torsdag 24 juni 2010

Cykelhjälmlag avvärjd i Italien


Sue kämpar mot hjälmlag i Australien. The Helmet Debate has crept into the NSW Legislative Assembly

FIAB, det italienska cykelfrämjandet, lyckades avvärja en hjälmlag i Italien nyligen. Framgången tillskrivs att man lyckades samla en mindre grupp parlamentsledamöter (5% av alla i kammaren) som var mottagliga för fakta men inte för känslobaserad argumentation. Fiab konstaterar också att den tekniska argumentationen inte är intuitiv.

No all'obbligatorietà del casco
ECF: How FIAB Blocked a Mandatory Helmet Law

Även i Sverige måste vi se upp för att undvika en hjälmlag för vuxna, utöver dagens lag för barn. Ibrahim Baylan, partisekreterare för Socialdemokraterna och fd. ordförande i riksdagens trafikutskott, tycker att man kan diskutera en hjälmlag [1]. Han ser inte någon motsättning mellan cykling och hälsa å ena sidan, och hjälmlagar å andra sidan. Det är ju inte så konstigt i och med att det inte finns säkra mätningar på cyklandet över tid i Sverige. Ända sedan 1988 har man mätt hjälmanvändningen i Sverige, men VTI, som gjort mätningarna, anser inte att de kan användas för att se hur många som cyklar (kanske för att mätningarna visar att cyklingen halverats bland skolbarn).

Och Leif Jönsson på gatukontoret i Malmö vill ha propaganda så att tillräckligt många gör det frivilligt, och sen kan man ha en lag [2]. Att hjälmlagar kommer som en effekt av hjälmanvändande är också ett resonemang som förts på transportdepartementet i England:

A spokesman for the Department for Transport said public support was needed before such a law could be passed. "At the moment, the wearing rates are relatively low. In order to make something mandatory, you need to have a certain level of compliance." [3]

[1] Studio Ett 5 maj 2008: Cykling, både bra och farligt, Burma, Israel, Vårdstrejken, Irakier utan jobb, Kultur och sport samt Melanoma Monday
[2] Studio Ett 20 april 2010: Skåningar utan cykelhjälm
[3] 1 juni 2004: BBC: Call for mandatory cycle helmets

Cyklister i flest trafikolyckor - Norra Skåne
– Över hälften tycker att det skulle vara helt okej med en hjälmlag enligt våra undersökningar. Men politiskt finns frågan inte riktigt på agendan just nu, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

Inga kommentarer: