måndag 25 juli 2011

Enkla sätt att cykelanpassa LandvettervägenHärryda kommun har inventerat sina cykelbanor och kommit fram till att det finns en felande länk mellan orterna Landvetter (6000 invånare) och Mölnlycke (15 000 invånare).

Vägen mellan orterna löper vackert längs Landvettersjön med berget på andra sidan. Avståndet är perfekt för cykling, knappt sex kilometer eller cirka 20 minuter. Trafikmängden är liten eftersom motorvägen Rv40 går parallellt en bit bort. Landvetter flygplats ligger längre bort och togs inte med i inventeringen.

I inventeringen, som sköttes av konsultbolaget WSP, sägs att vägen trots detta är olämplig för cykling eftersom den är för smal och med för dålig sikt. Hastigheten är skyltad till 70 km/h.


Motorvägen ligger tillräckligt långt bort för att inte höras, men tillräckligt nära för att bli alternativet för snabbare trafik. Järnvägen söder om sjön är enkelspårig och slingrig.

Inventeringen, en så kallad behovsanalys, går inte in på hur man löser problemen, men det är enkelt: sänk hastigheten! Då blir sikten alldeles tillräcklig och bredden tillfredställande. Trafikmängden är bara 3400 fordon per dygn, som en lugn stadsgata. Dessutom finns den parallella motorvägen, Riksväg 40, där man kan köra fort om så önskas.

För att göra vägen säker och trygg för cyklister i alla åldrar krävs mer än en hastighetssänkning, men med enkla medel blir vägen lämplig för vuxna cyklister med körkort.

Det räcker långt att bygga mittrefuger i kurvorna, så att cyklister slipper skrämmas av bilister som gör galna omkörningar. Busshållplatserna kan få så kallade timglas, så att ingen kan passera när bussen står vid hållplatsen. Det gör att bussresenärer kan korsa vägen utan att bli överkörda. Bussresan blir då mycket trevligare, särskilt för barn, folk med nedsatt syn/hörsel/rörlighet, och de med mycket bagage. Timglas signalerar till bilister att här tar vi det lugnt när det behövs, en signal som betyder mycket för cyklister.

Landvettervägen är representativ för en hel massa landsvägar i Sverige. I princip alla gamla vägar som går parallellt med motorvägar och vajervägar skulle kunna åtgärdas på samma sätt. De som vill köra fort får hålla sig till de parallella motorvägarna, eller ta tåget.

Allmänna vägar ska vara öppna för allmänheten
Att bygga riktiga separata cykelbanor gör att fler kan cykla, inte bara vuxna med körkort. Men om man bara bygger cykelbana utan att åtgärda själva vägen så har man kvar problemen med bussresenärer som vill korsa vägen, och att det inte är särskilt trevligt att gå eller cykla intill en trafikerad 70- eller 90-väg.

Ett lite mer principiellt problem med en enögd satsning på cykelbanor är att allmänna vägar faktiskt ska vara öppna för hela allmänheten, inte bara bilister. Genom att bygga gång- och cykelbanor förvandlas den allmänna vägen till en bilväg, medan cykelbanan i praktiken blir en allmän väg för alla andra: fotgängare, ryttare, mopedister, barnvagnar, hundar, och rullbrädesåkare. Cykelbanor brukar dessutom ha sämre beläggning, sämre snöröjning, sämre framkomlighet och sämre skyltning än allmänna vägar.

Om det redan finns en parallell motorväg tycker jag att den gamla vägen ska vara just allmänn. Man behöver inte bygga en tredje, sämre väg för alla som inte åker bil. Den befintliga allmänna vägen är redan tillräckligt bred för att hundar, mopedister, cyklister och till och med bilister ska kunna samsas, om bara bilisterna kan tänka sig att anpassa hastigheten.

Behovsanalys av tätortssammanbindande cykellänkar i Härryda kommun

Malmö - Lund på cykel: 2-minus-1-vägar framtidens melodi?
En 2-1-väg är en väg med ett körfält för bilar och två för cyklister. Cyklisterna har ett körfält i var riktning, men bilisterna har bara ett, d.v.s. om bilisterna ska köra om eller mötas får det ske på cyklisternas villkor eftersom man då måste bege sig ut på cykelbanan.

Tillägg mars 2013: en uppdaterad version av denna artikel finns nu på Ecoprofile:
Cykling mellan närliggande tätorter. Är cykelbana bästa lösningen? Ecoprofile

söndag 17 juli 2011

Varför har man gång- och cykelbanor?


Varning för farliga fotgängare - obs äkta varningsskylt


På the Bike Show nyligen pratade Dr Robert Davis från Road Danger Reduction Forum. Dr Davis tycker det är bra att dödstalen på vägarna i England minskar sedan decennier tillbaka, men varnar för att det kan bero på att fotgängare och cyklister helt enkelt skrämts bort från vägarna. Sjunkande dödstal behöver alltså inte innebära att vägarna blir säkrare.

Han säger också att cykelbanor kan vara bra, men bara om man kommer ihåg varför man bygger dem. Är det för att skydda cyklister, eller för att låta bilisterna gasa på utan att behöva ta hänsyn till långsamma cyklister? Dr Davis tycker att föraren av det tyngre och snabbare fordonet har det större ansvaret. Med den synvinkeln bygger man cykelbanor för att skydda cyklister, men man kunde lika gärna dämpa biltrafiken med fartgupp eller till och med genom tekniska lösningar som tvingar ner bilisternas hastighet, menar Dr Davis.

Road Danger Reduction with Dr Robert Davis - The Bike Show

Bort med berättigade bilister!

måndag 11 juli 2011

Därför välter inte cyklister


Cykeln kan styra alldeles själv

Det sägs ibland att anledningen till att en tvåhjulig cykel inte välter är att hjulen har en gyroskopisk effekt. Men den effekten är ganska liten vilket visas av att det går att cykla rätt långsamt. En viktigare anledning är att framhjulet sitter i en vinkel som gör att när cykeln börjar välta, så styr den i den riktningen. Cykeln rättar sig automatiskt.

Bicycle Stability – Everything Works Together
Jan Heine sammanfattar senaste forskningen

An Introduction to Bicycle Geometry and Handling.

söndag 3 juli 2011

Bort med berättigade bilister!Att köra bil har blivit så vanligt att man ofta upplever det som en rättighet och en norm. Många problem med den omfattande bilismen skulle lösas om man kunde få bilisterna att känna sig som gäster och inte som omgivningens ägare.

Fackföreningen Seko tycker det är ett problem att bilister kör så fort förbi vägarbetare. Man kan säga att bilisterna blivit så glupska att de biter den hand som föder dem, eller i alla fall den hand banar väg för dem.

Den glupska attityden når ända in i lagen. Det är förbjudet att cykla på vägen om det finns cykelbana. Det kan ju hända att bilisterna måste sakta ner då. Och det är förbjudet att bygga hus utan parkeringsplats, för annars kan bilisterna behöva parkera en bit bort, det och är jobbigt. Det kanske inte är så konstigt att bilister uppträder lite bortskämt ibland. Den berättigade attityden finns inskriven i lagen.

Det senaste tyska snabbtåget klarar 320 km/h. Foto Spookster67 Wikipedia

Vill man färdas snabbt tycker jag man ska åka snabbtåg. Det går tre gånger så fort som med bil.

Seko i media juni 2011

SvD: Seko vill sänka hastigheten

Sydsvenskan: Dömd cyklist får ny rättegång

Barn är farliga, bilar är säkra?
Skolbarn i Kristianstad ska utrustas med sändare så att bilister och bussar inte mejar ner dom.

sv.wikipedia.org/wiki/parkeringsnorm