torsdag 25 april 2013

Lilla Cody, Justin Bieber och polisenNi kanske har sett den här fina videon med en av Justin Biebers fans. Det är jättegulligt.

Kanske har polisen i Stockholm sett filmen också, för de gjorde en husrannsakan av Justin Biebers turnébuss. De tycker att Bieber är jättefarlig.

Polisen hittade knark i Biebers buss. Ekot

tisdag 23 april 2013

Små lastbilar passar innerstan


Foto Asbjörn Hanssen

Alla länder tillåter inte lika stora lastbilar som i Sverige, Finland och Nederländerna. I USA är maxvikten för lastbilar bara hälften av vad som tillåts i Sverige. Där får en fullastad lastbil inte väga mer än 36 ton, medan Sverige och Finland tillåter 60 ton, och Nederländerna 50 ton.

De stora lastbilarna är otympliga i städer och därför finns i staden Utrecht ett liten smidig eldriven lastbil som kan köras på smågator. Eftersom de stora lastbilarna har stora döda vinklar är detta en trivsel- och miljösatsning som även förbättrar säkerheten för fotgängare och cyklister. Utrecht har också en lastbåt med kran som kan leverera varor till butiker längs kanalerna. Kranen är fjärrstyrd och båten kan betjänas med bara en gubbe.

Nu har Göteborg också köpt en sån lastbil! Hurra! Varorna levereras med vanlig lastbil till en central och sen körs varorna ut med minilastbilen till de tio butiker som är med i försöket. Det är kommunen som bekostar lastbilen. I Utrecht finns enligt uppgift inga driftsubventioner, däremot stränga regler för vanliga lastbilar gällande storlek och tid på dygnet när man får köra med dem.

Utrecht Cargohopper. Youtube

Fler butiker får leveranser med elbil. Vårt Göteborg

Pilotprojekt ska ge färre tunga transporter i city. Vårt Göteborg

stadsleveransen.jpg

Nederländernas lastbilståg. Cyklistbloggen

Wikipedia > Lastbil > Maxvikt och trafiksäkerhet

tisdag 9 april 2013

lördag 6 april 2013

Ingen motsättning mellan bilkörkort och enklare cykling

I Aftonbladet 6 april skriver Natalia Kazmierska att enklare regler för cykling är en dålig idé. Det är viktigare att lågutbildade kvinnor har körkort så att de kan ta jobb långt bort, anser hon. Men det finns ingen konflikt mellan körkort och bättre villkor för cykling.

Tvärtemot vad Kazmierska skriver kommer man ganska långt med cykel. Hälften av Sveriges befolkning bor inom fem kilometer från jobbet, vilket tar 20 minuter på cykel, något som uppmärksammades av regeringen i infrastrukturpropositionen 2008. Vidare bor två av tre inom 10 kilometer.

I länder med mer cykling är det fler kvinnor som cyklar. Nederländerna är bäst i västvärlden på cykling, och där är 55% av cyklisterna kvinnor. Bättre förhållande för cykling gör det enklare att cykla till jobbet även med barn på cykeln. Det blir också lättare för barn att cykla själva.

Även om man har fyllt 18 år och har råd att ta körkort för bil är det inte alla som får. Det kan handla om synfel eller sjukdomar. För trafiksäkerheten är det viktigt med en gedigen körkortsutbildning.

Att främja cykling gynnar alla. Om fler cyklar blir det bättre framkomlighet och färre köer för bilister.

Kvinnor är ute och cyklar – men utan bil är det kört. Aftonbladet
Med bilen kan man ju inte bara åka dit man vill, oberoende av andra. Den ger en också möjlighet att leva utanför storstäderna och söka jobb som man inte skulle ha en chans att få annars. Utan körkortet blir man lättare isolerad och ofri, som Rasa i filmen ”Äta sova dö”, hon som varken har råd eller möjlighet att lära sig köra själv. Att lågutbildade kvinnor i dag ofta saknar körkort är ett långt större samhällsproblem än att racercyklisterna inte får bryta mot trafikregler de ogillar.

Nej, det har inte plötsligt blivit tillåtet att bryta mot lagen i Göteborg. Cyklistbloggen

How to Get More Bicyclists on the Road. Scientific American
In the U.S., men’s cycling trips surpass women’s by at least 2:1. This ratio stands in marked contrast to cycling in European countries, where urban biking is a way of life and draws about as many women as men—sometimes more. In the Netherlands, where 27 percent of all trips are made by bike, 55 percent of all riders are women.

Cecilia Verdinelli: Bilism förstärker sociala hierarkier. Göteborgs-Posten
I sin stiliserade och lätt överdrivna form låter det som om bilismen finns för att rörelsehindrade invandrarkvinnor med autistiska trillingar skall slippa sätta sig på vagnen.

Stop lobbying for bike rights. It's anti-feminist

A columnist in the Swedish newspaper Aftonbladet suggests bike advocates are just mamils with ridiculous demands, like being able to cycle side by side. For some reason Google won't give me a link with a translated version. So I pasted the text into their form. Here is the result with some small corrections. Have fun!


Kvinnor är ute och cyklar – men utan bil är det kört. Aftonbladet by Natalia Kazmierska, @Kazmierska on twitter


Women are out cycling - but without a car it is all over

It's kind of funny that Swedish middle-class men and Saudi women have one thing in common: They see the bicycle as symbol of freedom.

This week came news that Saudi Arabia's religious police will allow women to ride in Riyadh parks as long as they are dressed in full Muslim abaya and only pedalling around for fun. And an overseeing man is required, if not on the rear rack, then at least in the vicinity.

Meanwhile, in another part of the world, memiler - middle-aged men in lycra - bring out their Italian hardtail-weapons and embark on still gritty Swedish springtime roads.

Bike lobby has gained ground in Sweden in recent years.

In Gothenburg, the traffic office recently to introduce a controversial proposal following pressure from the pedal craze: the right to go against one-way streets, such as on Andra Långgatan.

It is just one of many strange requirements pushed by bicycle advocates.

If it were up to them, there would be legislative changes and new regulations to prohibit mopeds, allowing cycling side by side, have run a red light, skip stops and raise cycle speed limit.

Anyone who got away with sheer terror after being overtaken by a roaring memil, know that that the maximum speed is only formal.

It's about democracy and equality, says drop handlebar friends, who want to transform the country into Cycle Nation Sweden. The term "traffic power structure" [play on sex power structure] is used by those who think that our society is controlled by white men in the car.

That's why I wonder if it would be best that we women leave the bike at home?

Nothing has given me such a sense of freedom and power that when I took driver's license last year. By car, you can not just go where you want, regardless of others. It gives one the opportunity to live outside the big cities and look for jobs that you would not have a chance to get otherwise.

Without a drivers' license, you more easily become isolated and unfree, as Rasa in the movie "Eat sleep die," she who has neither means nor the opportunity to learn to drive herself. That less educated women today often lack a license is a far greater problem for society than racing cyclists should not violate traffic rules they dislike.

Sure the bike is more environmentally friendly, but that doesn't take you far. Ask the Saudi women.