städer, troligen för att biltrafiken i städerna går lite långsamt, eller på motorvägar. Många stadsbor åker kollektivt, vilket är mycket säkert och minskar antalet skadade bilister.

Tittar man på hela Sverige så är det alltjämt bilister som får flest vårddygn, 16 176 vårddygn under 2010. Cyklister fick 12 663 vårddygn, och 12 404 för mc/moped. Cyklister får dessutom kortaste vårdtiden per vårdtillfälle. Det är värt att nämna att definitionen på svårt skadad, som det handlar om här, är att man vårdas minst ett dygn. Så om man läggs in på måndag förmiddag och kommer hem på tisdag eftermiddag så är man svårt skadad. Skulle man ändra definitionen till minst två vårddygn kan jag tänka mig att många cykelskador skulle bortfalla.

Det här spelar roll. Idag kom en fin ledare i Expressen om hur bra det är med cykling. Men också om hur synd det är att "Cyklister numera är en större patientgrupp än bilister på sjukhus". Ja, förutom att det inte är sant. Till och med de som gillar cykling köper den felaktiga synen att det är farligt att cykla. Tack för det Folksam, NTF, If, och Trafikverket.

Sant är att cyklister lever längre och har färre sjukdagar.

Cyklisterna är ju trafikens hjältar. Expressen

Trafikanalys. Vägtrafikskadade i sjukvården 2010, tabell 5b

VTI, Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik, tabell 12a & 12b

sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm#Emot

tisdag 15 januari 2013

Rondeller med hängslen och livrem


Cykelbanor leds ofta runt utsidan av rondeller, så att "bilvägen" korsas i rät vinkel. Cykelbanan dras också en extra bit utåt så att bilister som väntar på att få köra in i rondellen inte blockerar cykelbanan. Dessutom görs en skarp sväng så att cyklisterna måste sakta ner lite grann, vilket hjälper högersvängande bilister som kanske annars skulle krocka med cyklisterna. Lastbil i högersväng är en vanlig dödsorsak bland cyklister.

Resultatet kan möjligen kallas trafiksäkert men det är oattraktivt för cyklister, som dels får en omväg och dels måste sakta ner i de tvära svängarna. Detta oavsett hur mycket trafik det råkar vara vid tillfället. Det är lite för mycket hängslen och livrem för min smak.Cykelbana som flätas ihop med högersvängningsfil för bilister. Köpenhamn. Foto Google Streetview

En enklare lösning finns i vissa korsningar i Köpenhamn. Där flätar man ihop cykelbanan med högersvängningsfilen för bilister. Det gör att cyklisterna inte hamnar till höger om högersvängande motortrafik. Bilden visar HC Andersens Boulevard alldeles öster om Tietgensgade/Stormgade. Det är ingen rondell, men exemplet visar hur cyklisternas framkomlighet förbättras om man ibland blandar cyklister och bilister på samma utrymme. Det finns ingen vits med total separation om det försämrar för cyklister.

Forskning visar att ju fler som cyklar desto säkrare blir det. Bilister och lastbilschaufförer blir bättre på att uppmärksamma cyklister när de förväntar sig att se dem. Därför kan det öka trafiksäkerheten att göra det bekvämt och effektivt att cykla. Ger man cyklister extra omvägar och tvära kurvor kan det minska cyklingen och indirekt försämra säkerheten. Dessutom lever cyklister längre genom hälsoeffekten. Om man krånglar till cyklingen i syfte att öka säkerheten kan det kosta fler liv än det sparar.

Rondellen vid Kalles väg. Kalle Cyklar

Tyska cykelfrämjandet kräver självbromsande lastbilar. Ecoprofile

en.wikipedia.org/wiki/Safety_in_numbers

lördag 12 januari 2013

Nederländerna upphör med pälsdjursuppfödning


Djurens Rätt rapporterar att Nederländerna avvecklar minkfarmning till år 2024. Uppfödning av rävar och chinchillor för päls är sedan tidigare förbjudet i Nederländerna, så minkfarmsförbudet innebär att all pälsdjursuppfödning i landet upphör.

Jag gillar pälsdjur. Mitt bästa kattknep är att klia dem försiktigt på kinderna. Funkar med hundar ibland också. Vilda djur kan man se om man cyklar landsväg tidigt en sommarmorgon.

Nederländerna förbjuder minkfarmning trots stor och växande näring - Djurens Rätt

Nederländerna: Världens säkraste cykelland. Ecoprofile