tisdag 19 mars 2013

Rondeller och flöde vid cykling


Jag vill cykla längs mjuka gröna linjen, inte den orange kantiga. Bild från bloggen Kalle Cyklar


I Göteborg finns 465 kilometer cykelbana, och kommunen gör en del forskning för att förstå varför folk väljer att cykla eller inte. Under 2010 lät man cyklister filma sin cykelfärd. I den efterföljande rapporten, Trygghet och säkerhet vid cykling i Göteborg, gjordes en mycket klok insikt: Om cyklisterna upplever att det inte finns ett flöde i cyklingen, kommer de att avvika från det tänkta trygga beteendet till förmån för att kunna cykla smidigt (med ett flöde).

och vidare:

Trafikmiljön påverkar i vilken utsträckning cyklisten tillåts uppleva flöde. Omotiverade stopp, exempelvis rödljus vid en tom korsning eller blockerad cykelbana stör flödet. På samma sätt inverkar en grön våg (cyklar prioriteras gentemot övriga trafikslag i en serie korsningar) eller långa, raka cykelbanor positivt på flödet.

Inbäddat i en tjänstemannarapport står det alltså att cyklister gör som de vill, inte som trafikplanerarna tänkt sig. Det räcker inte att trafikplanerarna tänker till och bygger sammanhängande cykelnät. För att cykelnätet ska fungera måste man dessutom ta hänsyn till det faktum att om cyklisterna inte gillar det, så kommer de strunta i det. Antingen genom att improvisera och bryta mot reglerna, eller genom att inte cykla alls.


Cyklister gillar frihetskänslan. Foto Mikael Colville Andersen

Ett exempel där trafikplanerarna prioriterar säkerhet framför flöde är den nya typen av rondeller. Där dras cykelbanan utanpå rondellen och även utanpå bilister som väntar på att köra in i den. Dessutom lägger man in några extra tvära svängar för att få cyklisterna att sakta ner.


Bild från bloggen Cykla i Halmstad


I Köpenhamn gör man annorlunda. Där har man bara ett blåmålat fält där cyklisterna ska vara. Man kan tycka att den svenska modellen med mer långtgående separation är säkrare, men om man samtidigt får sämre flöde kan det innebära sämre regelefterlevnad och/eller färre cyklister.


Foto Mikael Colville Andersen


Round and round we go. Copenhagenize

I Köpenhamn är det inte bara i rondeller man blandar cyklister med motortrafik, med bara en färgmarkering som skydd. I vanliga korsningar flätar man ihop cykelbanan med högersvängningsfilen för bilister. På ett ställe har man till och med gjort så att cykelbanan byter plats med högersvängningsfilen, med bara lite blå färg som skydd.


Foto Jack Thurston


Jag tycker det här är en riktig prioritering. Kan man inte uppnå ett bra flöde för cykling så finns det inte så mycket mening med att det är säkert. Många kommer cykla på sitt eget sätt, eller ta bilen.

I Köpenhamn har man sällan dubbelriktade cykelbanor, vilket är vanligt i Sverige. Det gör situationen lite mer komplicerad för svängande motortrafik eftersom det kan komma cyklister från båda håll.

Rondeller tas upp i rapporten. Många som intervjuades i rapporten uppelever det som obehagligt om de måste cykla genom en rondell tillsammans med andra trafikslag. Så är det säkert, men samtidigt visar rapporten hur viktigt det är med flöde. Om tryggheten uppnås på bekostnad av flödet så får man ett nytt problem istället för det gamla:

Det vi på Splitvision Research också kan se är att genom att upprätthålla och se till att det finns möjlighet för cyklisten till ett flöde i cyklingen, kan det göra att cyklisten inte tar onödiga risker som i sin tur skulle ha kunnat leda till incidenter eller olyckor.

Eftersom det ibland inte är möjligt att öka säkerheten utan att försämra flödet är det kanske värt att fundera på om inte motortrafiken ibland måste stå tillbaka på vissa ställen för att det ska bli både tryggt och smidigt att cykla. Rondellerna skulle till exempel kunna göras mindre för att ta ner hastigheten bland motortrafikanter. Det försämrar framkomligheten för stora bussar och lastbilar, men det kanske man får ta. Eller så kan antingen bussfilen eller cykelbanan gå rakt igenom rondellen.


Jag tror gatan heter Ceresgatan

Tidigare inlägg om rondeller:

Rondeller med hängslen och livrem

Huvudled och rondeller. Ett omaka par

tisdag 12 mars 2013

Tjuvar körde ihjäl sig. Polisens fel eller Trafikverkets?


Cyklande poliser i Köpenhamn. Foto © Mikael Colville Andersen/Copenhagenize

Några bensintjuvar körde ihjäl sig igår när de jagades av polisen. Det sägs att tjuvarna körde i filen för mötande trafik, och kanske var påverkade.

Som trafikant och cyklist tycker jag det är bra att polisen försöker sätta stopp för trafikanter som sätter sig själva och andra människor i livsfara.

Men jag tycker också det reser frågan vilket ansvar Trafikverket och bilfabrikanterna har, som tillhandahåller vägar och bilar där man kör i 70-90 kilometer i timmen. Med ett enkelt handhavandefel kan man ha ihjäl sig själv eller andra.

Många tror att alla färdmedel är ungefär lika farliga, men det stämmer inte. Det är 55 gånger säkrare att åka tåg än att åka bil. Att cykla är också ganska säkert, om man beaktar hälsoaspekten. Cyklister lever längre och har lägre sjukfrånvaro än de som inte cyklar, på grund av den vardagsmotion man får av att cykla.

Häromdagen skrev jag på Ecoprofile om hur gamla landsvägar kan hastighetssäkras och anpassas till cykling. Den snabba trafiken kan gå på motorvägar eller järnvägar. På en sådan väg skulle det kanske vara lättare att stoppa tjuvar, och svårare att köra ihjäl sig.

Förundersökning inleds efter nattens polisjakt. Ekot
Uppsalapolisen kommer att utredas för tjänstefel och vållande till annans död, efter den dramatiska biljakten i natt som slutade med att två män i 20-årsåldern, misstänkta för att ha stulit bensin, omkom.

Wikipedia > Trafiksäkerhet > Val av färdmedel

Cykling mellan närliggande tätorter. Är cykelbana bästa lösningen? Ecoprofile

lördag 2 mars 2013

Huvudled och rondeller. Ett omaka par


Väjningsplikt på Delsjövägen, som annars är skyltad som huvudled.

Ju mer jag lär mig om trafik desto bättre förstår jag varför bilister ofta känner sig hunsade. Trafikreglerna och utformningen av vägarna skickar dubbla signaler.

Ett bra exempel är huvudleder som har byggts om med rondeller för att öka trafiksäkerheten. Det är ju bra men är inte huvudled och rondell egentligen oförenliga? Tanken med huvudled är ju just att korsande trafik inte ska begränsa ens framfart. Sen kommer man på att ojdå, det kan bli krockar om folk tänker så. Det är bäst att vi bygger rondeller, så att folk inte kör för fort genom korsningarna. Men borde man inte sluta skylta som huvudled då?


Efter rondellen är det åter skyltat som huvudled, det vill säga ingen väjningsplikt. Klicka för större. Foto (bägge) Google Streetview

Likadant är det med trafikljus. Tanken är att man ska köra rätt igenom korsningen utan att stanna. Tråkigt för den som råkar göra fel och hamnar i vägen för en bilist med grönt ljus. Det är ingen förlåtande vardagsmiljö.

Det verkar sitta långt inne, den här idén om att främja bilisters framfart. Det ger bilister en känsla av berättigande. Om man vill att bilister ska sakta ner och visa hänsyn är kanske grönt ljus och huvudled inte bästa sättet att uppnå det?

Ett annat bra exempel är parkeringsnormer och trängselskatt. Först förbjuder man hus utan parkeringsplats. På så vis ser man till att det alltid finns billig och riklig parkering. Det blir bekvämt och enkelt att ta bilen varthelst man ska. När detta bekväma och inbjudande system blir populärt säger man Nej! Nu är det dåligt för miljön, så vi inför trängselskatt. Man utformar alltså bebyggelsen för att det ska bli smidigt att köra bil och sen straffar man alla som gör det. Tänk på miljön!

Det skulle bli trevligare att gå och cykla om man slapp känna sig som en inkräktare på bilisternas utrymme. Att ta bort saker som parkeringsnorm, huvudled och trafikljus är bra sätt att minska bilisters dominans över cyklister och fotgängare.

Jag tror trafiksverige måste sätta sig ner och fundera igenom vad det är man egentligen vill.

Fotgängare lever farligt. Svenska Dagbladet
Den 62-åriga kvinna som gick mot rött ut på övergångsstället vid Noe Arksgränd fick så svåra skallskador efter kollisionen med lastbilen att hon avled. Väninnan, en kvinna i 50-årsåldern, klarade sig undan med lindriga skador.

– Ingen går att klandra. Väninnan säger själv att de gick mot rött och vittnen säger det också. Det är många som gör det och då kan man missa bilister, säger Hans Brandt.


sv.wikipedia.org/wiki/Huvudled