söndag 27 mars 2016

Argument emot hjälmlag

Andra versionen, 28 mars 2016.

Sammanfattning:
1. Det är inte farligt att cykla. Antalet omkomna per kilometer är inte högre per cykel än till fots.
2. Det är högst oklart hur bra en cykelhjälm skyddar. I synnerhet mot de svåra skadorna: hjärnskador.
3. Man vet att cyklandet minskar vid hjälmkrav. De positiva hälsoeffekterna av cykling är ca 20 ggr större än de negativa. Alltså är det kontraproduktivt.
4. Det är något som enbart påverkar individens egen säkerhet. Ska vi förbjuda folk att cykla utan hjälm måste vi först förbjuda rökning, onyttig mat och att inte motionera (t.ex. cykla) om vi vill vara konsekventa.

För att det ska vara motiverat med en hjälmlag för cyklister, eller ens att tjata om hjälmar, måste samtliga fyra påståenden motbevisas.

Bakrund:
Min kompis Jocke von Scheele har gjort ett fint flödesschema som förklarar varför hjälmlag för cyklister är en dålig idé. Jag har lagt till källor på påståendena och gjort en del förtydliganden. De följer här:

1. Det är inte farligt att cykla.Antalet omkomna per kilometer är inte högre per cykel än till fots. När olyckan väl sker är cyklister är inte mer benägna att slå i huvudet än bilister och fotgängare. Antalet skador mot huvudet som andel av alla skador mot hela kroppen är ungefär samma för alla tre färdsätt.


Källor:

Trafikanalys, Vägtrafikskador 2013, figur 3.28. Samma förhållande finns i andra länder, se källor här: Cykling är lika säkert som att gå. Eriks blogg

No clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets. DL Robinson, British Medical Journal
avsnittet "Helmet wearing and head injuries"

...och även om argument 1 inte fanns, så finns argument 2:

2. Det är högst oklart hur bra en cykelhjälm skyddar.


I synnerhet mot de svåra skadorna: hjärnskador. Detta eftersom den styva hjälmen har svårt att dämpa slaget mot den mjuka hjärnan. En hjälm skulle behöva vara 45 cm tjock för att dämpa slaget tillräckligt. Hjärnskakningar är vanliga inom hockey och amerikansk fotboll, trots att utövarna bär hjälm.

Källor:

An anti-concussion helmet? Bicycle Helmet Safety Institute

Blodtest kan visa hur allvarlig hjärnskakningen är. Sahlgrenska akademin

Hjälmförbudet kvarstår – här förklaras varför. Handbollsförbundet

...och även om argument 1 eller 2 inte fanns, så finns argument 3:

3. Man vet att cyklandet minskar vid hjälmkrav.


De positiva hälsoeffekterna av cykling är ca 20 ggr större än de negativa. Det har också visat sig att ökad cykling i sig ökar trafiksäkerheten för cyklister. Det beror på att bilister lär sig att förvänta cyklister på gatorna. Denna effekt kallas "safety in numbers" eller säkerhet i mängden.

Därför är hjälmlagar kontraproduktiva, såväl för hälsan som för skaderisken.

Källor:

No clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets. DL Robinson, British Medical Journal avsnittet "Numbers of cyclists"

What happened when helmet laws were introduced? Freestyle Cyclists

Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling. Jacobsen, Injury Prevention


Film från OECD/International Transport Forum.

...och även om varken argument 1, 2 eller 3 fanns så

4. Det är något som enbart påverkar individens egen säkerhet.


Ska vi förbjuda folk att cykla utan hjälm måste vi först förbjuda rökning, onyttig mat och att inte motionera (t.ex. cykla) om vi vill vara konsekventa.

Varje argument ovan är i sig tillräckligt för att inte införa hjälmlag. Tycker du att något av ovanstående inte stämmer, så kom ihåg att du måste visa att samtliga ovanstående argument är felaktiga för att slutsatsen ska bli att det är motiverat med hjälmlag, eller att ens tjata på andra att använda cykelhjälm.

fredag 18 mars 2016

Stjärnskådning på enkelt sätt


"Planets" är en rolig app till iPhone och Android som visar stjärnhimlen här och nu. Den är gratis, och visar också klockslag för när olika planeter kommer synas.

Det är kul att veta vad det är för stjärna jag ser, och med tiden har jag lärt mig skilja mellan planeter och stjärnor med blotta ögat.

Jag förundras över hur mycket man ser med bara en vanlig kikare. Jag tycker mig kunna se att Jupiter är en rund, blekt beige fläck, och inte bara en ljuspunkt. Stjärnan Sirius är mindre till ytan men har ett skarpare blått sken.

För att hålla kikaren stadigt är det bra att kunna luta mig mot något. Eller så ligger jag på marken på en picnicfilt (ehm, en sopsäck var det faktiskt).

Bor man i stan kan det finnas mycket ljusförorening. Men man behöver inte åka så långt för att stjärnorna ska synas bättre. Tjugo minuter på cykel kan göra stor skillnad. Lantmäteriet har bra kartor som visar var bebyggelsen tar slut. Välj "Terrängkartan" i rullgardinsmenyn.