måndag 17 april 2017

OECD: Underhåll cykelbanorna

Helhetssynen som genomsyrar ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa träffar också underhåll av cykelbanor:

Recommendation 15: The deployment of cycling infrastructure should be accompanied by adequate levels of maintenance and enforcement of access rules.

Infrastrukturen måste underhållas för att behålla sin funktion. I Sverige visade Anna Niska i en rapport från 2009 att var fjärde singelolycka kan relateras till halka. Det gäller inte bara snö och is, utan även det grus som används till halkbekämpning och som sedan blir kvar när snön har smält.

En personlig reflektion är att grönska är en ständig utmaning för många väghållare i Sverige. Om den inte hålls efter så skymmer den sikten, smalnar av cykelbanan och orsakar lövhalka.

Tema Skadade cyklister. Analys baserad på sjukvårdsregistrerade i STRADA

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

Inga kommentarer: