torsdag 14 oktober 2010

Senaste trafikfaran: utsläppta minkar

Många anser att det är dåligt att släppa ut minkar eftersom de då blir överkörda av bilister. Alltså är det bättre att minkarna stannar kvar i burarna. Jag vet inte om det är så enkelt, för minkarna blir galna, "uppvisar stereotypa beteenden", av livet i burarna och dör i förtid ändå.

Jag tycker det vore bra om alla bilar utrustades med bromspedaler, så att bilisten får möjlighet att sakta ner och inte meja ner allt som rör sig. Men det kanske är för mycket begärt.


What do I have to do to get you to see me?

Lord Kennedy of Southwark i brittiska överhuset är också oroad över trafiksäkerheten och undrar vad som görs för att tillse att cyklister bär ändamålsmässig klädsel, det vill säga reflexväst. Det är nämligen så att när det är mörkt och dimmigt så försämras sikten, vilket innebär att alla cyklister måste klä ut sig till julgranar eftersom bilisterna inte kan förväntas sakta ner och anpassa farten till omständigheterna. Det räcker inte med reflexer och ljus på själva cykeln, anser många.

Studio Ett. Debatt om djurens rättigheter

The House of Lords, feat: Copenhagenize/BikeBiz
Lord Kennedy of Southwark: My Lords, will the Minister speak urgently to the Mayor of London? A consequence of his cycle hire scheme is a dramatic increase in the number of cyclists on the roads in London not in the correct attire, with no helmets or reflective clothing.

Stop SMIDSY
Stop "Sorry Mate, I Didn't See You". Bad driving intimidates and harms innocent people. Cyclists and pedestrians are particularly endangered by negligent or aggressive driving because we're not encased in a few tonnes of metal every time we set out on the roads.

Inga kommentarer: