fredag 14 april 2017

OECD: Säkra upp korsningar med lägre hastighet

ITF/OECD har gått igenom forskningen, och i deras rapport om cykelsäkerhet och hälsa får korsningar en egen punkt:

Recommendation 12: Cycle safety policies should pay close attention to junction design – visibility, predictability and speed reduction should be incorporated as key design principles.

Nästan var tredje omkommen cyklist i Europa dog i en korsning. Men det finns sätt att göra korsningarna säkrare: sänkt fart för motortrafiken, samt bättre sikt och förutsägbarhet bör beaktas i utformningen av korsningar.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

Inga kommentarer: