torsdag 28 oktober 2010

Bygg mer vid järnvägsstationerna!


Stockholms central övre ingången. Foto Jan Lindahl.

Vid järnvägsspåren i centrala Stockholm har det byggts stiliga nya hus den senaste tiden. Nu vill Malmö göra samma sak. Minst tolv till fjorton våningar. För att det ska gå att bygga tätt läggs grönskan på taken, både för boende och för dagisbarn. Länsstyrelsen slår fast att det går att fördubbla Skånes befolkning om alla kommuner bygger tätt kring sina stationer.

Det finns också undersökningar som visar att gränsen för kollektivresande går vid 600 meter. Den som bor på längre avstånd än så tar ofta bilen. Det beror förstås på hur långt det är till bilen. Idag är det förbjudet att bygga hus utan parkeringsplats.


I Göteborg ska det byggas i Frihamnen, nu när hamnverksamheten flyttats västerut närmare havet. Föreningen Yimby, Yes in my back yard, har därför gjort ett förslag på hur man kan bygga traditionella stadskvarter i rutnät och med gröna innergårdar. Många lågbroar länkar den nya stadsdelen till centrum och dessutom vill Yimby att nya tågtunneln Västlänken ska ha en station vid Frihamnen.

Ibland är det känsligt med nybyggen i centrala staden, men jag gillar dem. Järnvägsstationen är för mig stadens naturliga mittpunkt. När jag kommer fram med tåget så vill jag vara framme, eller i alla fall kunna komma dit jag ska på en kort cykeltur, kanske med lånecykel.

I Stuttgart har det blivit kravaller för planerna att gräva ner järnvägen och bygga stad på de 100 hektar mark som då blir ledigt. Projektet anses vara för stort och dyrt. Jag tycker det verkar bra eftersom man får så mycket ledig, central mark att bygga på. Jag gillar inte utglesade städer med ändlösa asfalterade förorter. Dessutom är det inte miljömässigt hållbart. Jag tror Stuttgartprojektet kan göra stan mer spännande, mer ekonomiskt dynamisk och grönare.

Tricket är att blanda bostäder och lokaler i samma hus, och att bygga tätt. Det ökar den sociala kontrollen, det gör det tryggare och det gör det lättare att gå, cykla och åka kollektivt. Det kan öka integrationen också.

Att det är nära centralstationen är också mycket coolt.

Sydsvenskan: Malmö siktar på eget Manhattan

Dalarnas Tidning: Tågperrong blir längre
Två tredjedelar av alla invånare i Dalarna har mindre än fem kilometer till närmaste järnvägsstation.

sv.wikipedia.org/wiki/Parkeringsnorm

Stadsplan Frihamnen - Yimby Göteborg

Mer järnväg, inte mindre - Insändare i Göteborgs Fria Tidning

de.wikipedia.org/wiki/Rahmenplan_Stuttgart_21

Emmali Jansson: Segregation och det fysiska rummet
Nu läser jag äntligen en fin debattartikel av vår nya integrationsminister, folkpartisten Erik Ullenhag. Han kritiserar Danmarks hårda ghetto-politik och efterlyser i stället aspekten om "hur stadsmiljö och boendeområden samverkar med segregationen". Han ser att många av de fattiga områdena består ensidigt av bostäder, har enformig arkitektur och är isolerade med öar med få vägar in och ut.

Erik Ullenhag (fp): Sverige ska inte ha ”gettolagar” - Aftonbladet

Inga kommentarer: