onsdag 5 april 2017

OECD: Slå ut skadorna på antalet cyklister

Det finns många bra rekommendationer för ökad hälsa och cykelsäkerhet i ITF/OECD:s rapport "Cycling, Health and Safety". Den tredje är en av mina favoriter:

Recommendation 3: Efforts must be made to harmonise definitions of terminology so as to be able to make reliable international comparisons of cyclist safety.

Här noterar ITF att när man gör statistik på trafikskador så måste man hämta data från såväl polisen som sjukvården, eftersom polisen inte får reda på allt.

Men det finns ytterligare en faktor att ta hänsyn till, nämligen hur mycket det cyklas. Anta att cykelskadorna ökar med tio procent, samtidigt som cyklingen ökar tjugo procent. Då har cyklingen blivit säkrare, trots att mindre nogräknade aktörer ensidigt påtalar att cykelskadorna ökar.

Myndigheten Trafikanalys gör resvaneundersökningar som visar att cyklingen tyvärr minskar i Sverige. Det är såklart tråkigt för alla som gillar cykel, men ur ett snävt trafiksäkerhetsperpektiv kan det vara riktigt dåligt. Det kan göra att tramsåtgärder kan utmålas som framgångsrika. Ökat hjälmbruk kan till exempel påstås ha minskat skallskadorna. Men om cyklingen minskat i samma takt, så kan resultatet i själva verket vara att risken för skador inte minskat alls.

Det är trist att vi inte lyckas öka cyklingen i Sverige. Men jag är ändå glad att ITF/OECD tar upp risk per kilometer i sin rapport, för med det måttet kan man effektivt förbättra cykelsäkerhet och hälsa.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

Inga kommentarer: