lördag 15 april 2017

OECD: Cyklister är olika

I ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa beaktas att alla cyklister är olika:

Recommendation 13: Authorities should match investments in cycle safety to local contexts, including levels of bicycle usage and account for cyclist heterogeneity.

Cyklister kan vara unga eller gamla, nybörjare eller erfarna, på väg till jobbet eller på söndagsutflykt.

Här tänker jag att cykelbanorna måste vara tillräckligt breda för att medge omkörning och cykling i bredd. En förälder vill kanske kunna prata med barnet, och då är det praktiskt att kunna cykla i bredd.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

3 kommentarer:

Rolf Broberg sa...

Apropå att cyklister är olika och har olika behov:

Göteborg talar ju om tre olika cykelvägnät: pendlingscykelnätet, det övergripande samt det lokala cykelvägnätet. Alla tre nättyperna behövs, eftersom man i en bra cykelstad måste kunna både cykla fort och långt, kort och långsamt, och ända fram till alla mål.

Men alla näten kan inte vara lika bra på allt. Därför tänker jag att pendlingscykelnätet som är glesast och ska vara snabbast i enlighet med cykelprogrammets funktionskrav, också bör vara mest designat för dem som behöver cykla fort och långt. Det innebär att detta nät kanske inte är det lämpligaste för barn, men att de andra näten måste vända sig desto mer till barn och ovana cyklister.

Lite så fungerar det ju också med europavägar jämfört med lokalgator.

Jag vill att pendlingsnätet ska kunna locka folk att ställa bilen hemma till vardags och känna att cykeln är ett bättre alternativ, även om de inte bor direkt nära jobbet och andra vardagliga målpunkter. Har man väl upptäckt det, börjar man intressera sig för cykelavstånd när man byter bostad eller arbetsplats. Det har åtminstone varit så för mig.

Sen måste förstås både utformare och trafikanter kunna kompromissa ibland, eftersom det finns fysiska begränsningar.

Erik Sandblom sa...

Du har alltid så kloka kommentarer Rolf.

Men jag är inte säker på att pendlingsnätet alltid skulle vara olämpligt för barn. Kanske måste knattar vänta tills de blivit stora innan de kan cykla i rusningstrafiken. Men i lågtrafik tror jag även mindre barn kan cykla med sina föräldrar på pendlingsnätet, eftersom det är mindre trafik då och eftersom pendlingscykelnätet ska bestå av breda och raka cykelbanor med bra sikt där alla får plats.

Rolf Broberg sa...

Sant, Erik. Rusningstidseffekten är ju stark även på cykelbanorna. Däremellan kan det vara väldigt fritt. Då är det dumt om de står outnyttjade, och en eventuell snabbcyklare får väl tänka på tillväxten och vårda sina yngre och mer oerfarna kollegor.