lördag 31 juli 2010

Fällbara cyklar för ett bättre ställeSåhär trevligt är det att resa med tåg, båt och vikcykel!

Fällbar eller vikbar cykel heter vélo pliable på franska.

Bromptons Taking Flight At Waterloo - populärt vid järnvägsstationen Waterloo i London!

Day Touring on the Bromptons - Ecovelo
Bromptons are so nimble and tiny, and they’re so easy to park and store, they make the perfect vehicle for roaming over an urban landscape

Brompton är en grym touringcykel


Totally Awesome Paper Airplane

onsdag 21 juli 2010

Drogkriget driver aidsepidemin

Drogkriget skördar offer, t ex i Mexico. Totalt har 17 000 personer dödats sedan 2006, inklusive ett stort antal domare, poliser och journalister. Trots denna massiva insats fortsätter drogbruket skapa problem. Var tredje aidsfall beror på droger som tas med spruta.

Drogkriget har misslyckats. Kunder i Europa och Nordamerika efterfrågar droger, och därför har drogmaffian stora inkomster och har råd att försvara sig och korrumpera hela samhällen. Därför måste drogbruk legaliseras och regleras, precis som tobak, alkohol och mediciner. De som vill sluta med droger måste erbjudas evidensbaserad behandling.

Före detta presidenterna Cardoso, Zedillo och Gaviria har nu skrivit på Wiendeklarationen, där man efterlyser ett stopp på drogkriget och hjälp till dess offer.

Ekot: Knarkmaffian i Mexiko kontrollerar guvernörsvalet
Guvenörsvalen i Mexiko i morgon har kallats för "knarkvalen". Till och med president Felipe Calderon har medgett knarkmaffiornas framgång i att kontrollera politiken.

Fria Tidningen: Ex-presidenter kritiserar drogkrig
Det långa ”kriget mot drogerna” har inte bara skadat de länder där det förs, utan också förvärrat spridningen av hiv. Det säger tre latinamerikanska ex-presidenter i en deklaration inför den internationella aids-konferensen i Wien.

The Vienna Declaration
The evidence that law enforcement has failed to prevent the availability of illegal drugs, in communities where there is demand, is now unambiguous. Over the last several decades, national and international drug surveillance systems have demonstrated a general pattern of falling drug prices and increasing drug purity—despite massive investments in drug law enforcement.

Furthermore, there is no evidence that increasing the ferocity of law enforcement meaningfully reduces the prevalence of drug use. The data also clearly demonstrate that the number of countries in which people inject illegal drugs is growing, with women and children becoming increasingly affected. Outside of sub-Saharan Africa, injection drug use accounts for approximately one in three new cases of HIV. In some areas where HIV is spreading most rapidly, such as Eastern Europe and Central Asia, HIV prevalence can be as high as 70% among people who inject drugs, and in some areas more than 80% of all HIV cases are among this group.

...

Se också mitt tidigare inlägg: Drogkriget och oljetoppen: en farlig cocktail

fredag 16 juli 2010

Parkering, den tysta motorvägen

Varje transportmedel har sin akilleshäl. Tåg behöver räls och tidtabell, flygplan behöver någonstans att landa och cyklar kräver att man trampar. Även bilen har sin akilleshäl, nämligen parkeringen. Finns det inte bra parkering vid destinationen så kan man lika gärna välja ett annat färdmedel.

Det som skiljer ut bilen är att man lagstiftat bort akilleshälen. Det är helt enkelt förbjudet att bygga hus utan bilparkering!

God bostad: Miljöpartiet kräver att minst 8 av 10 ungdomsbostäder ska ha parkeringsplats

Krönika: Avskaffa parkeringsnormen! - gbg.yimby.se

I äldre bebyggelse har man inte tagit så mycket hänsyn till bilen, som på Manhattan eller Östermalm till exempel, och kanske är det därför sån bebyggelse är så populär. Den utgår från människan och inte bilen. Trots detta finns en betydande kapacitet för bilism om man så önskar.

Kartan nedan visar hur Manhattan skulle se ut om man planerat för bilar från början och inte haft tunnelbana. De svarta rutorna skulle då tas upp av parkerade bilar.


Frumination. What's Capacity got to do with my City?

I Vauban i Tyskland så kompromissade man med parkeringsnormen på så vis att alla var tvungna att köpa land till parkering, men de som valde bort egen p-ruta slapp byggkostnaden på 13 000 euro. Och landytan kunde man ge bort till en landbank som nu används för grillning och fotboll.
Streetsblog: Smart Parking Policy Makes a Difference, Even in Livable Streets Utopias

I Malmö har en ny parkeringsnorm antagits. Om fastighetsägaren subventionerar bilpool eller lånar ut cyklar till hyresgäster, krävs minst 0,6 bilplatser/lägenhet. Vid studentboenden krävs minst 0,15 bilplatser/lägenhet. I övrigt krävs minst 0,8 till 1,1 bilplatser per lägenhet, beroende på läge och närhet till kollektivtrafik.
Sydsvenska Dagbladet: Snart slut på fri gatuparkering

Malmö och Göteborg ser över parkeringen - Ecoprofile

I muslimska länder är det förbjudet att avbilda profeten Muhammed. I sekulära, rationella västländer är det förbjudet att bygga hus utan parkeringsplatser.

Johannes Forssberg: Riktiga liberaler cyklar i stället - Expressen
Bilreligionen bygger på myten att man, som bilburen, är fri att bryta upp när man vill. I verkligheten tar man inte bilen mot friheten. Man åker inte "vart man vill". Man åker till Ica Maxi och sen hem igen.

tisdag 13 juli 2010

Nyktra cyklister får färre huvudskador?Studier från sjukhus brukar visa att cyklister utan hjälm har flest huvudskador. Men nu kommer en sjukhusstudie som inte visar något samband med hjälmar, däremot med alkohol [1,2]. Bland alkoholpåverkade cyklister som kom till sjukhuset var huvudskador dubbelt så vanligt [3].

En tidigare studie visade att alkoholpåverkan bland cyklister som kom till sjukhuset var fyra gånger så vanligt jämfört med bland cyklister på gatan, som inte skadade sig [4,5]. Båda studier visade att nyktra cyklister var mer benägna att bära hjälm. Så det är upplagt för att förväxla effekten av hjälmar med effekten av nykterhet.

Ulf Björnstig är kirurg i Umeå och gillar hjälmar. Men även han tillstår att det är en "väldig anhopning" cyklister med huvudskador på sjukhuset fredag- och lördagsnätter, det är "inte alltid nyktra personer som kommer in" [6].

Frågan är alltså om övriga sjukhusstudier förväxlat effekten av att ha hjälm med effekten av att vara nykter. Dessutom visar många sjukhusstudier att cykelhjälmar skyddar ansiktet [7], som ju inte täcks av hjälmen. Hur kan hjälmen skydda en oskyddad del av kroppen? Kan det helt enkelt vara så att de nyktra, hjälmförsedda cyklisterna skyddar sina ansikten och huvuden reflexmässigt, t ex genom att ta emot med händerna?

[1] Road.cc: Bike helmet activist's own study finds no significant benefit in wearing one
The study, ... which analysed 200 cyclists involved in Central Texas, instead found that alcohol use was the leading significant contributory factor to head injuries.

[2] Alcohol, bicycling, and head and brain injury: a study of impaired cyclists' riding patterns

[3] Bicycle helmets benefits might be overestimated av Dorothy Robinson, min idol.

[4] Bike Riding And Alcohol: A Lethal Combination
Does wearing a biking helmet protect a bicyclist from injury or death while under the influence of alcohol? The answer is, Maybe. But the study also revealed that bicyclists under the influence tend to not wear helmets. Overall, bikers with an alcohol level of less than 0.02 grams per deciliter were seven times as likely to be wearing a helmet as were those with a higher alcohol level.

[5] Use of Alcohol as a Risk Factor for Bicycling Injury

[6] Studio Ett: Cykling, både bra och farligt, Burma, Israel, Vårdstrejken, Irakier utan jobb, Kultur och sport samt Melanoma Monday

[7] Cyclehelmets.org Commentary: Cochrane Review: Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists
Claims are accepted of efficacy for which no plausible mechanism exists (e.g. the prevention of mid-face injuries), where the reviewed data set is too small to make reliable inference (e.g. the result of collisions with motor vehicles), and which would not be possible even if helmets prevented all head injuries (e.g. an increase of 35% in cyclists wearing helmets leading to 66% fewer head injuries).

onsdag 7 juli 2010

Barn ramlar på huvet och tas av pedofiler


Copenhagenize: Safe but Somehow Scary Foto Mikael Colville-Andersen

Barn har tappat sin rörelsefrihet. Om de cyklar ramlar de på huvet. Om de går så blir de tagna av pedofiler. Vilket är det enda säkra transportmedlet? Bil, såklart -- frihetssymbolen!

Och barnen tycks stanna hemma också. Jämfört med för några år sedan är olyckorna med studsmattor tio gånger fler - i dag över 5 000 om året.

Expressen: 10 gånger fler olyckor på studsmatta

Danmarks TransportForskning (numera DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet) gjorde för tio år sen en studie på barns resvanor.

Sikre skoleveje: En undersøgelse af børns trafiksikkerhed og transportvaner (PDF)
Samlet set tyder udviklingen på, at antallet af børn, der bliver kørt i bil til og fra en gennemsnitlig dansk skole, er fordoblet fra 1993 til 1998-2000. Omkring 5-10% af stigningen i denne biltrafik skyldes stigende bilrådighed, mens 5-15% kan henføres til skolenedlæggelser og 25-30% til en lavere gennemsnitsalder blandt børn. 55-60% af stigningen må således henføres til ændringer i opfattelser og holdninger.

Det ser ud til, at holdningsændringerne primært har bestået af en stadig mindre positiv holdning til at cykle. En mulighed er, at forældrene pga. øget biltrafik, trafiksikkerhedskampagner, medier mv. har fået flere bekymringer på deres børns vegne, og har sat nye grænser for børns selvstændige transport. Ændrede holdninger til brug af cykelhjelm i 1990'erne, der har resulteret i stigende brug af cykelhjelme, kan ligeledes have fået færre børn til at cykle, og i stedet gå og køre i bil og bus.

Politiken: Forældre gør selv børnenes skoleveje usikre
Hver fjerde af landets forældre til skolebørn er utrygge ved at sende deres børn alene i skole til fods eller på cykel, fordi de mener, at skolevejen er usikker at færdes på. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik. Men ofte er vejene sikre nok, mener direktør i Rådet for Sikker Trafik, Anders Rosbo.

Daily Mail: Boris backs couple threatened by social services for letting their children cycle to school
Mr Schonrock, 40, the managing director of an e-commerce company who walked alone to school as a boy, said: 'We wanted to recreate the simple freedom of our children. Like everybody else our age we spent a lot more time with our friends playing in the streets or parks without parental supervision and without our parents becoming unduly worried. These days children live such regimented lives. They can do nothing unless it's planned. We are trying to let them enjoy their lives and teach them a little bit about the risks of life.'

Mrs Schonrock, also 40, said she is 'confident that the benefits to our children far outweigh the potential risk from 'stranger danger', road traffic accidents and other factors.'


Evening Standard: Free our streets from the fretting of the nanny state
The greatest aid to London street life would be simply to ban all car journeys to primary school. Children should go to their neighbourhood school, full stop. There is always one within easy walking or cycling distance. Anyone who wants their children to go “out of area” must let them walk or bus. It would liberate the streets of tens of thousands of car journeys. It would draw schools closer to their geographical catchment areas. And it would crowd the pavements with reassuring numbers of children to and from school. It would “re-communalise” the streets.

Daily Mail: How children lost the right to roam in four generations
When George Thomas was eight he walked everywhere. It was 1926 and his parents were unable to afford the fare for a tram, let alone the cost of a bike and he regularly walked six miles to his favourite fishing haunt without adult supervision.

Fast forward to 2007 and Mr Thomas's eight-year-old great-grandson Edward enjoys none of that freedom. He is driven the few minutes to school, is taken by car to a safe place to ride his bike and can roam no more than 300 yards from home.

Tillägg 11 juli:
Helsingborgs Dagblad: Säkerhetens överfeta heliga ko
Vi föräldrar är så besatta av tanken på alla de hemska saker som eventuellt skulle kunna hända våra barn att vi låter deras barndom passera utan att de riktigt kan njuta av den unika frihet den erbjuder.

CTC supports the 'right to ride to school'
To describe the Schronrocks’ decision as ‘irresponsible’ sends out a message that roads are for adults only, and undermines the health benefits of cycling to children – such as greater cardiovascular fitness and reduced levels of obesity - far outweigh the risks.

The Telegraph: Boris Johnson: Hail the heroic parents who let their children cycle to school
We talk a lot about giving people responsibility. What the hell does that mean if the authorities are forced, by the rules, to second-guess the child-rearing decisions of this south London couple? Their vision of urban life is profoundly attractive – a city so well policed, and with so strong a sense of community, that children can walk or cycle on their own to school. Instead of hounding the Schonrocks we should be doing everything we can to make their dream come true – in every part of the city.

The Telegraph: The parents who let their children cycle to school alone deserve praise, not the social services
Thirty years ago – in 1971, to be precise, according to the Institute for Policy Studies – an eight-year-old such as their daughter would have been considered old enough to walk to school, by herself, by 80 per cent of parents. Now fewer than one in 10 parents thinks this is appropriate.

The Guardian: Cycling to school: is it really such a terrible risk?
"Children must be safeguarded, but this should also be balanced with the freedom to be themselves and to take some risks," said Bob Reitemeier, the Children's Society's chief executive. "It is a question of balance. Young people consistently tell us that they need to be able to develop friendships, have fun and to play without adult supervision."

söndag 4 juli 2010

Fotgängare räknas inte när de skadar sig på trottoaren

Enligt Göteborgs trafiksäkerhetsrapport får cyklister lika många allvarliga trafikskador som alla fotgängare och bilister sammanlagt. Det tyckte jag var förvånande. Och visst. Det visade sig att man räknat bort så kallade fallolyckor, vilket är när fotgängare ramlar på gångbanor utan att ett fordon är inblandat. Då är det ingen trafikskada. Däremot, om en cyklist ramlar på precis samma sätt, utan att kollidera med en annan trafikant, så räknas det som en trafikskada, eftersom ett fordon (cykeln) är inblandat!

Det är tydligen praxis att räkna så, men Göteborgs trafikkontor satte ribban högre och gjorde en särskild redovisning för fallolyckor. Räknar man med fallolyckorna så står fotgängare för 48 % av alla allvarliga trafikskador i Göteborg, cyklister 23 %, bilister 14 %. Av 90 omkomna trafikanter blev 19 % överkörda av bilister, medan 43 % var bilister själva.

GP: Cyklisten lever farligt i stan
Av de 3 618 cyklister som uppsökte sjukhus var drygt 10 procent allvarligt skadade. Det motsvarar ungefär lika många som bilisternas och fotgängarnas sammanlagda allvarliga skador.

Historik, kunskap och analys för trafiksäkerhetsprogram 2010-2020. Trafikkontoret Göteborgs kommun 2009 (PDF) (sidorna 59 och 76)
Definitionen av en trafikolycka förutsätter att minst ett vägtrafikfordon är inblandat i olyckan. Därför räknas inte olyckor med fotgängare som faller och skadar sig till gruppen trafikolyckor även om olyckan skett på t.ex. en gångbana eller gata. Men eftersom dessa olyckor sker i miljöer som Trafiknämnden i allmänhet har ansvar för finns det starka skäl att behandla dem i rapporten.


Många fallolyckor drabbar äldre kvinnor

Många fallolyckor drabbar dessutom äldre kvinnor, vilket kan antas hänga ihop med benskörhet. Benskörhet går att förebygga... till exempel genom att få daglig motion!

Ett bra exempel på att definitioner är viktiga! Två andra luriga termer är "allvarlig trafikskada" och "svår trafikskada".

Hur allvarlig är en allvarlig skada?
Trafikverket använder termerna lindrigt skadad, svårt skadad samt omkommen. Svårt skadad betyder att man får hjärnskakning eller läggs in på sjukhus. Det gör att många cyklister blir "svårt skadade" eftersom de får hjärnskakningar och läggs in en natt för observation (cirka 30 % av skadade cyklister).

Trafikverket: Definitioner inom statistiken

I rapporten från Göteborgs trafikkontor är det kanske ännu värre eftersom man använder en massa värdeord: lätt, måttlig eller allvarlig skada. Dessa baserar sig på skalan ISS, injury severity score, som i sin tur bygger på en annan sifferskala, AIS. AIS betyder abbreviated injury scale och går ut på att man sätter en siffra den svåraste skadan på varje kroppsdel. AIS-talen bygger i sin tur återigen på värdeord: lindrig, moderat, allvarlig, svår skada. Värderingar utklädda till vetenskap.

Möjligen kan ISS-skalan användas till att jämföra trafikskadefall med varandra, men idag är det fler som dör eller skadas av välfärdssjukdomar än av trafikolyckor. Till exempel drabbas 30 000 personer av stroke/hjärnblödning varje år i Sverige, mot 1100 cyklister som får hjärnskakning (knappt 30% av cyklisterna bär hjälm). Risken för stroke minskas genom att få daglig motion, till exempel att gå eller cykla till jobbet. Men fotgängare och cyklister i Göteborg får fler allvarliga skador än bilister, enligt ISS-skalan.

Därför borde man använda en mer objektiv värderingsskala, som antal vårddagar per skadefall, eller antal skadefall som leder till bestående men. Trafikskadorna måste kunna sättas i relation till välfärdssjukdomarna.