tisdag 4 april 2017

OECD: Säkerhet i mängden är bra men otillräckligt

I serien av cykelsäkerhetsåtgärder som inte ligger på sandlådenivå kommer vi idag till punkt två! International Transport Forum, som är OECD:s trafikavdelning, har alltså inventerat evidensen och förespråkar bland annat:

Recommendation 2: Insufficient evidence supports causality for the “safety in numbers” phenomenon – policies increasing the number of cyclists should be accompanied by risk-reduction actions.

Här noteras det väl etablerade mönstret safety in numbers eller säkerhet i mängden. När fler cyklar så ökar cykelskadorna i en lägre takt, vilket innebär sänkt skaderisk när man cyklar. Men det är inte klarlagt vad fenomenet beror på. Det kan handla om att när cykling ökar så lär sig trafikanterna att förvänta sig cyklister och lär sig hantera sådana situationer.

Det vore bättre i så fall att tala om medvetenhet i mängden, noterar ITF, och påpekar att man inte kan luta sig tillbaka. Det behövs åtgärder som minskar riskerna för krockar.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

Inga kommentarer: