lördag 22 augusti 2009

NTF och trafiksäkerhet

Jag möter ofta uppgiften att cykelhjälmar minskar skallskadorna med 40% [1]. Uppgiften verkar komma från den här figuren:


Källa VTI, Effekter av åtgärder för ökad cykelhjälmsanvändning

De har alltså tagit 70%, dragit ifrån 30% (ok 28%) och fått 40%. Är det bara jag, eller är det en helt pantad tolkning av bilden? De bortser ju helt ifrån att skallskadorna minskade hela tiden. I figuren nedan har jag ritat in en trendlinje. Jag vet inte om min linje stämmer matematiskt – det finns matematiska formler för hur man gör sånt – men jag tycker den ser hyfsad ut. Jämfört med min trendlinje minskade huvudskadorna ungefär lika mycket som övriga skador i samband med hjälmlagens införande.Att övriga skador minskade med 28% tyder dessutom på att cyklingen minskade 28%, vilket är dåligt för folkhälsan. De flesta har inte disciplinen som krävs för att få tillräckligt med daglig motion hela livet, om man bara motionerar på fritiden. Enda sättet är att gå eller cykla till skola och arbete.

NTF skriver på hemsidan att "Svenska folket cyklar ofta och gärna." Fel fel fel! Bara var tionde resa i Sverige sker med cykel [2], trots att hälften av befolkningen bor inom fem kilometer från sina arbeten [3], och två tredjedelar inom tio kilometer. Att cykla fem kilometer kan vem som helst göra på 20 minuter. Det är varken svettigare eller svårare än att gå 20 minuter.

Hjämlagen för barn har gjort att föräldrar alltmer skjutsar sina barn till skolan, för de tror att det är farligt för barnen att cykla [4].

[1] DN: Trafikkorsningar farliga för cyklister
[2] Ökad cykling -en studie om möjligheterna till att överföra korta resor med bil till cykel i Växjö
[3] Ecoprofile: De flesta rör sig inom tio kilometer
[4] DN: Föräldrar som lämnar barn vid skola utgör stor trafikfara
[4] Ekot: Föräldrar äventyrar säkerhet vid skolor
[4] DN: "Sluta skjutsa barnen till skolan"

Sydsvenskan: Bilpendlare riskerar hjärtinfarkt
Ecoprofile: Cyklister övervinner cancer

NTF borde älska bussar
NTF har också konstiga synpunkter på busstrafik. De vill ha säkerhetsbälten och ytterligare restriktioner på bussar. Men det är redan tio gånger säkrare att åka buss än att åka bil. För att öka trafiksäkerheten borde NTF alltså sluta gnälla om bussar och istället uppmuntra bussåkandet på bekostnad av bilåkandet! Det är ju tio gånger säkrare att åka buss än att åka bil! Hallå eller? NTF borde byta paroll, "Mer bussar åt folket!"

Här har jag skrivit lite mer om cykelhjälmar och cykelsäkerhet:
Ecoprofile: Cyklister får kortaste vårdtiden
Ecoprofile: Europeiska cyklistförbundet: Sluta med hjälmkampanjer!

onsdag 12 augusti 2009

Väghållare slarvar med cykelbanor


Det är bra att grusa cykelbanorna på vintern, men på våren måste gruset sopas upp. Foto Anna Niska VTI.

Svenska myndigheter gillar att prata om att cyklister ska ha hjälm. Men hur gör myndigheterna själva? Föregår de med gott exempel? Nix, de slarvar med cykelbanorna. I ungefär var femte cyklistskada är halka på vägbanan en bidragande orsak. Även ojämnheter och föremål på vägbanan orsakar många olyckor. Det visar en ny studie från Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI.

Halka är en bidragande orsak i 18% av alla cykelolyckor i Sverige. Bland singelolyckor på cykelbanor är halka en bidragande orsak till drygt var fjärde olycka. Det handlar inte bara om is och snö, utan om slarv med att sopa upp gruset på senvintern. Under april är gruset en bov i 15% av singelolyckor på cykelbana (figur 16).

Ojämnheter och föremål på vägbanan bidrar till var femte singelolycka på cykelbana. I ungefär var tionde singelolycka var en kant eller ojämnhet inblandad. Väghållarna placerar ut betonggrisar och annat för att hindra biltrafik, och dessa pekas ut i VTIs rapport som en olycksrisk.

Så, kära myndigheter: ploga snön, sopa gruset och jämna till asfalten. Dessa är enkla sätt att minska cykelolyckorna. Lär av Nederländerna, Cyklisternas förlovade land med silkeslena asfaltytor.Även biltrafik i hög fart utgör naturligtvis en fara för cyklisterna, medan biltrafik i lägre fart är betydligt säkrare. Bara 11% av kollisionerna mellan cyklister och motorfordon inträffade på vägar med maxfart 30 km/h. Hela 87% av kollisionerna cykel/motorfordon skedde på vägar med maxgräns 50 eller högre.

VTI: Tema Cykel – skadade cyklister. Analys baserad på sjukvårdsregistrerade skadade i STRADA

DN: Många småbarn i cykelolyckor

torsdag 6 augusti 2009

Cykelolyckor är lindriga


Copenhagenize.com: Motoring Helmets for REAL High-Risk Transport

Trafiksäkerhetsfolk brukar säga att "cyklister är mycket olycksdrabbade". Vad de inte säger är att de flesta cykelincidenter är lindriga (sålänge det inte är ett motorfordon inblandat förstås). Cyklister är den grupp som får kortaste vårdtiden när de kommer till sjukhuset. 3,8 dagar, jämfört med 6,2 för bilister. Källa VTI, Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik.


klicka för större

Man säger också att cyklister oftare får "skallskador" och "huvudskador", och tycker därför att cyklister ska ha hjälm. Här blandas ofta hjärnskakning och skrapsår, som inte är så farliga, ihop med skallfrakturer. Det stämmer i och för sig att cyklister får fler skallfrakturer än andra trafikanter (tabell 12a i VTIs rapport). Men bilister får ändå mer än dubbelt så många vårddagar för skallfrakturer som cyklister (tabell 12b, nedan). Det tyder på att bilisternas skallfrakturer är mycket allvarligare än cyklisternas. Och det beror inte på cykelhjälmar, det var bara 15-20% av cyklisterna som bar hjälm under den undersökta perioden [1].


klicka för större

Men är inte huvudet särskilt utsatt för cyklister? Nej, inte om man räknar bort skrapsår och hjärnskakningar. Bara fem procent av vårddagar för cyklister gäller skallfraktur. Motsvarande siffra för bilister är fyra procent (tabell 12b). Data från västra Australien visar att skallfrakturer bara utgör 9% av huvudskadorna. 23% av huvudskadorna var mot ansiktet [2].

En sak har dock skrämselpropagandan faktiskt rätt i. Räknat per kilometer, istället för det totala antalet, så får cyklister fler vårddagar för skallfraktur än vad bilister får. Detta eftersom folk kör bil längre sträckor än de cyklar. Kvarstår gör dock att cyklisternas skallfrakturer trots allt är lindrigare än bilisternas, då de kräver mindre än hälften så många vårddagar per skallfraktur (10,4 dagar mot 4,3 dagar, se tabellerna 12a och 12b).

Göteborgs-Posten har en faktaruta längst ner i senaste farligt-att-cykla-artikeln:

GP: Cyklisten lever farligt i stan
Av de 3 618 cyklister som uppsökte sjukhus var drygt 10 procent allvarligt skadade. Det motsvarar ungefär lika många som bilisternas och fotgängarnas sammanlagda allvarliga skador. Singelolyckor utgör 70 procent, påkörning av bil 17 procent.


Cyklister skadas allvarligt lika mycket som alla andra trafikanter sammanlagt. Men då har de räknat med de cyklister som blev överkörda av bilister. Är det verkligen en "cykelolycka", när en bilist mejar ner en cyklist?

[1] Se Forskning kring hjälmanvändning hos cyklister och Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2007
[2] Cyclist injury data before and after helmet law in Western Australia