fredag 30 december 2011

Hur bra är bilbälte i tätort?

Trafiken i New York City har aldrig varit så säker som idag. Antalet omkomna blir i år det lägsta sen 1910 då statistiken börjar. Borgmästare Bloomberg säger att framgången beror på arbetet med att dämpa trafiken och beivra rattfylleri och fortkörning.

I pressmeddelandet säger polischefen Ray Kelly att man också arbetar med att få upp användningen av bilbälte. Men jag undrar hur effektivt det är egentligen, när över hälften av de omkomna var fotgängare som mejades ner av bilister. Bilbälten hjälper bara bilister som kör fort. Kör man långsammare har de ingen effekt.


Lägre risk inuti bilen. Mer risk utanpå. Sexify blog. Why bicycle helmets ARE like seatbelts

Borde man kanske göra tvärtom, och sluta bötfälla bilister i tätort utan bälte? Det räcker med att bötfälla dem som kör fort.

Tillägg 6 januari: Det som bidrar mer och mer till lägre dödsfall i trafiken, enligt trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, är att de äldre bilarna byts ut mot modernare och trafiksäkrare. Samme Tingvall menar att problemet med fotgängare som dör i trafiken är "svåråtkomligt". Ja, om man förlitar sig på säkrare bilar så blir det så. Säkrare bilar hjälper dem på insidan av bilen, inte utanpå.

Fler döda i trafikolyckor - Göteborgs-Posten

Mayor Bloomberg Announces All-Time Record Low in Traffic Fatalities in 2011

John Adams: Seat Belts: the debate goes on, and on
Who are the saved and who are those sacrificed for their benefit? The saved are people in cars; the lives sacrificed are those of pedestrians and cyclists. The best protected (and usually the economically best off) are provided further protection at the expense of the most vulnerable.

tisdag 13 december 2011

Sex miljarder euro till fisket

EU-kommissionen föreslår att subventionera fisket med sex miljarder euro under åren 2014-2020. Samtidigt debatterar EU-parlamentet köp av fiskerättigheter i Marocko.

Kanske inte så konstigt att fisket anses ligga på en ohållbart hög nivå.

EU röstar om omstritt fiskeavtal

En ny europeisk fond för EU:s havs- och fiskeripolitik
Bryssel den 2 december 2011 – EU-kommissionen har föreslagit en ny fond för EU:s havs- och fiskeripolitik för 2014-2020: Europeiska havs- och fiskerifonden (EMFF). ... Det föreslagna anslaget uppgår till 6,5 miljarder euro för perioden 2014–2020.

söndag 11 december 2011

Måste det vara rätt att slå?


Man kramas inte för att det är rätt utan för att man känner för det. Foto Marc van Woudenberg/Amsterdamize

"Kvinnans fel att hon blir misshandlad" - Ekot
– Jag var lite förvånad över att det fortfarande anses att det inte är på vårt bord att reda ut orsakerna till kvinnornas skador, och att man fortfarande tycker att kvinnors beteende på något sett ger en man rätt att slå, säger Maaret Castrén.

Jag fattar inte riktigt det här med att skulle vara rätt att slå. Vem bryr sig om sånt tjafs när man är på väg att klippa till nån? När man slår någon tänker man på sin höjd "nu när jag jävligt förbannad, PANG!" Sen kanske man försöker rättfärdiga det i efterhand, men det är en annan sak.

Att man lyfter frågan om det skulle vara rätt tycker jag tyder på en fixering vid skuldfrågan. Att skuldbelägga kan förstås ha sin plats, men det är inte ett sätt att lösa problem eller förstå hur de uppkommer.

Det kanske blir enklare att förstå om man ser på motsatsen krama-slå. Man kramar inte någon för att det är rätt, även om det kanske är rätt att kramas. Man kramar någon för att man känner för det.