lördag 4 december 2010

Nationella vägnätet urholkar lokala samhällen


Trafikverket vill stoppa stadsutglesningen genom att bygga nya vägar i periferin

Ken Orski skriver att nya kongressen i USA troligen skär bort mycket av cykelpengarna för att minska budgetunderskottet och eftersom cykling inte är en federal fråga. Cykelresor är mest lokala och därför är det logiskt att infrastruktur för cykel betalas lokalt.

Men det finns nog ett inbyggt problem här som också finns i Sverige. Det nationella vägnätet bekostas av staten och därför tycker kommuner om att det nationella vägnätet byggs ut. Kommunen kanske pekar på långväga trafik med tunga lastbilar och menar att det behövs en förbifart så att dessa kan köra utanför stan istället för genom. När förbifarten byggs så utnyttjas den av ortsborna för att handla i externa köpcentrum, och så småningom för att köra mellan villaförorter och arbete.

Det nationella vägnätet har därmed i praktiken blivit lokalt. Vägverkets undersökning visar till exempel att 75% av fordonen i Tingstadstunneln ska till eller från västra Hisingen. Många kanske tror att Tingstadstunneln är viktig för trafiken mellan Norge och Danmark, men allra viktigast tycks den vara för invånarna i villaförorten Torslanda. Varannan bilresa i Sverige är kortare än fem kilometer, varannan anställd bor inom fem kilometer från jobbet och två av tre bor inom tio kilometer från jobbet.

Ett sätt att hantera detta är att få över de nationella transporterna från väg till järnväg. Kombitrafiken ökar starkt, så vi vet att det fungerar. Järnvägar kan förstås också användas till lokala resor precis som motorvägar, men det mest attraktiva sättet att åka tåg är att bo och arbeta i närheten av stationerna, vilket driver fram tätare bebyggelse istället för stadsutglesning.

Gör man så kan staten fortsätta att fokusera på nationella transporter utan att samtidigt underblåsa stadsutglesning och bilism.


Väg 549, tvärförbindelse E20- väg 40
Vägverket arbetar med en övergripande systemanalys av transportsystemet i Storgöteborg utifrån målet att:

...skapa förutsättning för en miljöanpassad och förtätad stad/utvecklat regioncentrum med plats för fler boende och verksamhet, där en väl utbyggd kollektivtrafik har fullgod framkomlighet skapad genom begränsningsåtgärder/trängselavgifter.

För att nå detta mål behöver stads-/regioncentrum avlastas från framförallt tung trafik. Detta ska ske genom en överflyttning av trafik till ett uppgraderat befintligt vägnät som kompletterats med ett par nya väglänkar, vilket illustreras i figur 3.1:1.


www.innobriefs.com
November 23, 2010 A Fresh Look at the Prospects for Transportation in the New Congress. Ken Orski

http://happymtb.org/forum/read.php/1/1480495/

Vägverket: Älvförbindelser i Göteborg - Tillstånd och sårbarhet
Tidigare analyser indikerar att av trafiken i Tingstadstunneln har 70-75 % start eller mål på centrala eller västra Hisingen. sidan 7

Kommuner satsar på kombiterminaler - Ecoprofile
Kombitrafiken ökade med cirka 80% från år 2000 till 2007.

Streetsblog: GOP Victory Could Imperil Bike-Ped Funding and Transportation Reforms
The idea of cutting spending and shrinking core programs is a common theme as we ponder the possibility of a Republican-controlled House.

Inga kommentarer: