torsdag 24 juni 2010

Cykelhjälmlag avvärjd i Italien


Sue kämpar mot hjälmlag i Australien. The Helmet Debate has crept into the NSW Legislative Assembly

FIAB, det italienska cykelfrämjandet, lyckades avvärja en hjälmlag i Italien nyligen. Framgången tillskrivs att man lyckades samla en mindre grupp parlamentsledamöter (5% av alla i kammaren) som var mottagliga för fakta men inte för känslobaserad argumentation. Fiab konstaterar också att den tekniska argumentationen inte är intuitiv.

No all'obbligatorietà del casco
ECF: How FIAB Blocked a Mandatory Helmet Law

Även i Sverige måste vi se upp för att undvika en hjälmlag för vuxna, utöver dagens lag för barn. Ibrahim Baylan, partisekreterare för Socialdemokraterna och fd. ordförande i riksdagens trafikutskott, tycker att man kan diskutera en hjälmlag [1]. Han ser inte någon motsättning mellan cykling och hälsa å ena sidan, och hjälmlagar å andra sidan. Det är ju inte så konstigt i och med att det inte finns säkra mätningar på cyklandet över tid i Sverige. Ända sedan 1988 har man mätt hjälmanvändningen i Sverige, men VTI, som gjort mätningarna, anser inte att de kan användas för att se hur många som cyklar (kanske för att mätningarna visar att cyklingen halverats bland skolbarn).

Och Leif Jönsson på gatukontoret i Malmö vill ha propaganda så att tillräckligt många gör det frivilligt, och sen kan man ha en lag [2]. Att hjälmlagar kommer som en effekt av hjälmanvändande är också ett resonemang som förts på transportdepartementet i England:

A spokesman for the Department for Transport said public support was needed before such a law could be passed. "At the moment, the wearing rates are relatively low. In order to make something mandatory, you need to have a certain level of compliance." [3]

[1] Studio Ett 5 maj 2008: Cykling, både bra och farligt, Burma, Israel, Vårdstrejken, Irakier utan jobb, Kultur och sport samt Melanoma Monday
[2] Studio Ett 20 april 2010: Skåningar utan cykelhjälm
[3] 1 juni 2004: BBC: Call for mandatory cycle helmets

Cyklister i flest trafikolyckor - Norra Skåne
– Över hälften tycker att det skulle vara helt okej med en hjälmlag enligt våra undersökningar. Men politiskt finns frågan inte riktigt på agendan just nu, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

torsdag 17 juni 2010

Mänsklig skala betyder cykelvänligt

På Yimby diskuteras termen "mänsklig skala". Är det ett kodord för villamattor, kastrerade höghus och omfattande biltrafik, eller betyder det i själva verket cykelvänlig bebyggelse?


Kool Saturday Kats. Foto Amsterdamize

Och vad associerar man med cykling egentligen? Är det bråttomfolk i rymddräkt som cyklar mitt framför fotgängare, eller är det eleganta, upplysta medborgare som gör staden till en positiv upplevelse?
Årets cykeltrend: Den kompetenta cyklisten!Cykelskola ICykelskola IICykelskola III


Foto Mikael Colville-Andersen. Copenhagen Cycle Chic

Se till att du syns. En stilig slips gör att andra trafikanter lägger märke till dig.


Glorious Cycle Saturday. Foto Amsterdamize


Love. Foto Amsterdamize


Foto © Elin Bandmann/Put the fun between your legs

"Ursäkta, jag såg dig inte". Nej det tror jag inte på, såna här cyklister lägger iaf jag märke till, heteronormativ som jag är.

Har jag frågat om lov för att visa bilderna? Jajemän det har jag...

måndag 14 juni 2010

Bilister behöver hjälm och neonfärger

Studier visar att bilar i mörka färger oftare är inblandade i olyckor. Allra säkrast är att klä in bilen i skrikig neongul folie med breda reflexränder. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, kommer därför stå vid infarterna till stan och dela ut gratis foliekitt till bilisterna i morgonrusningen.

Men enligt en opinionsundersökning beställd av försäkringsbolaget Fjant & Böös vill 63 % av bilisterna prioritera sobra färger före synligheten.

- Det krävs lagstiftning, säger NTFs representant.

DN: Frillan väger tyngre än skallen
Sydney Morning Herald: Black cars in more accidents: research

Naturligtvis jobbar Trafikverket med att bygga ut bilbanenätet. Det är även förbjudet att köra bil på allmänna vägar där det finns motorväg eller vajerväg i närheten. Det är för bilisternas egen säkerhet förstås, trafiksäkerheten måste alltid gå före.

Kvällsposten: Cyklade på väg - åtalas
Skånska Dagbladet: Han tänker fortsätta använda körbanorna
Skånska Dagbladet: Påkörd cyklist åtalasEn annan viktig trafiksäkerhetsfråga är bilhjälmar.

- Vi jobbar med många frågor parallellt och angriper olyckorna från flera håll samtidigt. Prylar gör dig säkrare, säger Claes Ding, trafiksäkerhetschef på Trafikverket.

- Prylar är bra, säger NTFs representant. Den som inte bär hjälm har inget att skydda. Köp prylar av våra sponsorer!

Erfarenheten från Australien visar att bland bilister som kommer till sjukhuset så är det oftast huvudet som tagit värsta smällen. Bland bilförare som omkommit i trafikolyckor har 49 % allvarliga eller mycket allvarliga skallskador. Det visar en fransk studie från 2008. Forskare menar att hjälmliknande pannband skulle kunna minska bilisternas skallskador med över 67 %.

Centre for Automotive Safety Research: CASR Headband

The development of a protective headband for car occupants

Prevention of head injuries to car occupants: an investigation of interior padding options
Head injuries to car occupants resulting from crashes on Australian roads are a major cause of death and permanent brain damage. ... Protective headwear, similar to a soft shell pedal cycle helmet, is estimated to be much more effective than padding the car in preventing cases of fatal brain injury and in improving the outcome in cases of severe brain injury. With each of these forms of protection the benefit appears likely to be greatest for cases which would otherwise sustain a brain injury of moderate severity (improved outcome in 40 and 25 per cent of cases respectively).

The fatal injuries of car drivers. Ndiaye A, Chambost M, Chiron M.
3.4. Injuries responsible for death
The injury description was sufficiently complete to explain the death of 287 casualties with at least one AIS 4+ injury. These injuries were 478 in number and are described in detail in Table 3. The four most frequently affected areas were the thorax (62% of casualties), the head (49%), the abdomen (10%) and the spine (9%).

torsdag 10 juni 2010

Mer om skolbarn och cykelhjälmar

Min artikel på Yimby om skolbarn och cykelhjälmar har väckt några invändningar. Dels sägs folk ha långt till dagis och jobb, eller har flera barn på olika dagis, och därför måste barnen skjutsas i bil. Dels tror man att halveringen bland skolbarn som cyklar har andra orsaker. Så jag har tagit fram två bilder.

Den första visar hjälmanvändning och cykling bland skolbarn i åldern 6-15 år, samt Sveriges befolkning i åldern 6-15. Befolkningsförändringar kan inte förklara varför cyklingen bland skolbarn halverades mellan 1988-1992 och sen inte återhämtade sig. Jag har delat befolkningen i åldern 6-15 med 200 för att få plats med kurvorna med samma vänsterskala:


Källa VTI: Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2009 Samt SCB Sveriges folkmängd (i ettårsklasser) 1860-2009

Källan VTI ifrågasätts. Citat: "Förändring av cykelhjälmsanvändningen skattas i studien genom en sammanslagning av observationsdata från totalt 157 enskilda mätplatser från de 21 orter i Sverige som ingår i mätserien. Mätmetodiken har varit densamma under alla år, observationerna har utförts vid samma platser och vid samma tidpunkter. Vissa enskilda år kan det dock ha förekommit bortfall/ersättning av enskilda mätplatser, se vidare i avsnitt 'Statistisk analys och bortfall'." Slut citat. Så jag tror det är ett tillräckligt bra underlag för att dra slutsatsen att cyklingen minskat, även om man skulle bortse från enskilda mätår.

Här kommer en bild från Eniro kartor. Sök på ort och "daghem". Det finns dagis överallt. Cyklar man fem kilometer (hälften av befolkningen har mindre än fem kilometer till jobbet) så passerar man ett antal dagis.På nittiotalet skedde 12% av resorna med cykel [1]. Idag är det 9-10% enligt senaste resvaneundersökningen från Trafa [2].

För mig är det tydligt att hjälmkampanjer och hjälmlagar minskar cyklingen.

[1] Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik
[2] Källa Sika/Trafa, RES 2005-2006 Den nationella resvaneundersökningen, figur 6.1.

Tillägg 11 juni:
VTI svarar på Yimby GBG. Bl a att man inte ska fästa för stor vikt vid det första mätåret för att det var så många skolbarn som cyklade då: "Speciellt riskfyllt blir det om man bara jämför med startåret 1988, som hade väldigt många grundskole-observationer." Men det är precis det man förväntar sig när man utgår från att hjälmkampanjer minskar cyklandet. De är de första åren som är minst påverkade av hjälmkampanjer.


Källa VTI: Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2002. Resultat från VTI:s observationsstudie år 2002

torsdag 3 juni 2010

Trafikverket till cyklister: Kör hårdare och ta fler risker!


Ur Trafikverkets tidning Resklar. Klicka för större

Delta i Trafikverkets tävling! Svara rätt på tre frågor och vinn en cykeldator, hjälm och reflexväst.

Men använd dem inte tillsammans. En studie visar att cyklister som använder hjälm tillsammans med annan utrustning, till exempel cykeldator, kör hårdare och oftare hamnar i nära-ögat-situationer. Cyklisterna med utrustning gillar att det går fort och tycker illa om att bli fråncyklade.Samferdsel: Syklister som bruker både hjelm og annet utstyr: Råest og farligst
Forskning.no: Ikke færre ulykker med hjelm

onsdag 2 juni 2010

Jag gillar robotar!


I believe the term android would be a more accurate representation sir!


Boy & his sleds in a bike. Bakfiets är det nederländska (och numera även amerikanska) ordet för lådcykel. Robotar finns som tillval!


Pet Shop Boys. Pandemonium! Obs träffande poäng med videon!


Kraftwerk. Die Roboter!


Nån hitlåt tydligen. Marina And The Diamonds - "I Am Not A Robot"


Robyn. Fembot. Kom ihåg att när det är en man så heter det ROBOT, medans kvinnliga robotar heter FEMBOTS och har längre ögonfransar! Det är jätteviktigt!!