söndag 4 december 2016

Hjälmförbud vid höjd risk för skallskada!

En man med krockkuddehjälmen Hövding gick nerför trappan till sin cykel. Hjälmen löste ut, och ska då kasseras. Men mannen får ingen ersättning, trots att hjälmen löste ut felaktigt. Detta eftersom hjälmen ska vara avstängd vid gång och endast slås på vid cykling.

Det är ganska lustigt, eftersom cykling är lika säkert som att gå, räknat som omkomna per kilometer. När olyckan väl sker så är fotgängare precis lika benägna att slå i huvudet som cyklister. Dessutom är just gående i trappor mer utsatta för skallskador, när olyckan väl sker, än vad cyklister är. Det fann jag när jag fick data ur Socialstyrelsens patientregister.

Vore Hövding och andra hjälmar anpassade efter faktiska risker skulle de främst användas av gående i trappor. Men hjälmtillverkaren förebrår kunden och säger att han borde läsa handboken ordentligt.

Socialstyrelsen har uppmärksammat problemet med fallskador. Men de säger inte att man ska springa till närmaste butik och köpa en platspersedel att ha på huvudet. Istället rekommenderar de balansträning och fysisk aktivitet, särskilt för äldre. Halkbekämpning på vintern nämns också.

Gick i trapphuset – då utlöstes Hövdingen. StockholmDirekt

Cykling är lika säkert som att gå. Erik Sandblom

Effekter av ökat bruk av cykelhjälm bland barn. Reflexen - min artikel i Trafiktekniska föreningens tidskrift
Fallolyckor i trappor (ICD-10 kod W10.4, W10.8 eller W10.9) är medräknade eftersom gång- och cykelbanor ibland omfattar trappa för fotgängare och ramp för cyklister, exempelvis vid planskild korsning av järnväg eller större väg. Det finns 2536 sådana skadefall i mina data. För 73% av dem var huvuddiagnosen, alltså den svåraste skadan, en skada mot huvudet. Det är högre än någon annan trafikantgrupp.

Fler dör av fallolyckor. Socialstyrelsen
I samma rapport, Öppna jämförelser 2015, lyfts även exempel fram på hur det framgångsrikt går att förebygga fall på individ och befolkningsnivå. Det preventiva arbetet kan vara fysisk aktivitet och balansträning för äldre, tillgänglighetsanpassning, snöröjning och sandning, regelbundna läkemedelsgenomgångar och synundersökningar.