fredag 31 maj 2013

Why do girls stop cycling?

Updated June 2nd about cyclists being seen as different.

It's said that in English-speaking countries, girls stop cycling in their early teens. In Sweden there's a similar situation with helmet use falling by two thirds when kids (both boys and girls) turn 13-15 years old. In Portland, women wear helmets more than men do, while men cycle more than women. The Portland Bureau of Transportation has some nice graphs on this.


Source Portland Bicycle Count Report 2012. Click to embiggen.

It's also said that women cycle less because they need to take kids places. Maybe that also explains why they wear helmets more too, to be a model for the kids. It's said that more bikeways will allow women to cycle more, like in The Netherlands. But while both bikeway miles and helmet use are going up in Portland, the cycling gender split is parked with twice as many men as women.Cyclists seen as being different
The identity issue of being labelled a cyclist is also worth exploring. Commenting on the Emma Way incident, Carlton Reid writes:

The tweets collected by @cyclehatred have shown that a surprising number of anti-cyclist comments are not coming from traditional ‘white van man’ but from young women, many of them clearly new to driving. What is it that’s making some of these young women say such hateful things about cyclists? Perhaps it’s that some young female motorists feel safe in their cars and often rely on them to get everywhere? For such women, perhaps the thought of being a cyclist – unprotected from ‘stranger danger’ and open to the elements – makes them shudder, and the way to reject and despoil this “other” is to vilify and mock it? “I knocked a cyclist off his bike. I have right of way, he doesn’t even pay road tax”

I haven't counted them, but young women also form a fair share of commenters at the Swedish equivalent, @cyklisthat. Mr Reid is not the only one to theorize on fear of being a cyclist. Sociologist David Horton writes in an essay that cyclists are considered different, and that many people do not want to be seen as different:

The push to bring cycling in from the margins suggests that car-centred lives will not continue forever. ... Fear of the cyclist is related to people's anxieties that they, too, might end up taking to cycling, and becoming a 'cyclist'. Fear of Cycling 05 - Making Cycling Strange

I think most people are more or less put off cycling if they see it as unsafe, dorky or just different. But maybe the effect is clearest among teenage girls. This could be because teenage girls are naturally more sensitive to cultural constructions, ie who's weird and who isn't. It could also be that teenage girls are expected to conform while boys are given leeway to be nerdy or different.

I would love to hear your comments.

Links:
For girls on bikes, new research shows a turning point: age 14. BikePortland

Beauty and the Bike
Girls in cycling friendly countries continue to cycle into adulthood, whilst in many other countries they tend to give up during the teenage years.

Bicycling's gender gap: It's the economy, stupid. Grist
But whether you’re male or female, when you add a kid or two and a stop for groceries and the need to arrive at the other end smelling okay, you’d better believe you’re going to take a mellower route if there is one, and the car if there isn’t.

Hälften av barnen kör utan hjälm. Dagens Nyheter
Bland dem mellan 8 och 12 år hade 76 procent hjälm, medan bara 24 procent av dem som var mellan 13 och 15 år använde cykelhjälm.

fredag 24 maj 2013

Kan motion ersätta odödlighetsjacka?

Många cykelkramare blev arga när Folksam i fjol gick ut i SVT och sa att cyklister skadar sig hela tiden och därför borde ta på sig vadderade kläder, så kallad odödlighetsjacka. Varför tror Folksam att cykling är så farligt? Ett svar kan ligga i åldersfördelningen bland skadefallen.

Ekot och Svenska Dagbladet rapporterar att äldre personer på grund av benskörhet ofta skadar sig illa när de trillar. Detta kallas fallskador och har inget med cykling att göra. I Sverige avlider 1600 äldre personer varje år i dessa så kallade fallskador. Det är ganska många. Jämför med att 20-30 cyklister omkommer varje år, totalt i alla åldersgrupper. Det sker 70 000 benbrott på grund av benskörhet varje år i Sverige, enligt SvD. Brutna höftleder är vanligt, rapporterar Ekot. Kan det vara så att äldre personer skadar sig även på cykel, och att det är detta som Folksam fångar i sin läskiga statistik?


Klicka för större. Källa Pedalling towards Safety. European Transport Safety Council

Den här figuren visar att hälften av alla omkomna cyklister är över 65. Så är det i Sverige och Europa. I Nederländerna är förhållandet ännu starkare. Äldre personer dör fyra gånger så mycket vid cykling som genomsnittliga personer. Som alla cykelkramare vet är Nederländerna bäst på såväl cykling som cykelsäkerhet, vilket understryker att äldre personer utmärker sig. Även mätt per cyklad kilometer omkommer äldre personer klart mest.


Källa: Fietsberaad. Three myths about bicycle policies busted

Benskörhet kan behandlas med mediciner, och förebyggas med muskelträning i ungdomen. Äldre personer ska gärna röra på sig så mycket som möjligt för att skelettet ska hålla sig elastiskt. Då menas enligt expertisen inte cykling utan "motion som belastar skelettet, såsom träning i apparater med belastning, promenader, motionsgymnastik med mera". Motion är även bra för koordination, balans och reaktionsförmåga.

Enligt Folksam är det armar och ben som framträder bland de svåra cykelskadorna, inte skador mot huvudet. Om det är benskörhet som ligger bakom Folksams uppgifter så lär det finnas många bättre behandlingar än att ta på sig vadderade kläder.

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
Regelbunden fysisk aktivitet påverkar ett flertal olika funktioner i människans nervsystem. Funktioner kopplade mer omedelbart till den fysiska aktiviteten förbättras, exempelvis koordination, balans och reaktionsförmåga. FYSS sidan 28.

En rad undersökningar har visat god effekt av regelbunden motion, och då framför allt av motion som belastar skelettet, såsom träning i apparater med belastning, promenader, motionsgymnastik med mera FYSS sidan 185.

Fler pensionärer dör i fallolyckor än i trafiken - Ekot
Ofta blir resultatet en bruten höftled

Who is dying while riding a bike? As Easy as Riding a Bike
Dutch cycling deaths are skewed very heavily to the elderly; 71% of all cycling deaths are over the age of 60, and nearly 25% are over the age of 80.

Benskörhet tar liv i onödan. Svenska Dagbladet
Hon måste äta kalktabletter och röra på sig så mycket som möjligt för att skelettet ska hålla sig elastiskt.

Ny dräkt ska ge cyklister bättre skydd. SVT
Huvudskador står för endast 10 procent av skadorna medan arm- och benskador står för hela 80 procent av de svåra cykelskadorna.

lördag 11 maj 2013

Idiotiskt eller bara obildat?


Tio liv hade kunnat räddas om alla restauranger bar hjälm, enligt en studie från VTI. Foto komonews.com via Buildsafe

Västerbottens läns landsting kör en hjälmkampanj för att förbättra folkhälsan. Kampanjen är nästan säkert till skada för folkhälsan eftersom ökad cykling förbättrar folkhälsan långt mer än vad ökat hjälmbruk någonsin kan göra. Om kampanjen minskar viljan till cykling med en endaste promille så är det en förlust för folkhälsan.

De som cyklar till vardags har lägre sjukfrånvaro och lägre dödlighet än andra. Alla studier som väger cyklingens hälsoeffekter mot skaderisken visar att hälsoeffekten är mycket, mycket större. Det är 20 gånger så många som drabbas av stroke jämfört med skallskada vid cykling. Stroke är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna, och förebyggs bland annat av vadagsmotion som att cykla.

Enligt en studie från VTI hade tio liv kunnat räddats om alla cyklister hade hjälm. Författarna säger helt oblygt att det därför behövs incitament för att på frivillig basis öka hjälmanvändningen.

Samtidigt dog 167 personer i åldersgruppen 15-44 i hjärt- och kärlsjukdomar under 2011, 2159 personer i åldersgruppen 45-64 och för äldre personer ökar dödligheten ytterligare. Om ökad cykling hade räddat en halv procent av dessa omkomna, så räddar cykling fler liv än 100% hjälmbruk!

Så snälla VTI och Västerbottens läns landsting, läs på lite innan ni kampanjar nästa gång.

wikipedia > cykelhjälm > emot
Wikipedia > Cykel > Säkerhet och hälsa vid cykling
Stroke. Förekomst och orsaker. Neurologiskt Handikappades Riksförbund

VTI - Cyklisters singelolyckor. Analys av olycks- och skadedata samt djupintervjuer
För tio av de fjorton som dog i skallskador och inte använde cykelhjälm hade överlevnad varit möjlig med hjälm enligt Trafikverkets bedömning.

Hjälma någon du gillar. Västerbottens läns landsting

Dödsorsaker 2011. Socialstyrelsen

torsdag 2 maj 2013

Rörig prioritering hos trafikpolisen

Expressen skriver på ledarplats om lönedumpning och rattfylleri i lastbilstrafiken. Det låter läskigt.

DN skriver på ledarplats om att stockholmspolisen jagar cyklister som svänger höger mot rött ljus. Det låter mer komiskt. Polisen kunde åtminstone haffat cyklister som cyklade RAKT mot rött ljus.

En polisblogg försvarar insatsen mot de rödljuskörande cyklisterna och nu blir det lite läskigt igen. Polisbloggen säger att alla som åker dit tycker att polisen borde jobba mot mer allvarliga brott. De som åker fast för att exempelvis slå sin fru säger att de borde jaga pedofiler istället. Det är faktiskt en lite läskig jämförelse. Fattar inte polisen att cyklister är nästan helt ofarliga för andra?

Allra sjukast är att fd trafikplaneraren Krister Isaksson skriver att polisen ofta missar att ta alkoholprov på lastbilschaufförer som mejat ner fotgängare. Det är en ganska allvarlig anklagelse.

Jag hoppas att det kommer en lite mer seriös kommentar från polisen. Lastbilar är faktiskt farliga och varken chaufförerna eller polisen får slarva med säkerheten.

Insats utan analys och eftertanke. DN

Skall cyklister inte lagföras? Blåljus.nu

Stoppa lastbilsdöden. Expressen

Polisen gör fel - jag hade glömt det! Krister Isaksson

onsdag 1 maj 2013

Barn och vuxna i trafiken


Men hallå kvastgubben, det där är inget övergångställe! Dåligt föredöme för barnen!!! Foto Amsterdam Cycle Chic.

Svenska Dagbladet skriver att blöjbarn kan lära sig läsa genom att titta på hela ord istället för att ljuda med bokstäver:

"Istället för att på traditionellt vis bryta ner orden i bokstäver och ljuda sig fram till betydelsen, tittar barnet på hela ordbilden och lär sig snabbt att känna igen den."

Jag köper resonemanget, eftersom det är samma sätt som vuxna läser på. Man ljuder inte bokstäverna, man ser hela ordet direkt. Skrivna ord är lite som ikoner på en dator. Man känner igen ikonerna med en gång och behöver inte tyda.

Jag upplever samma sak i vägtrafiken. Genom skyltar och regler försöker man i detalj tala om hur trafikanterna ska bete sig. Man bygger ett system som är så avancerat och invecklat att barn inte förväntas klara av det. När man säger att barn inte klarar trafiken så menar man egentligen att de mejas ner av vuxna. Och eftersom det är de vuxna som mejar ner barnen och inte tvärtom, måste det rimligtvis vara de vuxna som inte klarar trafiken.

Det brukar vara enklare att läsa av trafiken i lägre hastighet, 30 km/h, både ur fotgängarens och bilistens synvinkel. Det går att bygga gatorna så att de inte inbjuder till hög hastighet. Gör man det så behöver man bara enkla regler som "se dig för" och "bete dig som folk". På en sådan gata tror jag barnen klarar sig utmärkt.

Vill man resa långt och snabbt finns tåg och flyg, som båda är mycket säkrare än att åka bil. Gå till bistron och ta en drink. DET får inte barnen göra!


Ta en drink i barvagnen

Blöjbarn lär sig läsa. Svenska Dagbladet