torsdag 6 april 2017

OECD: Samordna polis- och sjukvårdsdata

Vi har hunnit till punkt fyra i serien av OECD:s rekommendationer för cykelsäkerhet och hälsa. Den här punkten är nog den mest spännande hittils, gällande hur den hanteras i praktiken i Sverige.

Recommendation 4: National authorities should set standards for and collect or otherwise facilitate the collection of data on non-fatal cycling crashes based on police reports linked, in either a systematic or periodic way, to hospital records.

Här noterar OECD åter att sjukhusdata brukar visa fler skador är polisdata, eftersom allt inte rapporteras till polisen. I Sverige har vi kommit en bit på vägen när det gäller att sammanfoga de två källorna i STRADA, en databas som Transportstyrelsen har hand om.

Strada, cyklistskador och fallolyckor
Jag ska göra en extra notering om STRADA. Rapporter från STRADA används ofta till rubriker som "Cyklister är största skadegruppen". Det beror delvis på att STRADA missar många fallolyckor, vilka är långt större till antalet än cykelskador.

För att en fallolycka ska registreras av STRADA måste sjukvårdspersonalen notera den som en trafikolycka och mata in den i STRADA. Men i sjukvårdens egna system ICD10, kan man se att de flesta fallolyckor hamnar i kategorin "övrigt" (platskod .9), så man vet inte om de skedde i trafikmiljö eller i hemmet, skolan, osv. När det gäller cykel kan man misstänka att nästan alla olyckor betraktas som trafikolyckor eftersom ett fordon (cykeln) är inblandat.

Jag har skrivit lite mer om fallolyckor och ICD10:
Rött ljus för NTF:s påstående om cykelsäkerhet. Ecoprofile

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

Inga kommentarer: