måndag 30 augusti 2010

Välfärdssjukdomar är Sveriges malariaSe möjligheterna, inte problemen! Foto Mikael Colville-Andersen


Välfärdssjukdomar, närmare bestämt hjärt-kärlsjukdomar är Sveriges malaria. De är den ledande dödsorsaken [1], och kanske den som är enklast att förebygga. Allt man måste göra är att röra på sig varje dag. Två av tre bor inom en halvtimmes cykeltur från arbetet [2], så det är bara att pumpa däcken och ge sig av. Ändå sker bara var tionde resa med cykel [3].

I Svensk Cyklings partienkät ville tre partier inte införa skatteavdrag för cykelköp (C, M och S). Skattesystemet är rörigt nog som det är, ansåg dom. En hedervärd inställning, men de tog inte chansen att föreslå att man tar bort några av de röriga undantagen. Här är några förslag som skulle öka cyklingen:

Ta bort de så kallade reseavdragen, som är riktade mot bilister som bor långt bort från sina arbeten. Om man tar bort reseavdragen uppstår ett incitament att bo närmare jobbet och cykla mer.
sv.wikipedia.org/wiki/Reseavdrag

Ta bort parkeringsnormen, som gör det förbjudet att bygga hus utan parkeringsplats för bil i tätorter. Parkeringsnormen gör det dyrare att bygga och billigare att köra bil. En garageplats kostar i verkligheten 1500kr/månad och uppåt för bygge, underhåll och ränta. Men parkeringsnormen gödslar med p-platser, så marknadspriset blir mycket lägre än den faktiska kostnaden. Parkeringsnormen är inget skatteavdrag, men den är en byråkratisk bestämmarregel som vi klarar oss bättre utan.
sv.wikipedia.org/wiki/Parkeringsnorm

Ta bort kampanjer för cykelhjälmar. Ingen har brytt sig om att ta reda på hur många cyklister som får bestående hjärnskada. De andra skadorna är så lindriga och ovanliga att de inte spelar nån roll. Cyklister lever längre än andra trafikanter. Inte heller hjälmkampanjer är skatteavdrag, men de är ändock onödiga byråkratiska bestämmargrejer som måste bort.
sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm

Ta bort friskvårdsavdraget, det funkar inte. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. De drabbar mest äldre, men även om man tittar på folk under 65 så är de den näst vanligaste dödsorsaken. De är hur lätt som helst att förebygga genom daglig motion, t ex att gå eller cykla till jobbet varje dag. Att de är så enkla att förebygga gör hjärt-kärlsjukdomar till Sveriges malaria. Behövs det något avdrag är det bättre att betala alla som går eller cyklar till jobbet varje dag.
sv.wikipedia.org/wiki/Friskvårdsavdrag

[1] Socialstyrelsen. Dödsorsaker 2008

[2] De flesta rör sig inom tio kilometer - Ecoprofile Se även infrastrukturpropositionen 2008 sidan 150.

[3] RES 2005-2006 Den nationella resvaneundersökningen

måndag 23 augusti 2010

0,7 % av dödsolyckorna gäller cykling

Bloggen Malmö Lund Cycle Chic har tittat på Socialstyrelsens data på dödsorsaker 2008. Det visar sig att cykling står för sex procent av dödsfallen i trafiken. Räknar man med andra typer av dödsolyckor, huvdsaklingen dödsorsaker som inte är sjukdomar, står cyklingen för 0,7 % av dödsfallen.

Malmö Lund Cycle Chic. Cykling är säkert/Biking is safe
Socialstyrelsen. Dödsorsaker 2008

Den ledande dödsorsaken totalt sett i Sverige är hjärt-kärlsjukdomar och drabbar främst äldre. Men även om man bara ser på personer under 65 så dog 2788 personer av hjärt-kärlsjukdomar 2008, som var den näst vanligaste dödsorsaken efter tumörer i den åldersgruppen. Trafikdöden är relativt sett mycket mindre, 302 dödsfall 2009, varav 20 cyklister. Personer som åker bil till jobbet löper 70 procents större risk att drabbas av hjärtinfarkt, enligt en svensk studie.

Sydsvenska Dagbladet: Bilpendlare riskerar hjärtinfarkt

Patrik Wennberg, Umeå universitet. Beyond the established risk factors of myocardial infarction: lifestyle factors and novel biomarkersDet var inte förrän mitten på nittonhundratalet som hjärt-kärlsjukdom fångades upp ordentligt i statistiken. Det var också då personbilsparken började explodera. Kan det vara ett sammanträffande att läkarna började intressera sig mer för hjärt-kärlsjukdom som dödsorsak, samtidigt som bilismen exploderade?


SCB: Personbilar i trafik 1923-2009, tidsserie

lördag 14 augusti 2010

99% av barnen cyklar utan skador

DN skriver att 10 000 barn skadar sig på cykeln varje år. Visst låter det många! Men enligt SCB finns det 790 464 barn i Sverige, i åldern 5-12 år. Det är alltså en procent av dessa som skadar sig på cykel.

Jämför med att 5000 skadar sig på studsmatta, enligt Expressen.

Dessutom finns det olika definitioner på skada. DN skriver om akutsjukvård, vilket betyder att man skickas hem samma dag. Det verkar också vara det Trafikverket pratar om när de säger att "varje dag skadas nära hundra cyklister i Sverige". I andra sammanhang skiljer man mellan lindrig och allvarlig skada. Allvarlig skada betyder att man måste läggas in på sjukhuset och kommer inte hem samma dag. Tar man bara allvarliga skador så rör det sig om 3700 cyklister om året, alltså tio om dagen, inte hundra som Trafikverket skräms med! Källa VTI, Trafikskador 1998–2005 enligt patientstatistik, tabell 12a

Så lär du barnet att cykla säkert - DN
Expressen: 10 gånger fler olyckor på studsmatta
Sveriges befolkning efter kön och ålder 31 december 2009 - SCB
Definitioner inom statistiken - Trafikverket
Cykelhjälm - Trafikverket
sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm


Sträng anbefallning. Foto Adrienne Johnson.

Kampanjer motsäger varandra
Jag tror att sån här skrämselpropaganda gör att fler kör sina barn till skolan i bil, medan färre barn cyklar. Jag har skrivit om det på Yimby. Författarna till en av studierna jag hänvisar till gillar inte mitt sätt att visa data, men det finns många andra studier som säger samma sak. Fler kommer till skolan i bil, färre på cykel. Och nu körs det kampanjer mot föräldrar som skjutsar sina barn, och kampanjer för att barn ska cykla.

En studie från England visar att cyklister tror att cykling är mycket farligare än det verkligen är, och att cykelhjälmar har mycket större skyddande effekt än de verkligen har. Och det är inte så konstigt, eftersom myndigheter måste överdriva riskerna med cykling och nyttan med hjälm för att folk ska börja ha hjälm. Och media hakar gärna på, för det är smaskigt med blod och skador.

Samma sak syns inom buss. Intervjuundersökningar visar att allmänheten tror att det bara är lite farligare att åka bil än att åka buss. På en niogradig skala graderas risken för skador i bil med en fyra, buss en trea. I själva verket är dödsrisken åtta till tio gånger större i bil än i buss. Detta trots att nästan inga bussresenärer använder bälte och nästan alla bilister gör det. Tåg är ännu säkrare än buss. Färdmedelsvalet spelar alltså mycket större roll för trafiksäkerheten än vilka attiraljer man har, låsningsfria bromsar, bälte, krockkuddar mm.

Men det pratar myndigheterna inte om. Istället är det ny lag på säkerhetsbälten i buss...

Tillägg 5 september:
Danska Rådet för Sikker Trafik säger att 6500 cyklande barn under 18 år hamnar på akuten varje år. Men samma sak där, det finns 956 098 barn mellan 5 och 18 år i Danmark. Jag får det till 0,7 % som skadar sig och hamnar på akuten. Källa www.statistikbanken.dk

Politiken.dk: Store børn lader cykelhjelmen hænge

DTU: Det bliver fortsat mere sikkert at færdes i trafikken
De væsentligste risikomål er:
Buspassagerer 0,02 dræbte og alvorligt skadede per 10 mio. km
Personbil (førere og passagerer) 0,2-0,3 dræbte og alvorligt skadede per 10 mio. km
Fodgængere og cyklister 2-3 dræbte og alvorligt skadede per 10 mio. km
Knallertkørere >25 dræbte og alvorligt skadede per 10 mio. km


Argument för bussen - Bussbranschen

Betydelsen av upplevda risker och känslor av otrygghet vid resor med kollektivtrafik – En undersökning i Göteborg samt jämförelse med resultat från Norrköping och Stockholm - VTI tabell 9

Bilbältesanvändningen i Sverige 2009 - VTI

Allt färre barn cyklar eller går till skolan - gbg.yimby.se

Do cyclists have an exaggerated perception of the effectiveness of cycle helmets and the risks of cycling? - Fietsberaad

Tillägg 22 september
GP: Jubel för cyklister i Mölndal
Det senaste är att cyklister tackas för att de cyklar. Det är jättebra men jag tycker förstås fortfarande att kampanjerna motsäger varandra. Det går inte att detaljstyra människors beteende. Man måste välja mellan cykelkampanjer eller hjälmkampanjer. Kör man båda blir det plus minus noll.