tisdag 8 december 2015

Lastbilschaufförer måste kunna se när de svänger

Anders Åkesson (C), ledamot i trafikutskottet, skriver på SvD Brännpunkt att Sverige borde tillåta lastbilar tyngre än nuvarande maxgräns 64 ton. Om nu reglerna ska ändras tycker jag det vore bra att kräva att förarna kan se när de svänger höger. Varje år mister några cyklister livet i så kallade högersvängsolyckor, eftersom lastbilarna har så stora döda vinklar. 

EU har redan antagit en regel som ska göra lastbilarna säkrare, men den börjar gälla först 2025. Dröjsmålet drevs av svenska alliansregeringen och Volvo, som ansåg det vara för dyrt att ändra sina lastbilshytter så att döda vinkeln minskas. Ett sätt att hantera problemet under tiden vore att installera så kallade bromsassistenter, som varnar föraren och bromsar om en person befinner sig i döda vinkeln vid högersväng. 

Försöken med speglar har visat sig otillräckliga. Forskning visar att det tar för lång tid att titta och fokusera i alla speglar. När föraren har tittat klart i alla speglar kan det ha kommit en ny trafikant in i döda vinkeln. En dansk analys visade att i flera dödliga högersvängsolyckor så har speglarna varit feljusterade. 

Det bästa vore att flytta tunga transporter från vägarna till sjöfart och järnväg. Där finns redan en separat infrastruktur som tar hand om transporterna utan att riskera livet på fotgängare, cyklister och annan lätt trafik. På järnvägen finns dessutom ett signalsystem som stoppar tågen automatiskt om de körs för fort eller mot rött. Men Transportstyrelsen har redan lämnat dispens för Schenker som kör lastbilar på hela 80 ton mellan sina terminaler i Malmö och Göteborg, som båda har spåranslutning till järnvägen. 

Lastbilar är en central del i varuförsörjningen i Sverige. Just därför bör det vara ett grundkrav föraren kan se var hen kör, även vid högersväng. Där så inte är möjligt bör det finnas bromsassistent. 

Länkar: 


Nio procent av omkomna cyklister blev överkörda av högersvängande buss eller lastbil, och 11% dog på annat sätt i kollision med buss eller lastbil.