torsdag 13 april 2017

OECD: Beakta även motortrafikanters ansvar

Systemtänket i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa omfattar även olycksrapporter.

Recommendation 11: Cyclists should not be the only target of cycling safety policies – motorists are at least as important to target.

Det är svårt att veta vem som är mest "skyldig" när det gäller kollisioner mellan cyklister och motorfordonsförare. Det är rimligt att anta att eftersom omkomna cyklister inte kan ge sin version, så kan det finnas en skevhet i de olycksrapporter som görs.

När vi jobbar med cykelsäkerhet är det därför viktigt att beakta inte bara cyklisters ansvar. Även motortrafikanter har ett ansvar.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

Inga kommentarer: