fredag 31 juli 2009

Fattig eller avvikande, vad är värst?

Expressen skriver om de stackars fattiga:

Det finns en konsumtionsnorm att följa för att vara "rätt". Det gäller inte bara att ha en bil utan rätt bil, gärna en miljöklassad, inte bara en dator utan helst den mest avancerade.
Socionomen Torbjörn Hjort hävdar att detta är en socialt nödvändig konsumtion. Vad vi handlar har en symbolisk innebörd för vilka vi är och hur vi uppfattas.


Jag är lite kluven till ordvalet, "konsumtionsnorm". Det är ungefär som könsnorm, något som finns men som egentligen inte behöver följas om man inte vill. Men det kunde förtydligas: kan man inte bara säga "grupptryck" istället? Det är ju ett enkelt ord som alla förstår. Och varför nämns inte saker som konsumtionshets och ekorrhjul? Kanske är det som DN skriver, att texten avslöjar att det är Expressens skribent som är fast i konsumtionsnormen och beskriver "de andra" som avvikande.

Det finns alltid de som kan klassas som avvikande. Jag läste nånstans att människor blir lyckliga så länge de tror att de har det bättre än "de andra". Men det funkar inte i längden, för det finns alltid någon som har hundra gånger mer pengar än du.


My kharma ran over your dogma

Jag blir illa berörd av snyftreportagen. De bekräftar att man verkligen är en dålig förälder om man inte fixar en hög materiel standard för sina barn.

Jag vet en sak jag tycker är kul och billig: ta bilder på sig själv medans man cyklar. Det blir lite kul vinklar. Allt som behövs är en digitalkamera och en cykel. Det behöver inte ens vara senaste modellen. Det blir hippt ändå.

Bicycling: Invisible Riders
Some cyclists don't ride for fun, fitness or camaraderie. They ride to stay alive, earn money, and support their families.

tisdag 7 juli 2009

Bästa säkerhetsprylen: cykelreflex


Det måste finnas något man kan göra!

På en mörk landsväg syns ingen trafikant så tydligt som cyklisten. De unika pedalreflexerna åker upp och ner ungefär en eller två gånger per sekund. Man ser omedelbart att det är en cykel och inte någon moped eller bil med trasig lampa.

En annan mycket tydlig reflex finns på däcken eller i ekrarna. Den bilist som ser en cyklist från sidan i mörkret ser däcken och därmed cykelns konturer. Saknas det reflex på däcken ska det finnas en reflex i hjulet. När hjulet snurrar är det väldigt tydligt vad reflexen sitter på.

Skyll inte på offret
En sak jag inte tycker om är reflexvästar, "varselvästar" för cyklister. Om cykeln är rätt utrustad med alla reflexer enligt ovan, så syns du för alla som anstränger sig att se. Nu har jag märkt att flera cyklister tydligen är ängsliga och använder reflexväst ändå. Det tycker jag är tråkigt, för det flyttar ansvaret från förövaren till offret. Den som oroar sig för trafiksäkerhet bör begrunda faktum att lagen inte säger något alls om reflexer på fotgängare. Bilisterna får sakta ner helt enkelt, så att de ser och uppfattar alla mjuka trafikanter.

Men så tänker dom inte i Indonesien. Där har det kommit en ny lag som säger att funktionshindrade måste bära skyltar som upplyser bilister om funktionshindret. Där anser man uppenbarligen att förövaren ska prioriteras framför offret.

Indonesia's traffic nightmare

torsdag 2 juli 2009

Drogkriget och oljetoppen: en farlig cocktail


Drogkriget har kraschat. Foto Daily News

I bloggen Efter Oljan uppmärksammas att Mexikos oljekällor börjar sina och att det kan knäcka statens finanser. Han kopplar ihop det med drogmaffian. Om staten försvagas så kan drogmaffian koppla ett ännu starkare grepp om samhället i Mexiko och Sydamerika. USAs Joint Force Command spekulerar i att situationen i Mexiko kan bli lika farlig som den i Pakistan:

In particular, the growing assault by the drug cartels and their thugs on the Mexican government over the past several years reminds one that an unstable Mexico could represent a homeland security problem of immense proportions to the United States.

...

The Mexican possibility may seem less likely (jämfört med Pakistan), but the government, its politicians, police, and judicial infrastructure are all under sustained assault and pressure by criminal gangs and drug cartels. How that internal conflict turns out over the next several years will have a major impact on the stability of the Mexican state. Any descent by Mexico into chaos would demand an American response based on the serious implications for homeland security alone.

Drogmaffian har bekämpats med internationella ansträngningar i decennier men försvagas inte. Arealerna med kokaplantor minskar inte, säger Brasiliens före detta president Fernando Henrique Cardoso i The Guardian. Drogkriget korrumperar samhället. Hur ska folk tro på demokrati om rättsystemet inte fungerar? Drogbrukare borde erbjudas vård istället för fängelse, säger Cardoso.

Problemet är att USA och Europa finansierar drogmaffian genom att importera drogerna, samtidigt som man för ett "krig mot drogerna". Att drogmaffian blir både mäktig och våldsam är det naturliga resultatet.

Vi kan lära av historien. Under tjugotalet rådde totalt alkoholförbud i USA. Det gällde försäljning, tillverkning och transport av alkoholhaltiga drycker. Experimentet pågick bara under 13 år eftersom resultatet blev just att maffian tog över verksamheten. Wikipedia:

Many of Chicago's most notorious gangsters, including Al Capone and his enemy Bugs Moran, made millions of dollars through illegal alcohol sales. By the end of the decade Capone controlled all 10,000 speakeasies (olagliga alkoholserveringar) in Chicago and ruled the bootlegging business from Canada to Florida. Numerous other crimes, including theft and murder, were directly linked to criminal activities in Chicago and elsewhere in violation of prohibition.

Enligt min åsikt måste droghandeln övertas av staten och regleras på samma sätt som alkoholhandeln. Hur det ska gå till i detalj vet jag inte, men dagens drogpolitik fungerar inte, varken här eller där.

The Joint Operating Environment 2008 (PDF)

The Guardian: Marijuana and cocaine should be legalised, says Latin American drugs commission

Fokus: Fler legaliserar

SvD: Narkotikakrig bortom kontroll
En turist märker i bästa fall inget eller lite av Mexicos exploderande problem med narkotikasmugglingen in i USA. Efter 8 000 mord på 15 månader börjar nu USA självt vakna.

Klaus Bondam: Afkriminaliser hash - og få narkobanderne væk fra gaden
Vi skal kunne sidde på en café og nyde en kop kaffe, forældre skal ikke være bange for at lade deres børn færdes på Nørrebro - og unge skal kunne gå i byen uden frygt for at blive offer for et skyderi blandt skruppelløse narkobander.