måndag 30 augusti 2010

Välfärdssjukdomar är Sveriges malariaSe möjligheterna, inte problemen! Foto Mikael Colville-Andersen


Välfärdssjukdomar, närmare bestämt hjärt-kärlsjukdomar är Sveriges malaria. De är den ledande dödsorsaken [1], och kanske den som är enklast att förebygga. Allt man måste göra är att röra på sig varje dag. Två av tre bor inom en halvtimmes cykeltur från arbetet [2], så det är bara att pumpa däcken och ge sig av. Ändå sker bara var tionde resa med cykel [3].

I Svensk Cyklings partienkät ville tre partier inte införa skatteavdrag för cykelköp (C, M och S). Skattesystemet är rörigt nog som det är, ansåg dom. En hedervärd inställning, men de tog inte chansen att föreslå att man tar bort några av de röriga undantagen. Här är några förslag som skulle öka cyklingen:

Ta bort de så kallade reseavdragen, som är riktade mot bilister som bor långt bort från sina arbeten. Om man tar bort reseavdragen uppstår ett incitament att bo närmare jobbet och cykla mer.
sv.wikipedia.org/wiki/Reseavdrag

Ta bort parkeringsnormen, som gör det förbjudet att bygga hus utan parkeringsplats för bil i tätorter. Parkeringsnormen gör det dyrare att bygga och billigare att köra bil. En garageplats kostar i verkligheten 1500kr/månad och uppåt för bygge, underhåll och ränta. Men parkeringsnormen gödslar med p-platser, så marknadspriset blir mycket lägre än den faktiska kostnaden. Parkeringsnormen är inget skatteavdrag, men den är en byråkratisk bestämmarregel som vi klarar oss bättre utan.
sv.wikipedia.org/wiki/Parkeringsnorm

Ta bort kampanjer för cykelhjälmar. Ingen har brytt sig om att ta reda på hur många cyklister som får bestående hjärnskada. De andra skadorna är så lindriga och ovanliga att de inte spelar nån roll. Cyklister lever längre än andra trafikanter. Inte heller hjälmkampanjer är skatteavdrag, men de är ändock onödiga byråkratiska bestämmargrejer som måste bort.
sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm

Ta bort friskvårdsavdraget, det funkar inte. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. De drabbar mest äldre, men även om man tittar på folk under 65 så är de den näst vanligaste dödsorsaken. De är hur lätt som helst att förebygga genom daglig motion, t ex att gå eller cykla till jobbet varje dag. Att de är så enkla att förebygga gör hjärt-kärlsjukdomar till Sveriges malaria. Behövs det något avdrag är det bättre att betala alla som går eller cyklar till jobbet varje dag.
sv.wikipedia.org/wiki/Friskvårdsavdrag

[1] Socialstyrelsen. Dödsorsaker 2008

[2] De flesta rör sig inom tio kilometer - Ecoprofile Se även infrastrukturpropositionen 2008 sidan 150.

[3] RES 2005-2006 Den nationella resvaneundersökningen

Inga kommentarer: