tisdag 11 april 2017

OECD: Sänk farten

ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa innehåller en del självklarheter, som punkt nio:

Recommendation 9: Speed management acts as “hidden infrastructure” protecting cyclists and should be included as an integral part of cycling safety strategies.

Data visar att risken för allvarliga olyckor är högst vid hastigheter över 40 km/h och på natten.

Jag noterar här att hastighet inte bara handlar om krockvåld, utan om att underlätta det samspel som bidrar till att kollisioner undviks.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

Inga kommentarer: