måndag 10 april 2017

OECD: Utbilda alla trafikanter i cykling

Systemtänket i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa sträcker sig även till trafikanterna:

Recommendation 8: Authorities should ensure that all road users receive cycling training covering riding skills and use of both roads and bicycle-specific facilities. This training can be part of a broader safety training programme that many authorities have put in place targeting children and young adults.

Att se till att både motortrafikanter och cyklister förväntar sig och förstår varandras troliga agerande gör att konflikter och skador kan förebyggas. Ett sätt att uppnå det är att utbilda barn och unga i cykling.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

Inga kommentarer: