onsdag 21 oktober 2009

Trafiksäkerhet på riktigt


Ökat bärande av cykelhjälmar har inte visat sig minska huvudskadorna bland cyklister. Inte mer än bland fotgängare i alla fall. Men det finns andra trafiksäkerhetsåtgärder som ger stora avtryck i statistiken, t ex att stoppa rattfylleriet. Se figur ovan från Australien (New South Wales).

Figuren kommer från DL Robinsons studie Head Injuries and Helmet Laws in Australia and New Zealand (PDF). Här kommer lite fler utdrag från studien:


In Victoria, campaigns against speeding and drink-driving were introduced about the same time as the bicycle helmet law. A medical journal reported that accident costs were reduced by an estimated £100M for an outlay of £2.5M. Fig 7 (se ovan) shows the fall in pedestrian fatalities. Other states also introduced road safety campaigns about the same time as their helmet laws. Fig 8 (nedan) shows all road casualties in SA in relation to the timing of the helmet law.
Figs 7 and 8 (ovan) demonstrate why we must take care when claiming benefits of helmet laws. Cyclists are likely to benefit just as much as pedestrians from campaigns to reduce speeding and drink-driving. Some proponents of helmet laws have shown the equivalent of Fig 7 and 8 for cyclists, without explaining that similar benefits were enjoyed by other road users. The Cochrane Review of Thompson et al. fails to mention the fall in non-head injuries in Victoria (Fig 1), and dismisses the much safer road conditions (Fig 7), leading to the impression that the entire 40% fall in head cyclists' head injuries was due to increased helmet wearing.


Robinson nämner alltså "The Cochrane Review of Thompson et al." som fått stort genomslag bland myndigheter, även i Sverige. Se kommentarer från NTF nedan till signaturen turbo på Cykelforum.se. För mer kritik av Cochrane Review of Thompson et al., se Cochrane Review: Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists

Svar från NTF
Utifrån olycksstatistik (både polisens och sjukvårdens) kan man utläsa vilka olika typer av olyckor som sker med cykel, när de sker, var de sker, vilka som är inblandade osv. Detta kan du bl.a. läsa om i en nyligen utkommen VTI-rapport (VTI= Statens väg- och transportforskningsinstitut), R644.

En doktorsavhandling inom området är gjord av Sixten Nolén år 2004. Den heter 'Increased Bicycle Helmet Use in Sweden - Needs and Possibilities, Linköping University Medical Dessertation No. 857. Den kan säkert erhållas därifrån eller efter direktkontakt med Sixten Nolén på Transportstyrelsen (sixten.nolen@transportstyrelsen.se).

I avhandlingens kapitel 1.2 finns beskrivningar av olika svåra huvudskador, inkl. hjärnskador och ansiktsskador. Där hänvisas också till vetenskaplig litteratur som utifrån empiriska data visar att cykelhjälm kan reducera huvudskador som orsakats av trafikolyckor. Det som avhandlingen lyfter fram är cykelhjälm minskade risken för dödsfall med 73%, huvudskador och hjärnskador med 60% och ansiktsskador med 47%. I en Cochran översikt konstaterades att cykelhjälm reducerade risken för huvudskador och både milda och svåra hjärnskador med 63-88%, detta gällde för cyklister i alla åldrar och både singelolyckor och kollisoner.

Vänlig hälsning
NTF Konsument

lördag 17 oktober 2009

Trafikljus från yttre rymden


What Are Little Girls Made Of?

Jag älskar Star Trek. Det har gjorts över 700 tv-avsnitt och handlingen brukar vara såhär:

Besättningen kommer till en planet där människorna talar engelska och beter sig konstigt. Det visar sig att människorna styrs av en superdator som är tretusen år gammal, men som har börjat krångla. En fantastiskt vacker kvinna med nästan inga kläder visar kaptenen (styrman i de senare serierna) var datorn finns. Kaptenen tar sig förbi ett monster och oskadliggör datorn och människorna upptäcker då att de har känslor. Den fantastiskt vackra kvinnan frågar kaptenen "Vad är detta du kallar kärlek?" och kaptenen visar henne det.Kör hit. Kör dit. Gör si. Gör så.

Verkligheten på planeten jorden är förstås en annan. Här är det trafikljusen som har tagit över och talar om för oss vad vi ska göra. Om vi får grönt ljus så kan vi köra på en mjuk trafikant utan att skämmas. "Jag hade ju grönt!"Systemet tar sig an groteska proportioner utan att någon anmärker på det.Vi lär barnen att hålla sig inomhus och spela dataspel, för det är för farligt att leka på gatan med kompisarna. Inte innan de lärt sig foga sig för trafikreglerna i alla fall.

Egentligen är trafiksignaler inte alltid dåliga. Inom flyg- och tågtrafiken till exempel. När ett flygplan ska starta får det alltid rullbanan helt för sig självt. De andra planen får stå i kö och vänta. Det gör att planet inte krockar med något annat, för det finns ju inga andra plan att krocka med! Först när planet är uppe i luften släpps nästa plan fram.Likadant är det i tågtrafiken. Järnvägen är uppdelad i blocksträckor och varje blocksträcka tar ett och endast ett tåg. Det gör att tågen inte kan krocka med andra tåg.

Men signalerna i vägtrafiken är bara trams. Där är inte tanken att det ska bli säkert. Tvärtom försöker man pressa in så många bilar som möjligt genom att låta dem gå i konvojer med grön våg. Mjuka trafikanter som försöker ta ögonkontakt och anpassa sig till trafiken har ingen chans mot horden av plåtmonster och deras beskyddare, trafikljusen.

Yimby GBG: Shared Space

onsdag 14 oktober 2009

Cykelhjälm hjälper inte mot bilkrock

Vägverkets generaldirektör Lena Erixon säger såhär i Hallandsposten om cykelhjälmar:

- I Stockholm är vi uppe på den nivå vi vill se överallt. Där har den tuffa trafikmiljön fått folk att tänka på att ha hjälm.

Det har hon säkert rätt i! Hon väljer sina ord med omsorg för hon vill inte ljuga. Folk tror gärna att cykelhjälmar hjälper när man blir överkörd av en bilist. Men det finns mycket som pekar på att det inte stämmer.

Hallandsposten: Hallandscyklister dåliga på att ha hjälmWikipedia: Bicycle helmets in New Zealand

Den här figuren kommer från Nya Zeeland och visar huvudskador bland vuxna cyklister som kolliderat med motorfordon. Som synes så har en ökad hjälmanvändning inte gett någon minskning av huvudskador bland vuxna cyklister som kolliderar med bilar.

Skulle det vara så att cykelhjälmar hjälper mot bilkrockar så borde även fotgängare bära hjälm.

Det finns en svensk studie över trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik från sjukhusen. Om man tittar på cyklister som krockat med bilar, så gick 4% av vårdtiden till skallfraktur. Det är samma andel som bilister, 4%. Tittar man på cyklister som inte krockat med bilar, så gick 5% av vårdtiden till skallfraktur. 15-20% av cyklisterna hade hjälm under den undersökta tiden.

Skallfrakturer är sällsynta (en på fjorton miljoner cyklade kilometer), men ganska allvarliga när man väl får en. Skallfrakturer kräver i genomsnitt 4 dagars vård för cyklister. Men bilisters skallfrakturer är ännu allvarligare och tar i genomsnitt 10 vårddagar.

Den vanligaste skadan bland cyklister är hjärnskakning, som dock inte är så allvarligt som det låter. En hjärnskakning innebär tillfällig minnesförlust, huvudvärk och kräkningar. Men man blir helt återställd. En cyklist med hjärnskakning vårdas i genomsnitt i 1,3 dagar. Svenska cyklister i vägtrafik får i genomsnitt en hjärnskakning på två miljoner kilometer. För att cykla två miljoner kilometer måste man hålla på en timme om dagen (20km) i 274 år.

Ecoprofile: Cyklister får kortaste vårdtiden

Ecoprofile: Europeiska cyklistförbundet: Sluta med hjälmkampanjer!

Ecoprofile: Nederländerna: Världens säkraste cykelland

Även Västmanlands Läns Tidning väljer orden med omsorg. I en artikel om cykelhjälmar skriver man "Ungefär 30 personer varje år har dött i cykelolyckor de senaste fem åren." Ja, och de flesta av dessa blev överkörda av en bilist, se figur nedan, och då hjälper det inte med någon hjälm. Bilisterna får sakta ner helt enkelt, eller ännu bättre, se sig för och inte meja ner cyklister (vi är inte osynliga faktiskt).

Västmanlands Läns Tidning: Få högstadieelever använder cykelhjälm


Källa Sika, Vägtrafikskador 2006, sidan 40.

tisdag 6 oktober 2009

Cykla på trottoaren, bra eller dåligt?


Big bike, little bike, all style - Osaka

I Sverige och engelsktalande länder ska man inte cykla på trottoaren. Det sägs vara farligare än att cykla tillsammans med bilarna, t ex om bilisten svänger höger samtidigt som cyklisten kör rakt fram på övergångstället.


Copenhagen Cycle Chic: Tokyo Four. Foto Mikael Colville-Andersen

Men i Japan verkar det vanligt att cykla på trottoaren. Många vittnar om det. Där kanske bilisterna sakter ner och ser sig för, innan de svänger?


Waiting to cross. Osaka

Självklart ska man som cyklist vara extra snäll mot alla fotgängare på trottoaren. De är ju ofta frånvarande i sin närvaro. Måste du korsa en fotgängares väg, cykla bakom, inte framför.

Se gärna bildbloggen Sexify:

The Sexify Blog *in Seoul*
Healthy, stylish and fun – bicycles are sexy again

Tillägg 27 november, Osaka:

Foto Henry Cutler