onsdag 22 november 2017

Trafikverket och NTF gillar exoskeletala trafikanterInsekter och bilister har skelettet på utsidan, så kallat exoskelett

Trafikverket har fått nio miljoner att dela ut till frivilliga organisationer för att främja ökad och säker cykling. Över hälften av pengarna gick till NTF, som har en förkärlek till cykelhjälm framför andra åtgärder för säker cykling. Det stärker intrycket att Trafikverket gillar NTF. Den aktuella trafikverksdirektören tycker att mjuk asfalt är ett bra sätt att minska skadorna.

Det har tidigare framkommit att Trafikverket arbetar för att öka hjälmbruket i syfte att bana väg för en lag om cykelhjälm för barn och vuxna. Det sker bland annat genom att ge pengar till NTF och att samverka med försäkringsbolag, landsting och företag. På så vis får allmänheten intrycket att flera olika aktörer ömmar för cykelhjälm, men i själva verket står Trafikverket bakom en stor del av propagandan, även den som sker i andras namn. Detta trots att cykling sparar fler liv än vad hjälmar gör.

Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör, Maria Krafft, nådde en viss ryktbarhet bland cyklister 2012 när hon sa till Sveriges Television att det inte räcker med cykelhjälm. Krafft menade då att cyklister även bör bära vadderade kläder, så kallad odödlighetsjacka.

Maria Krafft fortsatte på denna linje 2015 med att föreslå mjuk asfalt på trottoarer och cykelbanor som ett sätt att förebygga fallolyckor och cyklistskador. Då blir det trögare att cykla, ungefär som att cykla på en sandstrand. Själv tror jag mer på snöröjning och halkbekämpning för att minska skador bland gående och cyklister. Den mjuka asfalten liknar hjälmtvånget genom att den troligen skulle krångla till cyklingen varpå många tar bilen istället.

Men även på barmark är det inte givet att människor trillar så mycket som de gör. Socialstyrelsen rekommenderar att äldre personer tränar balans, kondition och styrka för att minska fallolyckorna. Varför inte låta bilen stå och gå eller cykla för att på så vis träna balans och kondition? Men det där med att prioritera gång och cykel framför bil är inte Trafikverket särskilt bra på. De skrotade exempelvis snabbcykelbanan längs E18 i Stockholm.

Mjuk asfalt och odödlighetsjacka är kanske naturligt om man anser att cykling är farligt i sig. Maria Krafft anser att tvåhjuliga cyklar är instabila till sin natur, men det måste nyanseras. Framhjulet är monterat i en vinkel som gör att cykeln hela tiden rättar upp sig. Det finns flera faktorer som påverkar, och att beskriva fenomenet matematiskt har sysselsatt forskare i decennier. Men denna forskning tycks ha gått Trafikverket förbi.

Men hur är det med att många cyklister får invalidiserande, bestående skador, som Maria Krafft säger? Det måste tas med en stor nypa salt eftersom den statistiken baseras på prognoser som görs när den trafikskadade kommer till sjukhuset. Statistiken bygger alltså inte på faktiska utfall, utan på prognoser. Dessutom måste man tänka på att den motion som fås av cykling motverkar många skador och sjukdomar. Varje år i Sverige får cirka 30 000 personer en stroke/hjärnblödning, vilket är ledande orsaken till funktionshinder bland vuxna. Ett sätt att minska risken att få en stroke är att motionera, till exempel på en cykel.

Sammanfattningsvis finns mycket som tyder på att Trafikverket och NTF delar synen på gående och cyklister som besvärliga varelser som inte passar i den trafikmiljö de förespråkar, då den är anpassad för exoskeletala trafikanter.

Länkar

Nio miljoner till ökad och säker cykling. Trafikverket

Bidrag för ökad och säker cykling. Trafikverket

Folksam och NTF, Trafikverkets marionetter? Velonavia

Argument emot hjälmlag. Erik Sandblom

Ny dräkt ska ge cyklister bättre skydd. SVT

Antalet fallolyckor varierar stort över landet. Socialstyrelsen

Snabbcykelstråket för dyrt – planen skrotas. Stockholm Direkt

Maria Krafft på Youtube om mjuk asfalt och cyklars påstådda instabilitet (vid 25:40, direktlänk)

Bicycle Stability – Everything Works Together. Jan Heine (Med kommentar från en av artikelförfattarna)

An Introduction to Bicycle Geometry and Handling.

Yellow Bicycle Demo, Perturbed stable run. Youtube

Stort mörkertal för cykelolyckor visar ny olycksstatistik. Folksam
"Rapportering från akutsjukhus kombinerat med en riskmetod som värderar risken för medicinsk invaliditet för olika personskador."

Se även mina tidigare artikel i ämnet:
Därför tröttnade jag på NTF. Ecoprofile

2 kommentarer:

Rolf Broberg sa...

Fascinerande med alla effekter som samverkar för att ge cykeln stabilitet, och att man kunde tillverka stabila cyklar långt innan man förstod dessa effekter.

Att framhjulet "faller" när cykeln lutar märker man när man leder cykeln långsamt i sadeln och manövrerar styrningen genom att luta den.

När det gäller Trafikverket och NTF längtar jag efter den dag då de vill använda våra skattepengar till att skaffa en mer balanserad syn på cykling, hälsa, miljö och säkerhet. Det finns ju en hel del kunskaper som man behöver ta med i balansräkningen.

Men den balansräkningen är kanske lika svår som beräkningar på varför cykeln är så stabil. Det krävs vilja och engagemang för att knäcka den koden.

Rolf Broberg sa...

Magnus Lagher la precis ut en artikel som kritiserar Trafikverkets pågående "kunskapsseminarium" i Stockholm. Där är bara hjälmförespråkare inbjudna. Man vill tydligen inte ha några ifrågasättanden, något som annars är A och O i den vetenskapliga metoden för att få de egna cirklarna att komma närmare verklighetens.

Se https://www.bicycling.se/blogs/velonavia/kunskapsseminarium-rokridaer-for-hjalmpropaganda.htm