söndag 20 december 2009

Allt färre bilister får hjärnskakning

Här är två figurer ur Sikas rapport Vägtrafikskadade i sjukvården 2008.


Det framgår att antalet hjärnskakningar bland cyklister minskat med hälften mellan 1998 och 2008. En följd av ökat hjälmbärande? Nej. Bilister har nämligen fått samma utveckling:Sika förklarar: Det minskade antalet med hjärnskakning bland de svårt skadade, det vill säga inlagda på sjukhus minst ett dygn, kan troligen delvis bero på ändrade vårdrutiner för denna skadetyp under senare år (patienter läggs i allt mindre utsträckning in för observation under ett dygn).

Som framgår av figur 2.5 fortsätter cyklister att ha den kortaste genomsnittliga vårdtiden. Se figuren och läs mer om det här:
Ecoprofile: Cyklister får kortaste vårdtiden

Tillägg 27 december:
Det cyklas två miljarder kilometer om året i Sverige [1]. Med 600 hjärnskakningar om året enligt figur 2.23 (åren 2006-2008) så blir det 3,3 miljoner cyklade kilometer mellan varje hjärnskakning. Baserat på äldre uppgifter kom jag tidigare fram till en hjärnskakning på två miljoner cyklade kilometer (se Ecoprofile: Cyklister får kortaste vårdtiden). Och med 600 hjärnskakningar om året som kräver inläggning på sjukhus, så motsvarar det bara 3,5% av det totala antalet inläggningar för hjärnskakning.

[1] källa VTI, Tema Cykel – skadade cyklister. Analys baserad på sjukvårdsregistrerade skadade i STRADA, tabell 1.

fredag 18 december 2009

Motorcykelhjälmar i USA

För tio år sen hade den amerikanska tidningen Forbes en skeptisk artikel om motorcykelhjälmar. De olika delstaterna i USA har olika lagar om detta. Det visar sig att delstaterna utan hjälmlag för vuxna har färre dödsfall än delstaterna med hjälmlag, om man slår ut antalet dödsfall på antalet registrerade motorcyklar.

Forbes: The Wild One

Jag har inte kunnat bekräfta detta. Däremot hittade jag många studier som visar att hjälmlagar ökar säkerheten för motorcyklister. Det har man kunnat se genom att flera delstater avskaffat och sen återinfört hjälmlagar. Under perioden utan hjälmlag har säkerheten för motorcyklister försämrats.


Evaluation of Motorcycle Helmet Law Repeal in Arkansas and Texas
Recall that Texas had a universal helmet law in force from January 1968 through August 1977, a law covering only riders under 18 from September 1977 through August 1989, a universal helmet law again from September 1989 through August 1997, and a law covering only young, or older untrained or uninsured, riders after September 1, 1997.

Men finns det andra faktorer inblandade? I delstaten Victoria i Australien minskade dödligheten bland fotgängare när hjälmlag för cyklister infördes. Man startade nämligen samtidigt kampanjer mot rattfylleri och fortkörning.


Head Injuries and Helmet Laws in Australia and New Zealand (PDF)

En annan intressant uppgift i Forbes artikel är att i 70% av kollisioner mellan bil och motorcykel så är det bilisten som gjorde fel. Det stämmer med en uppgift i The Guardian som säger att i 60-75% av kollisioner mellan bilar och vuxna cyklister i England så är det helt bilistens fel. Det innebär att om man sänker säkerhetsambitionerna generellt i trafiken, t ex genom att ha färre fart- och alkoholkontroller, så bör motorcyklister råka sämre ut än den bilburna majoriteten.

The Guardian: Risky cycling rarely to blame for bike accidents, study finds

Om det stämmer så vore det inte första gången som trafiksäkerhetsfolket blivit lurade. En VTI-rapport visar denna figur från Victoria som stöd för tesen att hjälmlagar ökar säkerheten för cyklister. Jämför den gärna med den andra figuren från Victoria, längre upp på sidan!


VTI, Effekter av åtgärder för ökad cykelhjälmsanvändning

fredag 4 december 2009

Framtidens fordon går på el


Persontågslok för Malmbanan byggt 1915 - järnväg.net. Foto Bernt Schechinger

I Uppdrag Granskning nyligen får ansvariga politiker ge sin optimistiska syn på framtiden där alla fordon går på el. De har visserligen fel enligt fordonsbranschen och Vägverket, som säger att bara 5% av fordonen går på el år 2030.

Men visst har politikerna rätt ändå, framtidens fordon går på el. Och historiens fordon går också på el! Redan 1915 gick persontrafiken på el mellan Kiruna och Riksgränsen. Tågen drogs av två stycken lok med littera Pa som nådde 100 km/h. Och i London invigdes elektrisk tunnelbana år 1890.

Elfordonen har visat sig ha mycket lång räckvidd, hög säkerhet och hög snittfart, allt på samma gång. Tåget mellan Bryssel och Marseille kör idag över 1000 kilometer på fyra och en halv timme. Det blir en snittfart på 236 km/h. Självklart med fullständiga rättigheter.

Uppdrag Granskning: Klimatmålen: Regeringen går emot tunga experter
Wikipedia: City and South London Railway
Railway Gazette International World Speed Survey 2007 (PDF)