torsdag 21 augusti 2014

Cykelkramare måste tänka på psykologin


Cykling måste vara attraktivt. Foto Jeppe Dyberg Larsen

Ofta när jag pratar om cykelhjälm är det någon som bedyrar att hjälmen inte alls är något hinder för henne eller honom. Även i officiella enkäter är det otänkbart att hjälmsnack skulle hindra någon att cykla, för frågan ställs inte ens.

Men trots att de flesta resor är korta sker bara var tionde resa med cykel i Sverige. Hälften av bilresorna är kortare än fem kilometer och hälften av befolkningen bor inom fem kilometer från jobbet. Det tar 20 minuter på cykel. Valet av färdmedel sker alltså inte enligt rationella kriterier. Hur ska vi då få folk att cykla?

De som jobbar med marknadsföring har länge vetat att människor inte gör rationella val. Det är andra saker som styr. Ekot rapporterar idag att det är stor skillnad mellan vad konsumenter säger och hur de agerar. Forskare menar att om vi vill styra om konsumtionen i hållbar riktning så måste vi tänka psykologiskt. Enligt forskning från Ekonomihögskolan i Lund bör vi argumentera utifrån status och liknande. Ekots inslag handlar inte om transporter utan om vilka varor vi köper, men vi ser samma glapp mellan handling och utfästelser i transporterna som forskare ser hos konsumenter i handeln.

Så väljer vi vad vi köper. Ekot