söndag 30 maj 2010

Som om vit fosfor och förolämpningar mot Obamas fredsplan inte räckte

Israel använder vit fosfor och förödmjukar USAs vice president när han ska mäkla fred. Nu säger Israels vice utrikesminister Danny Ayalon att den arabiska knessetledamoten Haneen Zoubi försöker skada Israels anseende genom att åka med på den humanitära konvojen, som försöker bryta blockaden. Och så påstår Israel att det förekommer antisemitiska ramsor på konvojen.

"This amply demonstrates that many are not against a particular policy of the Israeli government, but have very real and dangerous hatred for Jews and the Jewish State," säger vice utrikesminister Danny Ayalon.

That's right, Danny. White phosphorus and insulting Obama's peace effort is fine. Dorky hats and silly customs, now THAT really gets us going!

DN: Israel kallar konvojen ”en armada av hat”

Jerusalem Post: Flotilla delayed by glitches again
One of the highest profile figures on the ships is Balad MK Haneen Zoabi, who said she was proud to do her part to end what she called a siege on Gaza. Right-wing MKs called for Zoabi’s arrest and ouster from the Knesset.

“Zoabi is working together with Israel’s enemies to encourage terrorism and harm Israel’s image internationally, and these acts constitute treason,” Likud MK Danny Danon wrote to Attorney-General Yehuda Weinstein in his request for him to order Zoabi’s arrest upon her arrival in Israel.

en.wikipedia.org/wiki/White_phosphorus
The Israeli military used white phosphorus munitions in the Gaza War.[22] The IDF repeatedly denied using white phosphorus munitions but acknowledged use after the war ended.

Haaretz: When Israelis degrade Israel by humiliating Joe Biden
There are ostensible super-patriots who revel in shots across the bow of the American ship of state.

Why would Israeli officials degrade Israel by humiliating the vice-president of the United States?

What conceivable advantage is there in the Interior Ministry choosing the occasion of a high-profile visit by Joseph R. Biden, Jr., a mission aimed at soothing strained relations between Israel and the Obama administration, to announce the approval of 1,600 new homes for Israelis in East Jerusalem?

söndag 23 maj 2010

Hjälm lika dålig för yngre barn

huvudskador bland cyklande barn i Nederländerna
Antal huvudskador bland cyklister, per åldersgrupp, i Nederländerna

I Sverige är det lag på cykelhjälm för barn upp till 15 år. Tanken med detta är bland annat att barn har större huvuden i förhållande till resten av kroppen. Man tänker sig därför att de är markant mer benägna att ramla på huvudet och skada sig.

Men erfarenheten från Nederländerna, där få bär hjälm, stödjer inte det antagandet. Det säger Theo Zeegers, säkerhetskunnig på Fietsersbond, det nederländska cykelfrämjandet. Barn i åldern 5-9 får inte markant fler huvudskador vid cykling än barn i åldern 10-14, se figur.

Visserligen cyklar barn mer i åldern 10-14 än 5-9 och därför kan de yngre barnen ha en större risk räknat per kilometer. Men vill man spara så många huvudskador som möjligt per krona, så är det främst de äldre barnen och inte de yngre barnen som ska ha hjälm (om man nu antar att hjälmar utgör ett effektivt skydd och om man bortser från riskkompensation). Att fokusera på de yngre barnen är därför en känslomässig reaktion och inte ett rationellt ställningstagande.

Figuren visar också att de flesta huvudskador bland cyklister som uppsöker vård är lindriga (röda linjen överst). Bara en mindre del behöver läggas in på sjukhuset (blåa linjen underst).

Riskkompensation
Ett problem med all säkerhetsutrustning är att man invaggas i en falsk säkerhet och tar större risker. En kanadensisk studie från 2006 visade att barn i åldern 7-12 med skyddsutrustning, även cykelhjälm, tog större risker än barn utan säkerhetsutrustning.

Men det finns också andra typer av riskkompensation, till exempel att man väljer att skjutsa barnen till skolan i bil. På morgonen anländer många föräldrar till skolan med bil på samma gång, och de är inte sällan stressade. Därför avråder polisen från att skjutsa barnen.

- Rädslan för trafiken blir en missriktad ambition. Man vill skydda dem från trafiken genom att skjutsa dem, men utsätter egentligen barnen för mer fara då, säger Samuel Sköldö, polisinspektör på trafikenheten i Stockholms län.

Enligt en undersökning bland Sveriges rektorer är det föräldrarna som utgör största trafikfaran utanför skolorna.

DN: "Sluta skjutsa barnen till skolan"
DN: Föräldrar som lämnar barn vid skola utgör stor trafikfara

Understanding children's injury-risk behavior: Wearing safety gear can lead to increased risk taking
Children 7–12 years of age were videotaped navigating the obstacle course twice, once wearing safety gear and once without safety gear, with reverse directions used to minimize possible practice effects. The time it took the child to run through the course and the number of reckless behaviors (e.g., falls, trips, bumping into things) that the child made while running the course were compared for the gear and no-gear conditions. Results indicated that children went more quickly and behaved more recklessly when wearing safety gear than when not wearing gear, providing evidence of risk compensation. Moreover, those high in sensation seeking showed greater risk compensation compared with other children.

Risk compensation in children: Why do children show it in reaction to wearing safety gear?
Rationales for engaging in greater risk-taking when wearing safety gear revealed that the children believed wearing safety gear made them invulnerable to any degree of injury, protected them from serious injury, and resulted in them somehow being more competent to perform a higher-risk activity.

Allt färre barn cyklar till skolan

Ecoprofile: Cyklister lever längre, även utan hjälm

Faktaruta: huvudskador bland cyklister i Sverige
I Sverige går det 1,6 miljoner cyklade kilometer på varje huvudskada. På varje bestående huvudskada går det nio miljoner kilometer (medicinsk invaliditet mer än 0 %), och på varje allvarlig bestående skada (medicinsk invaliditet mer än 10 %) går det sexton miljoner kilometer. Se tabell nedan. Det cyklas två miljarder kilometer om året i Sverige, källa VTI, Tema Cykel – skadade cyklister. Analys baserad på sjukvårdsregistrerade skadade i STRADA tabell 1. Var fjärde cyklist i Sverige använder hjälm. Källa VTI, Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2009

Det är stora siffror... budskapet är att så länge man inte cyklar som en galning så är det lätt att undvika allvarliga skador, även utan hjälm!

huvudskador bland cyklister i Sverige
Huvudskador bland cyklister i Sverige (uppräknat, ej observerat). Källa STRADA/Transportstyrelsen. Klicka för större

fredag 21 maj 2010

Bilister utsatta för skallskador


Diagram från Australian Transport Safety Bureau: The Development of a Protective Headband for Car Occupants (PDF)

Bland bilförare som omkommit i trafikolyckor har 49% allvarliga eller mycket allvarliga skallskador. Det visar en fransk studie från 2008. Erfarenheten från Australien visar att bland bilister som kommer till sjukhuset så är det oftast huvudet som tagit värsta smällen. Forskare menar att hjälmliknande pannband skulle kunna minska bilisternas skallskador med över 67 %.

Är det inte hög tid för Trafikverket att dra igång en bilhjälmskampanj? För inte kan det vara så att Trafikverket bryr sig mer om cyklister än om bilister? :-p

The fatal injuries of car drivers. Ndiaye A, Chambost M, Chiron M.
3.4. Injuries responsible for death
The injury description was sufficiently complete to explain the death of 287 casualties with at least one AIS 4+ injury. These injuries were 478 in number and are described in detail in Table 3. The four most frequently affected areas were the thorax (62% of casualties), the head (49%), the abdomen (10%) and the spine (9%).

Centre for Automotive Safety Research: CASR Headband

The development of a protective headband for car occupants (2000)
The results from Phase 3 indicate that a headband can greatly reduce the severity of an impact to the head. HIC was reduced by 25 percent with the use of 25 mm of BB-38 polyurethane, and 67 percent with the honeycomb cardboard prototype, when compared with an impact with no headband.

Australian Transport Safety Bureau: The Development of a Protective Headband for Car Occupants (PDF) (2000)
Car crashes remain a significant source of head injury in the community. Car occupants have an annual hospital admission rate of around 90 per 100,000 population. Of drivers who are admitted to hospital, the most serious injury is usually to the head (O'Conner and Trembath, 1994).

Helmets for cars would save lives (inskannad artikel)
The Lazy Randonneur: Make sure you wear your helmet - when you drive!

torsdag 13 maj 2010

Mest cykling i rusningstid


Cykeltrafiken är mer toppig än biltrafiken. Klicka för större

Det har kommit en ny studie som visar att ökad cykling inte påverkar trängseln i Stockholm nämnvärt. Studien har antagit att man inte kan hämta eller lämna barn på cykel, vilket jag tycker är lite tråkigt eftersom det faktiskt finns barnsitsar till cykel.

Hjälper förbättringar för cyklister mot bilköer?
Hur mycket kan förbättringar för cyklister bidra till att minska vägträngseln och förbättra miljön? (PDF)
SvD: MP är ute och cyklar i fråga om trängseln

Studien verkar också räkna på trafiken över hela dygnet. Men cyklingen är koncentrerad till rusningstid, mer koncentrerad än biltrafiken, och ger därför större inverkan på trängseln än man kanske tänker sig. Se figurer ovan och nedan från Köpenhamn. Källa Færdselstællinger og andre trafikundersøgelser 2003-2007


Under maxtimmen i riktning mot stan är cyklister i majoritet

Fler cyklister än bilister i Köpenhamns innerstad - Ecoprofile

onsdag 12 maj 2010

Glastak för järnväg


Järnvägsstationen i Köln. Snabbtågen måste hålla sig under glastaket.

Heidi Avellan, chefredaktör på liberala Sydsvenskan säger i Studio Ett 3 maj apropå de rödgrönas budgetförslag att högfartståg inte är så bra. Hon hänvisar till nationalekonomer som säger att en satsning på högfartståg inte minskar klimatutsläppen eller restiden särskilt mycket i förhållande till vad det kostar. Det beror förstås på hur man värderar restid och utsläpp, men bortsett från det så undrar jag vilka andra trafiksatsningar som minskar klimatutsläpp och restid lika mycket som snabbtåg. Satsningar på vägnätet minskar inte klimatutsläppen alls, snarare tvärtom genom att de medför ökad trafik. Och de minskar inte restiden lika mycket som järnvägssatsningar.

Jag tycker det verkar finnas ett glastak för järnvägar. Tåg får liksom inte bli för snabbt eller glamoröst, sånt är förbehållet andra färdmedel. Tänk om man skulle säga att kvinnor på höga poster inte sköter om hemmet lika bra som hemmafruar, och därför inte kan ha höga poster. Det är ju en dum jämförelse. Kvinnor på höga poster ska förstås jämföras med män på höga poster, och järnvägar ska jämföras med motorvägar och annan infrastruktur.

På sin blogg uttalar sig Birger Schlaug också negativt om högfartståg. En av kommentatorerna på bloggen frågar sig Varför ska allting gå så fort? En bättre fråga tycker jag är, varför ställs denna fråga bara när det gäller högfartståg? Killen som drog i nödbromsen på X 2000 gjorde det på ett tåg, inte i ett flygplan, på en flygplats eller på en motorväg. Högfartståg är trots allt inte så mycket snabbare än andra snabba färdmedel, om man räknar restiden dörr till dörr. Det skiljer inte mer än max en timme, och då gäller det att det är såpass långt att det tar lång tid med bil, minst 300 km, men ändå såpass kort att det inte finns några flyg.

Högfartståg är trafiksäkrare än vägtrafik och energisnålare än såväl flyg som bil. Trots att man slipper säkerhetsbälte, buller och promillegränser, så är det högfartstågen som får symbolisera stress och press.

Se också Oskar Fs utläggning om detta på Postvagnen:

Järnvägen kan också uppfattas som något som tillhör folket med en nostalgisk tår i ögat, varvid då underförstås semesterresa etc med lägre krav på snabbhet. Att samma "folk" har flera olika roller och olika resärenden vid olika tidpunkter kan vara svårt att ta till sig. Samt att fjärrtrafiken bör vara lönsam för att kunna spela en roll i transportsektorn.

...

Och visst borde samma personer som ifrågasätter om allting ska gå så fort ställa sig frågan om sina egna val, t ex varför de väljer bil och inte cykel eller promenad, motorbåt istället för segelbåt och flyg istället för tåg.


Kanske håller järnvägens gröna image på att slå tillbaka. Många tycks se tåg som något lite långsamt och nostalgiskt som man väljer för att visa hur miljövänlig eller alternativ man är, ungefär som oblekt dasspapper. Byggs det moderna järnvägar som är så attraktiva att de flesta självmant väljer att åka tåg helt oavsett miljöfrågan, så kanske man som miljövän känner sin identitet hotad. Lite som om att alla köper en iPhone så finns det ingen anledning för mig att ha en. Eller om alla lyssnar på REM eller Promoe så måste jag sluta.

Och kom inte med påståendet att Sverige är för glest för högfartståg. I så fall är det för glest för motorvägar också. 40 procent av Sveriges invånare bor inom två kilometer från en järnvägsstation. Källa www.trafikverket.se/cykel

Faktaruta: energisnålt
Energy Efficiency of different modes of transportation
Högfartståg är energisnålare än pendeltåg. Detta beror på att det är längre mellan stoppen, drygt 100 km jämfört med knappt 5 km. Högfartstågen har också en jämnare och högre beläggning, runt 70% i Frankrike och Sverige [1]. Pendeltågen i Stockholm har en beläggning på 25% i lågtrafik och 90% i högtrafik [4]. Det högre luftmotståndet är inte så betydelsefullt eftersom tågen har en liten frontyta (mindre än för flygplan) och har 200-1000 sittplatser, eller 2-7 gånger så många som ett SAS-plan.

Ett TGV Duplex drar 18 kWh per tågkilometer [2] (Paris-Lyon med tre stopp på vägen) jämfört med 12 kWh per tågkilometer för X 2000 [3]. Men TGV Duplex har 545 sittplatser mot bara 320 för X 2000, så räknat per sittplats är alltså TGV Duplex energisnålare, 0,047 kWh/pkm mot 0,055, båda vid 70% beläggning. Ett pendeltåg i Stockholm drar hela 21-25 kWh/km [4] och har 704 sittplatser [5]. Det blir 0,04 kWh/pkm i högtrafik och 0,12 i lågtrafik med beläggning enligt ovan. Ett TGV Duplex är alltså lika energisnålt som ett pendeltåg i rusningstid, och mer än dubbelt så energisnålt som ett pendeltåg i lågtrafik.

[1] Rekordresande med SJ - Ecoprofile
[2] Estimating Emissions from Railway Traffic sidan 74
[3] Green Train energy consumption. Estimations on high-speed rail operations tabell 1
[4] VTI: Energiförbrukning och avgasemission för olika transporttyper avsnitt 3.2.1
[5] Svenska Lok och Motorvagnar med Personvagnar 2009

Faktaruta: ytsnålt
Järnväg är mycket ytsnålt. På ett dubbelspår kan man köra ett tåg var tredje minut (som på dubbelspåret söder om Stockholm Central t ex). Varje tåg kan ha upp till 1000 sittplatser och det motsvarar 20 000 sittplatser per timme och riktning. En sexfilig motorväg tar en bil per sekund eller 3600 bilar per timme och riktning om man kör enligt tresekundersregeln. Om beläggningen i tåget är 70% och 1,5 personer per bil, så reser 14 000 personer i timmen på dubbelspåret men bara 5400/timme på den sexfiliga motorvägen.

Faktaruta: trafiksäkert
As the TGV celebrates its 25th anniversary, high-speed rail travel confirms its successes in Europe and Worldwide
Högfartståg är mycket trafiksäkert. I Frankrike gjordes 1,2 miljarder resor med TGV under tågens första 25 år. Under den tiden dog 2 (två) passagerare. Ytterligare fem dog i terrorattacker. I Japan har man gjort fyra miljarder resor med Shinkansen-tågen på 40 år utan en enda dödsolycka.

tisdag 11 maj 2010

Våldsbrotten ökar inte


Medvedev och Obama rustar ner

I tidningar skrivs det ofta att antalet anmälda våldsbrott ökar. Många ropar på fler poliser och hårdare straff. Men att antalet anmälda våldsbrott ökar behöver inte betyda att det faktiska våldet ökar. Det kan lika gärna bero på att folk blir mer benägna att anmäla brott.

Enligt Brottsförebyggande rådet visar så kallade brottsofferundersökningar att våldsbrotten legat stilla sen början på nittiotalet.

Brottsförebyggande rådet: Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007

Att detta faktum går emot mångas föreställningar om ett allt hårdare samhälle visas av kommentarerna till en debattartikel i ämnet. Tommy Hoff, poliskommisarie, förklarar i sin artikel att det finns olika sätt att mäta antalet våldsbrott. Men sju av sju kommentatorer verkar ha missat poängen och upprepar att antalet anmälda våldsbrott ökar.

Lidköpingsnytt: Debatt: Våldet i samhället har inte ökat

måndag 10 maj 2010

Oljetoppen. Exemplet Volvo Lastvagnar

Jag försöker förstå hur oljetoppen påverkar morgondagens samhälle. Oljekrisen och finanskraschen 2008 kan nu analyseras lite i backspegeln. Finanssystemet fungerar fortfarande även om många länder får svårt att betala skulderna de dragit på sig genom att rädda bankerna.

Kan företagen ställa om för att möta nya krav? Ända sedan Berlinmuren föll har det varit modernt bland företagen att vara snabbfotade. Är de det då? Volvo Lastvagnar kan tjäna som exempel.

Från 2008 till 2009 halverades antalet levererade lastbilar, från 251 151 stycken till 127 681. Omsättningen minskade 32%. Rörelseresultatet blev en förlust på 10,8 miljarder kronor.

Årsredovisning 2009 > Förvaltningsberättelse > Lastbilar > Resultat

Första kvartalet 2010 ökade lastbilsleveranserna med 15% jämfört med kv1 2009 och omsättningen minskade 2%. Bolaget gjorde en vinst på 1,4 miljarder. Tillväxten sker främst i Sydamerika men också lite i Asien.

Volvokoncernen det första kvartalet 2010 > Lastbilar > Tillbaka på vinst

VD Leif Johansson var med i Oljekommissionen. Han kanske fick lite tips om resiliens och oljetoppen av Kjell Aleklett? Ekot: Oljekommissionen leds av statsministern

Många tillväxtländer har fortfarande bränslesubventioner som kan tas bort om det kniper. De borde förstås tas bort ändå. Vissa länder lägger mer pengar på bränslesubventioner än på hälsa och utbildning sammanlagt, enligt FNs energiprogram UNEP.
Utvecklingsländer minskar bränslesubventioner

Min slutsats är att många företag faktiskt är ganska snabbfotade och att de därför kan klara en omställning som t ex framtida oljekriser. Flygbranschen verkar inte må så bra men det finns undantag där också, t ex finns det stora lågprisflygbolag som snabbt anpassar sig och är lönsamma.

En bra sida om oljetoppen är energybulletin.net

Effekt Magasin: Peak oil goes mainstream
Med en film där ekonomianalytikern Puru Saxena intervjuas på MSNBC om Peak Oil. Han tror att det behövs mer el och mer högfartståg.

torsdag 6 maj 2010

Hjälm: Tunnelseende i Riksdagen

Riksdagen skriver:

Det är med tillfredsställelse som utskottet noterar att antalet cyklister som dödats i trafiken minskat till 18 under 2009. En på sådant sätt förbättrad statistik får emellertid inte medföra en sänkt ambitionsnivå när det gäller att åstadkomma en säker cykeltrafik, särskilt inte som andelen cyklister som använder cykelhjälm alltjämt är låg. Ytterligare åtgärder för att öka hjälmanvändningen är därför nödvändiga, inte minst på grund av att antalet allvarligt skadade cyklister inte har minskat.
Betänkande 2009/10:TU14 Cykelfrågor

Mina kommentarer:

Det ökande hjälmbruket har inte minskat olyckorna, alltså måste hjälmbruket öka ännu mer. Tunnelseende.


Källa Cycle helmets – an overview

Notera också begreppet "allvarligt skadade" som troligen syftar på skador som läks på en dag eller några veckor. Det är sällsynt att cyklister får bestående skador, så länge de inte blir påkörda av bilister. Såpass sällsynt att det inte finns några siffror på det. Men varför bry sig om fakta?
Vägverket: Definitioner inom statistiken

Och begreppet säkerhet i mängden nämns inte. Det vill säga att ju fler som cyklar, desto säkrare blir det. Nederländerna: Världens säkraste cykelland - Ecoprofile

lördag 1 maj 2010

Allt färre barn cyklar till skolan

Update in English, March 28th 2016:

The best source for fewer children cycling in Sweden is a new report from the Trafikanalys authority. It can be downloaded from their website:

De korta cykel­resorna blir allt färre. Trafikanalys

It has these diagrams:


Figure 2.4. Cycling by age groups. Cycling among children aged 6-14 and youth aged 15-24 is declining. Kilometres cycled per person per day


Figure 2.7. The number of cycling trips to school ("skolresor") is declining. Thousand journeys per day


Figure 2.6. Cycling to school ("skolresor") is declining. Thousand kilometers cycled per day

As you can see, cycling to school is steadily declining, at the same time as authorities do campaigns for wearing a helmet. The helmet law for ages 0-14 came in 2005, but children cannot be fined, so the law works like a campaign.

Original blog entry in Swedish:Skolbarnen blir bättre på hjälm men sämre på cykling

Källa VTI: Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2009

Motion 2009/10:T542 Avskaffande av cykelhjälmstvång för barn av Camilla Lindberg (fp)

DN: "Sluta skjutsa barnen till skolan"
- Rädslan för trafiken blir en missriktad ambition. Man vill skydda dem från trafiken genom att skjutsa dem, men utsätter egentligen barnen för mer fara då, säger Samuel Sköldö.

DN: Föräldrar som lämnar barn vid skola utgör stor trafikfara
Trafiksituationen utanför skolorna är ett allvarligt problem. Och det är föräldrarna som är det största hotet. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges rektorer.

Läkartidningen 15 januari 2007: Fetma hos barn - prevention enda realistiska lösningen på problemet
I Stockholms län har övervikt och fetma bland 7-åringar ökat från 8 till 20 procent sedan 1989. Prognosen är dålig för barn med övervikt: ca 80 procent av de barn som i 6-7-årsåldern är överviktiga är fortfarande överviktiga i de sena tonåren. Etablerad övervikt och fetma hos barn och ungdomar är svårbehandlad. Prevention är det enda realistiska alternativet.

SR Barnen: Ut och lek! Men var?
Barn leker mer sällan utomhus och barns möjligheter att röra sig fritt på egen hand har minskat drastiskt de senaste 20 åren. Trafiken och föräldrars oro är de viktigaste orsakerna.

SvD 7 mars 2005: Att leka ute har blivit för farligt
I början av 80-talet var det 94 procent av 7-9-åriga barn som fick gå ensamma till skolan. År 2000 hade siffran sjunkit till 77 procent. ...

I studien om tolvåringar på Kungsholmen i Stockholms innerstad och förorten Bredäng i sydvästra Stockholm visar nya siffror att var femte Kungsholmsbarn inte får åka buss eller tunnelbana själv. Sju av tio får inte vara ute själva när det är mörkt, vilket under vintermånaderna innebär en stor begränsning.

DN: Tonåringarna syns inte i trafiken
Varannan tonåring struntar i reflex, visar en undersökning. Samtidigt är risken att bli påkörd och dödad i trafiken är tre gånger större i mörker än i dagsljus. Min kommentar: om risken att bli påkörd är högre i mörker så får väl bilisterna sakta ner i så fall?

Babylon by Bike: Reflexväst vart man än ser... Vad fan är det med folk egentligen?

Toronto Star: Bike riding is bliss in Copenhagen
"We try to never talk to the public about cycling safety. Riding a bike is like brushing your teeth in Copenhagen. It's just a part of our everyday life. But every project we do has the goal of making cycling more safe. We just feel if we start to talk publicly about safety, people will start to doubt if cycling is safe." Det säger Andreas Røhl, ansvarig för cykelfrågor på trafikkontoret i Köpenhamn.