fredag 17 mars 2017

Lika lön för lika arbete


När EU mäter löneskillnader mellan kvinnor och män så beaktas inte att de arbetar med olika saker. Självklart bör kvinnor och män få lika lön för lika arbete, men statistiken verkar inte ge något stöd för att kvinnor får lägre lön för samma jobb.

Och när Arbetsmiljöverket mäter dödsfall på arbetet så visar det sig att män dör i långt större utsträckning på jobbet än vad kvinnor gör. Att män har farligare yrken kan förklara varför de tjänar mer pengar när de jobbar.

Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik. Arbetsmiljöverket

Hur vi får bukt med löneskillnaderna mellan kvinnor och män i EU. Europeiska kommissionen
Inom EU kallas löneskillnaderna mellan kvinnor och män officiellt för ”den ojusterade löneklyftan mellan könen”, eftersom man vid beräkningen inte tar hänsyn till alla faktorer som påverkar löneskillnaderna mellan kvinnor och män, exempelvis skillnader i utbildning, arbetsmarknadserfarenhet, antal utförda arbetstimmar, typ av arbete osv.