torsdag 30 september 2010

Mindre åksjuka med GPS i lutande tåg

I somras testades tåglutning med GPS istället för accelerometer, om jag fattat rätt. GPS-lutningen ska ha gett färre åksjuka resenärer. Proven skedde med X 2000 Stockholm-Hallsberg och åter. Om jag förstår rätt så är GPS bättre eftersom GPSen i förväg vet när lutningen ska ske och då kan mekaniken kompensera bättre. Med accelerometer måste lutningen inledas efter att tåget redan hamnat i kurvan.

Ekot: Forskning kan hindra åksjuka på tåg

Res och Trafikforum: Hopp om räddning för åksjuka

KTH: Så ska åksjukan minimeras
13 procent mår inte bra när de åker med X2000. 9 procent mår illa och ungefär 1 procent blir riktigt åksjuka.

Postvagnen: Testkörningen med Gröna tåget

SVT 6 augusti 2011: Ingen mer åksjuka på snabbtågen

Motion sickness on tilting trains - Federation of American Societies for Experimental Biology

Tidigare studier:

Tilting trains. Technology, benefits and motion sickness (PDF)
Restiden kan minskas med 9% genom en kombination av högre toppfart, bättre acceleration och bättre lutning.

VTI: Åksjuka i korglutade tåg -- beskrivning och analys av dagsläget
"Frekvensvägningskurvor finns som resultat från laboratorieproven, med känslighetsmaximum vid 0,2 Hz eller lägre. " 0,2 herz motsvarar en svängning var femte sekund.

VTI: Inflytande av horisontell rörelse och/eller rollrörelse på illamående och åksjuka. Experiment utförda i en rörlig simulator
Denna studie överstämmer med tidigare tågstudier att en lägre kompenseringsgrad av den laterala accelerationen (dvs lägre rollrörelse) minskar risken för illamående.

IDG: Korglutningssystemet håller dig bekvämare på spåret

onsdag 22 september 2010

Stort fokus på olyckor skrämmer bort cyklisterCyklandet i Lund minskar och cyklandet i Göteborg ligger still, trots att cykelbanenätet byggs ut [1,2]. Göteborg och Lund har mer gemensamt, de pratar mycket om hjälmar:

Cykel i Göteborg
"Som cyklist är du extra utsatt i trafiken."
"Det är dags att börja svettas."

Goda råd till dig som cyklar
"Var rädd om dig - använd hjälm!"

Vårt Göteborg: Dåliga ursäkter efterlyses i årets cykelkampanj
En annan man är orolig för att förstöra sin frisyr. Lösningen är en hjälm med afroperuk, den ger ingen ful hjälmfrisyr eftersom frisyren sitter utanpå.Källa Göteborg Miljörapport 2009

Stort fokus på trafiksäkerhet kan skrämma bort cyklister. De är rädda för bilister som det är. Se t ex studie från Göteborgs handelshögskola: Satsningar på cykelsäkerhet kan ha motsatt effekt samt GET ON THAT BICYCLE AND RIDE

Hur pratar dom i Köpenhamn?

Toronto Star: Bike riding is bliss in Copenhagen
"We try to never talk to the public about cycling safety. Riding a bike is like brushing your teeth in Copenhagen. It's just a part of our everyday life. But every project we do has the goal of making cycling more safe. We just feel if we start to talk publicly about safety, people will start to doubt if cycling is safe." Det säger Andreas Røhl, ansvarig för cykelfrågor på trafikkontoret i Köpenhamn i en intervju med Toronto Star.

Här är ett bra exempel på vad Andreas Røhl pratar om: GP: Cyklisten lever farligt i stan. Man skrev bl a att cyklister fick fler allvarliga trafikskador än alla fotgängare och bilister tillsammans. Men tittar man på Göteborgs trafiksäkerhetsprogram [3] så ser man att det är fotgängarna som skadar sig mest. Det räknas bara inte som "trafikolycka" om inga fordon är iblandade. Om en cyklist trillar och slår sig på samma ställe, på samma sätt som fotgängaren, så räknas det som en "trafikolycka" eftersom cykeln räknas som fordon. Så det blir lätt överdrifter.

Kontrastera mot kampanjen i Köpenhamn: Du er mere sikker på cyklen end i sofaen. Och visst stämmer det att cyklister lever längre. Två danska studier på 30 000 vuxna visade att vuxna som cyklar till jobbet har 40% lägre dödlighet än andra, trots att nästan ingen använde hjälm i Danmark när studierna gjordes. En litteraturstudie från Nederländerna, där nästan ingen använder hjälm, visade att bilister som byter till cykel i genomsnitt tappar 5-9 dagars livslängd till trafikolyckor, men samtidigt vinner 3-14 månaders livslängd på grund av bättre hälsa. Det innebär att om färre cyklar på grund av hjälmlagar eller hjälmkampanjer, så är kampanjerna kontraproduktiva [4].

Källhänvisningar
[1] Göteborg: antalet kilometer cykelbana ökade från 260 km 1988 till 460 km år 2009. Utöver det finns 140 km cykelled i blandtrafik. Men cyklingen står still, se figur. Källa Cykelprogram för Göteborg 1999.

[2] Lund: Antalet kilometer gång- och cykelväg ökar med 8 procent men cyklandet minskar med 5 procent sen 2004. LundaMaTs II Rapport 2009 (PDF)

[3] Historik, kunskap och analys för trafiksäkerhetsprogram 2010-2020. Trafikkontoret Göteborgs kommun 2009 (PDF) sidan 76

[4] sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm#Emot

torsdag 16 september 2010

Inhumant paragrafrytteri från CUF


Magnus Andersson tycker paragrafer är viktigare än lidande och övergrepp

Magnus Andersson är ordförande i Centerns ungdomsförbund. Han anklagar miljöpartiets Helena Leander för att ha en unken människosyn, eftersom hon säger att det är värre att bryta mot djurskyddslagen än att göra inbrott och förstöra privat egendom. Som jag förstår har ingen egendom förstörts, så det lägger jag åt sidan.

Men det är ingen unken människosyn att försvara djurrättsalliansen, tvärtom. Det inhumana är att med hjälp av paragrafrytteri försöka leda bort uppmärksamheten från djurplågeriet. Om Andersson vore polis, skulle han hindra djuraktivisterna från att ta bilderna? Hur moraliskt vore det?

Andersson menar att Leanders uttalande visar att miljöpartiet inte agerar ansvarsfullt nog för att regera. Men det är tvärtom där också. Det ansvarsfulla är att göra det moraliskt rätta även om det kan leda till represalier från paragrafryttare.

MP visar prov på unken människosyn i djurskyddsdebatten

onsdag 15 september 2010

Minkfarmer ovärdiga ett civiliserat samhälle

Observera att inlägget skrevs några timmar innan det nya avslöjandet.


Upprörande fotodokumentation från Djurrättsalliansen. Fotot föreställer Jordbruksminister Eskil Erlandsson, centerpartiet.

Inför valet 2006 fanns hos de rödgröna ett förslag om att genom skärpta regler avveckla uppfödningen av minkar i Sverige. Jordbruksministern har haft fyra år på sig men inte gjort något åt saken, inte ens efter de morbida bilderna som kom ut i media i somras. Minkfarmarnas vänner menar att man inte kan stänga ner verksamheten i Sverige eftersom jobben då flyttar utomlands. Det stämmer inte riktigt eftersom flera andra länder redan gått före. Pälsfarmar är redan förbjudna eller avvecklade i England, Irland, Kroatien, Schweiz och Österrike.

Dessutom kan man inte ha vilka jobb som helst. Teoretiskt sett kan man inrätta myndigheten för att slå små barn och säga att om vi inte slår barnen här, så kommer de elaka gubbarna bara flytta till andra länder och slå barnen där istället. Det håller inte.

Så i år gör jag mitt för att rösta bort den borgerliga alliansen. Minkfarmarna måste avvecklas. Vår egen värdighet kräver det.

sv.wikipedia.org/wiki/Pälsdjursuppfödning

Djurens Rätt polisanmäler minkfarmer
Organisationen Djurens Rätt har idag polisanmält de farmer som efter Djurrättsalliansens avslöjande fått besök av länsstyrelserna. Länsstyrelsernas rapporter avslöjar allvarliga brister, som helt har förbisetts av Jordbruksverket.

- Trots att allvarliga lagbrott har upptäckts vid inspektionerna har varken länsstyrelserna eller Jordbruksverket för avsikt att gå vidare och göra en rättssak av det här. Det är därför Djurens Rätt nu väljer att gå in och anmäla, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande.

Svenska Dagbladet Brännpunkt. Valfrågan som snabbt begravdes
Efter avslöjandet om vanvård på landets minkfarmer slog Jordbruksverket politiskt följe med regeringen. Det är stötande att en myndighet på detta sätt hjälpte till att få frågan ur världen i valrörelsen, skriver debattören JESÚS ALCALÁ.

Expressens ledarblogg: Det ligger en mink begraven
Eskil lovade förstås "kraftfulla åtgärder". Några sådana kom inte.

Fria Tidningen. MP anmäler jordbruksministern
I måndags lämnade Miljöpartiet in en KU-anmälan mot jordbruksminister Eskil Erlandsson. Anledningen är att han anklagas för att, tillsammans med Jordbruksverket, medvetet har tystat ned avslöjandet om vanvård på landets minkfarmer.

Fria Tidningen. Tyst demo i pälsindustrins hjärta
På lördagen deltog ungefär 450 personer i en tyst pälsdjursdemonstration i Sölvesborg, där hälften av landets minkfarmer ligger. Camilla Björkbom, ordförande i Djurens rätt, tycker det är viktigt att fortsätta uppmärksamma frågan om ett förbud.

lördag 11 september 2010

Bilbälte inget för machomän, fotgängare eller cyklister


Lägre risk inuti bilen. Mer risk utanpå. Sexify blog. Why bicycle helmets ARE like seatbelts

DN: Bilbälte inget för machomän
Risken att dö eller skadas vid en kollision minskar med 50 procent med bältet på.

Min kommentar: vad bra, då måste jag inte oroa mig så mycket för kollisioner. Så länge jag befinner mig INUTI bilen förstås!

John Adams: Seat Belts: the debate goes on, and on
Who are the saved and who are those sacrificed for their benefit? The saved are people in cars; the lives sacrificed are those of pedestrians and cyclists. The best protected (and usually the economically best off) are provided further protection at the expense of the most vulnerable.

en.wikipedia.org/wiki/Seat_belt_legislation

Tidigare inlägg. Säkerhetsbälten skyddar... vemdå?

torsdag 2 september 2010

Trafikverkets selektiva hjälmrapport


Foto Henry Cutler


Trafikverket skriver att bland dem som skadas allvarligt och inte använt hjälm är huvudet den kroppsdel som skadats svårast i cirka 13 procent av fallen. Motsvarande andel bland hjälmanvändarna är endast 7 procent, alltså hälften [1]. Trafikverket skriver också att en sanktionerad hjälmlag i kombination med imformationskampanjer behövs för att öka hjälmbruket till 70% till år 2020.
Fler bär hjälm, men det blir inte färre cykelskador

Men samma dokument visar att antalet svårt skadade cyklister legat stabilt runt 3000 om året, trots att andelen cyklister med hjälm ökat från 18% till 27% under samma period [2]. Trafikverket har inte brytt sig om att ta reda på om cyklingen ökat eller minskat under tiden, så man vet inte om det är bra eller dåligt. Inte heller har Trafikverket funnit det motiverat att ta reda på utvecklingen för svåra huvudskador bland cyklister över tid.

Sjukhusdata visar visserligen att andelen huvudskador bland barn minskade kraftigt mellan 1987 och 1996 [3]. Under samma tid ökade hjälmbruket kraftigt bland barn, från 5 till 35% [2]. Men tidsserier brukar visa att andelen huvudskador minskar även bland trafikanter som inte bär hjälm, t ex fotgängare [4]. Det beror troligen på att trafikanterna blir försiktigare rent allmänt. Risken för huvudskador ökar med hastigheten, enligt Theo Zeegers, säkerhetsansvarig på Fietsersbond, Nederländska cykelfrämjandet. Intressant i sammanhanget är att pojkar fick en snabbare utveckling än flickor. Kanske har de lärt sig att cykla försiktigare, medan flickorna redan var försiktiga?

Trafikanalys har visat att bilister fått en gynnsammare utveckling på hjärnskakning än cyklister i Sverige [5,6], detta främst beroende på att sjukhusen i allt större utsträckning väljer att skicka hem patienter med hjärnskakning.

[1] Trafikverket. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet - Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2009 avsnitt 4.5

[2] VTI. Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2009

[3] A decrease in both mild and severe bicycle-related head injuries in helmet wearing ages -- trend analyses in Sweden

[4] Do enforced bicycle helmet laws improve public health? British Medical Journal (PDF)

[5] Trafikanalys. Vägtrafikskadade i sjukvården 2008 Figurer 2.23 och 2.25

[6] Allt färre bilister får hjärnskakning (min blogg)