onsdag 29 februari 2012

Nytt diagram: hjälmlagar fungerar inte i Sverige heller


Data för cyklande barn i Sverige finns bara fram till 2005. Men man ser att huvudskadorna minskade under perioden 1998-2001 trots att hjälmbruket minskade under samma period

Hjälmskeptiker gillar diagram som visar att när hjälmbruket ökar så minskar inte andelen skadade cyklister med skador mot huvudet. De flesta diagram kommer från Australien och Nya Zeeland. Efter senaste hjälmdiskussionen på Happymtb hittade jag data som gör att man kan göra samma diagram för Sverige, fram till år 2005 när det blev lag för cykelhjälm för barn upp till 15 år.

Då hjälmbruk ökar borde skallskador minska snabbare än andra skador, dvs andelen skallskador borde minska. Men så blir det inte. Cyklister får samma utveckling som bilister och trafikanter i övrigt. Det är det diagrammen visar. Nedan ett likadant diagram från delstaten Western Australia:


Källa Cycle helmets – an overview

Varför fungerar inte hjälmbruk då? En förklaring är att skador mot huvudet är så osannolika, per kilometer räknat, att effekten av att bära hjälm drunknar i bruset av det egna och andras beteende. Om man slår ut huvudskadorna på cyklandet blir det 1,5 miljoner cyklade kilometer per huvudskada, eller en huvudskada på 380 000 cykelresor i Sverige. Om hjälmen bara påverkar ens beteende det allra minsta, t ex att man tar risker som man inte hade tagit utan hjälmen, så blir skyddseffekten lätt helt utraderad. Hjälmförespråkare menar att hjälmen halverar risken för skador vid en krasch, alltså från en skada per 380 000 cykelresor till en per 760 000 resor. Men en yttepytteliten beteendeändring i form av ökat risktagande ökar förmodligen risken minst lika mycket.

Källor: Trafikanalys: Vägtrafikskadade i sjukvården 2010 som kalkylblad, tabell 2b;
VTI - Trafikskador 1998–2005 enligt patientstatistik figur 5b;
VTI - Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2009 tabell 2a

sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm#Tidsserier

söndag 26 februari 2012

Belöna bussresenärer istället, NTF!

NTF älskar bilister. Nu vill NTF att alla bilister som håller fartgränsen ska belönas med pengar. Det ökar ju säkerheten, menar NTF.

Det är bra att hålla fartgränsen men få saker ökar trafiksäkerheten som att åka buss. Det är åtta gånger säkrare att åka buss än att åka bil. Det är stor skillnad jämfört med andra säkerhetsåtgärder som t ex att sätta på sig bältet. Bilbälte halverar risken för skador vid en krock, men eftersom det går många kilometer mellan varje krock så är säkerhetseffekten per kilometer mycket mindre. Att välja buss däremot, det minskar skaderisken med runt 80% redan från första kilometern. Tåg är ännu säkrare.

NTF: ”Inför lotteri för skötsamma förare” - Svenska Dagbladet

Håll hastigheten - bli belönad - Ekot

sv.wikipedia.org/wiki/Trafiksäkerhet

en.wikipedia.org/wiki/Seat_belt_legislation#Effects

Tack alla bussresenärer, ni räddar liv! - Ecoprofile

En lott till alla män som inte misshandlar kvinnor och barn - Trafikbloggen Göteborgs-Posten

Miljonbesparingar för företag som håller tillåten hastighetsgräns - Trafikverket

Cyklandet minskar i Göteborg

Cyklandet minskar i Göteborg. På fem av stadens sex största cykelstråk är det idag färre cyklister än för fem år sen. Tråkigt! Samtidigt minskar även biltrafiken i innerstan medan kollektivresandet ökar. Enligt resvaneundersökningar, där man frågar folk hur de reser, ligger andelen gång- och cykeltrafik stabilt. Men jag lägger större vikt vid mekaniska mätningar än folks påståenden.

Antal cyklister per vardag år 2011, förändring sen 2006.Vasagatan3890-24%
Skeppsbron3440+34%
Ullevigatan3240-11%
Götaälvbron2910-21%
Nya Allén2840-6% (första mätår 2009)
Örgrytevägen2440-13%


Hjälmbruket ökar så det blir alltmer krångligt att cykla. Samtidigt ökar både hjälmbruk och cykling i Stockholm så det finns uppenbarligen fler faktorer som spelar in.Var cyklar Göteborgarna - Cykelpendlare

Cykelåret i Göteborg 2009 (PDF)Barnen tar över innerstaden - Svenska Dagbladet
För trettio år sedan bodde det knappt 7 500 barn upp till fem år innanför tullarna i Stockholms innerstad. I dag är de 19 000. SvD frågade sig varför och fick svaret bland er läsare.

fredag 24 februari 2012

Trygghetsnarkomani, lättkränkthet och förlåtelse


Kärlek är att släppa rädslan! Bilden visar Arnold och Boris. Foto Andrew Parsons/Parsons Media

Trygghetsnarkomani och lättkränkthet är aktuella diskussionsämnen. Det tycks som att livet inte får befläckas och motgångar får inte finnas. Men saker kommer gå snett, även om man är försiktig.

Ett sätt att hantera det är att vända sig till religionen. Många problem bottnar i att man önskar att någon hade agerat annorlunda, och man har svårt att gå vidare. Det är svårt att förlåta. Vanligen ser man på förlåtelse som att A förlåter B. En präst berättade för mig en gång om förlåtelsens triangel, som går ut på att jag själv vill att Gud ska förlåta mina synder, att jag förlåter den som sårat mig, och att jag förlåter mig själv för min bitterhet. Jag gillar den modellen för den får förlåtelsen att kännas mer som en befrielse än ett krav. Om någon sårar mig om och om igen kanske jag väljer att inte förlåta, men genom att tänka på triangeln kan jag åtminstone gå vidare.

The Forgiveness Triangle

Måste jag förlåta min mamma? - DN
Problemet är snarare att vi förlåter för ofta och för tidigt därför att den sociala normen idag närmast kräver det av oss, och inte därför att vi genuint vill göra det.

lördag 18 februari 2012

Veronica Palm vill nästan avskaffa p-normenVeronica Palm, socialdemokratisk riksdagsledamot, sa nyligen i Epstein i P1 att parkeringsnormer inte ska tillämpas vid bygget av studentbostäder. Det gläder mig att hon tycker att parkeringsplatser är något som byggfolk och studenter klarar av att lösa själva.

Alla andra är dumma och behöver politiker som tänker åt dem.

Var ska vi bo? - Epstein i P1

”Enklare och tydligare regler ska ge Sverige fler bostäder” - bostadsministern på DN Debatt
Bygger du inga parkeringsplatser får du inget bygglov. Punkt slut. Det är väl en enkel och tydlig regel?

sv.wikipedia.org/wiki/Parkeringsnorm

onsdag 15 februari 2012

Ökad cykling ger resiliens åt ekonomin


En stad som satsar på cykling gör det lättare för invånarna att spara pengar. Sparade pengar brukar så småningom komma i omlopp, men var? Lägger folk sina pengar på bilar och bensin hamnar pengarna i oljebolag och bilbranschen, förmodligen ganska långt bort från hemorten. Om människor istället cyklar och promenerar kan det hända att pengarna så småningom hamnar hos kvarterskrogen eller frisören, det vill säga lokalt. Man kanske till och med känner lokala entreprenörer vid namn.

Det kan vara värt för kommunen att tänka på. De flesta kommuner vill att staten ska bekosta tjusiga förbifarter som flyttar trafiken bort från innerstan. Men i längden leder det till mer biltrafik, mer avstånd och likriktade köpcentrum i periferin.

Kanske vore det bättre för kommunens ekonomi att tacka nej till statliga vägsatsningar, sluta tvinga fram bilparkering som krav vid bygglov, och satsa på cykling istället. Det är inte bara mycket billigare. Det gör det också lite lättare på sikt för ortens näringsidkare att konkurrera om konsumenternas pengar, när pengarna inte försvinner bort i den globaliserade bilbranschen.

Att gynna lokal handel kan vara bra på flera sätt. I en globaliserad värld med turbulent ekonomi är det bra att ha ett starkt lokalt näringsliv som kan stå emot tvära kast. För ekonomi handlar inte bara om kapital, räntor och löner. Det handlar om förtroende också. Om människor inte har förtroende för varandra blir det inga affärer. Ett bra sätt att skapa förtroende är att prata, och det gör man enklast med folk i närheten (med vissa undantag kanske, hmm).

Ökad cykling kan leda till en resilient lokal ekonomi. Lokala nätverk kan fungera även när finansbranschen kärvar.

How bicycling will save the economy (if we let it) - Grist
Imagine getting a $3,000 to $12,000 tax rebate this year. Now imagine it coming again and again. Every year it grows by around a thousand dollars. Imagine how this would change your daily life.

"The Space-Time-Money Continuum"

Nationella vägsatsningar urholkar lokala samhällen - Ecoprofile

Vad är resiliens? - Stockholm Resilience Centre
Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.

Systemfel i stadsplaneringen - YIMBY
Det andra systemfelet är att kommunerna tar mångdubbelt mer för byggrätter i centrum än för byggrätter i periferin, trots de högre kommunalekonomiska kostnaderna i periferin. Det blir därför olönsamt för byggbolagen att bygga i centrum.

sv.wikipedia.org/wiki/Parkeringsnorm

Cyclists Are Better Shoppers Than Motorists - Copenhagenize

Om projektet Hälsocyklare - Örebro kommun
De två första åren (2003-2004) hade antalet sjukdagar minskat med 75 procent enligt officiell statistik från landstinget.

Reduced sickness absence in regular commuter cyclist can save employers 27 million euros - Fietsberaad

Elly Blue's Bikenomics
Employees who bike are in better mental and physical health, perform better, and have fewer sick days. Customers who bike tend to have more disposable income and likely live in the community, meaning greater loyalty. And you don't have to pay for parking for either.

tisdag 7 februari 2012

Ett utbrott av mått och sansCar smashes through shop window - Daily Mail. Foto ©Geoff Robinson


Jag brukar kritisera arbetet med trafiksäkerhet. Till exempel pratar man aldrig om att buss (eller tåg eller flyg) är ett tio gånger säkrare färdmedel än bil.

Men nu ska jag ge beröm. Det är jättebra att sätta dit folk som kör bil med alkohol i kroppen. Alkohol och bilkörning hör inte ihop, åk buss eller taxi istället i så fall!

Ett vanligt körkort räcker för att köra en bil som väger 3,5 ton. Som bilden ovan visar så räcker det för att döda människor och till och med rasera husväggar.

Rattfylleridömd ledamot lämnar SJ och Posten

Video shows close call when car crashes through store - Orange County Register