tisdag 13 juli 2010

Nyktra cyklister får färre huvudskador?Studier från sjukhus brukar visa att cyklister utan hjälm har flest huvudskador. Men nu kommer en sjukhusstudie som inte visar något samband med hjälmar, däremot med alkohol [1,2]. Bland alkoholpåverkade cyklister som kom till sjukhuset var huvudskador dubbelt så vanligt [3].

En tidigare studie visade att alkoholpåverkan bland cyklister som kom till sjukhuset var fyra gånger så vanligt jämfört med bland cyklister på gatan, som inte skadade sig [4,5]. Båda studier visade att nyktra cyklister var mer benägna att bära hjälm. Så det är upplagt för att förväxla effekten av hjälmar med effekten av nykterhet.

Ulf Björnstig är kirurg i Umeå och gillar hjälmar. Men även han tillstår att det är en "väldig anhopning" cyklister med huvudskador på sjukhuset fredag- och lördagsnätter, det är "inte alltid nyktra personer som kommer in" [6].

Frågan är alltså om övriga sjukhusstudier förväxlat effekten av att ha hjälm med effekten av att vara nykter. Dessutom visar många sjukhusstudier att cykelhjälmar skyddar ansiktet [7], som ju inte täcks av hjälmen. Hur kan hjälmen skydda en oskyddad del av kroppen? Kan det helt enkelt vara så att de nyktra, hjälmförsedda cyklisterna skyddar sina ansikten och huvuden reflexmässigt, t ex genom att ta emot med händerna?

[1] Road.cc: Bike helmet activist's own study finds no significant benefit in wearing one
The study, ... which analysed 200 cyclists involved in Central Texas, instead found that alcohol use was the leading significant contributory factor to head injuries.

[2] Alcohol, bicycling, and head and brain injury: a study of impaired cyclists' riding patterns

[3] Bicycle helmets benefits might be overestimated av Dorothy Robinson, min idol.

[4] Bike Riding And Alcohol: A Lethal Combination
Does wearing a biking helmet protect a bicyclist from injury or death while under the influence of alcohol? The answer is, Maybe. But the study also revealed that bicyclists under the influence tend to not wear helmets. Overall, bikers with an alcohol level of less than 0.02 grams per deciliter were seven times as likely to be wearing a helmet as were those with a higher alcohol level.

[5] Use of Alcohol as a Risk Factor for Bicycling Injury

[6] Studio Ett: Cykling, både bra och farligt, Burma, Israel, Vårdstrejken, Irakier utan jobb, Kultur och sport samt Melanoma Monday

[7] Cyclehelmets.org Commentary: Cochrane Review: Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists
Claims are accepted of efficacy for which no plausible mechanism exists (e.g. the prevention of mid-face injuries), where the reviewed data set is too small to make reliable inference (e.g. the result of collisions with motor vehicles), and which would not be possible even if helmets prevented all head injuries (e.g. an increase of 35% in cyclists wearing helmets leading to 66% fewer head injuries).

Inga kommentarer: