tisdag 26 maj 2009

Energisnåla nollemissionsfordon för urbant, intermodalt resande


Spionbild på nya fordonet

GM och Segway arbetar på en helt ny typ av solcellsdrivet fordon som inte liknar något du sett förut. Projektet har fått statlig medfinansiering på tretusen miljarder dollar. Arbetet sysselsätter 50 000 gubbar som borde vara ute och röra på sig mer. Priset för den färdiga produkten har ännu inte slutligen fastställts, men under förutsättning att konsumenten får ett prylköparbidrag på hundrasjuttioåttatusen kronor, så ska priset bli överkomligt. Konsumenten får då lägga ut en beskedlig summa på mellan 100 000 och 200 000 kr. Det tillkommer en månatlig abonnemangsavgift på 3000 kr, där service ingår. Produkten väntas vara särskilt intressant för fattiga studenter och annat löst folk som inte kör bil.

Parallelt med detta utvecklas en annan innovativ, tvåsitsig fordonstyp. Eftersom de flesta fyrsitsiga fordon i rusningen endast har förare, så innebär det tvåsitsiga fordonet en stor besparingspotential. Den ensamma föraren minskar därmed sin transport av tomma stolar med 66%.Streetsblog: Cartoon Tuesday: GM Imitates WALL-E With La-Z-Boy on Wheels

lördag 23 maj 2009

Farligt med mopeder?


Gemytlig gata i Amsterdam. Foto Mikael Colville Andersen / Copenhagen Cycle Chic

I Sverige och andra länder är mopedister särskilt olycksdrabbade (och knattriga!). Enligt dansk statistik är det tusen gånger farligare att åka moped än att åka buss. Och indiska bilen Tata Nano saknar krockkuddar och andra säkerhetsdetaljer, och är därför lika farlig som en moped. Det påstår billobbyn BIL Sweden i alla fall.


Skvallertorget i Norrköping. Foto Det kunde vara värre

Men säkerhet handlar inte om krockkuddar, utan om att undvika kollisioner. Det bästa sättet att undvika kollisioner är att se sig för och inte köra för fort. I många städer börjar man nu dra konsekvensen av det och sänker hastigheten till max 30 samtidigt som man tar bort snårskogen av trafikljus, skyltar och markeringar. Till exempel på Skvallertorget i Norrköping saknas trottoarer eller asfalt. Istället är hela torget belagt med gatsen, och bilar och fotgängare blandas fritt. Olyckorna på Skvallertorget har minskat sedan skyltrensningen -- den gjorde ju att folk saktar ner och ser sig för.

Många bilresor är dessutom onödiga. Fram till nyligen var hälften av alla bilresor i Malmö kortare än fem kilometer. Men med bättre cykelbanor och bättre busstrafik, tillsammans med en kampanj, så har man på två år lyckats minska det från 50% till 40%.

Ute på landsvägarna är det kanske svårt att sänka farten ända ned till 30, men mycket av biltrafiken skulle kunna styras om från landsvägar till järnväg och parallela, redan byggda motorvägar. Den som vill färdas snabbt och säkert kan åka 200-300 km/h med snabbtåg eller 800 km/h med flyg.

Det är dags att sluta med nördiga tekniklösningar. Istället kan vi bygga vackra platser som är värda att betraktas som destinationer, och inte bara ställen man vill passera så fort som möjligt.

Ekonomiekot lördag 23 maj: När Finanskrisen blev en bilkris stod det klart att det tillverkas alldeles för många bilar i världen. Vilka överlever och vilka får stänga sina fabriker?

DN: Norrköping prövar märkeslöst i liten skala
DN: En förrädisk trygghet
DN: Grön cykelkampanj ska stoppa löjligt korta bilresor

onsdag 20 maj 2009

Rätt fokus på cykelsäkerhet?


Copenhagen Cycle Chic Goes to Amsterdam 02

De senaste åren har det kommit studier som visar att trafiksäkerheten för cyklister ökar ju fler som cyklar. Samtidigt har cykelkramare under många år utkämpat ett religionskrig om cykelhjälmar. På Streetsblog från New York City ställs nu frågan hur produktivt det egentligen är med ett stenhårt fokus på trafiksäkerhet. Att den frågan ställs kanske kan ses som början på slutet av religionskriget. Låt mig därför beskriva religionskriget och varför det tycks avta:

På cykelforumet Happymtb drog jag igång en diskussion om Folksams hjälmkampanjer. Folksam skräms med att 85% av skallskadade cyklister saknar hjälm i Sverige, men nämner inte att även 85% av cyklister i allmänhet i Sverige saknar hjälm (det skiljer sig mycket bland städer, t ex 60% i Stockholm men bara 9% i Malmö). Vidare nämner inte Folksam att 80% av alla skallskador i Sverige är lindriga. I en lindrig skallskada är det sällsynt att man får bestående men. Det är som att bryta armen. Efter ett tag blir man helt återställd.

Låt mig nu backa tillbaka ett steg. Folksams pressmeddelande är naturligtvis inte gripet ur luften. Det har gjorts många studier med kontrollgrupper där den ena gruppen cyklister bar hjälm och den andra inte. Grupperna med hjälmar fick mer än halverad risk för skallskador. Med detta till grund infördes lag på cykelhjälmar i många engelsktalande länder med låg andel cykelresor. Men även i Sverige är det lag på cykelhjälm, för barn, eftersom skallen inte är färdigutvecklad förrän tonåren.

Så långt tror jag de flesta är överens. Det som triggade religionskriget handlar nog mest om hjälmlagarnas resultat. Figuren nedan kommer från VTI, Väg- och transportforskningsinstitutets studie "Effekter av åtgärder för ökad cykelhjälmsanvändning". PDF-en är låst, så man kan inte kopiera texten, men de menar att cykelhjälmslag är bra och baserar sig kortfattat på figuren nedan:Figuren visar att antalet skallskadade cyklister minskade 70% i samband med att lagen infördes i delstaten Victoria i Australien. Figuren tar inte hänsyn till att cyklandet minskade. Här kommer en annan figur som visar antalet skallskador fördelat på antalet cyklister i en annan delstat, Western Australia (denna figur kommer INTE från VTIs rapport!)


Källa Cycle helmets – an overview


Källa Wikipedia: Bicycle helmets in New Zealand

Och här ovan är motsvarande figur från Nya Zeeland. I både västra Australien och Nya Zeeland hade hjälmlag och ökat hjälmbärande ingen inverkan på risken för skallskador för vuxna cyklister. Att effekten av hjälmlagarna inte stämmer med studierna med kontrollgrupper kan ha flera möjliga förklaringar. En hypotes är att cyklisternas beteende är viktigare än hjälmbärandet; ena kontrollgruppen kanske bestod av folk som cyklade i lugna bostadsområden, medan andra gruppen kanske cyklade mer i trafik och på platser med dålig beläggning. Även andra trafikanters beteende spelar roll för cyklisternas säkerhet.

Så jag tror att Folksams pressmeddelande kanske kan förklaras med den förvirring som uppstod när hjälmlagarna inte fick den förväntade effekten. Min egen slutsats, efter några års funderande, är att hjälmbärande inte har någon effekt på skallskadorna bland cyklister på befolkningsnivå.

En annan sak som sällan nämns utanför cykelkretsar är att det är säkrare att cykla än att gå per kilometer räknat.


Källa DTU Transport. Observera att uppgifterna gäller totalrisk, det vill säga både risken för mig själv och risken jag utsätter andra trafikanter för. Samma förhållande gäller i England. The Guardian: Why cycling's safer than walking

Nu berättas på Ekot att de flesta olyckorna i Sverige inträffar under fritiden. Över 100 000 människor skadade sig då de idrottade. Närmare 30 procent av dessa gjorde illa sig när de spelade fotboll. Så länge man har kul och får motion så kanske det inte är så farligt med några olyckor, om de inte ger bestående men?

onsdag 13 maj 2009

Är backar dåliga för cykling?

Ofta säger folk att Amsterdam och Köpenhamn är cykelstäder på grund av att de är platta. Det faller på att de flesta städer är ganska platta, i alla fall i centrala stan. Norrmalm och Östermalm i Stockholm är ganska platta till exempel. Och cyklingen har ökat 70% på tio år i Stockholm. Det är inte för att dom jämnat till stan med ett gigantiskt strykjärn ;-)

I danska Århus sker knappt 20% av resorna med cykel trots att det är en backig stad. Wikipedia nämner att det skiljer 2,7 km och 80 höjdmeter mellan hamnen och ringvägen, vilket blir 3,0 % lutning. Göteborg har lika stora backar men bara hälften så mycket cykling, nio procent. Centrala Göteborg är ganska platt förutom Guldheden/Johanneberg som nås via Eklandagatan, Aschebergsgatan och Guldhedsgatan. Dessa har alla ungefär samma lutning som i Århus, tre procent. Det kan man se på Göteborgs reseplanerare för cykel.

Tre göteborgsbackar

Eklandagatan går från Korsvägen/Liseberg upp mot Chalmers. Den borde kallas Eklandabacken. På en kilometer kommer man upp 45 meter. Lutning 4,5% alltså. Men med en låg växel tar man sig uppför backen i joggingfart (10-15 km/h). Om man tar av sig tröjan halvvägs så blir man inte så svettig.


Guldhedsgatan tar dig från Linnéplatsen upp förbi Sahlgrenska sjukhuset till Wavrinskys plats, inte långt från Chalmers. Ungefär 1,7 km och 45 meter uppåt blir 2,5 % lutning, lite mindre än Eklandabacken men nästan dubbla sträckan.


Aschebergsgatan är en annan känd göteborgsbacke. Den går från Vasaplatsen upp förbi Chalmers till Wavrinskys plats. Ungefär en kilometer och 35 meters höjdskillnad blir runt 3,5 % lutning.

Tekniken löser alla problem
Det är lättare att komma uppför en backe om man använder växlarna rätt. Från cykelby.dk:

Alt for mange kører i for høje gear, der er tunge at træde. Det belaster knæene unødigt meget og giver et ujævnt tråd. Det er også svært at få cyklen i gang eller op ad bakke.

Det gælder om at finde en hurtig, let rytme, hvor du kan følge med, og hvor dine muskler og knæ belastes mindst. Prøv, når du cykler, at vælge et gear, der er lavere og lettere end det, du plejer at bruge. Det vil sikkert virke lidt fjollet på dig i starten. Men på langt sigt betaler det sig at vænne sig til de lavere gear. Ikke blot til lange ture, men også til daglig, hvor du vil opdage, at du bliver langt mindre anstrengt af at cykle den samme strækning.

Mange cykler - især dem med indvendige gear - er gearet alt for højt. Et udgangspunkt for en fornuftig, lav gearing er en udveksling, der driver cyklen fem meter frem pr. pedalomdrejning.

Bruger du meget sjældent de høje gear, og har du svært ved at træde cyklen op ad bakke, så skal din cykel geares ned. Er cyklen udstyret med for høj gearing, kan du få cykelhandleren til at skifte til et større gearhjul (tandhjulet bagpå) eller et mindre kædehjul (tandhjulet foran). Har du f.eks. købt en syvgears cykel med 48 tænder på kædehjulet, vil den ofte være udstyret med et 18-tands gearhjul bagpå. Få det skiftet til et med 21 eller 22 tænder, så kan du også have glæde af cyklen i modvind op ad bakke.


Se också Copenhagenize.com: Debunking the Flat Country/Bike Country myth

Cykelhandlingsplan for Århus Kommune
Knap 20% af alle ture i Århus foregår på cykel

fredag 8 maj 2009

Töntighetsmätare

Idag har jag fått reda på att en del bilar har förbrukningsmätare så att man kan se hur mycket bränsle som går åt precis just nu. Det är det töntigaste jag hört på länge. Man kan alltså se i realtid hur mycket man förstör miljön.
USA Today: Fuel-efficiency gauges start appearing in non-hybrids

Om man bryr sig om sånt så är det väl bara att cykla istället? Hälften av alla amerikaner bor inom fem miles från sina jobb [1], och hälften av svenskarna bor inom fem kilometer [2]. Det tar 20 minuter att cykla. Hälften av svenskarna bor inom fem kilometer från en järnvägstation [3]. Och hälften av bilresorna är kortare än fem kilometer [2].

Den som cyklar blir rik och vacker. Den som kör bil blir fattig och tjock.


Tänk på barnen! Cyklister i San Francisco. Foto Adrienne

[1] www.1world2wheels.org/get-involved
[2] källa infrastrukturpropositionen 2008 sidan 150
[3] Banverket: Cykelhantering vid tågresor

tisdag 5 maj 2009

Snygg och regnsäker


SF Tweed Ride

Vädret är ett bra samtalsämne men egentligen ville jag bara visa några bilder (inte mina, bara såna jag hittade på nätet!). Den här skönheten var med på San Francisco Tweed Ride nyligen. Tweed är ett tyg gjort på ull och andas precis som moderna mextex-material. Tweed är ganska tättvävt och kan därför sägas vara vattenavvisande.


Purple Cruise Machine

Valet av ytterplagg är viktigt när man väntar sig regn, men det tog mig många år att räkna ut att det som sitter under är minst lika viktigt. Det är vanligt med tröjor och skjortor av bomull, och problemet med bomull är att det absorberar fukt, både inifrån och utifrån. Och när det är vått så slutar det andas samtidigt som det verkar avkylande. Ull och syntetmaterial har inte dessa egenskaper; de drar inte åt sig lika mycket fukt och fortsätter att andas och värma även när de är våta. Den som är klädd i ull eller syntet måste alltså inte få panik för att det kommer några regndroppar.

Rivendell Bicycle Works: All you need is wool: Wool has evolved over hundreds of thousands of years in the snowy slopes of the Andes, the oven-like wastelands of Afghanistan, and the bitter cold deserts of Afghanistan. It will keep you comfortable in suburbia, the woods, the mountains, and the coast.


Development of curvilinear, polymer, anti-precipitation shielding systems for biped powered two and three wheeled vehicles
Översättning: Bloggaren, cykelbyggaren tillika butiksinnehavaren Henry tycker inte om cyklar med regntak.