torsdag 28 april 2011

Cycling. Towards Health & Safety


Cyklister får färre hjärtproblem, kortare vårdtider och lindriga skador. Foto Olof Blomqvist

Cycling, Towards Health & Safety kom 1992. Det är en rapport på 150 sidor från British Medical Association som visar att folk borde cykla mer. Beslutsfattare och allmänhet måste bli mer medvetna om de stora positiva hälsoeffekterna cykling ger, heter det.

Kapitel 11 är särskilt intressant. Där refereras flera studier angående vikten av motion för att inte dö av hjärtproblem. En unik tabulering av pendlingsdata från folkräkningen presenteras. Den togs fram av Office of Population Censuses and Surveys.

Tabuleringen visar att hälsofrågorna är viktigare än risken för skador och kollisioner. Bland alla pendlare i England (även icke-cyklister) står krockar med motorfordon för 1,3% av dödsfallen, medan hjärtfel står för 33%. Man kan säga att hälsan är 20 gånger tyngre än krockarna.

En studie på 9000 statsanställda visade att de 9% som rörde sig mest, t ex cyklade en timme i veckan, hade hälften så mycket dödliga hjärtproblem.

En studie på 1400 fabriksarbetare visade att de som cyklade ibland hade en hälsa motsvarande att vara fem år yngre. De som cyklade ofta var som tio år yngre. Det kan inte uteslutas att de cyklande hade andra hälsosamma vanor som t ex att äta bättre. 95% av de deltagande tyckte att motion var bra men bara 28% motionerade. Många tyckte att det vore trevligt att cykla mer men att det är för farligt.

Rapporten går även in på vilka skador cyklister får. Det visar sig att cyklister får korta vårdtider (55% vårdas mindre än två dygn på sjukhus) och lindriga skador. 80% av skadade cyklister får högst en tvåa på en sexgradig skala av skador (maximum abbreviated injury scale).

En av rekommendationerna i rapporten är att barn ska uppmuntras bära cykelhjälm, eftersom hjälmar kan skydda mot de skrapsår som kan uppstå vid låga hastigheter och eftersom barn har mjuka skelett. Men holländska data visar att huvudskada är kopplat till höga hastigheter (räcercyklister, mountainbiking och krock med bil) och barn cyklar inte så fort.

US non-cycling excuses, safety.

Fietsersbond: Fietshelmen
Uit onderzoek blijkt dat ernstig hoofdletsel vooral voorkomt bij slachtoffers die door een auto aangereden zijn en bij racefietsers en mountainbikers. Anders dan vaak gesuggereerd, vormen (jonge) kinderen niet de grootste groep slachtoffers. In gebieden waar de fietshelm verplicht is, daalt het risico op hoofdletsel niet, het fietsgebruik wel.

måndag 25 april 2011

Jesus lever längre - precis som cyklister!


Bikes Are Shoes - cykelparkering vid Amsterdam Central

För tvåtusen år sen spikades Jesus upp på korset så illa att han dog. Men sen kom han tillbaka och var levande! Hur gick det till? Hade han en dubbelgångare med stor samarbetsvilja? Eller en assistent som återskapade honom från DNA? NEJ! Lösningen är så självklar -- han cyklade! Cyklister lever ju längre!

Det finns fyra studier som visar detta. Tre av dem finns ånnlajn medan den fjärde är på väg till mig med posten! Denna fjärde är nämligen så gammal att den bara finns på pergament papper. Den publicerades för 21 år sen. Men Transportstyrelsen verkar fortfarande inte ha läst den.

I en DN-artikel uppger Transportstyrelsen att 1800 cyklister får bestående men varje år. Men det framkommer inte att "bestående men" är enligt Folksams definition och att det mäts från 1 till 99%. Folksam kollar inte ens om folk verkligen fick bestående men, utan det är en riskbedömning som de hittat på för snabba upp försäkringsärenden. Transportstyrelsen pratar hjälmar också, trots att när fler bär hjälm så minskar inte huvudskadorna. Det nämns också att cyklister ofta slår sig, men inte att cyklister får kortaste vårdtiden.

DN: Cyklister i flest trafikolyckor

No clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets. British Medical Journal

Cyklister får kortaste vårdtiden - Ecoprofile

http://sv.wikipedia.org/wiki/cykelhjälm#Emot
Cyklister lever längre. Två danska studier på 30 000 vuxna visade att vuxna som cyklar till jobbet har 40% lägre dödlighet än andra, trots att nästan ingen använde hjälm i Danmark när studierna gjordes. En litteraturstudie från Nederländerna, där nästan ingen använder hjälm, visade att bilister som byter till cykel i genomsnitt tappar 5-9 dagars livslängd till trafikolyckor, men samtidigt vinner 3-14 månaders livslängd på grund av bättre hälsa. Det innebär att om färre cyklar på grund av hjälmlagar eller hjälmkampanjer, så är kampanjerna kontraproduktiva.

söndag 3 april 2011

Kärlek - tänk om det vore så enkelt

En låt på hitlistorna just nu handlar om män som slår kvinnor. Den heter "Spring för livet" och här kommer några utdrag:

Man skadar inte om man älskar
...
Du kan inte förändra, du kommer aldrig förstå
Det enda du kan göra är att gå


Tänk om det vore så enkelt. Jag tycker inte man ska slåss, men kärlek är inte alltid så lätt. Något av det svåraste kan vara att inse att man älskar någon ändå, trots att man är sårad och förnedrad. För så kan det vara, och det enda man kan göra då är att förlåta. Vilket kan vara nog så svårt.

Expressen: Läs Sara Vargas personliga brev