fredag 16 juli 2010

Parkering, den tysta motorvägen

Varje transportmedel har sin akilleshäl. Tåg behöver räls och tidtabell, flygplan behöver någonstans att landa och cyklar kräver att man trampar. Även bilen har sin akilleshäl, nämligen parkeringen. Finns det inte bra parkering vid destinationen så kan man lika gärna välja ett annat färdmedel.

Det som skiljer ut bilen är att man lagstiftat bort akilleshälen. Det är helt enkelt förbjudet att bygga hus utan bilparkering!

God bostad: Miljöpartiet kräver att minst 8 av 10 ungdomsbostäder ska ha parkeringsplats

Krönika: Avskaffa parkeringsnormen! - gbg.yimby.se

I äldre bebyggelse har man inte tagit så mycket hänsyn till bilen, som på Manhattan eller Östermalm till exempel, och kanske är det därför sån bebyggelse är så populär. Den utgår från människan och inte bilen. Trots detta finns en betydande kapacitet för bilism om man så önskar.

Kartan nedan visar hur Manhattan skulle se ut om man planerat för bilar från början och inte haft tunnelbana. De svarta rutorna skulle då tas upp av parkerade bilar.


Frumination. What's Capacity got to do with my City?

I Vauban i Tyskland så kompromissade man med parkeringsnormen på så vis att alla var tvungna att köpa land till parkering, men de som valde bort egen p-ruta slapp byggkostnaden på 13 000 euro. Och landytan kunde man ge bort till en landbank som nu används för grillning och fotboll.
Streetsblog: Smart Parking Policy Makes a Difference, Even in Livable Streets Utopias

I Malmö har en ny parkeringsnorm antagits. Om fastighetsägaren subventionerar bilpool eller lånar ut cyklar till hyresgäster, krävs minst 0,6 bilplatser/lägenhet. Vid studentboenden krävs minst 0,15 bilplatser/lägenhet. I övrigt krävs minst 0,8 till 1,1 bilplatser per lägenhet, beroende på läge och närhet till kollektivtrafik.
Sydsvenska Dagbladet: Snart slut på fri gatuparkering

Malmö och Göteborg ser över parkeringen - Ecoprofile

I muslimska länder är det förbjudet att avbilda profeten Muhammed. I sekulära, rationella västländer är det förbjudet att bygga hus utan parkeringsplatser.

Johannes Forssberg: Riktiga liberaler cyklar i stället - Expressen
Bilreligionen bygger på myten att man, som bilburen, är fri att bryta upp när man vill. I verkligheten tar man inte bilen mot friheten. Man åker inte "vart man vill". Man åker till Ica Maxi och sen hem igen.

Inga kommentarer: