måndag 15 november 2010

Färre barnsjukdomar på Botniabanan


Norrtåg - nya regionaltågslinjer i Norrland

Trafiken på Botniabanan drabbades av stora förseningar under första månaden. Nya europeiska signalsystemet ERTMS krånglade. Men nu är signalproblemen nästan lösta och 90% av tågen kommer i tid. Det kommer fler förbättringar. Snart blir Botniatågs andra motorvagnståg klart vilket ökar driftsäkerheten.

Till hösten 2011 blir upprustningen av Ådalsbanan klar, och då minskar restiden Sundsvall-Örnsköldsvik-Umeå. Då finns också fler fordon som klarar nya signalsystemet. Då startas också fler av Norrtågs linjer med regionaltåg.

Ny Teknik: Signalbuggar stoppar Botniatågen

Trafikverket: Förbättrad punktlighet på Botniabanan
Inkörningsproblemen på den nya Botniabanan minskar betydligt. Den senaste veckan har nio av tio tåg mellan Umeå och Örnsköldsvik kommit fram i tid. Men punktligheten ska bli bättre än så.

Västerbottens-Kuriren: Tåg nummer två försenat

Västerbottens Folkblad: Kompensation till resenärerna

Inga kommentarer: