måndag 21 november 2016

En fin cykelfilm


Se filmen: Nu har hela nya super-cykelstråket öppnat - så säger experten

Här visar cykelexperten Krister Isaksson en breddad och uträtad cykelbana i Stockholm som han har varit med om att bygga. Det är så många rätt:

Det går att cykla i bredd och föra ett samtal, precis som man kan göra i bil eller buss. Bra inte minst för små barn som kan cykla bredvid sina föräldrar.

Det behövs inte hjälm eller reflexväst. Du kan ha dina vanliga kläder, precis som när du åker bil eller buss.

Den här cykelbanan är en del av ett prioriterat cykelstråk, och då måste cykeltrafik inte alltid vara underordnat gångtrafik. Precis som man gör med buss och bil kan man bestämma att prioritera framkomligheten för cyklister och minska antalet övergångsställen.

Precis som med bil- och busstrafik är bra infrastruktur en mycket viktig pusselbit om cykeltrafiken ska nå sin potential.