måndag 20 december 2010

Betongpartiernas bestämmarnoja driver Sverigedemokraternas framgång


Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna sätter en ära i att bestämma så mycket som möjligt

Det är kanske inte så konstigt att Sverigedemokraterna gick framåt i valet. Vid sidan av integrationsfrågorna finns det stora likheter mellan Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. De gillar alla övervakning, vapenexport, djurplågeri, motorvägar, kärnkraft, cykelhjälmar och förbud mot hus utan bilparkering. Tillsammans har de två tredjedelar av rösterna, och en svår bestämmarnoja.

Jag har visserligen träffat trevliga och kloka moderater och socialdemokrater, som jag har mycket gemensamt med. Men det är undantag, och båda partierna gör anspråk på att vara statsbärande på ett förvaltande, betonggrå sätt. De verkar gilla expertvälde också. Erik Ullenhag (fp) och Maud Olofsson (c) har sagt att deras uppdrag är att hålla ihop fyrpartiregeringen och inte bråka. De menar att väljarna gillar det.

Jag tycker det låter som att många röstar inte för att ta ansvar utan för att slippa det. De stora partierna har inget problem med detta utan framhåller gärna hur bra de är på att bestämma.

Det parti som oblygast driver bestämmarlinjen är Sverigedemokraterna. De vill till och med bestämma vilket land man ska bo i. Att de fixar det grundar sig på en svår bestämmarnoja. En bestämmarnoja som moderaterna och socialdemokraterna inte ifrågasätter. Tvärtom tävlar de som sagt om att vara mest statsbärande och bestämmaraktiga. Fram till för några år sen ville moderaterna bestämma hur människor har sex.

Jag hoppas att människor engagerar sig mer i framtiden. Jag tror att Wikipedia kan göra det lättare att vara påläst. Det gör det lättare att snabbt få en bild av läget samtidigt som där ofta finns källhänvisningar och länkar till djupare information.

lördag 4 december 2010

Nationella vägnätet urholkar lokala samhällen


Trafikverket vill stoppa stadsutglesningen genom att bygga nya vägar i periferin

Ken Orski skriver att nya kongressen i USA troligen skär bort mycket av cykelpengarna för att minska budgetunderskottet och eftersom cykling inte är en federal fråga. Cykelresor är mest lokala och därför är det logiskt att infrastruktur för cykel betalas lokalt.

Men det finns nog ett inbyggt problem här som också finns i Sverige. Det nationella vägnätet bekostas av staten och därför tycker kommuner om att det nationella vägnätet byggs ut. Kommunen kanske pekar på långväga trafik med tunga lastbilar och menar att det behövs en förbifart så att dessa kan köra utanför stan istället för genom. När förbifarten byggs så utnyttjas den av ortsborna för att handla i externa köpcentrum, och så småningom för att köra mellan villaförorter och arbete.

Det nationella vägnätet har därmed i praktiken blivit lokalt. Vägverkets undersökning visar till exempel att 75% av fordonen i Tingstadstunneln ska till eller från västra Hisingen. Många kanske tror att Tingstadstunneln är viktig för trafiken mellan Norge och Danmark, men allra viktigast tycks den vara för invånarna i villaförorten Torslanda. Varannan bilresa i Sverige är kortare än fem kilometer, varannan anställd bor inom fem kilometer från jobbet och två av tre bor inom tio kilometer från jobbet.

Ett sätt att hantera detta är att få över de nationella transporterna från väg till järnväg. Kombitrafiken ökar starkt, så vi vet att det fungerar. Järnvägar kan förstås också användas till lokala resor precis som motorvägar, men det mest attraktiva sättet att åka tåg är att bo och arbeta i närheten av stationerna, vilket driver fram tätare bebyggelse istället för stadsutglesning.

Gör man så kan staten fortsätta att fokusera på nationella transporter utan att samtidigt underblåsa stadsutglesning och bilism.


Väg 549, tvärförbindelse E20- väg 40
Vägverket arbetar med en övergripande systemanalys av transportsystemet i Storgöteborg utifrån målet att:

...skapa förutsättning för en miljöanpassad och förtätad stad/utvecklat regioncentrum med plats för fler boende och verksamhet, där en väl utbyggd kollektivtrafik har fullgod framkomlighet skapad genom begränsningsåtgärder/trängselavgifter.

För att nå detta mål behöver stads-/regioncentrum avlastas från framförallt tung trafik. Detta ska ske genom en överflyttning av trafik till ett uppgraderat befintligt vägnät som kompletterats med ett par nya väglänkar, vilket illustreras i figur 3.1:1.


www.innobriefs.com
November 23, 2010 A Fresh Look at the Prospects for Transportation in the New Congress. Ken Orski

http://happymtb.org/forum/read.php/1/1480495/

Vägverket: Älvförbindelser i Göteborg - Tillstånd och sårbarhet
Tidigare analyser indikerar att av trafiken i Tingstadstunneln har 70-75 % start eller mål på centrala eller västra Hisingen. sidan 7

Kommuner satsar på kombiterminaler - Ecoprofile
Kombitrafiken ökade med cirka 80% från år 2000 till 2007.

Streetsblog: GOP Victory Could Imperil Bike-Ped Funding and Transportation Reforms
The idea of cutting spending and shrinking core programs is a common theme as we ponder the possibility of a Republican-controlled House.

måndag 22 november 2010

Bilister mejar ner allt fler älgar

Bilister mejar ner allt fler älgar och vildsvin. Det kan bero på att det blir fler vilda djur men det kan också ha andra orsaker. Professor John Adams menar att när bilarna blir allt säkrare och vägarna allt mer förlåtande, blir bilisterna allt mer riskbenägna.

Trafiksäkerheten för människor blir visserligen bättre hela tiden, men precis som med vildsvinen kan det bero på att exponeringen förändrats. Det kan handla om att människor alltmer börjar anse att vägar är till för bilar och att mjuka trafikanter inte hör hemma där. Enligt lagen är det bara på motorvägar som man inte får gå, cykla eller rida. Alla andra vägar är öppna för allmänheten, även de som inte kör bil.

Varannan förälder anser att skolvägen inte är tillräckligt säker idag. Det verkar inte finnas några mätningar bakåt i tiden, men jag utgår från att på femtiotalet så gick eller cyklade alla barn till skolan. Det var så man gjorde då. Källa Vägverkets årsredovisning 2009 sidan 27-28.

Ekot: Viltolyckorna blir fler

Andra inlägg om trafikfarliga djur:
Senaste trafikfaran: utsläppta minkar
God Jul med glad gris

John Adams: Seat Belts: the debate goes on, and on
Who are the saved and who are those sacrificed for their benefit? The saved are people in cars; the lives sacrificed are those of pedestrians and cyclists. The best protected (and usually the economically best off) are provided further protection at the expense of the most vulnerable.

en.wikipedia.org/wiki/Seat_belt_legislation

Vägverkets Årsredovisning 2009

Tillägg 24 februari:
Ekot: Allt färre skadas i trafiken
Bland olyckorna är minskningen störst i kategorin svåra skador, därefter de måttliga. De lindriga skadorna minskade med sex procent. Förklaringarna är säkrare vägar med till exempel vajerräcken och motorvägar, och krocktåligare bilar.

Min kommentar: Har cyklisterna blivit krocktåligare?

måndag 15 november 2010

Färre barnsjukdomar på Botniabanan


Norrtåg - nya regionaltågslinjer i Norrland

Trafiken på Botniabanan drabbades av stora förseningar under första månaden. Nya europeiska signalsystemet ERTMS krånglade. Men nu är signalproblemen nästan lösta och 90% av tågen kommer i tid. Det kommer fler förbättringar. Snart blir Botniatågs andra motorvagnståg klart vilket ökar driftsäkerheten.

Till hösten 2011 blir upprustningen av Ådalsbanan klar, och då minskar restiden Sundsvall-Örnsköldsvik-Umeå. Då finns också fler fordon som klarar nya signalsystemet. Då startas också fler av Norrtågs linjer med regionaltåg.

Ny Teknik: Signalbuggar stoppar Botniatågen

Trafikverket: Förbättrad punktlighet på Botniabanan
Inkörningsproblemen på den nya Botniabanan minskar betydligt. Den senaste veckan har nio av tio tåg mellan Umeå och Örnsköldsvik kommit fram i tid. Men punktligheten ska bli bättre än så.

Västerbottens-Kuriren: Tåg nummer två försenat

Västerbottens Folkblad: Kompensation till resenärerna

tisdag 9 november 2010

Glöm reflexvästar, använd positionsljus och sakta ner!


Jag gillar Reelight, en batterifri och sladdlös lampa som sitter direkt på cykelns hjulaxel.

Det här med reflexer och reflexvästar har spårat ur. Fyra aktuella artiklar i media pratar om hur fotgängare borde ha reflexer och reflexvästar, men ingen av dem nämner att bilister bore sakta ner och se sig för. I två av artiklarna (GP & DN) beskrivs även upplysta stadsgator, medan i två andra skiljs inte mellan mörka skogsvägar och upplysta stadsgator. Andemeningen är att fotgängare ska se ut som neonskyltar hela tiden.

Det är som sagt överdrivet och fotgängare måste få använda vilka kläder de vill. Bilisterna måste anpassa sig till detta, inte tvärtom.

Det finns två sätt att klara det, det ena är att minska farten till max 30 och det andra är att motortrafikanterna begränsar sig till de svagare positionsljusen eller parkeringsljusen. Det minskar maskeringseffekten, det vill säga att fotgängare syns sämre när de har andra bilisters strålkastare bakom sig. Effekten blir ännu större på regnvåt asfalt.

GP: Du är osynlig i höstmörkret
SvD: Hälften av svenska föräldrar struntar i reflex
Ekot: Allt fler använder reflexväst på mörka vägar
DN: Tonåringarna syns inte i trafiken (artikeln borttagen)
Varannan tonåring syns inte i trafiken

AvD gegen Tagfahrlicht

Se också Trafiksäkerhet för vem? - Ecoprofile

måndag 8 november 2010

Trehjulingar för vuxnaEn trehjulig liggcykel är kanske inte mer praktisk än en vanlig cykel, men på sätt och vis roligare. Man sitter 30-40 centimeter från marken och eftersom cykeln inte lutar i kurvorna så känns det som en go-kart. I nerförsbackar går det fort eftersom luftmotståndet är mindre. Dessutom sitter man bekvämt bakåtlutad med bra utsikt framåt. Det kan se jobbigt ut för nacken, men det är det inte, det är samma sittställning som i tv-soffan.Problemet är att cyklarna är dyra och tar mycket plats. De senaste åren har tillverkarna därför börjat med fällbara trehjulingar. De har dock varit ganska otympliga även i hopfällt skick. Man måste ta av sits och hjul. Men nu kommer en spännande modell från HP Velotechnik som heter Gekko. Den fälls ihop utan att någonting måste tas loss, och den står upp av sig själv. Den kan fås med elektrisk hjälpmotor, så går det fort uppför också.En sån vill jag ha.HP Velotechnik. Gekko fx – The nimble foldable touring trike
ICE Trikes

torsdag 28 oktober 2010

Bygg mer vid järnvägsstationerna!


Stockholms central övre ingången. Foto Jan Lindahl.

Vid järnvägsspåren i centrala Stockholm har det byggts stiliga nya hus den senaste tiden. Nu vill Malmö göra samma sak. Minst tolv till fjorton våningar. För att det ska gå att bygga tätt läggs grönskan på taken, både för boende och för dagisbarn. Länsstyrelsen slår fast att det går att fördubbla Skånes befolkning om alla kommuner bygger tätt kring sina stationer.

Det finns också undersökningar som visar att gränsen för kollektivresande går vid 600 meter. Den som bor på längre avstånd än så tar ofta bilen. Det beror förstås på hur långt det är till bilen. Idag är det förbjudet att bygga hus utan parkeringsplats.


I Göteborg ska det byggas i Frihamnen, nu när hamnverksamheten flyttats västerut närmare havet. Föreningen Yimby, Yes in my back yard, har därför gjort ett förslag på hur man kan bygga traditionella stadskvarter i rutnät och med gröna innergårdar. Många lågbroar länkar den nya stadsdelen till centrum och dessutom vill Yimby att nya tågtunneln Västlänken ska ha en station vid Frihamnen.

Ibland är det känsligt med nybyggen i centrala staden, men jag gillar dem. Järnvägsstationen är för mig stadens naturliga mittpunkt. När jag kommer fram med tåget så vill jag vara framme, eller i alla fall kunna komma dit jag ska på en kort cykeltur, kanske med lånecykel.

I Stuttgart har det blivit kravaller för planerna att gräva ner järnvägen och bygga stad på de 100 hektar mark som då blir ledigt. Projektet anses vara för stort och dyrt. Jag tycker det verkar bra eftersom man får så mycket ledig, central mark att bygga på. Jag gillar inte utglesade städer med ändlösa asfalterade förorter. Dessutom är det inte miljömässigt hållbart. Jag tror Stuttgartprojektet kan göra stan mer spännande, mer ekonomiskt dynamisk och grönare.

Tricket är att blanda bostäder och lokaler i samma hus, och att bygga tätt. Det ökar den sociala kontrollen, det gör det tryggare och det gör det lättare att gå, cykla och åka kollektivt. Det kan öka integrationen också.

Att det är nära centralstationen är också mycket coolt.

Sydsvenskan: Malmö siktar på eget Manhattan

Dalarnas Tidning: Tågperrong blir längre
Två tredjedelar av alla invånare i Dalarna har mindre än fem kilometer till närmaste järnvägsstation.

sv.wikipedia.org/wiki/Parkeringsnorm

Stadsplan Frihamnen - Yimby Göteborg

Mer järnväg, inte mindre - Insändare i Göteborgs Fria Tidning

de.wikipedia.org/wiki/Rahmenplan_Stuttgart_21

Emmali Jansson: Segregation och det fysiska rummet
Nu läser jag äntligen en fin debattartikel av vår nya integrationsminister, folkpartisten Erik Ullenhag. Han kritiserar Danmarks hårda ghetto-politik och efterlyser i stället aspekten om "hur stadsmiljö och boendeområden samverkar med segregationen". Han ser att många av de fattiga områdena består ensidigt av bostäder, har enformig arkitektur och är isolerade med öar med få vägar in och ut.

Erik Ullenhag (fp): Sverige ska inte ha ”gettolagar” - Aftonbladet

söndag 17 oktober 2010

Fyra myter om cykling

Jeg blev glad av alla snälla kommentarer jag fick till min artikel på Yimby om cykling. Ibland när jag skriver om cykling blir många gnälliga, men nu blev det nästan inget gnäll alls. Först tänkte jag förhoppningsfullt att det kanske är en ändring på gång, folk kanske börjar acceptera cykling som ett seriöst transportmedel.

Men vid närmare eftertanke tror jag det beror på att jag avlivade några vanliga myter om cykling, så det blev inte så mycket att gnälla på. Jag försökte också lite snällt säga att man ska tänka på hur man uppfattas av andra, för cyklister betraktas ofta lite orättvist som arroganta och aggressiva. Jag tror det beror mest på ovana och fördomar, men det skadar aldrig att vara lite extra trevlig eller hur?


mytfakta
cyklister är en fara för sig själva och andravuxna som cykelpendlar lever längre
man behöver bil för att handla/hämta/lämnavar tredje cykelresa i Stockholm gäller handla/hämta/lämna
resorna är för långavarannan bor inom fem kilometer från jobbet i Sverige
man kan bara cykla i vackert väder70% av sommarcyklisterna i Linköping fortsätter cykla på vinternCykling - ett socialt transportmedel - yimby.se
Urval av kommentarer:

Anders Gardebring: Utmärkt artikel.
Mikael Colville-Andersen: Brilliant.
Olof Blomqvist: Jättebra!
Paul Lernmark: Fantastiskt!
Martin Danell: Äntligen nån som pläderar för ökat cyklande här på Yimby!
Lucas Stensö De Marie: Mycket bra inlägg!
Peter Markusson: Rolig och tänkvärd artikel!
Henrik Hall: Fantastiskt fin artikel!
Anders Ryding: Det här med cycle chic var nytt för mig. Väldigt sympatiskt.
Linda: Härligt med en cykelartikel!
Marcus: Mycket bra skrivet Erik. Gillar speciellt din liknelse mellan trafiken och en fest.
Olle Jansson: Onekligen ett trevligt inlägg i debatten.
Henrik Ahlen: Tack för suverän bloggpost!
Joakim Jardenberg: Vilken skön post. blir sugen på att ta fram cykeln igen.

torsdag 14 oktober 2010

Senaste trafikfaran: utsläppta minkar

Många anser att det är dåligt att släppa ut minkar eftersom de då blir överkörda av bilister. Alltså är det bättre att minkarna stannar kvar i burarna. Jag vet inte om det är så enkelt, för minkarna blir galna, "uppvisar stereotypa beteenden", av livet i burarna och dör i förtid ändå.

Jag tycker det vore bra om alla bilar utrustades med bromspedaler, så att bilisten får möjlighet att sakta ner och inte meja ner allt som rör sig. Men det kanske är för mycket begärt.


What do I have to do to get you to see me?

Lord Kennedy of Southwark i brittiska överhuset är också oroad över trafiksäkerheten och undrar vad som görs för att tillse att cyklister bär ändamålsmässig klädsel, det vill säga reflexväst. Det är nämligen så att när det är mörkt och dimmigt så försämras sikten, vilket innebär att alla cyklister måste klä ut sig till julgranar eftersom bilisterna inte kan förväntas sakta ner och anpassa farten till omständigheterna. Det räcker inte med reflexer och ljus på själva cykeln, anser många.

Studio Ett. Debatt om djurens rättigheter

The House of Lords, feat: Copenhagenize/BikeBiz
Lord Kennedy of Southwark: My Lords, will the Minister speak urgently to the Mayor of London? A consequence of his cycle hire scheme is a dramatic increase in the number of cyclists on the roads in London not in the correct attire, with no helmets or reflective clothing.

Stop SMIDSY
Stop "Sorry Mate, I Didn't See You". Bad driving intimidates and harms innocent people. Cyclists and pedestrians are particularly endangered by negligent or aggressive driving because we're not encased in a few tonnes of metal every time we set out on the roads.

måndag 11 oktober 2010

Ökad cykling, fluga eller trend?Det är härligt att cyklingen ökar i många städer som t ex i New York, Köpenhamn och Stockholm. Men tänk om det bara är en fluga? Om tio år är det kanske dött igen, och alla åker spårvagn och elbilar istället. Misstag idag, som till exempel hjälmkampanjer, kan skada cyklingen under lång tid framöver.

USA var ett ledande cykelland för 100 år sen, men utvecklingen hämmades av monopolfasoner som gjorde att nästan alla cyklar hade tubdäck i ett stycke. Tubdäcken var mycket dyra och svåra att laga. Medan resten av världen gick över till vanliga däck hängde tubdäcken kvar i USA till Schwinn började sälja cyklar med moderna däck i början av trettiotalet. Men vid det laget hade bilismen redan gått om cyklismen, och cykeln sågs nog mer som en esoterisk sportartikel än som ett transportmedel.

Under andra världskriget gjorde cykeln en liten comeback i USA, men det blev kortlivat, troligen för att cykling aldrig hann etablera sig som ett seriöst transportmedel innan kriget.

Det syns på filmer från slutet av trettiotalet från Köpenhamn respektive Portland, Oregon. I filmerna syns mycket biltrafik i Portland och mycket cykling i Köpenhamn. Idag sker 37% av jobbpendlingen i Köpenhamn med cykel, men inte ens 10% i Portland. Cykling är delvis en kulturell företeelse på så vis att förändringar är möjliga, men de tar tid. Misstag kan alltså ta lång tid att reparera.

Fixed Gear Gallery: Patents, Profits, & Perceptions
The American single-tube tire dominated the United States bicycle market for forty years, from the close of the 1890s Bicycle Boom to the Great Depression in the 1930s. ... During the single-tube's reign, bicycles fell almost totally out of general use in the United States -- a false start that has hampered American cycling ever since.

Let's go ride a bike: Bike Cycle: Doomed to Repeat History?
However, as I read the article, I realized it was eerily similar to the issues presented today. Take out the retrograde parts about "men" going to the office and "housewives", and the piece could have been in the latest issue of Time. The writer seemed very excited about the future of transportation cycling in America, yet 70 years later there's been no progress. To me this is horrific in a Twilight Zone kind of way.

BikePortland: A look at Copenhagen and Portland traffic, circa the 1930s
Portland can't draw on a similar legacy. Our decision makers and elected officials did not grow up riding a bike comfortably and efficiently around a city (rubbing shoulders with their well-dressed peers).

Bonuslänk:
Modern Mechanix: Miracles You’ll See In The Next Fifty Years (Feb, 1950)
The highways that radiate from Tottenville are much like those of today, except that they are broader with hardly any curves. In some of the older cities, difficult to change because of the immense investment in real estate and buildings, the highways are double-decked. The upper deck is for fast nonstop traffic; the lower deck is much like our avenues, with brightly illuminated shops.

torsdag 30 september 2010

Mindre åksjuka med GPS i lutande tåg

I somras testades tåglutning med GPS istället för accelerometer, om jag fattat rätt. GPS-lutningen ska ha gett färre åksjuka resenärer. Proven skedde med X 2000 Stockholm-Hallsberg och åter. Om jag förstår rätt så är GPS bättre eftersom GPSen i förväg vet när lutningen ska ske och då kan mekaniken kompensera bättre. Med accelerometer måste lutningen inledas efter att tåget redan hamnat i kurvan.

Ekot: Forskning kan hindra åksjuka på tåg

Res och Trafikforum: Hopp om räddning för åksjuka

KTH: Så ska åksjukan minimeras
13 procent mår inte bra när de åker med X2000. 9 procent mår illa och ungefär 1 procent blir riktigt åksjuka.

Postvagnen: Testkörningen med Gröna tåget

SVT 6 augusti 2011: Ingen mer åksjuka på snabbtågen

Motion sickness on tilting trains - Federation of American Societies for Experimental Biology

Tidigare studier:

Tilting trains. Technology, benefits and motion sickness (PDF)
Restiden kan minskas med 9% genom en kombination av högre toppfart, bättre acceleration och bättre lutning.

VTI: Åksjuka i korglutade tåg -- beskrivning och analys av dagsläget
"Frekvensvägningskurvor finns som resultat från laboratorieproven, med känslighetsmaximum vid 0,2 Hz eller lägre. " 0,2 herz motsvarar en svängning var femte sekund.

VTI: Inflytande av horisontell rörelse och/eller rollrörelse på illamående och åksjuka. Experiment utförda i en rörlig simulator
Denna studie överstämmer med tidigare tågstudier att en lägre kompenseringsgrad av den laterala accelerationen (dvs lägre rollrörelse) minskar risken för illamående.

IDG: Korglutningssystemet håller dig bekvämare på spåret

onsdag 22 september 2010

Stort fokus på olyckor skrämmer bort cyklisterCyklandet i Lund minskar och cyklandet i Göteborg ligger still, trots att cykelbanenätet byggs ut [1,2]. Göteborg och Lund har mer gemensamt, de pratar mycket om hjälmar:

Cykel i Göteborg
"Som cyklist är du extra utsatt i trafiken."
"Det är dags att börja svettas."

Goda råd till dig som cyklar
"Var rädd om dig - använd hjälm!"

Vårt Göteborg: Dåliga ursäkter efterlyses i årets cykelkampanj
En annan man är orolig för att förstöra sin frisyr. Lösningen är en hjälm med afroperuk, den ger ingen ful hjälmfrisyr eftersom frisyren sitter utanpå.Källa Göteborg Miljörapport 2009

Stort fokus på trafiksäkerhet kan skrämma bort cyklister. De är rädda för bilister som det är. Se t ex studie från Göteborgs handelshögskola: Satsningar på cykelsäkerhet kan ha motsatt effekt samt GET ON THAT BICYCLE AND RIDE

Hur pratar dom i Köpenhamn?

Toronto Star: Bike riding is bliss in Copenhagen
"We try to never talk to the public about cycling safety. Riding a bike is like brushing your teeth in Copenhagen. It's just a part of our everyday life. But every project we do has the goal of making cycling more safe. We just feel if we start to talk publicly about safety, people will start to doubt if cycling is safe." Det säger Andreas Røhl, ansvarig för cykelfrågor på trafikkontoret i Köpenhamn i en intervju med Toronto Star.

Här är ett bra exempel på vad Andreas Røhl pratar om: GP: Cyklisten lever farligt i stan. Man skrev bl a att cyklister fick fler allvarliga trafikskador än alla fotgängare och bilister tillsammans. Men tittar man på Göteborgs trafiksäkerhetsprogram [3] så ser man att det är fotgängarna som skadar sig mest. Det räknas bara inte som "trafikolycka" om inga fordon är iblandade. Om en cyklist trillar och slår sig på samma ställe, på samma sätt som fotgängaren, så räknas det som en "trafikolycka" eftersom cykeln räknas som fordon. Så det blir lätt överdrifter.

Kontrastera mot kampanjen i Köpenhamn: Du er mere sikker på cyklen end i sofaen. Och visst stämmer det att cyklister lever längre. Två danska studier på 30 000 vuxna visade att vuxna som cyklar till jobbet har 40% lägre dödlighet än andra, trots att nästan ingen använde hjälm i Danmark när studierna gjordes. En litteraturstudie från Nederländerna, där nästan ingen använder hjälm, visade att bilister som byter till cykel i genomsnitt tappar 5-9 dagars livslängd till trafikolyckor, men samtidigt vinner 3-14 månaders livslängd på grund av bättre hälsa. Det innebär att om färre cyklar på grund av hjälmlagar eller hjälmkampanjer, så är kampanjerna kontraproduktiva [4].

Källhänvisningar
[1] Göteborg: antalet kilometer cykelbana ökade från 260 km 1988 till 460 km år 2009. Utöver det finns 140 km cykelled i blandtrafik. Men cyklingen står still, se figur. Källa Cykelprogram för Göteborg 1999.

[2] Lund: Antalet kilometer gång- och cykelväg ökar med 8 procent men cyklandet minskar med 5 procent sen 2004. LundaMaTs II Rapport 2009 (PDF)

[3] Historik, kunskap och analys för trafiksäkerhetsprogram 2010-2020. Trafikkontoret Göteborgs kommun 2009 (PDF) sidan 76

[4] sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm#Emot

torsdag 16 september 2010

Inhumant paragrafrytteri från CUF


Magnus Andersson tycker paragrafer är viktigare än lidande och övergrepp

Magnus Andersson är ordförande i Centerns ungdomsförbund. Han anklagar miljöpartiets Helena Leander för att ha en unken människosyn, eftersom hon säger att det är värre att bryta mot djurskyddslagen än att göra inbrott och förstöra privat egendom. Som jag förstår har ingen egendom förstörts, så det lägger jag åt sidan.

Men det är ingen unken människosyn att försvara djurrättsalliansen, tvärtom. Det inhumana är att med hjälp av paragrafrytteri försöka leda bort uppmärksamheten från djurplågeriet. Om Andersson vore polis, skulle han hindra djuraktivisterna från att ta bilderna? Hur moraliskt vore det?

Andersson menar att Leanders uttalande visar att miljöpartiet inte agerar ansvarsfullt nog för att regera. Men det är tvärtom där också. Det ansvarsfulla är att göra det moraliskt rätta även om det kan leda till represalier från paragrafryttare.

MP visar prov på unken människosyn i djurskyddsdebatten

onsdag 15 september 2010

Minkfarmer ovärdiga ett civiliserat samhälle

Observera att inlägget skrevs några timmar innan det nya avslöjandet.


Upprörande fotodokumentation från Djurrättsalliansen. Fotot föreställer Jordbruksminister Eskil Erlandsson, centerpartiet.

Inför valet 2006 fanns hos de rödgröna ett förslag om att genom skärpta regler avveckla uppfödningen av minkar i Sverige. Jordbruksministern har haft fyra år på sig men inte gjort något åt saken, inte ens efter de morbida bilderna som kom ut i media i somras. Minkfarmarnas vänner menar att man inte kan stänga ner verksamheten i Sverige eftersom jobben då flyttar utomlands. Det stämmer inte riktigt eftersom flera andra länder redan gått före. Pälsfarmar är redan förbjudna eller avvecklade i England, Irland, Kroatien, Schweiz och Österrike.

Dessutom kan man inte ha vilka jobb som helst. Teoretiskt sett kan man inrätta myndigheten för att slå små barn och säga att om vi inte slår barnen här, så kommer de elaka gubbarna bara flytta till andra länder och slå barnen där istället. Det håller inte.

Så i år gör jag mitt för att rösta bort den borgerliga alliansen. Minkfarmarna måste avvecklas. Vår egen värdighet kräver det.

sv.wikipedia.org/wiki/Pälsdjursuppfödning

Djurens Rätt polisanmäler minkfarmer
Organisationen Djurens Rätt har idag polisanmält de farmer som efter Djurrättsalliansens avslöjande fått besök av länsstyrelserna. Länsstyrelsernas rapporter avslöjar allvarliga brister, som helt har förbisetts av Jordbruksverket.

- Trots att allvarliga lagbrott har upptäckts vid inspektionerna har varken länsstyrelserna eller Jordbruksverket för avsikt att gå vidare och göra en rättssak av det här. Det är därför Djurens Rätt nu väljer att gå in och anmäla, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande.

Svenska Dagbladet Brännpunkt. Valfrågan som snabbt begravdes
Efter avslöjandet om vanvård på landets minkfarmer slog Jordbruksverket politiskt följe med regeringen. Det är stötande att en myndighet på detta sätt hjälpte till att få frågan ur världen i valrörelsen, skriver debattören JESÚS ALCALÁ.

Expressens ledarblogg: Det ligger en mink begraven
Eskil lovade förstås "kraftfulla åtgärder". Några sådana kom inte.

Fria Tidningen. MP anmäler jordbruksministern
I måndags lämnade Miljöpartiet in en KU-anmälan mot jordbruksminister Eskil Erlandsson. Anledningen är att han anklagas för att, tillsammans med Jordbruksverket, medvetet har tystat ned avslöjandet om vanvård på landets minkfarmer.

Fria Tidningen. Tyst demo i pälsindustrins hjärta
På lördagen deltog ungefär 450 personer i en tyst pälsdjursdemonstration i Sölvesborg, där hälften av landets minkfarmer ligger. Camilla Björkbom, ordförande i Djurens rätt, tycker det är viktigt att fortsätta uppmärksamma frågan om ett förbud.

lördag 11 september 2010

Bilbälte inget för machomän, fotgängare eller cyklister


Lägre risk inuti bilen. Mer risk utanpå. Sexify blog. Why bicycle helmets ARE like seatbelts

DN: Bilbälte inget för machomän
Risken att dö eller skadas vid en kollision minskar med 50 procent med bältet på.

Min kommentar: vad bra, då måste jag inte oroa mig så mycket för kollisioner. Så länge jag befinner mig INUTI bilen förstås!

John Adams: Seat Belts: the debate goes on, and on
Who are the saved and who are those sacrificed for their benefit? The saved are people in cars; the lives sacrificed are those of pedestrians and cyclists. The best protected (and usually the economically best off) are provided further protection at the expense of the most vulnerable.

en.wikipedia.org/wiki/Seat_belt_legislation

Tidigare inlägg. Säkerhetsbälten skyddar... vemdå?

torsdag 2 september 2010

Trafikverkets selektiva hjälmrapport


Foto Henry Cutler


Trafikverket skriver att bland dem som skadas allvarligt och inte använt hjälm är huvudet den kroppsdel som skadats svårast i cirka 13 procent av fallen. Motsvarande andel bland hjälmanvändarna är endast 7 procent, alltså hälften [1]. Trafikverket skriver också att en sanktionerad hjälmlag i kombination med imformationskampanjer behövs för att öka hjälmbruket till 70% till år 2020.
Fler bär hjälm, men det blir inte färre cykelskador

Men samma dokument visar att antalet svårt skadade cyklister legat stabilt runt 3000 om året, trots att andelen cyklister med hjälm ökat från 18% till 27% under samma period [2]. Trafikverket har inte brytt sig om att ta reda på om cyklingen ökat eller minskat under tiden, så man vet inte om det är bra eller dåligt. Inte heller har Trafikverket funnit det motiverat att ta reda på utvecklingen för svåra huvudskador bland cyklister över tid.

Sjukhusdata visar visserligen att andelen huvudskador bland barn minskade kraftigt mellan 1987 och 1996 [3]. Under samma tid ökade hjälmbruket kraftigt bland barn, från 5 till 35% [2]. Men tidsserier brukar visa att andelen huvudskador minskar även bland trafikanter som inte bär hjälm, t ex fotgängare [4]. Det beror troligen på att trafikanterna blir försiktigare rent allmänt. Risken för huvudskador ökar med hastigheten, enligt Theo Zeegers, säkerhetsansvarig på Fietsersbond, Nederländska cykelfrämjandet. Intressant i sammanhanget är att pojkar fick en snabbare utveckling än flickor. Kanske har de lärt sig att cykla försiktigare, medan flickorna redan var försiktiga?

Trafikanalys har visat att bilister fått en gynnsammare utveckling på hjärnskakning än cyklister i Sverige [5,6], detta främst beroende på att sjukhusen i allt större utsträckning väljer att skicka hem patienter med hjärnskakning.

[1] Trafikverket. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet - Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2009 avsnitt 4.5

[2] VTI. Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2009

[3] A decrease in both mild and severe bicycle-related head injuries in helmet wearing ages -- trend analyses in Sweden

[4] Do enforced bicycle helmet laws improve public health? British Medical Journal (PDF)

[5] Trafikanalys. Vägtrafikskadade i sjukvården 2008 Figurer 2.23 och 2.25

[6] Allt färre bilister får hjärnskakning (min blogg)

måndag 30 augusti 2010

Välfärdssjukdomar är Sveriges malariaSe möjligheterna, inte problemen! Foto Mikael Colville-Andersen


Välfärdssjukdomar, närmare bestämt hjärt-kärlsjukdomar är Sveriges malaria. De är den ledande dödsorsaken [1], och kanske den som är enklast att förebygga. Allt man måste göra är att röra på sig varje dag. Två av tre bor inom en halvtimmes cykeltur från arbetet [2], så det är bara att pumpa däcken och ge sig av. Ändå sker bara var tionde resa med cykel [3].

I Svensk Cyklings partienkät ville tre partier inte införa skatteavdrag för cykelköp (C, M och S). Skattesystemet är rörigt nog som det är, ansåg dom. En hedervärd inställning, men de tog inte chansen att föreslå att man tar bort några av de röriga undantagen. Här är några förslag som skulle öka cyklingen:

Ta bort de så kallade reseavdragen, som är riktade mot bilister som bor långt bort från sina arbeten. Om man tar bort reseavdragen uppstår ett incitament att bo närmare jobbet och cykla mer.
sv.wikipedia.org/wiki/Reseavdrag

Ta bort parkeringsnormen, som gör det förbjudet att bygga hus utan parkeringsplats för bil i tätorter. Parkeringsnormen gör det dyrare att bygga och billigare att köra bil. En garageplats kostar i verkligheten 1500kr/månad och uppåt för bygge, underhåll och ränta. Men parkeringsnormen gödslar med p-platser, så marknadspriset blir mycket lägre än den faktiska kostnaden. Parkeringsnormen är inget skatteavdrag, men den är en byråkratisk bestämmarregel som vi klarar oss bättre utan.
sv.wikipedia.org/wiki/Parkeringsnorm

Ta bort kampanjer för cykelhjälmar. Ingen har brytt sig om att ta reda på hur många cyklister som får bestående hjärnskada. De andra skadorna är så lindriga och ovanliga att de inte spelar nån roll. Cyklister lever längre än andra trafikanter. Inte heller hjälmkampanjer är skatteavdrag, men de är ändock onödiga byråkratiska bestämmargrejer som måste bort.
sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm

Ta bort friskvårdsavdraget, det funkar inte. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. De drabbar mest äldre, men även om man tittar på folk under 65 så är de den näst vanligaste dödsorsaken. De är hur lätt som helst att förebygga genom daglig motion, t ex att gå eller cykla till jobbet varje dag. Att de är så enkla att förebygga gör hjärt-kärlsjukdomar till Sveriges malaria. Behövs det något avdrag är det bättre att betala alla som går eller cyklar till jobbet varje dag.
sv.wikipedia.org/wiki/Friskvårdsavdrag

[1] Socialstyrelsen. Dödsorsaker 2008

[2] De flesta rör sig inom tio kilometer - Ecoprofile Se även infrastrukturpropositionen 2008 sidan 150.

[3] RES 2005-2006 Den nationella resvaneundersökningen

måndag 23 augusti 2010

0,7 % av dödsolyckorna gäller cykling

Bloggen Malmö Lund Cycle Chic har tittat på Socialstyrelsens data på dödsorsaker 2008. Det visar sig att cykling står för sex procent av dödsfallen i trafiken. Räknar man med andra typer av dödsolyckor, huvdsaklingen dödsorsaker som inte är sjukdomar, står cyklingen för 0,7 % av dödsfallen.

Malmö Lund Cycle Chic. Cykling är säkert/Biking is safe
Socialstyrelsen. Dödsorsaker 2008

Den ledande dödsorsaken totalt sett i Sverige är hjärt-kärlsjukdomar och drabbar främst äldre. Men även om man bara ser på personer under 65 så dog 2788 personer av hjärt-kärlsjukdomar 2008, som var den näst vanligaste dödsorsaken efter tumörer i den åldersgruppen. Trafikdöden är relativt sett mycket mindre, 302 dödsfall 2009, varav 20 cyklister. Personer som åker bil till jobbet löper 70 procents större risk att drabbas av hjärtinfarkt, enligt en svensk studie.

Sydsvenska Dagbladet: Bilpendlare riskerar hjärtinfarkt

Patrik Wennberg, Umeå universitet. Beyond the established risk factors of myocardial infarction: lifestyle factors and novel biomarkersDet var inte förrän mitten på nittonhundratalet som hjärt-kärlsjukdom fångades upp ordentligt i statistiken. Det var också då personbilsparken började explodera. Kan det vara ett sammanträffande att läkarna började intressera sig mer för hjärt-kärlsjukdom som dödsorsak, samtidigt som bilismen exploderade?


SCB: Personbilar i trafik 1923-2009, tidsserie

lördag 14 augusti 2010

99% av barnen cyklar utan skador

DN skriver att 10 000 barn skadar sig på cykeln varje år. Visst låter det många! Men enligt SCB finns det 790 464 barn i Sverige, i åldern 5-12 år. Det är alltså en procent av dessa som skadar sig på cykel.

Jämför med att 5000 skadar sig på studsmatta, enligt Expressen.

Dessutom finns det olika definitioner på skada. DN skriver om akutsjukvård, vilket betyder att man skickas hem samma dag. Det verkar också vara det Trafikverket pratar om när de säger att "varje dag skadas nära hundra cyklister i Sverige". I andra sammanhang skiljer man mellan lindrig och allvarlig skada. Allvarlig skada betyder att man måste läggas in på sjukhuset och kommer inte hem samma dag. Tar man bara allvarliga skador så rör det sig om 3700 cyklister om året, alltså tio om dagen, inte hundra som Trafikverket skräms med! Källa VTI, Trafikskador 1998–2005 enligt patientstatistik, tabell 12a

Så lär du barnet att cykla säkert - DN
Expressen: 10 gånger fler olyckor på studsmatta
Sveriges befolkning efter kön och ålder 31 december 2009 - SCB
Definitioner inom statistiken - Trafikverket
Cykelhjälm - Trafikverket
sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm


Sträng anbefallning. Foto Adrienne Johnson.

Kampanjer motsäger varandra
Jag tror att sån här skrämselpropaganda gör att fler kör sina barn till skolan i bil, medan färre barn cyklar. Jag har skrivit om det på Yimby. Författarna till en av studierna jag hänvisar till gillar inte mitt sätt att visa data, men det finns många andra studier som säger samma sak. Fler kommer till skolan i bil, färre på cykel. Och nu körs det kampanjer mot föräldrar som skjutsar sina barn, och kampanjer för att barn ska cykla.

En studie från England visar att cyklister tror att cykling är mycket farligare än det verkligen är, och att cykelhjälmar har mycket större skyddande effekt än de verkligen har. Och det är inte så konstigt, eftersom myndigheter måste överdriva riskerna med cykling och nyttan med hjälm för att folk ska börja ha hjälm. Och media hakar gärna på, för det är smaskigt med blod och skador.

Samma sak syns inom buss. Intervjuundersökningar visar att allmänheten tror att det bara är lite farligare att åka bil än att åka buss. På en niogradig skala graderas risken för skador i bil med en fyra, buss en trea. I själva verket är dödsrisken åtta till tio gånger större i bil än i buss. Detta trots att nästan inga bussresenärer använder bälte och nästan alla bilister gör det. Tåg är ännu säkrare än buss. Färdmedelsvalet spelar alltså mycket större roll för trafiksäkerheten än vilka attiraljer man har, låsningsfria bromsar, bälte, krockkuddar mm.

Men det pratar myndigheterna inte om. Istället är det ny lag på säkerhetsbälten i buss...

Tillägg 5 september:
Danska Rådet för Sikker Trafik säger att 6500 cyklande barn under 18 år hamnar på akuten varje år. Men samma sak där, det finns 956 098 barn mellan 5 och 18 år i Danmark. Jag får det till 0,7 % som skadar sig och hamnar på akuten. Källa www.statistikbanken.dk

Politiken.dk: Store børn lader cykelhjelmen hænge

DTU: Det bliver fortsat mere sikkert at færdes i trafikken
De væsentligste risikomål er:
Buspassagerer 0,02 dræbte og alvorligt skadede per 10 mio. km
Personbil (førere og passagerer) 0,2-0,3 dræbte og alvorligt skadede per 10 mio. km
Fodgængere og cyklister 2-3 dræbte og alvorligt skadede per 10 mio. km
Knallertkørere >25 dræbte og alvorligt skadede per 10 mio. km


Argument för bussen - Bussbranschen

Betydelsen av upplevda risker och känslor av otrygghet vid resor med kollektivtrafik – En undersökning i Göteborg samt jämförelse med resultat från Norrköping och Stockholm - VTI tabell 9

Bilbältesanvändningen i Sverige 2009 - VTI

Allt färre barn cyklar eller går till skolan - gbg.yimby.se

Do cyclists have an exaggerated perception of the effectiveness of cycle helmets and the risks of cycling? - Fietsberaad

Tillägg 22 september
GP: Jubel för cyklister i Mölndal
Det senaste är att cyklister tackas för att de cyklar. Det är jättebra men jag tycker förstås fortfarande att kampanjerna motsäger varandra. Det går inte att detaljstyra människors beteende. Man måste välja mellan cykelkampanjer eller hjälmkampanjer. Kör man båda blir det plus minus noll.

lördag 31 juli 2010

Fällbara cyklar för ett bättre ställeSåhär trevligt är det att resa med tåg, båt och vikcykel!

Fällbar eller vikbar cykel heter vélo pliable på franska.

Bromptons Taking Flight At Waterloo - populärt vid järnvägsstationen Waterloo i London!

Day Touring on the Bromptons - Ecovelo
Bromptons are so nimble and tiny, and they’re so easy to park and store, they make the perfect vehicle for roaming over an urban landscape

Brompton är en grym touringcykel


Totally Awesome Paper Airplane

onsdag 21 juli 2010

Drogkriget driver aidsepidemin

Drogkriget skördar offer, t ex i Mexico. Totalt har 17 000 personer dödats sedan 2006, inklusive ett stort antal domare, poliser och journalister. Trots denna massiva insats fortsätter drogbruket skapa problem. Var tredje aidsfall beror på droger som tas med spruta.

Drogkriget har misslyckats. Kunder i Europa och Nordamerika efterfrågar droger, och därför har drogmaffian stora inkomster och har råd att försvara sig och korrumpera hela samhällen. Därför måste drogbruk legaliseras och regleras, precis som tobak, alkohol och mediciner. De som vill sluta med droger måste erbjudas evidensbaserad behandling.

Före detta presidenterna Cardoso, Zedillo och Gaviria har nu skrivit på Wiendeklarationen, där man efterlyser ett stopp på drogkriget och hjälp till dess offer.

Ekot: Knarkmaffian i Mexiko kontrollerar guvernörsvalet
Guvenörsvalen i Mexiko i morgon har kallats för "knarkvalen". Till och med president Felipe Calderon har medgett knarkmaffiornas framgång i att kontrollera politiken.

Fria Tidningen: Ex-presidenter kritiserar drogkrig
Det långa ”kriget mot drogerna” har inte bara skadat de länder där det förs, utan också förvärrat spridningen av hiv. Det säger tre latinamerikanska ex-presidenter i en deklaration inför den internationella aids-konferensen i Wien.

The Vienna Declaration
The evidence that law enforcement has failed to prevent the availability of illegal drugs, in communities where there is demand, is now unambiguous. Over the last several decades, national and international drug surveillance systems have demonstrated a general pattern of falling drug prices and increasing drug purity—despite massive investments in drug law enforcement.

Furthermore, there is no evidence that increasing the ferocity of law enforcement meaningfully reduces the prevalence of drug use. The data also clearly demonstrate that the number of countries in which people inject illegal drugs is growing, with women and children becoming increasingly affected. Outside of sub-Saharan Africa, injection drug use accounts for approximately one in three new cases of HIV. In some areas where HIV is spreading most rapidly, such as Eastern Europe and Central Asia, HIV prevalence can be as high as 70% among people who inject drugs, and in some areas more than 80% of all HIV cases are among this group.

...

Se också mitt tidigare inlägg: Drogkriget och oljetoppen: en farlig cocktail

fredag 16 juli 2010

Parkering, den tysta motorvägen

Varje transportmedel har sin akilleshäl. Tåg behöver räls och tidtabell, flygplan behöver någonstans att landa och cyklar kräver att man trampar. Även bilen har sin akilleshäl, nämligen parkeringen. Finns det inte bra parkering vid destinationen så kan man lika gärna välja ett annat färdmedel.

Det som skiljer ut bilen är att man lagstiftat bort akilleshälen. Det är helt enkelt förbjudet att bygga hus utan bilparkering!

God bostad: Miljöpartiet kräver att minst 8 av 10 ungdomsbostäder ska ha parkeringsplats

Krönika: Avskaffa parkeringsnormen! - gbg.yimby.se

I äldre bebyggelse har man inte tagit så mycket hänsyn till bilen, som på Manhattan eller Östermalm till exempel, och kanske är det därför sån bebyggelse är så populär. Den utgår från människan och inte bilen. Trots detta finns en betydande kapacitet för bilism om man så önskar.

Kartan nedan visar hur Manhattan skulle se ut om man planerat för bilar från början och inte haft tunnelbana. De svarta rutorna skulle då tas upp av parkerade bilar.


Frumination. What's Capacity got to do with my City?

I Vauban i Tyskland så kompromissade man med parkeringsnormen på så vis att alla var tvungna att köpa land till parkering, men de som valde bort egen p-ruta slapp byggkostnaden på 13 000 euro. Och landytan kunde man ge bort till en landbank som nu används för grillning och fotboll.
Streetsblog: Smart Parking Policy Makes a Difference, Even in Livable Streets Utopias

I Malmö har en ny parkeringsnorm antagits. Om fastighetsägaren subventionerar bilpool eller lånar ut cyklar till hyresgäster, krävs minst 0,6 bilplatser/lägenhet. Vid studentboenden krävs minst 0,15 bilplatser/lägenhet. I övrigt krävs minst 0,8 till 1,1 bilplatser per lägenhet, beroende på läge och närhet till kollektivtrafik.
Sydsvenska Dagbladet: Snart slut på fri gatuparkering

Malmö och Göteborg ser över parkeringen - Ecoprofile

I muslimska länder är det förbjudet att avbilda profeten Muhammed. I sekulära, rationella västländer är det förbjudet att bygga hus utan parkeringsplatser.

Johannes Forssberg: Riktiga liberaler cyklar i stället - Expressen
Bilreligionen bygger på myten att man, som bilburen, är fri att bryta upp när man vill. I verkligheten tar man inte bilen mot friheten. Man åker inte "vart man vill". Man åker till Ica Maxi och sen hem igen.

tisdag 13 juli 2010

Nyktra cyklister får färre huvudskador?Studier från sjukhus brukar visa att cyklister utan hjälm har flest huvudskador. Men nu kommer en sjukhusstudie som inte visar något samband med hjälmar, däremot med alkohol [1,2]. Bland alkoholpåverkade cyklister som kom till sjukhuset var huvudskador dubbelt så vanligt [3].

En tidigare studie visade att alkoholpåverkan bland cyklister som kom till sjukhuset var fyra gånger så vanligt jämfört med bland cyklister på gatan, som inte skadade sig [4,5]. Båda studier visade att nyktra cyklister var mer benägna att bära hjälm. Så det är upplagt för att förväxla effekten av hjälmar med effekten av nykterhet.

Ulf Björnstig är kirurg i Umeå och gillar hjälmar. Men även han tillstår att det är en "väldig anhopning" cyklister med huvudskador på sjukhuset fredag- och lördagsnätter, det är "inte alltid nyktra personer som kommer in" [6].

Frågan är alltså om övriga sjukhusstudier förväxlat effekten av att ha hjälm med effekten av att vara nykter. Dessutom visar många sjukhusstudier att cykelhjälmar skyddar ansiktet [7], som ju inte täcks av hjälmen. Hur kan hjälmen skydda en oskyddad del av kroppen? Kan det helt enkelt vara så att de nyktra, hjälmförsedda cyklisterna skyddar sina ansikten och huvuden reflexmässigt, t ex genom att ta emot med händerna?

[1] Road.cc: Bike helmet activist's own study finds no significant benefit in wearing one
The study, ... which analysed 200 cyclists involved in Central Texas, instead found that alcohol use was the leading significant contributory factor to head injuries.

[2] Alcohol, bicycling, and head and brain injury: a study of impaired cyclists' riding patterns

[3] Bicycle helmets benefits might be overestimated av Dorothy Robinson, min idol.

[4] Bike Riding And Alcohol: A Lethal Combination
Does wearing a biking helmet protect a bicyclist from injury or death while under the influence of alcohol? The answer is, Maybe. But the study also revealed that bicyclists under the influence tend to not wear helmets. Overall, bikers with an alcohol level of less than 0.02 grams per deciliter were seven times as likely to be wearing a helmet as were those with a higher alcohol level.

[5] Use of Alcohol as a Risk Factor for Bicycling Injury

[6] Studio Ett: Cykling, både bra och farligt, Burma, Israel, Vårdstrejken, Irakier utan jobb, Kultur och sport samt Melanoma Monday

[7] Cyclehelmets.org Commentary: Cochrane Review: Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists
Claims are accepted of efficacy for which no plausible mechanism exists (e.g. the prevention of mid-face injuries), where the reviewed data set is too small to make reliable inference (e.g. the result of collisions with motor vehicles), and which would not be possible even if helmets prevented all head injuries (e.g. an increase of 35% in cyclists wearing helmets leading to 66% fewer head injuries).

onsdag 7 juli 2010

Barn ramlar på huvet och tas av pedofiler


Copenhagenize: Safe but Somehow Scary Foto Mikael Colville-Andersen

Barn har tappat sin rörelsefrihet. Om de cyklar ramlar de på huvet. Om de går så blir de tagna av pedofiler. Vilket är det enda säkra transportmedlet? Bil, såklart -- frihetssymbolen!

Och barnen tycks stanna hemma också. Jämfört med för några år sedan är olyckorna med studsmattor tio gånger fler - i dag över 5 000 om året.

Expressen: 10 gånger fler olyckor på studsmatta

Danmarks TransportForskning (numera DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet) gjorde för tio år sen en studie på barns resvanor.

Sikre skoleveje: En undersøgelse af børns trafiksikkerhed og transportvaner (PDF)
Samlet set tyder udviklingen på, at antallet af børn, der bliver kørt i bil til og fra en gennemsnitlig dansk skole, er fordoblet fra 1993 til 1998-2000. Omkring 5-10% af stigningen i denne biltrafik skyldes stigende bilrådighed, mens 5-15% kan henføres til skolenedlæggelser og 25-30% til en lavere gennemsnitsalder blandt børn. 55-60% af stigningen må således henføres til ændringer i opfattelser og holdninger.

Det ser ud til, at holdningsændringerne primært har bestået af en stadig mindre positiv holdning til at cykle. En mulighed er, at forældrene pga. øget biltrafik, trafiksikkerhedskampagner, medier mv. har fået flere bekymringer på deres børns vegne, og har sat nye grænser for børns selvstændige transport. Ændrede holdninger til brug af cykelhjelm i 1990'erne, der har resulteret i stigende brug af cykelhjelme, kan ligeledes have fået færre børn til at cykle, og i stedet gå og køre i bil og bus.

Politiken: Forældre gør selv børnenes skoleveje usikre
Hver fjerde af landets forældre til skolebørn er utrygge ved at sende deres børn alene i skole til fods eller på cykel, fordi de mener, at skolevejen er usikker at færdes på. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik. Men ofte er vejene sikre nok, mener direktør i Rådet for Sikker Trafik, Anders Rosbo.

Daily Mail: Boris backs couple threatened by social services for letting their children cycle to school
Mr Schonrock, 40, the managing director of an e-commerce company who walked alone to school as a boy, said: 'We wanted to recreate the simple freedom of our children. Like everybody else our age we spent a lot more time with our friends playing in the streets or parks without parental supervision and without our parents becoming unduly worried. These days children live such regimented lives. They can do nothing unless it's planned. We are trying to let them enjoy their lives and teach them a little bit about the risks of life.'

Mrs Schonrock, also 40, said she is 'confident that the benefits to our children far outweigh the potential risk from 'stranger danger', road traffic accidents and other factors.'


Evening Standard: Free our streets from the fretting of the nanny state
The greatest aid to London street life would be simply to ban all car journeys to primary school. Children should go to their neighbourhood school, full stop. There is always one within easy walking or cycling distance. Anyone who wants their children to go “out of area” must let them walk or bus. It would liberate the streets of tens of thousands of car journeys. It would draw schools closer to their geographical catchment areas. And it would crowd the pavements with reassuring numbers of children to and from school. It would “re-communalise” the streets.

Daily Mail: How children lost the right to roam in four generations
When George Thomas was eight he walked everywhere. It was 1926 and his parents were unable to afford the fare for a tram, let alone the cost of a bike and he regularly walked six miles to his favourite fishing haunt without adult supervision.

Fast forward to 2007 and Mr Thomas's eight-year-old great-grandson Edward enjoys none of that freedom. He is driven the few minutes to school, is taken by car to a safe place to ride his bike and can roam no more than 300 yards from home.

Tillägg 11 juli:
Helsingborgs Dagblad: Säkerhetens överfeta heliga ko
Vi föräldrar är så besatta av tanken på alla de hemska saker som eventuellt skulle kunna hända våra barn att vi låter deras barndom passera utan att de riktigt kan njuta av den unika frihet den erbjuder.

CTC supports the 'right to ride to school'
To describe the Schronrocks’ decision as ‘irresponsible’ sends out a message that roads are for adults only, and undermines the health benefits of cycling to children – such as greater cardiovascular fitness and reduced levels of obesity - far outweigh the risks.

The Telegraph: Boris Johnson: Hail the heroic parents who let their children cycle to school
We talk a lot about giving people responsibility. What the hell does that mean if the authorities are forced, by the rules, to second-guess the child-rearing decisions of this south London couple? Their vision of urban life is profoundly attractive – a city so well policed, and with so strong a sense of community, that children can walk or cycle on their own to school. Instead of hounding the Schonrocks we should be doing everything we can to make their dream come true – in every part of the city.

The Telegraph: The parents who let their children cycle to school alone deserve praise, not the social services
Thirty years ago – in 1971, to be precise, according to the Institute for Policy Studies – an eight-year-old such as their daughter would have been considered old enough to walk to school, by herself, by 80 per cent of parents. Now fewer than one in 10 parents thinks this is appropriate.

The Guardian: Cycling to school: is it really such a terrible risk?
"Children must be safeguarded, but this should also be balanced with the freedom to be themselves and to take some risks," said Bob Reitemeier, the Children's Society's chief executive. "It is a question of balance. Young people consistently tell us that they need to be able to develop friendships, have fun and to play without adult supervision."

söndag 4 juli 2010

Fotgängare räknas inte när de skadar sig på trottoaren

Enligt Göteborgs trafiksäkerhetsrapport får cyklister lika många allvarliga trafikskador som alla fotgängare och bilister sammanlagt. Det tyckte jag var förvånande. Och visst. Det visade sig att man räknat bort så kallade fallolyckor, vilket är när fotgängare ramlar på gångbanor utan att ett fordon är inblandat. Då är det ingen trafikskada. Däremot, om en cyklist ramlar på precis samma sätt, utan att kollidera med en annan trafikant, så räknas det som en trafikskada, eftersom ett fordon (cykeln) är inblandat!

Det är tydligen praxis att räkna så, men Göteborgs trafikkontor satte ribban högre och gjorde en särskild redovisning för fallolyckor. Räknar man med fallolyckorna så står fotgängare för 48 % av alla allvarliga trafikskador i Göteborg, cyklister 23 %, bilister 14 %. Av 90 omkomna trafikanter blev 19 % överkörda av bilister, medan 43 % var bilister själva.

GP: Cyklisten lever farligt i stan
Av de 3 618 cyklister som uppsökte sjukhus var drygt 10 procent allvarligt skadade. Det motsvarar ungefär lika många som bilisternas och fotgängarnas sammanlagda allvarliga skador.

Historik, kunskap och analys för trafiksäkerhetsprogram 2010-2020. Trafikkontoret Göteborgs kommun 2009 (PDF) (sidorna 59 och 76)
Definitionen av en trafikolycka förutsätter att minst ett vägtrafikfordon är inblandat i olyckan. Därför räknas inte olyckor med fotgängare som faller och skadar sig till gruppen trafikolyckor även om olyckan skett på t.ex. en gångbana eller gata. Men eftersom dessa olyckor sker i miljöer som Trafiknämnden i allmänhet har ansvar för finns det starka skäl att behandla dem i rapporten.


Många fallolyckor drabbar äldre kvinnor

Många fallolyckor drabbar dessutom äldre kvinnor, vilket kan antas hänga ihop med benskörhet. Benskörhet går att förebygga... till exempel genom att få daglig motion!

Ett bra exempel på att definitioner är viktiga! Två andra luriga termer är "allvarlig trafikskada" och "svår trafikskada".

Hur allvarlig är en allvarlig skada?
Trafikverket använder termerna lindrigt skadad, svårt skadad samt omkommen. Svårt skadad betyder att man får hjärnskakning eller läggs in på sjukhus. Det gör att många cyklister blir "svårt skadade" eftersom de får hjärnskakningar och läggs in en natt för observation (cirka 30 % av skadade cyklister).

Trafikverket: Definitioner inom statistiken

I rapporten från Göteborgs trafikkontor är det kanske ännu värre eftersom man använder en massa värdeord: lätt, måttlig eller allvarlig skada. Dessa baserar sig på skalan ISS, injury severity score, som i sin tur bygger på en annan sifferskala, AIS. AIS betyder abbreviated injury scale och går ut på att man sätter en siffra den svåraste skadan på varje kroppsdel. AIS-talen bygger i sin tur återigen på värdeord: lindrig, moderat, allvarlig, svår skada. Värderingar utklädda till vetenskap.

Möjligen kan ISS-skalan användas till att jämföra trafikskadefall med varandra, men idag är det fler som dör eller skadas av välfärdssjukdomar än av trafikolyckor. Till exempel drabbas 30 000 personer av stroke/hjärnblödning varje år i Sverige, mot 1100 cyklister som får hjärnskakning (knappt 30% av cyklisterna bär hjälm). Risken för stroke minskas genom att få daglig motion, till exempel att gå eller cykla till jobbet. Men fotgängare och cyklister i Göteborg får fler allvarliga skador än bilister, enligt ISS-skalan.

Därför borde man använda en mer objektiv värderingsskala, som antal vårddagar per skadefall, eller antal skadefall som leder till bestående men. Trafikskadorna måste kunna sättas i relation till välfärdssjukdomarna.

torsdag 24 juni 2010

Cykelhjälmlag avvärjd i Italien


Sue kämpar mot hjälmlag i Australien. The Helmet Debate has crept into the NSW Legislative Assembly

FIAB, det italienska cykelfrämjandet, lyckades avvärja en hjälmlag i Italien nyligen. Framgången tillskrivs att man lyckades samla en mindre grupp parlamentsledamöter (5% av alla i kammaren) som var mottagliga för fakta men inte för känslobaserad argumentation. Fiab konstaterar också att den tekniska argumentationen inte är intuitiv.

No all'obbligatorietà del casco
ECF: How FIAB Blocked a Mandatory Helmet Law

Även i Sverige måste vi se upp för att undvika en hjälmlag för vuxna, utöver dagens lag för barn. Ibrahim Baylan, partisekreterare för Socialdemokraterna och fd. ordförande i riksdagens trafikutskott, tycker att man kan diskutera en hjälmlag [1]. Han ser inte någon motsättning mellan cykling och hälsa å ena sidan, och hjälmlagar å andra sidan. Det är ju inte så konstigt i och med att det inte finns säkra mätningar på cyklandet över tid i Sverige. Ända sedan 1988 har man mätt hjälmanvändningen i Sverige, men VTI, som gjort mätningarna, anser inte att de kan användas för att se hur många som cyklar (kanske för att mätningarna visar att cyklingen halverats bland skolbarn).

Och Leif Jönsson på gatukontoret i Malmö vill ha propaganda så att tillräckligt många gör det frivilligt, och sen kan man ha en lag [2]. Att hjälmlagar kommer som en effekt av hjälmanvändande är också ett resonemang som förts på transportdepartementet i England:

A spokesman for the Department for Transport said public support was needed before such a law could be passed. "At the moment, the wearing rates are relatively low. In order to make something mandatory, you need to have a certain level of compliance." [3]

[1] Studio Ett 5 maj 2008: Cykling, både bra och farligt, Burma, Israel, Vårdstrejken, Irakier utan jobb, Kultur och sport samt Melanoma Monday
[2] Studio Ett 20 april 2010: Skåningar utan cykelhjälm
[3] 1 juni 2004: BBC: Call for mandatory cycle helmets

Cyklister i flest trafikolyckor - Norra Skåne
– Över hälften tycker att det skulle vara helt okej med en hjälmlag enligt våra undersökningar. Men politiskt finns frågan inte riktigt på agendan just nu, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

torsdag 17 juni 2010

Mänsklig skala betyder cykelvänligt

På Yimby diskuteras termen "mänsklig skala". Är det ett kodord för villamattor, kastrerade höghus och omfattande biltrafik, eller betyder det i själva verket cykelvänlig bebyggelse?


Kool Saturday Kats. Foto Amsterdamize

Och vad associerar man med cykling egentligen? Är det bråttomfolk i rymddräkt som cyklar mitt framför fotgängare, eller är det eleganta, upplysta medborgare som gör staden till en positiv upplevelse?
Årets cykeltrend: Den kompetenta cyklisten!Cykelskola ICykelskola IICykelskola III


Foto Mikael Colville-Andersen. Copenhagen Cycle Chic

Se till att du syns. En stilig slips gör att andra trafikanter lägger märke till dig.


Glorious Cycle Saturday. Foto Amsterdamize


Love. Foto Amsterdamize


Foto © Elin Bandmann/Put the fun between your legs

"Ursäkta, jag såg dig inte". Nej det tror jag inte på, såna här cyklister lägger iaf jag märke till, heteronormativ som jag är.

Har jag frågat om lov för att visa bilderna? Jajemän det har jag...

måndag 14 juni 2010

Bilister behöver hjälm och neonfärger

Studier visar att bilar i mörka färger oftare är inblandade i olyckor. Allra säkrast är att klä in bilen i skrikig neongul folie med breda reflexränder. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, kommer därför stå vid infarterna till stan och dela ut gratis foliekitt till bilisterna i morgonrusningen.

Men enligt en opinionsundersökning beställd av försäkringsbolaget Fjant & Böös vill 63 % av bilisterna prioritera sobra färger före synligheten.

- Det krävs lagstiftning, säger NTFs representant.

DN: Frillan väger tyngre än skallen
Sydney Morning Herald: Black cars in more accidents: research

Naturligtvis jobbar Trafikverket med att bygga ut bilbanenätet. Det är även förbjudet att köra bil på allmänna vägar där det finns motorväg eller vajerväg i närheten. Det är för bilisternas egen säkerhet förstås, trafiksäkerheten måste alltid gå före.

Kvällsposten: Cyklade på väg - åtalas
Skånska Dagbladet: Han tänker fortsätta använda körbanorna
Skånska Dagbladet: Påkörd cyklist åtalasEn annan viktig trafiksäkerhetsfråga är bilhjälmar.

- Vi jobbar med många frågor parallellt och angriper olyckorna från flera håll samtidigt. Prylar gör dig säkrare, säger Claes Ding, trafiksäkerhetschef på Trafikverket.

- Prylar är bra, säger NTFs representant. Den som inte bär hjälm har inget att skydda. Köp prylar av våra sponsorer!

Erfarenheten från Australien visar att bland bilister som kommer till sjukhuset så är det oftast huvudet som tagit värsta smällen. Bland bilförare som omkommit i trafikolyckor har 49 % allvarliga eller mycket allvarliga skallskador. Det visar en fransk studie från 2008. Forskare menar att hjälmliknande pannband skulle kunna minska bilisternas skallskador med över 67 %.

Centre for Automotive Safety Research: CASR Headband

The development of a protective headband for car occupants

Prevention of head injuries to car occupants: an investigation of interior padding options
Head injuries to car occupants resulting from crashes on Australian roads are a major cause of death and permanent brain damage. ... Protective headwear, similar to a soft shell pedal cycle helmet, is estimated to be much more effective than padding the car in preventing cases of fatal brain injury and in improving the outcome in cases of severe brain injury. With each of these forms of protection the benefit appears likely to be greatest for cases which would otherwise sustain a brain injury of moderate severity (improved outcome in 40 and 25 per cent of cases respectively).

The fatal injuries of car drivers. Ndiaye A, Chambost M, Chiron M.
3.4. Injuries responsible for death
The injury description was sufficiently complete to explain the death of 287 casualties with at least one AIS 4+ injury. These injuries were 478 in number and are described in detail in Table 3. The four most frequently affected areas were the thorax (62% of casualties), the head (49%), the abdomen (10%) and the spine (9%).