torsdag 14 februari 2013

Kan krigsretorik öka cyklingen?


Mörka moln över slagskeppet Tirpitz under ockupationen av Norge. Tirpitz var Europas största slagskepp genom tiderna. Foto okänd/wikipedia

Jag tycker det är trevligt att det ska forskas på bättre asfalt för cykling. Den ska ha bättre grepp och vara lite mjukare ifall man trillar. Kanske lite mer som den gummibeläggning som finns på löparbanor? Förhoppningsvis går den bra att snöröja också.

Men mottagandet bland cyklande twittrare och på HappyMTB var skeptiskt. Det verkar saknas förtroende för att trafiksverige ska göra något bra för cyklister. Kanske har det att göra med hur satsningen förpackas?

– Ungefär 1 500 cyklister skadas så allvarligt att de kommer till akutsjukhus och inte återfår sin fulla hälsa, säger Claes Tingvall. Cyklisterna utgör 41 procent av de allvarligt skadade i vägtrafiken, mot 34 procent för dem i personbil.

Ojdå. Det låter som rena kriget. Att man "inte återfår sin fulla hälsa" definieras inte i artikeln, så vi vet inte om det betyder att man blir helt paralyserad eller bara får lite huvudvärk av att gå på konsert. Jag tycker det blir tydligare om man räknar vårddygn. Bilister får fler vårddygn än vad cyklister får, men cyklister får ändå ganska många.

Ett ännu enklare mått är, vem lever längst? Det gör cyklister, och bilister har ökad risk för hjärtinfarkt. Cyklister får färre sjukdagar också.

En samlad bedömning av statistik och forskning är alltså att cykling redan idag är hyfsat säkert och mycket hälsosamt. Om fler cyklar blir det bättre folkhälsa, och det är en bra anledning till att forska på vilken asfalt som passar cyklister bäst.

Trafik- och hälsofrågor påverkar folks välbefinnande och ska därför inte helt överlåtas till Trafikverkets experter. Även lekmän måste kunna förstå de termer och mått som används i det offentliga samtalet.

Cyklister får mjuk asfalt. DN

Cyklister får mjuk asfalt. HappyMTB

Wikipedia > Cykel > Säkerhet och hälsa vid cykling

Bilpendling ökar risken för hjärtinfarkt. Umeå universitet

de.wikipedia.org/wiki/Tirpitz_(Schlachtschiff)

fredag 8 februari 2013

Inte fler vårddygn för cyklister


Sista tiden har propagandaministeriet försäkringsbolagen skrivit pressmeddelanden om att cyklister skadas mest i trafiken. Men det gäller bara i vissa städer, troligen för att biltrafiken i städerna går lite långsamt, eller på motorvägar. Många stadsbor åker kollektivt, vilket är mycket säkert och minskar antalet skadade bilister.

Tittar man på hela Sverige så är det alltjämt bilister som får flest vårddygn, 16 176 vårddygn under 2010. Cyklister fick 12 663 vårddygn, och 12 404 för mc/moped. Cyklister får dessutom kortaste vårdtiden per vårdtillfälle. Det är värt att nämna att definitionen på svårt skadad, som det handlar om här, är att man vårdas minst ett dygn. Så om man läggs in på måndag förmiddag och kommer hem på tisdag eftermiddag så är man svårt skadad. Skulle man ändra definitionen till minst två vårddygn kan jag tänka mig att många cykelskador skulle bortfalla.

Det här spelar roll. Idag kom en fin ledare i Expressen om hur bra det är med cykling. Men också om hur synd det är att "Cyklister numera är en större patientgrupp än bilister på sjukhus". Ja, förutom att det inte är sant. Till och med de som gillar cykling köper den felaktiga synen att det är farligt att cykla. Tack för det Folksam, NTF, If, och Trafikverket.

Sant är att cyklister lever längre och har färre sjukdagar.

Cyklisterna är ju trafikens hjältar. Expressen

Trafikanalys. Vägtrafikskadade i sjukvården 2010, tabell 5b

VTI, Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik, tabell 12a & 12b

sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm#Emot