torsdag 26 juli 2012

Krångla inte, applådera invandrare som cyklar


Unga kvinnor med hijab. Foto Hamed Saber, wikimedia commons

Invandrare är sämre på att bära cykelhjälm. En expert från VTI vill lösa det genom tjat och mer pekpinnar. Det är precis lika dumt som det verkar. Att cykla till vardags är ett nordeuropeiskt och asiatiskt fenomen. I övriga världen finns inte den traditionen och de som cyklar allra minst är kvinnor. Kvinnor är generellt mindre riskbenägna än män, och har oftare ansvar för barn och mathållning. Det är inte så kul att cykla med barn där det saknas cykelbanor och där bilismen är prioriterad.

I Sverige är det inte så. Hälften av befolkningen bor inom fem kilometer från sina jobb, det tar 20 minuter på cykel. Det finns cykelbanor och de flesta bilister är också cyklister, och förstår lite hur cyklister tänker och fungerar. Det händer förstås att cyklister trillar och slår i huvudet men det kan hända när man går eller kör bil också. I Sverige får bilister fler vårdtimmar för skallskada än vad cyklister får. Vardagscyklister lever längre, för det är så hälsosamt.

Kanske gör invandrarna helt rätt som skippar hjälm?


Foto Mikael Colville-Andersen/Copenhagenize.

Cycle Helmets and Other Religious Symbols - Copenhagenize
Here in Denmark there are currently two debates going on relating to headwear. One is the muslim headscarf and the other is the bicycle helmet. The similarities between the two debates are striking and not a little unsettling.

De flesta rör sig inom tio kilometer - Ecoprofile
I det sammanhanget kan konstateras att två tredjedelar av befolkningen har mindre än tio kilometer till sina arbetsplatser och cirka hälften mindre än fem kilometer.

Gästbloggare Erik Sandblom: ”Bilbranschen pratar cykelhjälm men tiger om bilhjälm”
Ingenjörer på University of Adelaide har nu konstruerat ett pannband som ska minska bilisternas skallskador med 44 %. Av någon anledning har bilbranschen inte hakat på detta. Däremot har bilbranschen börjat med reklam i syfte att få cyklister att bära hjälm.

sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm#Emot

Aldrig för sent att lära sig cykla
Zara Rahimi berättar hur hon ringt sin mamma i det gamla hemlandet för ett tag sedan och berättat om cykelkursen. Hon blev rädd, ”tänk om du ramlar av”!

Fler än någonsin har cykelhjälm i trafiken - DN
Mohammad-Reza Yahya anser att information om trafiksäkerhet och fördelarna med att bära cykelhjälm borde ingå i den introduktion invandrare får när de kommer till Sverige.

Ohälsa och fattigdom bland invandrare i Norden hotar folkhälsan
Invandrare i Norden blir fattigare och sjukare.

måndag 23 juli 2012

Malmö & Lund bäst på cykling, sämst på hjälm


Källa VTI samt kommunernas resvaneundersökningar, se nedan

Nu är det dags igen. Varför ställs aldrig kritiska frågor när media skriver om cykelhjälmar?

I städer med fler cyklister är det färre som bär hjälm. Kan det finnas ett samband?

Bilbranschen kramar cykelhjälm men tiger om bilhjälm. Kan det finnas ett samband?

När ska journalisterna börja göra sitt jobb och sluta rapa upp det trafikmyndigheterna säger i sina pressmeddelanden?

De nationella resvaneundersökningarna från Trafikanalys.se visar att cyklingens andel av resorna minskar. Tio procent 2005, 12 procent i slutet av nittiotalet, och lite mer i början av nittiotalet. Det är inte alls bra -- cyklister lever längre. Det visar flera studier i vetenskapligt granskade tidskrifter.

Dagens DN: Fler än någonsin har cykelhjälm i trafiken

Cykelstäder eller hjälmstäder, bara att välja - Ecoprofile

sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm#Emot
Cyklister lever längre

Gästbloggare Erik Sandblom: ”Bilbranschen pratar cykelhjälm men tiger om bilhjälm”

söndag 8 juli 2012

Zombies har tagit över trafikpolitiken


Jag talade med moderaternas Ulla Hamilton på twitter. Hon menade att det inte alls är förbjudet att bygga hus utan parkeringsplatser, för parkeringsnormer kan ju sättas till noll. Men det gör inte stockholmsmoderaterna, de sätter den till minst en bilplats per lägenhet. Annars får man inte bygglov. Så jag frågade varför de inte sätter normen till noll men fick inget svar. Hon verkar inte vilja försvara sin politik.

Även Stockholms handelskammare har en konstig inställning tiill förbudet. De skriver:

I en allmän ambition att hålla nere antalet bilar har också staden hållit nere parkeringstalen, d v s det antal parkeringsplatser som krävs i nyproduktion av bostäder och kontor.

Men parkeringstal är inget man håller nere, det är något man tvingar upp. Som Handelskammaren själva skriver så är det ett krav. Kanske tror Handelskammaren att det parkertingstalet/parkeringsnormen är ett maxtal? Det är det inte, det är ett minimikrav. Handelskammaren fortsätter:

Det har förvärrat bristen på parkeringsplatser i många områden och inneburit att befintliga boende fått sämre parkeringsmöjlig- heter när deras stadsdel byggts ut.

Hur kan det bli parkeringsbrist av att kommunen tvingar fram parkering som krav för bygglov? Varför gillar inte moderaterna marknadslösningar i det här fallet? Deras linje är "socialism för mig, marknadsekonomi för dig". Zombies.

Sverige sägs vara landet lagom men det finns en sak där lagom inte finns på kartan, och det är vägnätet. Vägnätet måste ständigt byggas ut och kan aldrig nå en lagomnivå, tycker många. Till skillnad från saltet i spaghettivattnet kan man aldrig få för mycket, bara för litet.

Jag tycker rätt utbredning av vägnätet uppnåddes på 80-talet ungefär, och sen dess borde man satsat på gång, cykel och spårtrafik. Nuförtiden smakar spaghettin väldigt salt och det blir bara ännu saltigare med tiden.

Hälften av bilresorna är kortare än fem kilometer, hälften av befolkningen bor inom fem kilometer från jobbet, 40% av befolkningen bor inom två kilometer från en järnvägsstation, och två av tre reser mindre än fem kilometer för att handla mat.

Hälften av bilresorna är kortare än fem kilometer, cyklister lever längre, och det är tio gånger säkrare att åka buss än att åka bil. Ändå måste biltrafiken byggas ut.

Zombies.


Brompton vikcykel. Foto Julia Klingvall

Trafiklösningar för ett växande Stockholm - Stockholms Handelskammare

De flesta rör sig inom tio kilometer - Ecoprofile

sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm#Emot

sv.wikipedia.org/wiki/Trafiksäkerhet > Val av färdmedel